Secţiuni » Arii de practică » Business » Health & Pharma
Health & Pharma
CărţiProfesionişti
 

Condițiile care trebuie respectate pentru activitățile sportive în spații închise
11.08.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Covid 19 Legal React, Dreptul sanatatii, Dreptul sportului, Monitorul Oficial al României
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 11 august 2021 a fost Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, din 30.07.2021.

Redăm mai jos textul integral:

A. Scop

Activitatea sportivă în spații închise se organizează în conformitate cu normele și regulamentele specifice ramurii de sport, adaptate de structurile sportive la situația creată de epidemia de COVID-19, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.

Regulile generale de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, regulile privind purtarea corectă a măștii de protecție, precum și regulile privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin.

Testele pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 prevăzute în prezenta anexă sunt considerate valabile numai dacă sunt făcute în unități avizate de Ministerul Sănătății și efectuate în conformitate cu metodele aprobate de Ministerul Sănătății prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și minorii sunt exceptați de la obligația testării, prevăzută la lit. E pct. 1 și lit. F pct. 1.

B. Măsuri specifice activităților de pregătire sportivă în spații închise

1. Organizarea acțiunilor de pregătire sportivă

– Colaborarea administratorilor sălii cu autoritățile sanitare și cele locale astfel încât asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, precum și a personalului auxiliar să reprezinte obiectivul prioritar
– Plasarea la loc vizibil a anunțurilor scrise privind regulile de igienă, distanțare fizică și cele de acces în sală
– Triajul observațional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome evidente de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului și i se va recomanda să contacteze autoritățile sanitare.
– Plasarea recipientelor cu dezinfectanți avizați/autorizați pentru mâini la intrarea în sală
– Elaborarea planurilor de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă
– În cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului se efectuează nebulizarea o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.
– Suprafețele și spațiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puțin o dată la 4 ore).
– Asigurarea unei ventilații adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puțin o dată la 4 ore

2. Accesul în centrul de pregătire

– Accesul sportivilor va fi permis doar în urma triajului observațional și termometrizării.
– Sportivii sunt informați să nu se prezinte în centrele de pregătire dacă prezintă semne clinice, specifice COVID-19 sau specifice altor viroze respiratorii.
– Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile.
– Numărul de sportivi care se antrenează la un moment dat va fi limitat în funcție de capacitatea sălii, pentru a se menține distanța de siguranță, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp.

3. Antrenamentul sportivilor în spații închise

– Sportivii vor fi atenționați să își spele mâinile înainte și după terminarea antrenamentului. În cazul disciplinelor sportive practicate fără încălțăminte (de exemplu, arte marțiale), sportivii își vor dezinfecta și picioarele.
– În cazul în care sala este prevăzută cu aparate sportive, se va evita utilizarea acestora în regim de circuit și se va încuraja utilizarea unui singur tip de aparat în cadrul aceleiași sesiuni de antrenament.
– Se limitează durata antrenamentelor, astfel încât să se poată stabili un orar clar pentru dezinfecția și aerisirea riguroasă a sălii.
– Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte și după fiecare utilizator.
– Cu excepția perioadei de desfășurare a activităților fizice intense, purtarea măștii de protecție este obligatorie pe toată durata prezenței în sală.

4. Măsuri care trebuie luate după antrenament

– După terminarea antrenamentului, se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației și menținerea distanțării.

C. Condiții generale pentru organizarea de competiții în spații închise

1. Măsuri cu caracter general

– Structura sportivă care organizează o competiție are obligația de a modifica regulamentul sportiv pentru a include reglementări clare cu privire la eventualitatea în care o/un etapă/meci nu se poate desfășura/reprograma din cauza apariției cazurilor sau focarelor de COVID-19, inclusiv sub aspectul punctajelor pe baza cărora este stabilit clasamentul.
– Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea unei competiții sportive asigură o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării protocoalelor stabilite.
– Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea competițiilor doar persoanele a căror prezență este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potențial risc de infectare.
– Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă pe parcursul întregii competiții sportive.

2. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv

a) În pregătirea evenimentului:

– asigurarea echipamentului de protecție (mască de protecție) pentru întreg personalul implicat în organizarea competiției;
– asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții;
– atenționarea în toate spațiile folosite de competitori prin anunțuri scrise/postere informative plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor și igiena respiratorie, practicarea responsabilității sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate;
– la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea digitală a persoanelor implicate în desfășurarea competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului și va fi informat medicul coordonator al competiției respective;
– dotarea cu echipament de protecție (mănuși, halate, măști de protecție) a personalului medical angajat, a personalului de curățenie, a personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. (în cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosință), a personalului de securitate și pază etc.;
– asigurarea dezinfecției periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) cu produse biocide avizate/autorizate în acest scop;
– amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu dezinfectant, precum și a prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie);
– pentru uscarea mâinilor se vor folosi șervețele de hârtie;
– dezinfecția periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate/autorizate.

b) În timpul evenimentului:

– toți participanții (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai presei etc.) trebuie să fie supuși unui triaj epidemiologic și trecuți pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică;
– serviciul de prim ajutor și alte servicii medicale, inclusiv triajul epidemiologic al competitorilor, trebuie să fie efectuate de către personal calificat.

3. Măsuri pentru participanții la eveniment

a) Înainte de eveniment

Toți participanții (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să își monitorizeze starea de sănătate și să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanțarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală dacă există simptome specifice bolii.

Sosirea participanților în locația unde va avea loc competiția sportivă trebuie să se facă astfel:

– transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop și folosite exclusiv pentru participanți sau cu mașina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății nr. 1.082/97/1.112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 (anexa nr. 2 „Măsuri și reguli care se impun a fi implementate pentru derularea operațiunilor de transport rutier de persoane, transport rutier de mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu șofer și transport alternativ, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19”);
– pentru transportul intraurban este recomandată sosirea individuală a participanților cu mașina personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv;
– este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a competiției, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcție de infrastructura locației, este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfășurare a competiției;
– în cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afara localității unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (anexa nr. 3 „Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare”).

b) În timpul derulării și după derularea evenimentului

– participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă și alte articole personale între competitori, evitarea contactului fizic – strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului);
– părăsirea spațiului unde s-a desfășurat competiția trebuie să se facă în mod ordonat, cu evitarea aglomerației.

c) Măsuri care trebuie respectate de reprezentanții presei

Toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanța socială de cel puțin 1 m.

D. Condiții specifice sporturilor individuale practicate în spații închise pentru organizarea de competiții

1. Accesul la sala de desfășurare a competiției

Sala de desfășurare a competiției va fi prevăzută la intrare cu dispenser cu soluție dezinfectantă pentru mâini. Accesul se va face conform procedurilor descrise în anexa nr. 1 la ordin, care stabilește condițiile de acces în bazele sportive.

2. Înaintea competiției

Sportivii, stafful tehnic, persoanele desemnate de către structura sportivă care organizează competiția și personalul auxiliar vor ajunge la sala unde se va desfășura meciul la ore diferite, pentru a evita aglomerația.

Sportivii se vor prezenta la sala de desfășurare a competiției deja echipați. Fiecare sportiv/oficial de echipă va veni la sală cu rucsac propriu, pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesare.

Se vor evita formele tradiționale de salut înainte și după desfășurarea meciului, care presupun strângerea mâinilor între sportivi, antrenori, arbitri etc.

3. În timpul competiției

Este permisă organizarea de competiții doar pentru probele de simplu. În cazul în care organizatorul competiției dorește să includă și proba de dublu, trebuie aplicate prevederile specifice sporturilor de echipă, detaliate la lit. E.

Materialele sportive se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil. Este obligatoriu ca fiecare participant la competiție să aibă recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă.

4. După competiție

Părăsirea sălii unde se desfășoară competiția se va face în mod ordonat, pentru a evita aglomerația. La ieșirea din sală se vor dezinfecta din nou mâinile cu soluția din recipientele aflate la intrarea în sală.

E. Condiții specifice sporturilor de echipă practicate în spații închise pentru organizarea de etape, competiții sau turnee

1. Testarea înainte de etapă, competiție sau turneu

În cazul sporturilor de echipă practicate în spații închise, participanții (sportivii, stafful tehnic, arbitrii și celelalte persoane esențiale pentru desfășurarea evenimentului) vor efectua o testare COVID-19 cu cel mult 48 de ore înainte de data programată pentru începerea etapei/competiției/turneului. Fiecare echipă va transmite către organizatorul competiției lista nominală a participanților, precum și rezultatul testelor efectuate înainte de prezentarea la competiție. În cazul în care competiția/turneul se întinde pe o perioadă de mai mult de două săptămâni, testarea participanților se va reface periodic, din 14 în 14 zile.

Pe perioada etapei/competiției/turneului se recomandă ca echipele să stea izolate în cantonament. Pentru optimizarea procedurilor sanitare și minimalizarea factorilor de risc extern se recomandă ca, după obținerea de rezultate negative la testul COVID-19 și după o procedură de triaj observațional, toate echipele participante la competiție să intre în cantonament în aceeași bază sau în același hotel.

Se recomandă ca echipele (jucători și oficiali de echipă) și reprezentanții structurii sportive care organizează competiția (oficiali, arbitri, delegați etc.) să fie cazați în regim de cantonament pe toată durata desfășurării evenimentului și să nu părăsească cantonamentul decât pentru a se deplasa la locul de desfășurare a antrenamentelor și meciurilor sau în scop de recreere, care va consta în plimbări scurte, în aer liber.

2. Cazarea

La intrarea în cantonamentul colectiv într-o bază ori într-un hotel, echipele trebuie să fie separate. Cazarea se va face fie în clădiri diferite ale aceleiași baze, fie în hoteluri diferite, fie, dacă acest lucru nu este posibil, la etaje diferite ale aceleiași clădiri, care să nu comunice între ele. Arbitrii și observatorii desemnați de structura sportivă organizatoare se vor caza în aceleași condiții.

Fiecărei echipe i se va pune la dispoziție un spațiu propriu pentru realizarea ședințelor tehnico-metodice și rezolvarea problemelor medicale ale echipei. Acesta va fi aerisit și dezinfectat după fiecare folosire.

Nu se va face curat în camere pe toată durata șederii la competiție. Se vor pune la dispoziția echipelor destule prosoape și articole de igienă, pentru a se evita intrarea în contact cu personalul de curățenie.

3. Transportul

În cazul în care spațiul de cazare este diferit de cel unde se desfășoară antrenamentele și meciurile, fiecare echipă se va deplasa cu un autocar propriu, evitându-se, pe cât posibil, opririle pe traseu. Fiecare echipă va avea oră diferită de plecare spre sală/spațiul de cazare, în așa fel încât să se evite aglomerația la punctul de plecare sau de sosire.

4. Accesul la sala de antrenament/meci

Sala de joc va fi prevăzută la intrare cu soluție dezinfectantă pentru mâini. Accesul se va face conform procedurilor descrise în anexa nr. 1 la ordin, care stabilește condițiile de acces în bazele sportive.

Au acces în sala de joc, pentru fiecare meci:

– persoana responsabilă cu triajul epidemiologic;
– componenții celor două echipe (jucători și staff tehnic), pe bază de tabel nominal semnat de delegatul clubului și prezentat la ședința tehnică;
– arbitrii/observatorii desemnați de structura sportivă organizatoare a competiției, pe bază de tabel nominal;
– personalul auxiliar esențial pentru desfășurarea meciului (sunet, electrică, tehnic, streaming online, personal medical, pază etc.), pe bază de tabel nominal prezentat la ședința tehnică;
– presa, pe bază de tabel nominal;
– spectatorii, în condițiile prevăzute în anexa nr. 7 la ordin.

5. Înaintea meciului

Echipele și persoanele desemnate de către structura sportivă care organizează competiția vor ajunge la sala unde se va desfășa meciul la ore diferite, pentru a evita aglomerația.

Fiecare jucător/oficial de echipă va veni la sală cu rucsac propriu, pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesare.

Ședințele tehnico-tactice ale echipelor nu se vor ține la sala de joc. Acestea se vor programa înainte ca fiecare echipă să ajungă la sală, în spațiu deschis sau în săli/incinte din cadrul spațiului de cazare.

6. În timpul meciului

Materialele sportive se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil. Este obligatoriu ca fiecare component al echipei să aibă recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă.

7. După meci

La ieșirea din sală se vor dezinfecta din nou mâinile cu soluția din recipientele aflate la intrarea în sală.

În pauzele dintre jocuri se va realiza dezinfectarea vestiarelor, toaletelor și a spațiilor comune (hol intrare, suprafață de joc, masă oficială, bănci de rezervă).

F. Condiții specifice sporturilor de luptă practicate în spații închise pentru organizarea competițiilor

1. Testarea înainte de competiție

În cazul sporturilor de luptă, participanții la competiție vor efectua o testare COVID-19 cu cel mult 48 de ore înainte de data programată pentru proba cântarului, dacă aceasta este prevăzută de regulamentele sportive, sau cu 48 de ore înainte de data programată pentru începerea competiției. Fiecare echipă va transmite către organizatorul competiției lista nominală a participanților, precum și rezultatul testelor COVID-19 efectuate înainte de prezentarea la competiție.

Pe perioada competiției/turneului/evenimentului sportiv se recomandă ca echipele să stea izolate în cantonament. Pentru optimizarea procedurilor sanitare și minimalizarea factorilor de risc extern se recomandă ca, după obținerea de rezultate negative la testul COVID-19 și după o procedură de triaj observațional, toate echipele participante la competiție să intre în cantonament în aceeași bază sau în același hotel. Se recomandă ca echipele (sportivi și oficiali de echipă) și reprezentanții structurii sportive care organizează competiția (oficiali, arbitri, delegați etc.) să fie cazați în regim de cantonament pe toată durata desfășurării evenimentului și să nu părăsească hotelul decât pentru a se deplasa la locul de desfășurare a antrenamentelor și meciurilor sau în scop de recreere, care va consta în plimbări scurte, în aer liber, în apropierea hotelului.

2. Cazarea

La intrarea în cantonamentul colectiv într-o bază ori într-un hotel, echipele trebuie să fie separate și să nu comunice între ele. Arbitrii și observatorii desemnați de structura sportivă organizatoare se vor caza în aceleași condiții.

Fiecărei echipe i se va pune la dispoziție un spațiu propriu pentru realizarea ședințelor tehnico-metodice și rezolvarea problemelor medicale. Acesta va fi aerisit și dezinfectat după fiecare folosire.

Nu se va face curat în camere pe toată durata șederii la competiție. Se vor pune la dispoziția loturilor destule prosoape și articole de igienă pentru a se evita intrarea în contact cu personalul de curățenie.

3. Transportul

În cazul în care spațiul de cazare este diferit de cel unde se desfășoară antrenamentele și meciurile, fiecare lot se va deplasa fie cu autoturismele personale ale participanților, fie cu un autocar propriu, evitându-se, pe cât posibil, opririle pe traseu. Fiecare echipă va avea oră diferită de plecare spre sală/spațiul de cazare, în așa fel încât să se evite aglomerația la punctul de plecare sau de sosire.

4. Accesul la sala de desfășurare a competiției

Sala unde va avea loc competiția va fi prevăzută la intrare cu soluție dezinfectantă pentru mâini. Accesul se va face conform procedurilor descrise în anexa nr. 1 la ordin, care stabilește condițiile de acces în bazele sportive.

Au acces în sală, pentru fiecare meci:

– persoana responsabilă cu triajul epidemiologic;
– componenții echipelor (sportivi, antrenori și staff tehnic), pe bază de tabel nominal;
– arbitrii/observatorii desemnați de structura sportivă organizatoare a competiției, pe bază de tabel nominal;
– personalul auxiliar esențial pentru desfășurarea competiției (sunet, electrică, tehnic, streaming online, personal medical, pază etc.), pe bază de tabel nominal;
– presa, pe bază de tabel nominal.
– spectatorii, în condițiile prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

La locul de desfășurare a competiției, organizatorul stabilește circuite separate pentru sportivi, antrenorii lor și arbitri, pe de o parte, și toate celelalte persoane implicate în procesul de organizare, pe de altă parte.

În sala unde se desfășoară competiția este obligatorie purtarea măștii de protecție. Excepție fac sportivii, în timpul meciurilor.

5. Înaintea competiției

La proba cântarului, dacă este prevăzută de regulamentele sportive, toți participanții vor respecta distanța de siguranță.

Echipele și persoanele desemnate de către structura sportivă care organizează competiția vor ajunge la sala unde se va desfășa competiția la ore diferite, pentru a evita aglomerația.

Sportivii se vor prezenta la sală echipați și pregătiți pentru încălzire/meci.

Fiecare sportiv/oficial de echipă va veni la sală cu rucsac propriu, pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesar(e).

6. În timpul competiției

Înainte de meci, sportivii își vor dezinfecta mâinile și picioarele (în cazul ramurilor sportive unde acest lucru este necesar).

Se limitează, pe cât posibil, numărul persoanelor din imediata apropiere a suprafeței de luptă (antrenor, medic, staff tehnic).

Materialele sportive și suprafața de luptă (ring, tatami, saltea etc.) se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil.

Este recomandat ca elementele de echipament care nu pot fi luate pe suprafața de luptă (șosete, încălțăminte, trening, prosoape etc.) să fie depozitate în cutii separate pentru fiecare sportiv aflat pe suprafața de luptă. Cutiile vor fi dezinfectate după fiecare folosire.

Este obligatoriu ca fiecare component al echipei să aibă recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă.

7. După competiție

La ieșirea din sală se vor dezinfecta din nou mâinile cu soluția din recipientele aflate la intrarea în sală. Se va evita aglomerarea sălii de desfășurare a competiției.

G. Proceduri în cazul apariției unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 în centrul de pregătire

1. Procedura de gestionare a cazurilor în care apare o suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 este stabilită prin legislația în vigoare.

Se va amenaja în toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19. Spațiul trebuie să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiție orice persoană care prezintă simptome evidente de infecție respiratorie până la un consult de specialitate/testare/evacuare.

În cazul în care se constată simptome evidente de infecție respiratorie la o persoană care participă la competiție, se recomandă:

a) izolarea imediată și organizarea transportului individual al acesteia la domiciliu și contactarea medicului de familie;
b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta s-a aflat;
c) echipamentul de protecție al personalului de curățenie se colectează imediat după terminare în saci impermeabili, individuali;
d) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.

2. În cazul în care, în urma testărilor programate în cadrul calendarului prevăzut, la lit. E pct. 1 și la lit. F pct. 1 se descoperă unul sau mai multe cazuri pozitive, se anunță direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și se urmează indicațiile primite de la aceasta.

3. Durata de izolare a cazurilor confirmate va fi în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Persoanele al căror test este negativ și care nu au fost identificate drept contacți în urma anchetei epidemiologice își continuă activitatea sportivă.

5. Contacții persoanelor pozitive, stabiliți ca atare în urma anchetei epidemiologice, vor urma prevederile legale în vigoare.

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti