« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
D&B DAVID SI BAIAS
 

Modelul formularului 089 – declararea unor obligații privind furnizarea de energie electrică | Proiect. UPDATE: Publicare în Monitorul Oficial
17.08.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 16 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.252/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”.

În data de 9 august 2021, ANAF a aprobat modelul formularului 089 „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”.

Dispozițiile prezentului ordin sunt în vigoare și se aplică de la 16 august 2021.

Modelul formularului 089:

Instrucțiuni de completare:

Formularul (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, care dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice, o licență pentru activitatea traderului de energie electrică sau orice licență care permite comercializarea de energie electrică, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, și a căror activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic/în perioade anterioare anului depunerii declarației sau în perioada din luna decembrie în care au deținut licența, în situația persoanelor impozabile care obțin licența de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie, după caz.

Persoanele impozabile aflate în această situație bifează caseta „Declarație potrivit art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal – ENERGIE ELECTRICĂ” și completează secțiunea II din declarație.

Formularul (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal” se completează și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, care dețin o licență valabilă de furnizare de gaze naturale sau o licență pentru activitatea traderului de gaze naturale, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, și a căror activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de gaze naturale, o reprezintă revânzarea acestora, iar consumul propriu din cantitatea de gaze naturale cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din cantitatea de gaze naturale cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic sau în perioada din luna decembrie în care au deținut licența, în situația persoanelor impozabile care obțin licența de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie, după caz.

Persoanele impozabile aflate în această situație bifează caseta „Declarație potrivit art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal – GAZE NATURALE” și completează secțiunea III din declarație.

Formularul (089) „Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal” se depune la organul fiscal competent anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an. Declarația este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică/gaze naturale efectuate în anul următor.

În situația în care licența de furnizare a energiei electrice, licența pentru activitatea traderului de energie electrică sau orice licență care permite comercializarea de energie electrică/licența de furnizare de gaze naturale sau licența pentru activitatea traderului de gaze naturale se obține în perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic, declarația se depune la organul fiscal competent în perioada 1-20 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-a obținut licența. Declarația este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică/gaze naturale efectuate în anul calendaristic în care se depune această declarație.

În situația în care declarația pe propria răspundere vizează perioade anterioare anului depunerii, persoana impozabilă depune câte o declarație pentru fiecare an anterior în care s-ar fi aplicat taxarea inversă pentru operațiunile efectuate în condițiile prevăzute de art. 331 alin. (2) lit. e) sau art. 331 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal, dacă declarația pe propria răspundere ar fi fost depusă în termen.

Formularul se completează și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit și poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Completarea formularului se face astfel:

Cartușul „Anul în care este valabilă declarația……….” se completează cu anul în care este valabilă declarația, respectiv anul în care se va aplica taxarea inversă pentru operațiunile efectuate în condițiile prevăzute de art. 331 alin. (2) lit. e) sau art. 331 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal. În situația în care declarația pe propria răspundere vizează perioade anterioare anului depunerii, se completează cu anul în care s-ar fi aplicat taxarea inversă pentru operațiunile efectuate în condițiile prevăzute de art. art. 331 alin. (2) lit. e) sau art. 331 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal, dacă declarația pe propria răspundere ar fi fost depusă în termen.

Secțiunea I.
Date de identificare a persoanei impozabile

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică, după caz, stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, și care deține licență valabilă de furnizare a energiei electrice, o licență pentru activitatea traderului de energie electrică sau orice licență care permite comercializarea de energie electrică/o licență valabilă de furnizare de gaze naturale sau o licență pentru activitatea traderului de gaze naturale, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Caseta „Codul de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA utilizat pentru completarea și depunerea formularului de „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Secțiunea II –
se completează de către persoanele impozabile care bifează caseta „Declarație potrivit art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal – ENERGIE ELECTRICĂ”

Se înscrie anul în care activitatea principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul propriu de energie electrică cumpărată este neglijabil.

Persoana impozabilă care depune declarația până pe data de 10 decembrie, potrivit legii, și declară că în perioada ianuarie-noiembrie a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată înscrie în declarație anul calendaristic în care se depune declarația. În această situație, declarația este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor depunerii declarației.

Persoana impozabilă care depune declarația în perioada 1-20 ianuarie, potrivit legii, întrucât a obținut licența de furnizare a energiei electrice, o licență pentru activitatea traderului de energie electrică sau orice licență care permite comercializarea de energie electrică în perioada 1-31 decembrie a anului calendaristic anterior, înscrie în declarație anul calendaristic în care a obținut licența și declară că în perioada din luna decembrie în care a deținut licența a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în această perioadă. În această situație, declarația este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul în care se depune declarația.

Persoana impozabilă care depune declarația cu întârziere, dar în anul pentru care aceasta este valabilă, declară că în anul anterior, în perioada ianuarie-noiembrie sau, după caz, în perioada din luna decembrie în care a deținut licența, a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada respectivă. În această situație, declarația este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul în care se depune declarația.

Persoana impozabilă care depune declarația cu întârziere, pentru perioade anterioare anului depunerii, declară că în anul anterior celui pentru care se depune această declarație, în perioada ianuarie-noiembrie sau, după caz, în perioada din luna decembrie în care a deținut licența, a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada respectivă. În această situație, declarația este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul pentru care se depune declarația.

Secțiunea III –
se completează de către persoanele impozabile care bifează caseta „Declarație potrivit art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal – GAZE NATURALE”

Se înscrie anul în care activitatea principală, în ceea ce privește cumpărările de gaze naturale, o reprezintă revânzarea acestora, iar consumul propriu din cantitatea de gaze naturale cumpărată este neglijabil.

Persoana impozabilă care depune declarația până pe data de 10 decembrie, potrivit legii, și declară că în perioada ianuarie-noiembrie a avut un consum propriu de maximum 1% din cantitatea de gaze naturale cumpărată înscrie în declarație anul calendaristic în care se depune declarația. În această situație, declarația este valabilă pentru toate achizițiile de gaze naturale efectuate în anul calendaristic următor depunerii declarației.

Persoana impozabilă care depune declarația în perioada 1-20 ianuarie, potrivit legii, întrucât a obținut licența de furnizare de gaze naturale sau o licență pentru activitatea traderului de gaze naturale în perioada 1-31 decembrie a anului calendaristic anterior, înscrie în declarație anul calendaristic în care a obținut licența și declară că în perioada din luna decembrie în care a deținut licența a avut un consum propriu de maximum 1% din cantitatea de gaze naturale cumpărată în această perioadă, în scopul revânzării acestora. În această situație, declarația este valabilă pentru toate achizițiile de gaze naturale efectuate în anul în care se depune declarația.

Persoana impozabilă care depune declarația cu întârziere, dar în anul pentru care aceasta este valabilă, declară că în anul anterior, în perioada ianuarie-noiembrie sau, după caz, în perioada din luna decembrie în care a deținut licența, a avut un consum propriu de maximum 1% din cantitatea de gaze naturale cumpărată în perioada respectivă. În această situație, declarația este valabilă pentru toate achizițiile de gaze naturale efectuate în anul în care se depune declarația.

Persoana impozabilă care depune declarația cu întârziere, pentru perioade anterioare anului depunerii, declară că în anul anterior celui pentru care se depune această declarație, în perioada ianuarie-noiembrie sau, după caz, în perioada din luna decembrie în care a deținut licența, a avut un consum propriu de maximum 1% din cantitatea de gaze naturale cumpărată în perioada respectivă. În această situație, declarația este valabilă pentru toate achizițiile de gaze naturale efectuate în anul pentru care se depune declarația.

A se vedea și:
:: Formularul 089 – persoanele care au obligația depunerii și procedura de depunere

***

Vineri, 30 iulie 2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 și/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”.

:: Proiectul
:: Referatul de aprobare
:: Anexa 1 – Declaratie energie si gaze
:: Anexa 2 – Instructiuni.docx
:: Anexa 3 – Caracterisitici editare
:: Anexa 4

 
Secţiuni: Energie, Fiscalitate, Monitorul Oficial al României, Proiecte legislative | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD