« Secţiuni « Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 22 octombrie 2021. UPDATE: Actele normative adoptate
22.10.2021 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust ZRVP

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 22 octombrie 2021, potrivit unui comunicat.

I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021
3. HOTĂRÂRE privind plata unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comunității Democrațiilor (CoD)
4. HOTĂRÂRE privind plata contribuției financiare restante pentru anul 2018 și plata parțială a primei tranșe a facturii pentru anul 2019 a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
5. HOTĂRÂRE privind scoaterea bunului cu nr. MF 26944 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”- IFIN-HH București, ca urmare a finalizării dezafectării reactorului nuclear VVR-S
6. HOTĂRÂRE privind desființarea Spitalului de Obstetrică – Ginecologie Ploiești și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Rucăr, judeţul Argeș
8. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean (UM 0406 Constanța) ca urmare a reevaluării și schimbării unității de administrare pentru o parte din acesta, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Brașov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu (UM 0815 Sibiu)
11. HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne
12. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu privire la imobilul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj precum şi înscrierea unor imobile în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2021 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
14. HOTĂRÂRE privind privind actualizarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Curţii de Conturi, precum și darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil construcție cu destinația sediu administrativ situat în județul Timiș, aflat în domeniul public al statului și înscrierea în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor acte adiționale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A
16. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit din perimetrul BOCȘA SUD, județul Caraș-Severin
17. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de ghips din perimetrul DUMBRAVA CĂPUȘU, județul Cluj
18. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de sare gemă din perimetrul NIREȘ, judeţul Cluj
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
21. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România
22. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor și pentru actualizarea valorilor de inventar, precum și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituția Prefectului – Județul Cluj
23. HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, ca urmare a înscrierii eronate, precum și retrocedării, în condițiile legii
24. HOTĂRÂRE privind numirea în funcția de prefect a județului Argeș a domnului Perianu Radu Valeriu
25. HOTĂRÂRE privind numirea în funcția de prefect a județului Buzău a domnului Țiclea Daniel Marian
26. HOTĂRÂRE privind numirea în funcția de prefect a județului Suceava a domnului Moldovan Gheorghe Alexandru
27. HOTĂRÂRE pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022
28. HOTĂRÂRE privind autorizarea Serviciului de Telecomunicații Speciale de a accepta o donație cu sarcini în favoarea statului român
29. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României, pentru anul 2020, necesare funcţionării Secretariatului Organismului de Coordonare al Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte
30. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027
2. MEMORANDUM cu tema: Desemnare Coordonator național responsabil cu coordonarea și implementarea Recomandării privind Garanția pentru Copii
3. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea Raportului inițial privind implementarea de către România a Protocolului Opțional cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate

III. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al municipiului Bacău, județul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 25 inițiative legislative
2. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 60 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 22 octombrie 2021, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021
Proiectul poate fi consultat aici
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comunității Democrațiilor (CoD)
Proiectul poate fi consultat aici
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuției financiare restante pentru anul 2018 și plata parțială a primei tranșe a facturii pentru anul 2019 a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
Proiectul poate fi consultat aici
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea bunului cu nr. MF 26944 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”- IFIN-HH București, ca urmare a finalizării dezafectării reactorului nuclear VVR-S
Proiectul poate fi consultat aici
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desființarea Spitalului de Obstetrică – Ginecologie Ploiești și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești
Proiectul poate fi consultat aici
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Rucăr, judeţul Argeș
Proiectul poate fi consultat aici
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean (UM 0406 Constanța) ca urmare a reevaluării și schimbării unității de administrare pentru o parte din acesta, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Brașov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat aici
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu (UM 0815 Sibiu)
Proiectul poate fi consultat aici
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat aici
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu privire la imobilul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj precum şi înscrierea unor imobile în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi
Proiectul poate fi consultat aici
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2021 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
Proiectul poate fi consultat aici
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind actualizarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Curţii de Conturi, precum și darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil construcție cu destinația sediu administrativ situat în județul Timiș, aflat în domeniul public al statului și înscrierea în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor acte adiționale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A
Proiectul poate fi consultat aici
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit din perimetrul BOCȘA SUD, județul Caraș-Severin
Proiectul poate fi consultat aici
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de ghips din perimetrul DUMBRAVACĂPUȘU, județul Cluj
Proiectul poate fi consultat aici
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de sare gemă din perimetrul NIREȘ, judeţul Cluj
Proiectul poate fi consultat aici
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
Proiectul poate fi consultat aici

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027
Proiectul poate fi consultat aici
2. MEMORANDUM cu tema: Desemnare Coordonator național responsabil cu coordonarea și implementarea Recomandării privind Garanția pentru Copii
Proiectul poate fi consultat aici

III. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al municipiului Bacău, județul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu
Proiectul poate fi consultat aici

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 25 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 60 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat aici

 
Secţiuni: Anunțuri, Lege 9, Proiecte legislative | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill
Concurs eseuri ZRVP

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD