« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
D&B DAVID SI BAIAS
 

Normele metodologice pentru comercializarea, prin licitație, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României
22.09.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 907 din 22 septembrie 2021 au fost publicate Normelele metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilități în lei și în valută și alocarea prin bugetul de stat a sumelor obținute din scoaterea la licitație, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanțarea proiectelor de investiții care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, din 16.09.2021.

Art. 1 În procesul de comercializare, prin licitație, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României, pentru instalațiile staționare și sectorul aviație, pe platforma comună de licitație stabilită la nivelul Uniunii Europene, Ministerul Finanțelor acționează în calitate de adjudecător pentru România.

Art. 2 În cadrul Ministerului Finanțelor, întreg procesul de comercializare, prin licitație, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României, pentru instalațiile staționare și sectorul aviație, pe platforma comună de licitație stabilită la nivelul Uniunii Europene, este îndeplinit de Unitatea de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră post 2012, sub directa coordonare a secretarului general. Derularea operațiunilor ce decurg din acest proces se efectuează prin Unitatea de vânzare certificate de emisii de gaze cu efect de seră post 2012, Direcția generală economică, Direcția generală de trezorerie și datorie publică și Direcția de contabilitate publică.

Art. 3 Sumele în valută obținute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru instalațiile staționare și sectorul aviație se încasează în contul Ministerului Finanțelor, cod IBAN RO37NBOR3216800700EURXXX deschis la Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 3/82.851 din 4.04.2012, încheiată între Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 4(1) Din suma brută în valută obținută în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se pot deduce de către Comisia Europeană/casa de compensaredecontare cheltuielile cu autoritatea de monitorizare a licitațiilor sau orice alte cheltuieli privind administrarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivel european.

(2) În cazul în care sumele datorate nu sunt deduse direct din sumele încasate, Ministerul Finanțelor efectuează plata acestora din aceeași sursă.

Art. 5 Ca urmare a notificării de alimentare a contului transmisă de Banca Națională a României, cu privire la suma încasată din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, Ministerul Finanțelor dispune efectuarea vânzării valutei în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare. Contravaloarea în lei se încasează în contul de disponibil 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, cod IBAN RO19TREZ9995039XXXXXXXXX, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor, CUI 4221306.

Art. 6 Din contravaloarea în lei obținută din licitarea certificatelor aferente instalațiilor staționare, aflată în contul de disponibil 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, Ministerul Finanțelor efectuează virarea către bugetul de stat a sumei cuvenite, în contul de venituri bugetare, cod IBAN RO33TREZ70020300111XXXXX „Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, deschis la Trezoreria Municipiului București, CUI 4221306, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7(1) Din contravaloarea în lei obținută din licitarea certificatelor aferente instalațiilor staționare, aflată în contul de disponibil 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, pe baza solicitărilor beneficiarilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, Ministerul Finanțelor efectuează virarea sumelor cuvenite către beneficiari, în conturile de venituri bugetare comunicate de aceștia, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru care virarea se efectuează potrivit art. 6.

(2) După efectuarea plăților către beneficiarii prevăzuți la alin. (1), Ministerul Finanțelor transmite o adresă de informare către fiecare beneficiar cu privire la suma cuvenită în lei, precum și echivalentul acesteia în euro. Stabilirea echivalentului în euro se va efectua utilizând cursul valutar înregistrat la fiecare vânzare în valută, începând cu prima vânzare.

Art. 8(1) Din contravaloarea în lei obținută din licitarea certificatelor aferente sectorului aviație, reținută în contul de disponibil 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, pe baza solicitărilor beneficiarilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau în limita sumelor aprobate în hotărârea guvernului prevăzută la art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, după caz, Ministerul Finanțelor efectuează virarea sumelor cuvenite către beneficiari, în conturile de venituri bugetare comunicate de aceștia, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din același act normativ.

(2) După efectuarea plăților către beneficiari, Ministerul Finanțelor transmite o adresă de informare către fiecare beneficiar cu privire la suma cuvenită în lei, precum și echivalentul acesteia în euro. Stabilirea echivalentului în euro se va efectua utilizând cursul valutar înregistrat la fiecare vânzare în valută, începând cu prima vânzare.

Art. 9 Ministerul Finanțelor efectuează virarea sumelor către beneficiari în conformitate cu prevederile art. 7 și 8 în conturile corespunzătoare de venituri aferente subdiviziunilor de venituri bugetare aprobate în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, codificate cu codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor sumelor.

Art. 10 Beneficiarii sumelor încasate din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră poartă întreaga responsabilitate pentru administrarea fondurilor repartizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11 – Cheltuielile cu comisioanele și spezele bancare, aferente gestionării contului, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, cu încadrarea în sumele prevăzute anual cu această destinație, prin virarea sumei datorate în contul de cheltuieli ale bugetului Trezoreriei Statului, cod IBAN RO11TREZ23J510103200109X, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, CUI 8609468.

Art. 12 Dobânzile încasate la disponibilitățile contului analitic în euro se fac venit la bugetul de stat, prin vânzarea valutei la Banca Națională a României. Contravaloarea în lei se virează cel târziu în prima zi lucrătoare de la data creditării contului 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, CUI 4221306, în contul de venituri bugetare 20.A.31.03.00 „Alte venituri din dobânzi”, cod IBAN RO68TREZ70020310103XXXXX, CUI 4221306.

Art. 13 Echivalentul în lei al bonificării în valută în suma negativă pentru disponibilitățile contului în valută deschis la Banca Națională a României se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor, capitolul „Autorități publice și acțiuni externe” 51.01, titlul II „Bunuri și servicii” 20, articolul „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” 20.30.30, prin virarea sumei datorate în contul 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, cod IBAN RO19TREZ9995039XXXXXXXXX, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, CUI 4221306, cu încadrarea în sumele prevăzute anual cu această destinație.

Art. 14 Pentru operațiunile prevăzute la art. 6-8 se vor parcurge fazele de angajare, lichidare, ordonanțare și plată, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, în baza unei proceduri proprii.

Art. 15 Ordonatorii de credite beneficiari care au obligația, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, să vireze, până la data de 22 decembrie a fiecărui an, sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la unitățile Trezoreriei Statului, procedează potrivit prevederilor din normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar anual, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.

Intrare în vigoare: 22 septembrie 2021

 
Secţiuni: Anunțuri, Dreptul mediului, Fiscalitate, Lege 9, Proiecte legislative | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD