Secţiuni » Arii de practică » Business » Health & Pharma
Health & Pharma
CărţiProfesionişti

De ce am dat lockdown sportului? Cum, unde și când mai putem face sport? – Câteva aspecte juridice
06.10.2021 | Alina ZORZOANĂ

Secţiuni: Dreptul sportului, Health & Pharma (Dreptul sănătății), Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Ionela-Alina Zorzoană

Alina Zorzoană

De ce am ales subiect? Pentru că sportul, prin definiție, este o sursă gratuită de sănătate, în contextul în care, de exemplu, gradul de obezitate în rândul copiilor este din ce în ce mai mare (acesta fiind doar unul dintre exemple ce ar merita o atenție mai mare).

Cu toate acestea, nu putem să nu ne ascundem surprinderea față de ultimele măsuri dispuse în contextul pandemiei Covid-19, prin restricționarea, sau mai bine zis condiționarea practicării unui sport (chiar și în aer liber?!) de deținerea deja celebrului Certificat verde. Încercăm să înțelegem cum s-a ajuns la această situație bizară, însă din păcate, în notele de fundamentare ale Hotărârilor de Guvern consecutive prin care s-a restricționat practic accesul la sport, nu găsim nicio referire. Astfel, pe bună dreptate, spunem că s-a dat un lockdown sportului.

Cadrul legislativ aplicabil a împărțit sportul în două categorii: sportul de relaxare și sportul de performanță.

Dacă ne referim la sportul practicat de plăcere, ca mod de relaxare, norma juridică a cunoscut diverse etape. Astfel, în abordarea HG nr. 826/5 august 2021[1] aveam două referiri la activitățile recreative și sportive:

În ceea ce privește activitatea în aer liber se menționau două situații:

– se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc împreună;

– se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună;

Înțelegem din această prevedere, că sportul în aer liber în localitățile unde incidența era mai mare de 3/1.000 locuitori urma să fie interzis!!!

Ulterior, prin HG nr. 932/9 septembrie 2021[2] au mai fost adăugate două situații:

– se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;

– se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Ce înțelegem din aceste dispoziții legale? Sau mai bine spus ce nu înțelegem…

Care este rațiunea, justificarea, motivarea (pentru că vorbim de acte administrative cu caracter normative ce în mod imperios trebuie motivate!) pentru care, practic, restricționăm accesul la sport? Care este studiul care să ateste că sportul în aer liber (și nu numai) brusc s-a transformat în focar de infecție și un adevărat pericol de infectare? Nu mai puțin adevărat este faptul că nu ne putem ascunde frustrarea alegerii unor cifre în mod aleatoriu (3, 6) ca și limite de incidență și cum a fost ales numărul de 10 persoane care, de exemplu, pot alerga într-un parc/pe stadion etc. și mai mult decât atât, cu condiția să fie vaccinate/să fi trecut prin boală în ultimele 180 zile! Poate dacă aceste alegeri nu ar fi fost aleatorii și ar fi avut la bază niște studii, norma juridică ar fi arătat, cu siguranță, altfel. Nu ne propunem să criticăm măsurile în ansamblul lor, însă domeniul dreptului administrativ este extrem de strict în ceea ce privește motivarea actului administrativ, mai ales atunci când vizează restrângerea unor căi de relaxare, a unor activități benefice pentru sănătate (să nu spunem drepturi și libertăți fundamentale pentru că am intra pe tărâmul supremației Constituției).

O altă anomalie am putea spune a normei juridice, este faptul că accesul la sport în aer liber este permis doar unor categorii de persoane, altfel spus, cele care nu întrunesc condițiile nu pot face sport, astfel putem vorbi că le este restrâns chiar dreptul la sănătate!

Nu mai aducem în discuție aici situația acelor persoane care, din motive obiective nu pot îndeplini condițiile… Și atunci nu vorbim de un act administrativ emis cu exces de putere, cuprinzând totodată măsuri ce încalcă principiul proporționalității[3]? Rămâne ca asupra acestor aspect să se pronunțe instanțele de judecată deja investite cu analiza legalității HG-urilor în discuție.

Referitor la activitatea din interiorul sălilor de fitness, HG nr. 826/2021 prevedea următoarele situații:

se suspendă în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori;

– este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică de 4/1.000 de locuitori;

– este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

– este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Ulterior, prin HG nr. 932/09 septembrie 2021 au mai fost adăugate două situații:

– activitatea este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

– este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Situația este puțin diferită și cel puțin lipsită de logică, comparativ cu regulile aplicabile activităților recreative în aer liber! Astfel, spre deosebire de sportul afară, în sala de fitness avem acces la capacitate maximă, pentru persoanele care îndeplinesc condițiile, în contextul în care afară este permis activitatea doar a unui număr de 10 persoane!! Pe de altă parte, până la incidența de 6/1.000 locuitori, accesul în sală este permis și pe baza unui test antigen rapid/ RT-PCR, nu și la o incidență mai mare acestei cifre atât de importante, extrasă ca fiind reprezentativă.

Dacă sportul de relaxare pare o activitate aproape de lux, restricționată, sau mai bine spus, permisă doar deținătorilor de certificat verde, la nivelul sportului de performanță, (încă) lucrurile stau puțin diferit. Astfel, sportul de performanță beneficiază de o reglementare specială. Norma juridică de la care vom porni, se regăsește în HG nr. 826/5 august 2021, în Anexa nr. 3 – pct. 2: ”activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare” și ”se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în spaţii închise (…) în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare”. Prevederile sunt preluate în mod identic și în următoarele HG-uri prin care a fost prelungită starea de alertă pe teritoriul României[4], fără a fi condiționate antrenamentele de rata de incidență a cazurilor de Covid. Astfel, remarcăm faptul că norma juridică face trimitere la practicarea sportului de performanță, în condiții stabilite prin ordin comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății. Derulând în programul legislativ, găsim Ordinul nr. 535/1.505/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate  pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie  în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive  în spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic,  respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive[5], care cuprinde 4 anexe, dintre care importanță pentru prezentul articol prezintă Anexa nr.1 – Regulament privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive[6]. Din cuprinsul acestui Regulament rezultă că pentru accesul în bazele sportive, este suficient un triaj epidemiologic și respectarea normelor generale de igienă și dezinfecție. Altfel spus, măcar în ceea ce privește sportivii de performanță, nu putem vorbi de o limitare, de o îngrădire a a accesului acestora la pregătirea fizică necesară participării la competițiile în care sunt angrenați.

În loc de concluzie… rămâne doar întrebarea amară din titlu… De ce am dat lockdown sportului?


[1] Privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 767/6 august 2021.
[2] Prin care a fost prelungită starea de alertă pe teritoriul României. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 866/9 septembrie 2021.
[3] O motivare de manual a Curții de Apel Cluj care s-a pronunțat prin sentința civilă nr. 236/28.09.2021 în sensul anulării HG în discuție; soluția nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la ÎCCJ. Pentru întreaga motivare a instanței, aici.
[4] HG nr. 932/9 septembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare.
[5] Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 775/11 august 2021.
[6] Anexa nr. 1 cuprinde toate ramurile în care se practică sport de performanță, cu excepția bazinelor de înot – Anexa nr. 2, ale cărei norme sunt identice.


Doctorand Alina Zorzoană, Universitatea Nicolae Titulescu – Facultatea de drept

Conducător doctorat: prof. univ. dr. Vasilica Negruț

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti