« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
D&B DAVID SI BAIAS
 

ÎCCJ. Anularea la plată a accesoriilor fiscale, calculate pentru perioada când executarea actului administrativ fiscal, pe cale contencioasă, era suspendată. Aplicabilitate art. 278 alin. (4) Cod proc. fiscală
10.08.2021 | Valentin MATEI

JURIDICE - In Law We Trust ZRVP
Valentin Matei

Valentin Matei

1. Prin acţiunea ce a făcut obiectul Dosarului nr. 762/42/2017, aflat pe rolul Secţiei de Contencios administrativ şi fiscal al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, am arătat onoratei instanţe de judecată că prin acțiunea iniţială, formulată de regie, în anularea Deciziei de impunere nr. 247/2014, ce a făcut obiectul Dosarului nr. 597/42/2014, instanțele de judecată s-au pronunțat:

– pe de o parte, prin Sentința civilă nr. 227/12.11.2014 – unde Curtea de Apel Ploieşti a admis acțiunea regiei și a dispus anularea Deciziei de impunere nr. 247/2014;

– pe de altă parte, prin Decizia civilă nr. 1041/16.03.2017 pronunțată de Î.C.C.J. – unde Î.C.C.J. a admis recursul organelor fiscale, a casat sentinţa recurată iar, pe fond, a respins acţiunea regiei;

după ce în prealabil, s-a dispus, suspendarea efectelor executorii ale Deciziei de impunere nr. 247/2014, prin pronunțarea Sentinței civile nr. 1094/02.07.2014 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 5114/28.10.2014 pronunțată în Dosarul nr. 853/114/2014,

fapt pentru care, efectul suspensiv al executării actului administrativ fiscal, în speță, a Deciziei de impunere nr. 247/2014 s-a derulat pe toată perioada 02.07.2014-16.03.2017, prin raportare la dispozițiile art. 15 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, în speță, de la data admiterii cererii de suspendare, prin sentința civilă nr. 1094/02.07.2014 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 5114/28.10.2014 și până la data de 16.03.2017 când a fost pronunțată, de către ÎCCJ, Decizia civ. nr. 1041/16.03.2017.

2. În acest sens, prin acțiunea dedusă judecății, am arătat onoratei instanțe de judecată, care a soluționat fondul cauzei, înregistrată pe rolul Curții de Apel Ploiești sub nr. 762/42/2017 că, prin emiterea Deciziei de accesorii 10.042/05.07.2017 organele fiscale au procedat, în mod eronat, la impunerea la plată a regiei cu accesorii /penalități de întârziere, pentru perioada în care efectele executorii ale Deciziei de impunere nr. 247/2014 au fost suspendate pe calea contenciosului administrativ aducându-se atingere, în acest sens, dispozițiilor art. 278 alin.(4) Cod proc. fiscală coroborate cu prevederile art. 14-15 din Legea nr. 554/2004 dar și a dispozițiilor:

– art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 & art. 1131 alin.(1) lit. (a) din O.G nr. 92/2003;

– art. 157 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 & art.1131 alin. (2) lit. (b) din O.G nr. 92/2003;

– art. 174 din Legea nr. 207/2015& art. 120 din O.G nr. 92/2003;

– art. 176 din Legea nr. 207/2015& art. 1201 alin. din O.G nr. 92/2003.

3. Prin pronunțarea, de către Curtea de Apel Ploiești în Dosarul nr. 762/42/2017 a Sentinței civile nr. 91/07.05.2018, instanța de judecată a reținut în mod corect că organele fiscale:

nu trebuiau să calculeze și să impună regia la plată, prin emiterea Deciziei de accesorii nr. 10042/05.07.2017, cu penalități de întârziere pentru perioada în care actul administrativ fiscal atacat/Decizia de impunere nr. 247/2014 își avea efectele executorii suspendate, pe calea contenciosului administrativ, aducându-se, în acest sens, atingere dispozițiilor art. 278 alin.(4) Cod proc. fiscală …;

într-o astfel de situație nu se calculează și stabilesc accesorii de întârziere, în intervalul în care este executată suspendarea actului administrativ-fiscal …;

4. Deși instanța de judecată, prin pronunţarea, în Dosarul nr. 762/42/2017, a Sentinţei civile nr. 91/07.05.2018 a reținut în mod corect că organele fiscale au impus în mod nelegal regia cu penalități de întârziere pentru perioada când actul administrativ fiscal/Decizia de impunere nr. 247/2014 își avea efectele executorii suspendate, prin hotărâri pronunțate în materia contenciosului administrativ, și ca urmare se impunea aplicabilitatea art. 278 alin.(4) Cod proc. fiscală, cu toate acestea instanța de fond reține doar o mică parte din perioadă când efectele executorii ale Deciziei de impunere 247/2014 au fost suspendate; în acest sens, în speță, instanța de fond a reținut în mod greșit că, suspendarea efectelor executorii ale Deciziei de impunere nr. 247/2014 operează doar pentru perioada 02.07.2014 până la data de 12.11.2014 (până la pronunțarea instanței de fond/Curtea de Apel Ploiești, prin Sentința civilă nr. 227/12.11.2014) și pe cale de consecință s-ar impune anularea penalităților de întârziere din Decizia de accesorii nr. 10042/05.07.2017 doar pentru perioada în cauză;

5. În realitate, instanța de judecată, prin pronunțarea Sentinței civile nr. 91/07.05./2018 nu a luat în considerare că prin Sentința civilă nr.227/12.11.2014 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în Dosarul nr. 597/42/2014 a admis acțiunea regiei și a dispus anularea Deciziei de impunere nr. 247/2014 fapt ce atrage aplicabilitatea dispozițiilor art. 15 alin.(4) din Legea nr. 554/2004 și pe cale de consecință se extinde, de drept, suspendarea executării actului administrativ fiscal /Decizia de impunere nr. 247/2014 până la soluționarea în mod irevocabilă a cauzei adică până la data de 16.03.2017 când a fost pronunțată de către ÎCCJ, Decizia civilă nr. 1041/16.03.2017:

– potrivit art. 15 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 – în ipoteza admiterii acţiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în condiţiile art. 14, se prelungeşte de drept până la soluţionarea irevocabilă a cauzei.

6. Critica adusă soluției, prin pronunțarea Sentinței civile nr. 91/07.05.2018 vizează faptul că instanța de fond, deși a reținut în mod corect, că pe toată perioada de suspendare a actului administrativ fiscal, organele fiscale nu pot calcula și nici impune la plată regia cu penalități de întârziere, fiind incidente-n materie dispozițiile art. 278 alin. (4) Cod proc. fiscală, cu toate acestea, instanța de fond face o abordare limitată când stabilește perioada (02.07.2014 – 12.11.2014) suspendării actului administrativ fiscal/Decizia de impunere nr. 247/2014, prin hotărâri judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ fără a lega aplicabilitatea art. 14 din Legea nr. 554/2004 de aplicabilitatea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, motivat de faptul că suspendarea efectelor executorii ale Deciziei de impunere nr.247/2014 au fost generate prin pronunțarea:

pe de o parte, a Sentinței civile nr. 1094/02.07.2014 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 5114/28.10.2014 pronunțată în Dosarul nr. 853/114/2014;

pe de altă parte, a Sentinței civile nr.227/12.11.2014 – unde Curtea de Apel Ploiești a admis acțiunea regiei și a dispus anularea Deciziei de impunere nr. 247/2014 fapt ce atrage aplicabilitatea de drept a dispozițiilor 15 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 și pe cale de consecință, dispozițiile legale amintite mai sus, conduc la o extindere, prin efectul legii, a suspendării executării actului administrativ fiscal /Decizia de impunere nr. 247/2014 până la soluționarea în mod irevocabilă a cauzei adică până la data de 16.03.2017 când a fost pronunțată de către ÎCCJ, Decizia civilă nr. 1041/16.03.2017;

– Mai mult decât atât, prin raportare la dispozițiile 278 alin.(4) Cod proc. fiscală, neimpunerea la plată a penalităților de întârziere, ca o excepție legală de la regula de drept instituită prin dispozițiile art. 173 Cod proc. fiscală, este ținută pe toată perioada în care actul administrativ fiscal a avut efectele executorii suspendate pe calea contenciosului administrativ; ori suspendarea actului în cauză nu curge doar până la pronunțarea instanței de fond, astfel cum în mod limitat a aplicat instanța de fond, norma de drept material, fără a include pe lângă aplicabilitatea art. 14 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 și dispozițiile art. 15 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, motivat de faptul că această extindere se impunea datorită faptului că prin Sentința civilă nr. 227/12.11.2014 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în Dosarul nr. 597/42/2014, instanța de fond a admis acțiunea regiei și a dispus anularea Deciziei de impunere nr. 247/2014 astfel că suspendarea efectelor Deciziei de impunere nr. 247/2014 se prelungeau de drept, prin raportare la dispozițiile art. 15 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, ceea ce instanța de fond nu a mai dat eficiență juridică textului de lege menționat;

– În acest sens, în mod corect, instanța de fond ar fi trebuit să dea eficiență dispozițiilor art. 14-15 din Legea nr. 554/2004 coroborate cu dispozițiile art. 278 alin. (4) Cod proc. fiscală și să dispună anularea, din Decizia de accesorii nr. 10042/05.07.2017, a penalităților de întârziere pentru toată perioada în care actul administrativ fiscal/Decizia de impunere nr. 247/2014 și-a avut efectele executorii suspendate (04.07.2014-16.03.2017) aspecte ce rezultă și din interpretarea:

art. 278 alin.(4) Cod proc. fiscală – prin excepţie de la prevederile art. 173 şi ale art. 181, în cazul în care instanţa judecătorească de contencios administrativ admite cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a executării actului administrativ fiscal, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se datorează penalităţi de întârziere sau penalităţi de nedeclarare pe perioada suspendării.

art. 14 alin.(4) din Legea nr. 554/2004 – Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare – în acest sens a fost dispusă suspendarea efectelor executorii ale Deciziei de impunere nr.247/2014 – aspect ce rezultă din Sentința civilă nr.1094/02.07.2014 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 5114 / 28.10.2014 pronunțată în Dosarul nr. 853/114/2014;

art. 15 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 – În ipoteza admiterii acţiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în condiţiile art. 14, se prelungeşte de drept până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei…- aspect ce rezultă din Sentința civilă nr.227/12.11.2014 pronunțată în Dosarul 597/42/2014 – unde Curtea de Apel Ploiești a admis acțiunea regiei și a dispus anularea Deciziei de impunere nr.247/2014;

– art. 157 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 207/2015 & art. 1131 alin.(1) lit. (a) din O.G nr. 92/2003 – prin obligații fiscale restante se înțelege obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;

– art. 157 alin. 2 lit. ) din Legea nr. 207/2015 & potrivit art. 1131 alin. (2) lit. (b) din O.G nr. 92/2003 – nu sunt considerate obligații fiscale restante obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 174 din Legea nr. 207/2015& potrivit art. 120 alin. din O.G nr. 92/2003 –   Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv;

– art. 176 din Legea nr. 207/2015& potrivit art. 1201 alin. din O.G nr. 92/2003 –  Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv;

– art. 173 din Legea nr. 207/2015 – Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere

aspecte ce conduc la fundamentarea opiniei că accesoriile (penalități / dobânzi de întârziere) sunt datorate numai în situația în care creanța fiscală principală este restantă/scadentă iar creanța fiscală principală nu poate fi considerată ca restantă sau scadentă atât timp cât aceasta își are efectele executorii suspendate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

7. Dat fiind adresa nr. CTC DEX 1.394/27.04.2018, comunicată la solicitarea instanței de judecată în Dosarul nr. 762/42/2017, organele fiscale fac precizarea că penalitățile de întârziere pentru perioada 04.07.2014-16.03.2017, cuprinse în Decizia de accesorii nr. 10042/05.07.2017 sunt în cuantum de 1.920.144 lei; în acest sens, prin raportare la dispozițiile legale mai sus-menționate, cel puțin suma de 1.920.144 lei cu titlu de penalități de întârziere nu este datorată și trebuie anulată din Decizia de accesorii nr. 10042/05.07.2017 rămasă definitivă (în căile de atac administrative) prin Decizia nr. 366/11.10.2017.

În acest sens, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios administrativ şi fiscal, prin pronunţarea Deciziei civile nr. 1436/10.03.2021 în Dosarul 762/42/2017, a admis recursul regiei, şi a dispus, printre altele, anularea în parte a Deciziei nr. 366 din 11.10. 2017 şi a Deciziei referitoare la obligaţiile accesorii nr. 10042 din 5.07.2017, în ceea ce priveşte penalităţile de întârziere aferente perioadei 4.07.2014-16.03. 2017.

Consilier juridic Valentin Matei

 
Secţiuni: Fiscalitate, Jurisprudență, Jurisprudență curentă ÎCCJ, Jurisprudența ÎCCJ, Selected | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill
Concurs eseuri ZRVP

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD