« Secţiuni « Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 28 iulie 2021. UPDATE: Actele normative adoptate
28.07.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Miercuri, 28 iulie 2021, Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 28 iulie 2021, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare şi conectare a Departamentelor Urgență, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureş”

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

7. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 499/2010

8. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

9. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva

10. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pe anul 2021

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006

14. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „González Montero Asley”

15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și dotare Sediu DGPI, strada Răzoare nr. 5, sector 6, București”

16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea stemei comunei Agrij, județul Salaj

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valcău de Jos, judeţul Sălaj

18. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Rus, judeţul Sălaj

19. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Nușfalău, judeţul Sălaj

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Constanţa

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Cehu Silvaniei, județul Sălaj

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bicaz, judeţul Maramureș

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lunca de Jos, judeţul Harghita

24. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Semlac, județul Arad

25. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

26. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

27. HOTĂRÂRE privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova

28. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2021 a lucrărilor de investiții pentru refacerea și punerea în siguranță a infrastructurii unor unități de învățământ preuniversitar de stat afectate ca urmare a calamităților naturale produse de fenomenele meteorologice și hidrologice înregistrate în luna iulie 2021

29. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență

31. HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Țigănuș Radu din funcţia de subprefect al județului Vrancea

32. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2022-2024

2. MEMORANDUM cu tema: Planul de acțiuni elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică

3. MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2021 și 2022 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale și de investiții și fonduri de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, precum și pentru REACT-EU

V. NOTE
1. NOTĂ referitoare la Conferința privind viitorul Europei: stadiul dezbaterii la nivel UE și participarea României la proces

VI. RAPOARTE
1. RAPORT privind datoria publică guvernamentală

***

Miercuri, 28 iulie 2021, Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din data de 28 iulie 2021, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului
Proiectul poate fi consultat aici

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale
Proiectul poate fi consultat aici

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
Proiectul poate fi consultat aici

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar din Rezerva Ministerului Sănătății, cu titlu gratuit, pentru Tunisia, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Proiectul poate fi consultat aici

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare şi conectare a Departamentelor Urgență, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureş”
Proiectul poate fi consultat aici

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat aici

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat aici

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat aici

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 499/2010
Proiectul poate fi consultat aici

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
Proiectul poate fi consultat aici

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
Proiectul poate fi consultat aici

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Proiectul poate fi consultat aici

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Proiectul poate fi consultat aici

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat aici

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006
Proiectul poate fi consultat aici

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „González Montero Asley”
Proiectul poate fi consultat aici

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și dotare Sediu DGPI, strada Răzoare nr. 5, sector 6, București”
Proiectul poate fi consultat aici

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea stemei comunei Agrij, județul Salaj
Proiectul poate fi consultat aici

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valcău de Jos, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat aici

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Rus, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat aici

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Nușfalău, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat aici

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Constanţa
Proiectul poate fi consultat aici

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Cehu Silvaniei, județul Sălaj
Proiectul poate fi consultat aici

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bicaz, judeţul Maramureș
Proiectul poate fi consultat aici

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lunca de Jos, judeţul Harghita
Proiectul poate fi consultat aici

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Semlac, județul Arad
Proiectul poate fi consultat aici

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2022-2024
Proiectul poate fi consultat aici

2. MEMORANDUM cu tema: Propuneri privind preluarea în administrare a imobilului teren, aflat în domeniul public al statului și administrarea Băncii Naționale a României situat în municipiul București, str. Străulești nr. 60B, sector 1
Proiectul poate fi consultat aici

3. MEMORANDUM cu tema: Planul de acțiuni elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică
Proiectul poate fi consultat aici
IV. NOTE
1. NOTĂ referitoare la Conferința privind viitorul Europei: stadiul dezbaterii la nivel UE și participarea României la proces
Proiectul poate fi consultat aici

V. RAPOARTE
1. RAPORT privind datoria publică guvernamentală
Proiectul poate fi consultat aici

 
Secţiuni: Anunțuri, Lege 9, Proiecte legislative | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD