Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Cele mai importante măsuri aprobate de Guvern în ședințele din 2 și 4 octombrie 2021
04.10.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Comunicare profesională, Dreptul muncii, Dreptul securitatii sociale, Energie, Health & Pharma (Dreptul sănătății), Lege 9, Proiecte legislative, Telecom
JURIDICE - In Law We Trust

Guvernul României a informat că cele mai importante măsuri aprobate în ședințele din 2 și 4 octombrie 2021 sunt în domeniile economic, muncă și protecție socială, sănătate, agricultură, energie și transporturi.

ENERGIE
OUG privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze natural pentru sezonul rece 2021-2022

• Aproximativ 13 milioane de cetățeni vor beneficia de compensarea facturilor la electricitate, astfel încât să nu resimtă creșterea prețurilor.

• Clienții casnici, persoanele fizice al căror consum total de energie electrică se situează între 150 kwh și 1.000 kwh inclusiv beneficiază de o compensare în sumă fixă de 0,21 lei/kwh aferentă acestui consum de energie electrică. Prețul de referință luat în calcul pentru energia activă este 0,68 lei/kwh și include tarifele reglementate și TVA.

• Soluții similare sunt și pentru consumatorii de gaze naturale. La gaze, compensația acordată de stat va fi de 25% din valoarea facturii aferente consumului, în cazul în care consumul total aferent acestei  este cuprins între 80 și 960 de metri cubi.

• Măsurile vor fi aplicate în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

FINANȚE
Ordonanța de urgență privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România

• Actul normativ vizează modalitatea de utilizare a Sistemului național privind factura electronică RO e-Factura de către operatorii economici și autoritățile și entitățile publice, prin descrierea regulilor generale de transmitere, recepționare și prelucrare a facturii electronice.

• Este prima etapă de dezvoltare a sistemului informatic de facturare electronică care urmează sa fie generalizată în relațiile dintre toți operatorii economici.

• Beneficiile e-Factura – reducerea reducerea evaziunii fiscale, venituri mai mari la buget, digitalizarea extinsă a interacțiunilor cu administrația publică și reducerea sarcinii administrative.

MUNCĂ
Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

• În urma consultărilor cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor, Guvernul a decis majorarea salariului minim.

• Începând cu 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va crește de la 2.300 de lei la 2.550 lei lunar.

• Reprezintă o creștere brută de 10,9 %, ceea ce în valoare absolută înseamnă 250 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va crește cu 10%, respectiv cu 138 de lei.

• Conform datelor comunicate de Inspecția Muncii, în prezent sunt circa 1.970.000 salariați cu contracte de muncă active și normă întreagă cu salariul mai mic de 2.550 lei.

HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție social pentru consumatorul vulnerabil de energie

• Au fost stabilite detaliile mecanismului de punere în aplicare a măsurilor prin care persoanele cu venituri mici sunt sprijinite să-și achite facturile la încălzire.

• Aceste subvenții se vor acorda începând cu 1 noiembrie 2021 pe toată perioada sezonului rece.

OUG privind reintroducerea șomajului tehnic pentru angajații ale căror activități sunt afectate de pandemia COVID-19

• De această formă de sprijin vor beneficia aproximativ  50.000 de persoane.

• Impactul bugetar total calculat pentru două luni este de 238,4 milioane lei.

• Șomajul tehnic a fost una dintre primele măsuri pe care Guvernul le-a adoptat anul trecut, la începutul pandemiei, pentru a proteja angajații și angajatorii.

• Au fost salvate 1,2 milioane de locuri de muncă, printr-o investiție de 4,85 miliarde de lei, în cursul stării de urgență și de alertă, până la 30 iunie, termenul până la care s-a aplicat șomajul tehnic.

OUG privind acordarea de zile libere părinților în cazul suspendării cursurilor elevilor cu vârsta de până la 12 ani

• Este aceeași formulă aplicată în perioada stării de urgență: plata a 75% din venitul mediu brut, dar nu mai putin de 2.500 de lei, cu condiția ca părinții să nu fie în telemuncă.

• Număr estimate al beneficiarilor este de 20.000.

• Pentru anul 2021 se estimează o cheltuială de 150 milioane lei, iar pentru 2022 de 300 milioane lei.

• De la începutul pandemiei, s-au plătit peste 90 de milioane de lei pentru indemnizațiile acordate părinților, și peste 34.000 de părinți au beneficiat de acest tip de sprijin.

OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii

• Guvernul introduce măsuri pentru combaterea fenomenului cunoscut sub denumirea de ”muncă la gri”, care constă nu doar în disimularea unui contract individual de muncă cu normă întreagă într-un contract de muncă cu timp parțial, ci și în acordarea în fapt de către angajator a unui salariu mai mare decât cel evidențiat în documentele financiar-contabile, așa numitul ”salariu în plic”.

• Va fi definită, combătură și sancționată ”munca subdeclarată”.

• Va fi redefinită și sancționată munca nedeclarată prin primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial

• Va fi reglementată contravenția de acordare a unor drepturi salariale net mai mari decât cele constituite și evidențiate în statele de plată ale salariaților.

• Va fi reglementată, în cadrul lanţurilor de subcontractare, răspunderea contractantului căruia întreprinderea angajatoare îi este subcontractant direct, în solidar cu aceasta sau în locul său, pentru drepturile salariale nete restante datorate salariaților de către subcontractant.

OUG pentru modificarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

• Va putea fi pusă în aplicare plata pensiei de urmaș, a ajutorului de deces și a sprijinului acordat familiilor cadrelor medicale care și-au pierdut viața în efortul de combatere a COVID-19.

• Pensia de urmaş se acordă până la împlinirea vârstei de 16 ani sau, pînă la terminarea studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, dar nu mai mult de 26 de ani, respectiv pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit înainte de împlinirea vârstei de 16 ani, respectiv 26 ani; Cuantumul pensiei de urmaș este de 75% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție avut/avută de personalul medical la data decesului indiferent de numărul urmașilor îndreptățiți.

• Soţul supravieţuitor beneficiază de pensia de urmaş, pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută de legislația proprie fiecărui sistem de pensii, dacă nu se recăsătoreşte.

• În ceea ce privește ajutorul lunar acordat părinților, proiectul de act normativ prevede că acesta se plătește doar în cazurile în care nu există urmaşi, iar persoana decedată era singurul susţinător al părinţilor săi. În această situație, ambii părinți beneficiază de acest tip de ajutor în cuantum lunar de 50% din nivelul pensiei de urmaș.

Hotărâre de Guvern privind acordarea de ajutoare de urgență

• Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență de câte 5.000 de lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor care și-au pierdut viața în urma incendiului produs la secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța.

SĂNĂTATE
HG privind prelungirea perioadei prevăzută în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

• Perioada de angajare a celor 2.000 de lucrători în domeniul medical – 1.000 la serviciile de ambulanță publice și 1.000 la Direcțiile de Sănătate Publică –, personal suplimentar angajat pe perioada pandemiei COVID-19, va fi prelungită cu încă șase luni, respectiv până la 11 aprilie 2022.

• Măsura este determinată de evoluția situaţiei epidemiologice și de necesitatea de a menține forțele în teren pentru a face față eforturilor de combatere a răspândirii noului coronavirus.

• Reamintim că, începând cu data de 12 octombrie 2020 s-a hotărât ca, pentru o perioadă de 6 luni a numărului maxim de posturi cu 2000 de posturi pentru unitățile finanţate integral de la bugetul de stat, din care, 1.000 de posturi pentru direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti și 1.000 de posturi pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov.

OUG pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

• Actul normativ va facilita accesul pacienților la tratamentul gratuit prevăzut în protocolul bolilor infectocontagioase.

• Concret, în situația pandemiei COVID-19, pacienții cu forme ușoare ale bolii vor putea primi gratuit tratament la recomandarea medicului infecționist din spital, pentru a fi administrat la domiciliu.

• Pacienții vor primi informațiile necesare si schema de administrare. Astfel, formele ușoare ale  infectării cu acest virus vor putea fi tratate la domiciliu, reducându-se presiunea asupra spitalelor.

AGRICULTURĂ

• Guvernul a luat mai multe măsuri de sprijin în domeniul agriculturii

• 1. Este important de subliniat că a fost stabilit cuantumul per hectar al plăţilor unice pe suprafaţă pentru anul 2021, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine.

• Plățile în avans care se pot acorda începând cu 18 octombrie 2021 asigură capitalul financiar necesar pentru lucrările specifice din toamnă și permit beneficiarilor plăţilor să-şi elaboreze programul de dezvoltare pe termen scurt.

• Beneficiarii acestor forme de sprijin sunt peste 800.000 fermieri.

DETALIAT: Prin acest act normativ se aprobă:
Cuantumurile pentru plățile directe în sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2021, respectiv:
– schema de plată unică pe suprafaţă:  95,4751 euro/ha,
– plata redistributivă pentru intervalele:
între 1 ha și 5 ha, inclusiv: 5,0000 euro/ha și,
peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv: 48,1457 euro/ha,
– plata pentru înverzire:  57,8931 euro/ha  și,
– plata pentru tinerii fermieri:  40,4514 euro/ha.
Plafonul de 71,3 milioane euro euro aferent plății directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine pentru anul 2021.

• 2. Se prelungește termenul de aplicare a schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor până la 31 decembrie 2022

• Astfel, se urmărește acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menținerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

• Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii animalelor.

• Suma care va fi alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2022, se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, după adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2022.

• 3. Suplimentarea sumelor necesare plății ajutorului de stat pentru motorină utilizată în agricultură pentru perioada 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2021

• Prin acest act normativ se completează sumele pentru asigurarea resurselor financiare necesare plății ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru perioada 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2021.

• Astfel, se suplimentează sumele alocate initial prin bugetul MADR pe anul 2021, de aproximativ 393 milioane lei, cu suma de 175,95 milioane lei, valoarea totală a schemei în anul 2021 fiind majorată la 569 milioane lei.

TRANSPORTURI
MEMORANDUM cu tema: aprobarea măsurilor propuse privind opțiunile de dezvoltare a magistralei de metrou M6 – sectorul nord

• Guvernul a aprobat memorandumul prin care s-a stabilit continuarea proiectului integral al magistralei M6 prin accelerarea demersurilor de licitare, contractare a ambelor sectoare de Nord și Sud

• De asemenea, acest proiect va fi corelat cu planurile de dezvoltare a Aeroportului Henri Coandă, în vederea maximizării eficienței investiției.

• Acest proiect, o extensie a magistralei M4 către Aeroportul Otopeni, va face legătura cu cele trei gări de pe traseul Gara Progresul – Gara de Nord – Gara Băneasa și Aeroportul Otopeni.

• Încă un considerent care a fost luat în calcul este că, prin această aprobare a memorandumului, se vizează o extindere a magistralei M6 de la Terminalul 1 al aeroportului la viitorul Terminal 2 al Aeroportului Otopeni.

• Iar în ceea ce privește trenul Gara de Nord – Otopeni, noi considerăm că este complementară această investiție, metrou – tren, datorită faptului că trenul București – Otopeni poate viza și cei 60% dintre călătorii Aeroportului Otopeni care nu sunt din București. Piața de servicii care este deservită de Aeroportul Otopeni se extinde foarte mult în afara Bucureștiului.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti