Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

O nouă serie de modificări fiscale
08.09.2021 | Alexandru CRISTEA

Secţiuni: Fiscalitate, Lege 9, Monitorul Oficial al României, Proiecte legislative, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Alexandru Cristea

Alexandru Cristea

Sumar:
1. Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
2. Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale

În Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021 au fost publicate Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 pentru completarea și modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal („OG nr. 8/2021”) și Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale („OG nr. 11/2021”). Prezentăm în continuare principalele modificări legislative aduse de actele normative menționate.

OG nr. 8/2021

Impozit pe profit

• Se aduc completări cu privire la condițiile de acordare a scutirii de impozit a dividendelor primite din statele membre UE (aliniere a legislației domestice cu prevederile Directivei 2011/96/UE).

• Se abrogă prevederea privind deducerea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor începând cu 1 ianuarie 2022 și se majorează limita de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor de la 30% la 50%, sub rezerva îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute de Codul fiscal.

• Se modifică dispozițiile cu privire la regimul fiscal aplicabil dividendelor distribuite asociaților/acționarilor pentru a acoperi toate situațiile de distribuire a dividendelor, potrivit legii, care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor.

Impozit pe venit și contribuții sociale

• Se reglementează posibilitatea angajatorului rezident fiscal român sau angajatorului care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale de a opta pentru calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii (CAS, CASS, CAM) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români.

• Ordonanța prevede și o simplificare la depunerea formularului 230, prin care se redirecționează o parte a impozitului pe venit; măsură valabilă începând cu următorul termen de depunere a formularului 230, adică cel din 25 mai 2022.

Impozit pe veniturile obținute de nerezidenți

• Se aduc completări cu privire la condițiile de acordare a scutirii de impozit a dividendelor plătite către statele membre UE (aliniere a legislației domestice cu prevederile Directivei 2011/96/UE).

• Se introduce posibilitatea de a depune prin Spațiul Privat Virtual la organul fiscal competent, certificatul de rezidență fiscală în copie, însoțit de o traducere autorizată în limba română.

• Se clarifică faptul că impozitele cu reținere la sursă suportate de plătitorii de venituri se declară, de asemenea, în declarația informativă pentru veniturile cu regim de reținere la sursă.

TVA

• Se aduc clarificări și completări cu privire la livrarea de bunuri în contextul unei vânzări intracomunitare de bunuri la distanță și a unei vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe.

• Se introduc noi scutiri de taxă pentru importul de bunuri efectuat în România de către Comisia Europeană sau o agenție/organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene în scopul îndeplinirii sarcinilor conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19. Aceleași scutiri de TVA se aplică și pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenție/organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene în scopul îndeplinirii sarcinilor privind combaterea pandemiei de COVID-19. Scutirile se aplică pentru importurile, livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021.

• Noua Oordonanță a Guvernului corectează totodată transpunerea eronată în legislația națională, prin OUG nr. 59/2021, a Directivei noilor reguli europene privind comerțul electronic, ca urmare a scrisorii Comisiei Europene de punere în întârziere, în Cauza 2020/4142. Concret, așa cum era prevăzut prin OUG nr. 59/2021, pentru a se putea înregistra în ghișeul unic al UE (i.e. denumit „Regimul UE”), persoanele impozabile având sediul economic în România care aplicau regimul special de scutire pentru întreprinderile mici (i.e. ce stabilește plafonul de 300.000 RON) erau obligate să renunțe la regimul special și să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal. Acest aspect a fost soluționat prin acordarea posibilității de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul Fiscal, în cazul în care persoana impozabilă în speță optează pentru aplicarea Regimului UE.

• În același timp, pentru persoanele impozabile cu sediul activității economice în afara României, stabilite în România printr-un sediu fix, care nu sunt înregistrate și nici nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, aplicarea Regimului UE nu era posibilă. Acest aspect a fost adresat prin introducerea obligativității persoanei impozabile în speță de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA confrom art. 316 din Codul Fiscal. Modificările mai sus menționate vor intra în vigoare începând cu 03.09.2021.

Impozite și taxe locale

• Se simplifică modul de calcul al impozitului datorat pentru clădirile cu destinație mixtă.

• Se simplifică procedura aplicabilă în cazul vânzării mijloacelor de transport stabilindu-se că actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia și în formă electronică și semna cu semnătură electronică și se comunică electronic organelor fiscale locale abilitate (i.e. în scopul înregistrării/radierii).

• Se aduce o clarificare asupra modului de stabilire a impozitului pe spectacole, baza de impozitare fiind constituită din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

OG nr. 11/2021

Fișierul standard de control fiscal (SAF-T) și mijloace electronice de transmitere la distanță a documentelor (SPV)

• Se instituie obligația depunerii fișierului standard de control fiscal ce reprezintă, în esență, o declarație cu informații din evidența contabilă și fiscală a contribuabilului.

• Natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, precum și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fișierul standard de control fiscal se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

• De asemenea, procedura de transmitere a fișierului standard de control fiscal, precum și condițiile în care se realizează transmiterea se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

• Fișierul SAF-T poate constitui obiect al verificării în cadrul inspecției fiscale , iar A.N.A.F. va avea posibilitatea să sancționeze contravențional contribuabilii care nu depun fișierul standard de control fiscal.

Obligativitatea înrolării în Spațiul Privat Virtual (SPV)

• S-a introdus obligativitatea înrolării în SPV a contribuabililor/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în vederea transmiterii organului fiscal central documente de natura cererilor, înscrisurilor sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Documentele depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor mai fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul SPV.

Rambursare de TVA cu control ulterior

• Procedura de rambursare a TVA cu control ulterior, măsură temporară stipulată prin OUG nr. 48/2020 și având aplicabilitate până la 31.01.2022, va fi permanentizată, devenind astfel regula generală începând cu 01.02.2022. Există totuși și o serie de excepții de la această regulă cum ar fi cazurile în care contribuabilul are înscris în cazierul fiscal fapte ce constituie infracțiuni, dacă există riscuri unei rambursări necuvenite sau dacă contribuabilul respectiv se află în procedura insolvenței/lichidare voluntară. În toate aceste cazuri excepționale rambursarea de TVA se va soluționa după efectuarea inspecției fiscale anticipate.

Procedura simplificată de eșalonare la plată

• Se reglementează procedura permanentă de eșalonare simplificată la plată, pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central, având în vedere că eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare, în formă simplificată, adoptată prin OUG 181/2020, a fost una dintre cele mai accesate facilități fiscale în timpul pandemiei de coronavirus; măsura se aplică din 1 octombrie 2021, imediat după ce expiră mecanismul temporar din OUG 181/2020.

Extinderea perioadei de aplicare a amnistiei fiscale

• Se reglementează posibilitatea de anulare a obligațiilor fiscale acesorii aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale începute după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020 (14 mai 2021) și până la data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 (29 martie 2021) dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiții cu privire la depunerea cererii de anulare a accesoriilor și plata debitului principal.

• Se prevede posibilitatea de anulare a obligațiilor fiscale accesorii cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei verificări documentare și pentru care s-a comunicat decizia de impunere după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 sub rezerva îndeplinirii unor condiții privind stingerea obligațiilor fiscale principale în termen și depunerea cererii de anulare a obligațiilor accesorii.

Alte modificări de ordin procedural fiscal

• Crearea posibilității depunerii/corectării declarațiilor de impunere ori de câte ori, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, sunt dispuse măsuri care implică plata unor sume sau acceptarea unor cheltuieli ce generează modificărea bazei de impunere și a obligațiilor fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.

• Se introduce posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către aceeași echipă de inspecție care a încheiat actul desființat, dacă, din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către o altă echipă de inspecție.

• Se stabilește că nu constituie obligații fiscale restante, obligațiile cu termene de plată viitoare, stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat și confirmat în condițiile legii.

Alexandru Cristea, Tax Partner ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII TAX

:: English version

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti