« Secţiuni
Selected
CorporatePlatinum members

In memoriam Profesor Ioan-Iosif Santai. UPDATE: Mesaje de condoleanțe
20.09.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Facultatea de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu îşi exprimă profundul regret la plecarea dintre noi a Profesorului și Decanului Ioan Santai.

Va rămâne în memoria și în sufletul tuturor celor care l-au cunoscut.

Una din marile și puternicele personalități ale Dreptului românesc, Profesorul Ioan Santai a fost un creator de Școală: un fondator al Facultății de Drept din Sibiu și un Profesor cu operă.

A fost Profesorul de Teoria generală a Dreptului și Drept Administrativ, iubit de zeci de promoții de studenți, a fost Magistru și cald îndrumător pentru mai tinere cadre didactice și cercetători.

A fost Decan al Facultății de Drept din Sibiu între anii 1992 și 2000, într-o perioadă de transformări și reașezare a instituției. A îndeplinit și alte funcții de conducere la Facultatea din Sibiu dar și la alte Facultăți și instituții din țară.

Vor rămâne peste timp cărțile și articolele Profesorului. Vor rămâne contribuțiile domniei-sale la legislația românească. Va rămâne și amintirea cursurilor și cuvântărilor sale.

Pragmatic și perfect exact în cuvântul și argumentul scris, aristocratic în discurs – acesta a fost Profesorul.

Va rămâne în memoria noastră și Omul deosebit Ioan Santai – puternic, cald, apropiat, generos.

Dumnezeu să îl odihnească în lumină!

Un ultim omagiu poate fi adus Profesorului Ioan Santai la Capela mare ortodoxă din Cimitirul Municipal Sibiu.

Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă, 18 septembrie, orele 11, la Capela mare ortodoxă din Cimitirul Municipal Sibiu.

***

”Ne despărțim cu multă tristețe de profesorul Ioan Santai, una dintre personalitățile cunoscute și recunoscute de întreaga lume juridică și academică românească, membru marcant, pentru mulți ani, al Departamentului de Drept Public al Facultății de Drept din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu.

Sosit la Sibiu în anii 70 ca tânăr asistent de pe băncile Facultății de Drept din Cluj, Profesorul Santai reprezintă pentru Facultatea de Drept din Sibiu, astăzi, unul dintre pilonii monumentali ai construcției noastre instituționale care, în acest an, împlinește 50 de ani de existență. Lui îi datorăm, după anul 1990, renașterea și dezvoltarea facultății noastre căreia i-a fost, pentru mulți ani, un profesor și un decan de succes, iubit și respectat de colegi și de studenți, deopotrivă.

În același timp, pentru doctrina administrativă a României, Ioan Santai reprezintă un nume așezat cu temei printre marii administrativiști ai țării. Fondator de şcoală, leader și promotor, personalitate științifică de mare anvergură, profesor iubit și respectat, un real catalizator al vieții academice sibiene, Profesorul Santai va rămâne veșnic nemuritor în istoria Facultății de Drept și a universității sibiene.

S-a stins din viață un simbol și un model pentru multe generații de juriști cu cariere de succes în țară și în străinătate. Îl omagiem astăzi și îl vom omagia mereu, individual în sufletele noastre și în memoria colectivă a facultății și departamentului nostru. Suntem profund îndurerați de această pierdere enormă și, în aceste momente de mare durere, transmitem condoleanțe și compasiune familiei îndurerate.

Dumnezeu să îl odihnească în pace şi să îl aşeze în rândul drepţilor Săi!

Discipolii și colegii din Departamentul de Drept Public al Facultății de Drept a ULBS

***

Colectivul Curţii de Apel Alba Iulia îşi exprimă regretul şi tristeţea la trecerea în nefiinţă a profesorului universitar doctor Ioan Santai şi suntem cu toții alături de colega noastră, doamna judecător Anda Santai, președintele secției penale, în acest greu moment al pierderii tatălui.

Magistratul, profesorul, decanul, specialistul în drept administrativ Ioan Santai a fost o personalitate remarcabilă a Dreptului românesc și va rămâne pe mai departe în memoria și sufletul tuturor celor care l-au cunoscut.

Exigent dar în egală măsură cald și apropiat de studenții săi la cursurile și examenele de Teoria generală a Dreptului și Drept administrativ, adevărate pietre de încercare pentru studenții din primii ani de la Facultățile de Drept din Sibiu, Alba Iulia sau alte locuri din țară, profesorul Ioan Santai a marcat și format multe generații de profesioniști ai dreptului, care nu îl vor uita niciodată și îi vor purta o veșnică recunoștință.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

***

L-am cunoscut prima dată pe profesorul Ioan Santai prin anii 1995-1996. Eram student în anul II al Facultății de drept din cadrul Universității Babeș Bolyai Cluj Napoca și printre disciplinele de studiu se afla și dreptul administrativ. Numeroasele trimiteri la operele profesorului, din subsolul paginilor tratatelor și cursurilor de drept administrativ pe care le parcurgeam pentru pregătirea examenului, mi-au stârnit curiozitatea și dorința de a aprofunda materia și de a-i citi lucrările. Mă intrigau unele dintre opiniile care păreau, uneori, a fi singulare în literatura de specialitate, mă fascina, cu alt prilej, argumentația cu care își fundamenta alte teorii, clară și accesibilă unui student.

L-am reîntâlnit pe profesor câțiva ani mai târziu atunci când mă pregăteam pentru admiterea la cursurile de masterat la disciplina Drept administrativ și administrație publică din cadrul aceleiași facultăți. Trecuseră câțiva ani iar studentul care cu ceva vreme în urmă se străduia să descifreze tainele dreptului administrativ, era pregătit acum să aprofundeze disciplina iar tratatele și articolele profesorului îi erau vitale. Datorită scrierilor juridice ale profesorului am putut înțelege o disciplină care cu ani în urmă îmi păruse aridă.

L-am întâlnit fizic pentru prima dată pe profesor și pe omul Ioan Santai atunci când, tânăr judecător la Judecătoria Sibiu, am fost coleg de birou cu fiica sa, Anda, alături de care urmasem și cursurile Institutului Național al Magistraturii, fiind colegi de grupă. Anda, tânăr judecător cu o ascuțime a minții și cu o capacitate de efort fantastice, transmitea, așa cum aveam să constat în scurt timp, dăruirea, cutezanța și inteligența profesorului care, ajuns în apogeul carierei, își dedica viața familiei și științelor juridice. Încă de la momentul primelor conversații, personalitatea profesorului și omului Ioan Santai m-a copleșit iar viziunea acestuia cu privire la evoluția sistemului de învățământ universitar și a justiției în general, m-a lăsat adesea fără replică. Tânăr fiind, credeam că unele dintre afirmațiile profesorului vor fi contrazise, în scurt timp, de evoluția realității; matur fiind acum, îmi dau seamă că am avut șansa de a cunoaște un om vizionar, evoluția societății susținând constant afirmațiile sale și contrazicând flagrant opiniile mele. Aveam la acele vremuri scuza tinereții; profesorul avea de partea sa înțelepciunea maturității, clădită pe erudiția moștenită din familie.

În cei douăzeci de ani în care, uneori mai des, alteori mai rar, am avut ocazia să interacționez cu profesorul și familia sa, mi-am dat seama că afirmația lui Umberto Eco este mereu actuală: în această lume sunt oameni al căror capital intelectual este dat de numele cu care își semnează propriile idei.
Ați țintit sus domnule profesor și ați fost mereu considerat un maestru al vieții juridice românești. Pentru unii ați fost un om fascinant, pentru alții un profesor riguros iar pentru alții un prieten minunat. Pentru familie ați fost totul. Ați dovedit prietenilor, generațiilor de studenți și familiei, proprii dar și celei umane, că în trecere continuă a vremurilor oamenii se nasc, trăiesc și mor dar unii dintre ei rămân, prin tot ceea ce au însemnat pentru umanitate, nemuritori.

Mergeți în pace, domnule profesor!

Andei și familiei îndurerate, puterea de a înțelege că profesorul nu a murit ci doar a plecat într-o altă călătorie, pe un drum pe care cu toții, într-o zi, vom păși.

Jud. Liviu Gheorghe Odagiu, președintele Curții de Apel Alba Iulia

***

Colectivul Tribunalul Sibiu își exprimă profundul regret și este alături de doamna judecător Anda Santai, în aceste momente grele prin care trece, pricinuite de decesul tatălui său.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!

***

Colectivul Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca îşi ia rămas bun, cu adâncă tristeţe, de la unul dintre cei mai iluştri jurişti format pe băncile facultăţii noastre, prof. univ. dr. Ioan Santai. Întemeietor de şcoală la Sibiu, profesorul Santai nu a uitat niciodată de unde a plecat: s-a întors mereu la Cluj cu bucurie, atât la conferinţe, la susţineri ale unor teze de doctorat ori la alte varii întruniri cu caracter ştiinţific, cât şi, atunci când facultatea având nevoie de vasta experienţă didactică a Domniei sale, în anul universitar 2000-2001, a acceptat să predea studenţilor Dreptul administrativ, disciplina care îi datorează multe idei de o valoare inestimabilă.

Rafinat, plin de vervă, spontan, erudit: aşa l-am cunoscut cu toţii în lunga relaţie profesională cu facultatea noastră. Deşi numele profesorului Santai rămâne legat, în mentalul colectiv, în primul rând de Şcoala de Drept de la Sibiu, fără îndoială că acesta îşi va găsi, de asemenea, un loc etern şi în Panteonul Şcolii de la Cluj.

Dumnezeu să îl odihnească!

***

Comunitatea academică a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara este profund îndurerată de trecerea în veșnicie a Profesorului Ioan Santai, reputat administrativist, mentor a zeci de generații de studenți ai Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Prof. univ. dr. Lucian Bercea

***

Școala Națională de Grefieri își exprimă profundul regret la trecerea în neființă a domnului profesor universitar Ioan Santai din Sibiu, mentor al multor generații de juriști, și este alături de familia îndoliată.

Dumnezeu să-l odihnească!

***

La mijlocul lunii septembrie a plecat să dea mână cu veșnicia profesorul Ioan Santai, pe care l-am considerat întotdeauna Șeful Școlii Sibiene de drept public. Profesorul și-a dăruit anii, profesia, credința, întru slujirea Facultății de Drept din Sibiu. Mulți dintre dumneavoastră, cei ce zăboviți cu privirea pe aceste rânduri, știți că în regimul trecut au existat patru facultăți de drept în țară: București, Iași, Cluj și Sibiu. Aceasta din urmă avea specializarea drept economic-administrativ. Profesorul Ioan Santai s-a aflat la baza creării și recreării acesteia. Spunem „recreării”, dat fiind faptul că o scurtă perioadă, înainte de anul 1989, a fost suspendată funcționarea facultății.

Profesorul Ioan Santai a făcut din Facultatea de Drept de la Sibiu, care poartă numele marelui filozof Lucian Blaga, născut în comuna Lancrăm, nu departe de Sibiu, în județul Alba, profesiunea sa de credință. Pentru care a abandonat-o pe cea de procuror, s-a dăruit ei, mărturisind generațiilor pe care le-a format tainele dreptului administrativ.

Profesorul Ioan Santai este parte din galeria marilor dascăli de drept. Din generația de aur, pe ai cărei reprezentanți a plecat să-i întâlnească în ceruri – profesorul Tudor Drăganu de la Cluj, profesorul Antonie Iorgovan de la București, marea și draga Genoveva Vrabie de la Iași și, de foarte curând, marele Emil Molcuț, iar lista poate continua.

Atât a prețuit profesorul Antonie Iorgovan contribuția profesorului Ioan Santai și a Facultății de Drept din Sibiu la dezvoltarea doctrinei administrative, încât, în anul 1994, când a fost reînființat Institutul de Științe Administrative, care poartă numele marelui jurist interbelic Paul Negulescu, a hotărât ca acesta să aibă sediul la Sibiu. Ce omagiu mai mare s-ar fi putut să existe decât acesta? Și încă din timpul vieții, lucru mai rar și pe care suntem siguri că profesorul Ioan Santai l-a prețuit cu asupră de măsură.

Lucrările semnate de profesorul Ioan Santai îmbogățesc și înnobilează doctrina juridică. Cursurile de drept administrativ și știința administrației, studiile apărute în diferite publicații, inclusiv Revista de drept public, reprezintă repere și puncte de plecare pentru orice cercetător al dreptului public. În cuprinsul lor se regăsește spiritul iscoditor al teoreticianului, dar și experiența practicianului, a specialistului cu mintea și cunoașterea, adânc înfipte în solul fertil al realității românești.

Dincolo de activitatea didactică, profesorul Santai a fost implicat în elaborarea primelor proiecte de Cod administrativ și Cod de procedură administrativă de după 1990. A condus colectivul de la Sibiu, care reunea teoreticieni, dar si practicieni de marcă. A fost, de asemenea, profund implicat în activitățile de perfecționare a personalului din administrația publică locală, întru luminarea căruia și-a pus experiența, mintea și conștiința.

Pentru toate lucrurile extraordinare săvârșite de regretatul profesor Ioan Santai în planul învățământului juridic românesc și pentru dezvoltarea doctrinei administrative din România și nu numai, exprimăm prețuirea noastră profundă.

Să străbateți veșniciile cu zâmbetul dumneavoastră bun și frumos, domnule profesor, și să îi spuneți profesorului Antonie Iorgovan că echipa domniei sale se străduiește să fie demnă de moștenirea pe care i-a lăsat-o, să o dezvolte și să o ducă mai departe.

Rămas bun, Domnule Profesor!

Colectivul catedrei de drept administrativ, Departamentul de drept public, Universitatea din București
Verginia Vedinaș
Dana Tofan
Alexandru-Sorin Ciobanu
Bogdan Dima
Cristina Feurdean

 
Secţiuni: Anunțuri, Selected, UNIVERSITARIA | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD