Covid-19 Legal React
AbonamentePlatinum members

Concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii / 30 iulie 2021 – 5 aprilie 2022. UPDATE: Rezultate finale


14.03.2022 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Comunicare profesională, Covid 19 Legal React, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Luni, 14 martie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabel cu rezultatele definitive obținute de candidați-personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
:: Tabel cu rezultatele definitive obținute de candidați-auditori de justiție
:: Tabel cu rezultatele finale obținute de candidați-personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor la proba interviului
:: Tabel cu rezultatele finale obținute de candidați-auditori de justiție la proba interviului
:: Tabel privind rezultatele obținute la proba INTERVIU după soluționarea contestațiilor formulate de către candidații participanți la concursul de admitere la INM-auditori de justiție

***

Duminică, 6 martie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabel cu rezultatele la interviu obținute de candidații înscriși la Concursul de admitere la INM, organizat în perioada iulie 2021 – aprilie 2022 – auditori de justiție
:: Tabel cu rezultatele la interviu obținute de candidații înscriși la Concursul de admitere la INM, organizat în perioada iulie 2021 – aprilie 2022 – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
:: Grila de evaluare la interviu

***

Joi, 3 martie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Anunț privind depunerea actelor necesare în vederea verificării condiției de bună reputație

***

Luni, 21 februarie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Anunț privind modalitatea de desfășurare a interviului
:: Fișa de prezentare
:: Tabel privind repartizarea candidaților pentru susținerea interviului – auditori de justiție
:: Tabel privind repartizarea candidaților pentru susținerea interviului – personal asimilat judecătorilor și procurorilor

***

Luni, 14 februarie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabelul cu rezultatul obținut la reexaminarea psihologică de către candidatul participant la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii – auditori de justiție, reprogramat din motive medicale

***

Vineri, 4 februarie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabelul cu rezultatele obținute la reexaminarea psihologică de către candidații participanți la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii – auditori de justiție, organizat în perioada iulie 2021 – aprilie 2022
:: Tabelul cu rezultatele obținute la reexaminarea psihologică de către candidații participanți la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii – personal asimilat judecătorilor și procurorilor, organizat în perioada iulie 2021 – aprilie 2022

***

Vineri, 28 ianuarie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Repartizarea candidaților pentru susținerea reexaminării psihologice – test scris
:: Repartizarea candidaților pentru susținerea reexaminării psihologice – interviu

***

Joi, 27 ianuarie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabel privind rezultatele la testarea psihologică obținute de candidații reprogramați la susținerea interviului la concursul de admitere la INM
:: Anunț privind modalitatea de desfășurare a reexaminarii psihologice

***

Miercuri, 26 ianuarie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabelul privind rezultatele obținute la testarea psihologică de candidații participanți la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii – auditori de justiție, organizat în perioada iulie 2021 – aprilie 2022
:: Tabelul privind rezultatele obținute la testarea psihologică de candidații participanți la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii – personal asimilat judecătorilor și procurorilor, organizat în perioada iulie 2021 – aprilie 2022

***

Vineri, 24 decembrie 2021 Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabel cu repartizarea candidaților participanti la concursul de admitere în magistratură/INM, organizat în perioada iulie 2021 – martie/aprilie 2022, la testarea psihologică – INTERVIU

***

Joi, 16 decembrie 2021 Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabelul privind candidaţii – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor – admişi după susţinerea primei etape
:: Tabelul privind candidaţii – auditori de justiţie – admişi după susţinerea primei etape

***

Miercuri, 15 decembrie 2021 Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabel cu rezultatele obținute, după contestații, de candidați – auditori de justiție, la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice
:: Tabel cu rezultatele obținute, după contestații, de candidați – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

***

Marți, 14 decembrie 2021 Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Programul de desfășurare a testării psihologice din cadrul concursului de admitere în magistratură și admitere la INM

***

Vineri, 19 noiembrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi – auditori de justiţie, la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice la concursul de admitere la INM
:: Tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice la concursul de admitere la INM

***

Luni, 25 octombrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Proces-verbal solutionare barem contestatii DP+DPP – motivare
:: Proces-verbal solutionare barem contestatii DC+DPC – motivare

***

Joi, 21 octombrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Proces verbal soluţionare contestaţii barem la materiile drept civil şi drept procesual civil
:: Proces verbal soluţionare contestaţii barem la materiile drept penal şi drept procesual penal

***

Duminică, 17 octombrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Anunț privind depunerea contestațiilor la barem
:: Model contestație la barem
:: Barem DP+DPP
:: Subiecte DP+DPP

***

Sâmbătă, 16 octombrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Anunț privind depunerea contestațiilor la barem
:: Model contestație la barem
:: Barem DC+DPC
:: Subiecte DC+DPC

***

Vineri, 15 octombrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Repartizarea pe săli a candidaților- auditori de justiție
:: Repartizarea pe săli a candidaților – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
:: Repartizarea candidaților pe intrările de acces, în funcție de sălile de concurs unde urmează să susțină probelor scrise

***

Miercuri, 13 octombrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Lista candidaților – personal asimilat judecătorilor și procurorilor – declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice
:: Lista candidaților – auditori de justiție – declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice
:: Lista candidaților – personal asimilat judecătorilor și procurorilor – declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice
:: Lista candidaților – auditori de justiție – declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice
:: Procesul verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctajul obţinut la testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice

***

Marți, 12 octombrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității programul de desfăşurare a probelor scrise de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinute la drept civil şi drept procesual civil, respectiv drept penal şi drept procesual penal ce urmează a se desfăşura în 16 şi 17 octombrie 2021.

Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul primei etape a concursului de admitere în magistratură se va desfăşura la data de 16 octombrie 2021 la disciplinele drept civil şi drept procesual civil respectiv la data de 17 octombrie 2021 la disciplinele drept penal şi drept procesual penal la UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU, cu sediul în Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 185, sector 4 şi UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU, CORP M, Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4.

Mijloace de transport:

– metrou – staţia „Timpuri Noi”;

– autobuzele 133, 312, 323 – staţia „Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir”.

 I. Este permis accesul în centrul de concurs numai candidaților care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

1. sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

2. prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în orice unitate sanitară autorizată, care nu este mai vechi de 72 de ore ;

3. prezintă un rezultat negativ al unui test antigen rapid certificat pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, care nu este mai vechi de 48 de ore, efectuat în orice unitate sanitară autorizată;

4. persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Dovada situaţiilor sus menţionate se face prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau prin intermediul unui alt document. Acestea vor fi prezentate imprimate pe suport hârtie într-o formă lizibilă.

Consiliul Superior al Magistraturii va deconta candidaţilor, pe baza documentelor justificative, doar contravaloarea testului antigen rapid, valabil pentru ambele date de susţinere a probelor de concurs (efectuat la data de 15.10.2021)accesează formular decontare. NU va fi decontată contravaloarea testelor RT-PCR.

II. Accesul în centrul de concurs se va face pe cele 4 intrări ale Universităţii Nicolae Titulescu şi pe intrarea din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, corp M, între orele 7,00 -9,00.

Schiţa privind modul de acces în sălile de concurs va fi publicată împreună cu tabelele privind repartizarea în săli a candidaţilor.

La intrarea unde urmează a se prezenta fiecare candidat trebuie să prezinte:

– un act de identitate;

– legitimaţia de concurs;

– dovada îndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute la pct. I pct. 1-4, tipărită pe suport de hârtie, în vederea verificării.

Este interzis candidaţilor accesul în centrele de concurs cu orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloace de comunicare sau de transmitere de date, inclusiv telefoane mobile.

III. Candidaţii vor respecta următoarele reguli:

– atât la accesul în interiorul centrului de concurs cât si pe parcusul desfăşurării probelor se va respecta o distanţare fizică de 2 m;

din momentul intrării în centrul de concurs cât și pe toată perioada desfășurării probei candidații vor purta mască de protecție care să acopere nasul și gura;

vor respecta traseele prestabilite de intrare/iesire din centrul de concurs,

– accesul în interiorul centrului de concurs se va realiza doar după dezinfectarea mâinilor;

măștile purtate/folosite vor fi depuse doar în locuri special amenajate.

IV. Accesul în sălile de concurs din incinta Universităţii Nicolae Titulescu şi a Universităţii Titu Maiorescu, corp M se va face între orele 7,00 – 9,00.

Listele cu repartizarea candidaţilor pe centrele de concurs si în săli vor fi publicate pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi INM şi vor fi afişate la intrarea în sălile de concurs.

V. La intrarea în sala de concurs candidaţii vor prezenta supraveghetorilor:

actul de identitate (carte de identitate sau paşaport);

legitimaţia de concurs

declaraţia pe propria răspundere completată în sensul că nu deţin mijloace electronice de comunicare sau de transmitere de date (telefon mobil, smartwatch, brăţara fitness, căşti wireless etc) accesează declarația.

Candidaţii pot intra în sala de concurs cu ceasuri care nu permit comunicarea sau transmiterea de date şi au obligaţia de a le ţine pe pupitru pe toată perioada desfăşurării concursului, astfel încât să fie vizibile pentru supraveghetorii din sală.

VI. Concursul va începe la ora 10,00.

VII. Pentru elaborarea lucrării, candidaţii vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Comisia de organizare va pune la dispoziția candidaților apă și pixuri cu pastă de culoare neagră. Nu este recomandată folosirea de către candidați, pentru completarea grilei, a pixurilor tip Pilot, deoarece pasta de acest tip se şterge în timpul procesării electronice a lucrărilor.

VII. Chestionarele cu subiecte și ciornele vor fi predate la finalul probei, împreună cu teza de concurs, fără posibilitatea recuperării după finalizarea concursului.

***

Luni, 11 octombrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Proces-verbal soluționare barem contestații DC – motivare
:: Proces-verbal soluționare barem contestații DPC – motivare
:: Proces-verbal soluționare barem contestații DP – motivare
:: Proces-verbal soluționare barem contestații DPP – motivare

***

Vineri, 8 octombrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor la proba constând în testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere la INM
:: Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi – auditori de justiţie la proba constând în testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere la INM

***

Joi, 7 octombrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Proces-verbal soluționare contestații la barem DC
:: Proces-verbal soluționare contestații la barem DPC
:: Proces-verbal soluționare contestații la barem DP
:: Proces-verbal soluționare contestații la barem DPP
:: Barem definitiv G1-G4

***

Duminică, 3 octombrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Anunț privind depunerea contestațiilor la barem
:: Model contestație la barem
:: Barem G1-G4
:: Subiecte

***

Joi, 30 septembrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Anunţ privind rectificarea Tabelelor cu rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concursul de admitere la INM a candidaţilor care au optat pentru ocuparea unui post de auditor de justiţie, respectiv personal de specialitate asimilat judecătorilor şi procurorilor precum şi a Tabelelor cu repartizarea candidaţilor în săli
:: Program rectificat de desfăşurare a probei scrise de verificare a cunoştinţelor juridice din data de 3 octombrie 2021
:: Anunţ privind repartizarea în săli a candidaţilor
:: Repartizarea în săli a candidaţilor – auditori de justiţie
:: Repartizarea în săli a candidaţilor – personal de specialitate asimilat judecătorilor şi procurorilor
:: Anunţ privind candidaţii cu dublă opţiune (concurs de admitere la INM şi admitere în magistratură)

***

Luni, 27 septembrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității Programul de desfășurare a probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice din data de 3 octombrie 2021.

Proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoştinţelor juridice ce constituie prima etapă a concursului de admitere în magistratură/admitere la INM, va avea loc la data de 3 octombrie 2021, la Complex Romexpo din Bucureşti, Bulevardul Mărăști 65-67, sector 1, Pavilioanele B1, B2 şi B3 – în 31 de săli de de concurs.

Centrul Expozițional ROMEXPO se află la 5 minute distanță de stația de tramvai și de autobuz “Piața Presei Libere”.

Linii de autobuz/tramvai cu staţii în apropiere de ROMEXPO:

– autobuzele – 105, 331, 335, 361, 783;

– tramvai – 41.

În vederea combaterii răspândirii virusului SARS Cov2, este permis accesul în centrul de concurs numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situaţii:

1. persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare (ultima zi de vaccinare – 22 septembrie 2021)

2. persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore (cel mai târziu 30 septembrie 2021)

3. persoanele care prezintă un rezultat negativ al unui test antigen rapid certificat pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, efectuat în orice unitate sanitară autorizată (cel mai târziu 1 octombrie 2021)

4. persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 (interval de referinţă 7 aprilie -17 septembrie 2021 inclusiv)

Dovada situaţiilor sus menţionate se face prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, la intrarea în centrul de concurs.

Testele RT -PCR si antigen rapid, pot fi efectuate de către candidaţi în orice unitate sanitară autorizată din ţară, cu respectarea termenelor sus amintite.

Consiliul Superior al Magistraturii, va deconta candidaţilor, pe baza documentelor justificative, contravaloarea testelor antigen rapide NU si a celor RT-PCR.

Accesul în incinta centrului de concurs către pavilioanele B1,B2,B3 se va face prin porţile A şi B ale complexului Romexpo iar candidații vor respecta următoarele reguli:

– atât la accesul în interiorul centrului de concurs cât si pe parcusul desfăşurării probelor se va respecta o distanţare fizică de 2 m;

din momentul intrării în centrul de concurs pe porţile A şi B cât și pe toată perioada desfășurării probei candidații vor purta mască de protecție care să acopere nasul și gura;

se vor respecta traseele prestabilite de intrare/iesire din centrul de concurs,

– accesul în interiorul centrului de concurs se va realiza doar după dezinfecția mâinilor;

la intrarea în sala de concurs, candidaţii, după legitimare, vor prezenta membrilor comisiei de organizare declaraţia pe proprie răspundere pentru prevenirea si combaterea infectării cu COVID 19. (descarcă declaraţia);

măștile purtate/folosite vor fi colectate în locuri special amenajate;

– în vederea evitării aglomerării de persoane, candidaţii nu primesc chestionarul cu subiecte, aceştia având posibilitatea consemnării răspunsurilor pe o foaie alba pusă la dispoziţie în sala de concurs.

 Accesul în incinta Romexpo se poate face între orele 6,30 – 9,00:

– pe la Poarta A – dinspre Bulevardul Expoziției – pentru Pavilionul B2

– pe la Poarta B – dinspre Bulevardul Expoziției – pentru Pavilioanele B1 şi B3

Pentru fluidizarea fluxului de persoane accesul în sălile de concurs situate în Pavilioanele B1, B2, B3 se face numai pe intrările perimetrale, între orele 6,30 -9,30.

Parcarea autoturismelor se poate face doar cu plată în spaţiul special amenajat la Poarta B.

Concursul va începe la ora 10,00.

Accesul candidaţilor este permis numai pe baza actului de identitate (carte de identitate sau paşaport ) şi a legitimaţiei de concurs. Fiecare candidat va descărca legitimaţia de concurs din profilul candidatului. Linkul de acces a fost transmis la momentul depunerii dosarului on line. Candidaţii care nu mai deţin link-ul indicat pot accesa adresa https://emap.csm1909.ro/ProfileRequest.aspx

Pentru elaborarea lucrării, candidaţii vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Comisia de organizare va pune la dispoziția candidaților apă și pixuri cu pastă de culoare neagră. Nu este recomandată folosirea de către candidați, pentru completarea grilei, a pixurilor tip Pilot, deoarece pasta de acest tip se şterge în timpul procesării electronice a lucrărilor, ca urmare a căldurii emise de scaner.

Este strict interzis accesul candidaţilor cu telefoane mobile sau orice mijloc de comunicare în centrul de concurs.

De asemenea, se interzice candidaţilor să deţină asupra lor, la intrarea în centrul de concurs şi pe timpul desfăşurării probei, ceas, orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor dispoziţii atrage eliminarea din concurs.

Listele cu repartizarea candidaţilor pe centrele de concurs si în săli vor fi publicate pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi INM şi vor fi afişate la intrarea în sălile de concurs.

Candidaţii care s-au înscris şi au fost admişi să participe la ambele concursuri se vor regăsi pe lista cu repartizarea în săli a candidaţilor din cadrul concursului de admitere în magistratură.

:: Programul

***

Luni, 27 septembrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabelul final privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților auditori de justiție
:: Tabelul final privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor
:: Program de desfășurare a probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice din data de 03 octombrie 2021

***

Vineri, 17 septembrie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității:

:: Tabelul privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concurs a candidaţilor personal de specialitate asimilat judecătorilor şi procurorilor
:: Tabelul privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concurs a candidaţilor auditori de justiţie

***

Marți, 10 august 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a informat că înscrierile online pentru concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii se pot efectua până în data de 10.08.2021, ora 23:59, prin accesarea site-ului https://emap.csm1909.ro/CandidateFolder.aspx și parcurgerea pașilor prevăzuți în cadrul aplicației informatice puse la dispoziție de către Consiliul Superior al Magistraturii.

:: Anunțul

***

Vineri, 30 iulie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicitatii:

:: Anunț privind organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii în perioada 30 iulie 2021 – 5 aprilie 2022
:: Instructiuni privind folosirea platformei informatice de înscriere online
:: Anunt privind modalitatea de obtinere a cazierului fiscal si a certificatului medical prevăzut de art. 16 alin. 1 din Regulament
:: Calendarul de desfășurare al concursului
:: Tematica si bibliografia de concurs
:: Cererea tipizată de înscriere la concurs
:: Metodologia privind organizarea și desfășurarea testării psihologice
:: Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului de admitere la INM
:: Declarația tipizată cu privire la imposibilitatea înscrierii online la concurs
:: Hotărârea nr. 119/16 iulie 2021 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea la Institutul National al Magistraturii

***

Marți, 27 iulie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea concursului
de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, la Bucureşti, în perioada 30 iulie 2021 – 5 aprilie 2022, conform calendarului de desfăşurare a concursului propus de Institutul Naţional al Magistraturii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât scoaterea la concurs a:
a) 300 de locuri de auditori de justiţie: 175 judecători şi 125 procurori;
b) câte unui post de personal de specialiate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor pentru fiecare din următoarele instituţii:
– 1 post în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii;
– 1 post în cadrul Inspecţiei Judiciare;
– 4 posturi în cadrul Ministerului Justiţiei, din care: 1 post în cadrul Ministerului Justiţiei; 1 post în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate; 1 post în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie; 1 post în cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune;
– 1 post în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
– 1 post în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din schema Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:
– taxa de înscriere la concurs în cuantum de 1.400 lei;
– tematica şi bibliografia de concurs propuse de Institutul Naţional al Magistraturii, cu menţiunea că în vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentaţie ce va fi adusă la zi în raport cu modificări legislative intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului;
– formularul tipizat al cererii de înscriere la concurs;
– metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii;
– metodologia privind organizarea şi desfăşurarea testării psihologice;
– posibilitatea pentru absolvenţii facultăţilor de drept care susţin licenţa în perioada de înscriere sau ulterior perioadei stabilite pentru depunerea cererilor de înscriere la concursul de admitere la INM, de a depune dosarele de înscriere în perioada stabilită pentru înscriere conform calendarului de concurs, cu obligaţia depunerii adeverinţei de licenţă până la data de 15 septembrie 2021.

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat preşedintele şi vicepreşedinţii comisiei de organizare a concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi membrii acestei comisii, conform propunerilor Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

:: Ordinea de zi soluţionată (pct. 1)

Cuvinte cheie: , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro