« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Evaluarea și recunoașterea de către CNCS a caracterului științific al lucrărilor elaborate de către persoane private de libertate prin decizie judecătorească definitivă
23.09.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 23 septembrie 2021 a fost publicată Metodologia de evaluare și recunoaștere de către Consiliul Național al Cercetării Științifice a caracterului științific al lucrărilor elaborate de către persoane private de libertate prin decizie judecătorească definitivă, din 03.09.2021.

Redăm mai jos textul integral:

Dispoziții generale

(1) Prezenta metodologie este elaborată în baza Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și a componenței nominale a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.463/2020, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021, a Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului de organizare și funcționare a statului de funcții și a organigramei Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.804/2016.

(2) Domeniile sunt distribuite pe ramuri de științe și domenii de studii universitare, potrivit Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, care se actualizează periodic.

(3) Domeniile pentru care se poate face evaluarea și recunoașterea de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) a caracterului științific al lucrărilor științifice elaborate de către persoane private de libertate prin decizie judecătorească definitivă sunt următoarele:

a) Matematică și științe ale naturii;

b) Științe inginerești;

c) Științele biologice și biomedicale;

d) Științe sociale;

e) Științe umaniste și arte;

f) Știința sportului și educației fizice.

Solicitarea de evaluare

(1) Solicitarea de evaluare a caracterului științific se elaborează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare, și conține următoarele documente și informații:

a) scrisoarea de la directorul penitenciarului cu privire la existența lucrării, cu menționarea expresă a titlului, numărului de pagini și domeniului/specializării în care se încadrează lucrarea;

b) dovada de achitare a costului evaluării și detaliile despre modul de plată;

c) în cazul lucrărilor cu mai mulți autori, declarație detaliată a persoanei private de liberate privind competențele în domeniu și contribuția proprie la elaborarea lucrării;

d) versiunea în format „pdf” și versiunea tipărită a lucrării.

(2) Taxa de evaluare este de 1.500 lei și se colectează într-un cont pus la dispoziție de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibilă pentru evaluare, solicitarea trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) existența documentelor și informațiilor menționate la art. 2;

b) solicitantul este autor unic sau coautor al lucrării evaluate;

c) domeniul și specializarea în care este elaborată lucrarea aparțin domeniilor și specializărilor universitare stabilite de nomenclatorul domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare.

Procesul de evaluare

(1) Procesul de evaluare constă în parcurgerea următoarelor etape:

a) documentele referitoare la solicitarea de evaluare conform art. 2 se depun la secretariatul CNCS, în format tipărit și pe suport electronic;

b) verificarea de către UEFISCDI a existenței documentelor solicitate în condițiile legii și ale prezentei metodologii;

c) verificarea gradului de similitudine cu alte lucrări, prin folosirea programelor recunoscute de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) în conformitate cu prevederile art. 6 lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.229/2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat: iThenticate; Turnitin; Plagiarism detector + PDAS (PDAS – Plagiarism Detector Accumulator Server); Safe Assign; www.sistemantiplagiat.ro;

d) CNCS, cu sprijinul logistic al UEFISCDI, desemnează în mod aleatoriu 3 (trei) experți evaluatori din baza națională de date a experților www.brainmap.ro, care stabilesc, pe baza fișei de evaluare de la art. 5, dacă lucrarea depusă spre evaluare are sau nu caracter științific.

(2) Desemnarea experților evaluatori se efectuează ținând cont de următoarele criterii:

a) domeniul fundamental, ramura de știință și domeniul de studii universitare în care se încadrează lucrarea;

b) competența experților;

c) evitarea conflictelor de interese.

(3) Fiecare expert evaluator își va declara în scris imparțialitatea și competența în domeniul căruia îi aparține lucrarea supusă evaluării, precum și confidențialitatea. În cazul în care constată că una dintre condițiile de la alin. (2) nu este îndeplinită ori că se găsesc în conflict de interese, experții evaluatori se angajează să semnaleze de îndată acest fapt, caz în care vor fi înlocuiți cu alți experți.

(4) Pot fi propuși experți evaluatori persoane înscrise în platforma www.brainmap.ro, astfel:

a) membri ai CNATDCU sau membri ai comisiilor de specialitate CNATDCU;

b) membri ai CNCS sau membri ai comisiilor de specialitate CNCS;

c) membri ai Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CCCDI) sau membri ai comisiilor de specialitate CCCDI;

d) membri ai Consiliului Național pentru Transfer Tehnologic (CNTT) sau membri ai comisiilor de specialitate CNTT;

e) experți evaluatori ai propunerilor de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare aferente programelor finanțate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării sau de Ministerul Educației.

(5) În documentele trimise experților evaluatori numele autorului lucrării pentru care se solicită recunoașterea caracterului științific este anonimizat.

(6) Termenul de analiză a cererii este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la secretariatul CNCS.

Fișa de evaluare

Experții evaluatori stabilesc, prin completarea fișei de evaluare din anexă, dacă lucrarea depusă îndeplinește condițiile pentru a fi considerată științifică, potrivit următoarelor criterii:

a) se va stabili dacă lucrarea se încadrează în cel puțin un domeniu al cercetării științifice;

b) se va urmări dacă autorul folosește teorii și metode de cercetare specifice domeniului;

c) se va analiza dacă lucrarea conține elemente de noutate în domeniu (teorii și perspective de interpretare; metode de lucru; surse documentare etc.);

d) se va preciza dacă structura lucrării este adaptată la specificul domeniului și dacă autorul respectă regulile de redactare a unei lucrări științifice;

e) se va urmări dacă autorul demonstrează clar stăpânirea stadiului de cunoaștere în domeniul lucrării (bibliografie, documentare; tehnici și metode de cercetare etc.);

f) se va preciza dacă obiectivele, partea de analiză și concluziile lucrării sunt clar formulate și plauzibile din punct de vedere științific;

g) se va stabili dacă autorul respectă normele de etică și deontologie profesională;

h) în cazul lucrărilor cu mai mulți autori se vor analiza ponderea și relevanța contribuției persoanei private de libertate la elaborarea lucrării.

Rezultatul evaluării

(1) În urma examinării cererii, fiecare expert evaluator stabilește, prin DA sau NU, dacă lucrarea supusă evaluării are caracter științific. Pentru recunoașterea caracterului științific este necesară decizia unanimă DA a celor trei evaluatori că lucrarea îndeplinește condițiile pentru a-i fi recunoscut caracterul științific.

(2) Rezultatul evaluării se aprobă prin hotărâre a CNCS.

Comunicarea deciziei

CNCS transmite penitenciarului rezultatul evaluării privind caracterul științific al lucrării, care se comunică deținutului prin grija persoanei desemnate să monitorizeze activitatea de elaborare a lucrării științifice.

Contestarea deciziei

Solicitantul poate contesta decizia CNCS în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la comunicare. Contestațiile pot viza doar vicii de procedură și vor fi rezolvate de către o comisie formată din 5 (cinci) membri ai comisiei de specialitate a CNCS din domeniul lucrării, stabilită prin hotărâre a CNCS.

Dispoziții finale

(1) CNCS poate revoca recunoașterea caracterului științific al unei lucrări în cazul în care la dosarul de evaluare au fost depuse informații false, în cazul constatării nerespectării condițiilor descrise în prezenta metodologie, precum și în cazul identificării ulterioare a unor încălcări ale normelor de deontologie și etică profesională.

(2) Revocarea se aprobă prin hotărâre a CNCS.

Intrare în vigoare: 23 septembrie 2021

 
Secţiuni: Drept penal, Monitorul Oficial al României, UNIVERSITARIA | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD