Secţiuni » Sustenabilitate
Sustenabilitate
EnergieProtecţia mediului

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 10 noiembrie 2021. UPDATE: Actele normative adoptate
10.11.2021 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Comunicare profesională, Proiecte legislative, Sustenabilitate
JURIDICE - In Law We Trust

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 10 noiembrie 2021, potrivit unui comunicat.

I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
3. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
4. HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației “Casa Faenza” ca fiind de utilitate publică
5. HOTĂRÂRE pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundației Împreună
6. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 3, aflate pe raza localităților Bărăști, Colonești, Optași-Măgura, Priseaca, Scornicești, Tătulești şi Valea Mare, din județul Olt
7. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 2
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafață de 17,8464 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional și utilitate publică „Drum expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 4, aflat pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Suseni și Oarja din județul Argeș
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau cu organizații internaţionale de schimb de organe, în anul 2021
10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Uricani din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Paroșeni din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021
13. HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificație al unui bun mobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării denumirii și adresei poștale ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, precum și pentru aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate prin acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare – exploatare și exploatare petrolieră încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului “Petrom” S.A. București către Societatea Dacian Petroleum SRL
15. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu
16. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galați
17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Sediu unități de parchet din municipiul Iași”
18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava”
19. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă 5.000 locuri”, municipiul Constanța, județul Constanța
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gușoeni, judeţul Vâlcea
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara
22. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de steag al comunei Recea, județul Maramureș
23. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Petrești, județul Satu Mare
24. HOTĂRÂRE privind numirea domnului Nădrag Gigi-Gabriel în funcţia de subprefect al judeţului Teleorman
25. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a terenului în suprafață de 0,1837 ha și aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național a terenului în suprafață de 6,3292 ha, de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., pentru proiectul de importanță națională privind rețeaua electrică de transport „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu și racord în stația Gura Ialomiței”
26. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „RECOMPARTIMENTARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI EXTINDERE CU UN CORP NOU – SECȚIA CLINICĂ NEUROCHIRURGIE – CENTRU DE PATOLOGIE VASCULO-CEREBRALĂ ȘI NEUROCHIRURGIE LA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ – NAPOCA”
27. HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii
28. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Strâmtura, judeţul Maramureș
29. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bordei Verde, judeţul Brăila
30. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Satu Mare, județul Satu Mare

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Foii de parcurs privind implementarea la nivel național a Setului comun de instrumente pentru conectivitate
2. MEMORANDUM cu tema: • Actualizarea statutului României, în cadrul Comitetului privind Politicile în Domeniul Mediului al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), respectiv, din cel de „invitat” în cel de „participant” • Transmiterea unei scrisori de manifestare a acestui interes de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din partea României către Secretariatul General al OCDE
3. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR; și semnarea acestuia de cătren ministrul finanțelor
4. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență a României

III. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului, inițiată de domnul deputat FCER Silviu Vexler împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR, Minorități

IV. RAPOARTE
1. RAPORT privind creanţele României la 31 decembrie 2020 provenite din activitatea de export, cooperare economică internațională şi alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989
2. RAPORT privind creanţele României la 30 iunie 2021 provenite din activitatea de export, cooperare economică internațională şi alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al oraşului Beclean în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
2. NOTĂ referitor la aplicarea prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 10 noiembrie 2021, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2021 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Proiectul poate fi consultat aici
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
Proiectul poate fi consultat aici
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației “Casa Faenza” ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat aici
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Fundației Împreună
Proiectul poate fi consultat aici
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 3, aflate pe raza localităților Bărăști, Colonești, Optași-Măgura, Priseaca, Scornicești, Tătulești şi Valea Mare, din județul Olt
Proiectul poate fi consultat aici
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 2
Proiectul poate fi consultat aici
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafață de 17,8464 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional și utilitate publică „Drum expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 4, aflat pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Suseni și Oarja din județul Argeș
Proiectul poate fi consultat aici
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau cu organizații internaţionale de schimb de organe, în anul 2021
Proiectul poate fi consultat aici
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Uricani din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat aici
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Paroșeni din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat aici
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021
Proiectul poate fi consultat aici
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificație al unui bun mobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia
Proiectul poate fi consultat aici
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării denumirii și adresei poștale ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, precum și pentru aprobarea transferului drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate prin acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare – exploatare și exploatare petrolieră încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului “Petrom” S.A. București către Societatea Dacian Petroleum SRL
Proiectul poate fi consultat aici
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu
Proiectul poate fi consultat aici
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naţionale pentru Restituirea Proprietăților
Proiectul poate fi consultat aici
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galați
Proiectul poate fi consultat aici
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Sediu unități de parchet din municipiul Iași”
Proiectul poate fi consultat aici
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava”
Proiectul poate fi consultat aici
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Sport Polivalentă 5.000 locuri”, municipiul Constanța, județul Constanța
Proiectul poate fi consultat aici
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gușoeni, judeţul Vâlcea
Proiectul poate fi consultat aici
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sântămăria-Orlea judeţul Hunedoara
Proiectul poate fi consultat aici
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de steag al comunei Recea, județul Maramureș
Proiectul poate fi consultat aici
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Petrești, județul Satu Mare
Proiectul poate fi consultat aici
25. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Foii de parcurs privind implementarea la nivel național a Setului comun de instrumente pentru conectivitate
Proiectul poate fi consultat aici
2. MEMORANDUM cu tema: • Actualizarea statutului României, în cadrul Comitetului privind Politicile în Domeniul Mediului al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), respectiv, din cel de „invitat” în cel de „participant” • Transmiterea unei scrisori de manifestare a acestui interes de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din partea României către Secretariatul General al OCDE
Proiectul poate fi consultat aici
3. MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027
Proiectul poate fi consultat aici

III. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECT DE PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului, inițiată de domnul deputat FCER Silviu Vexler împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR, Minorități
Proiectul poate fi consultat aici

IV. RAPOARTE
1. RAPORT privind creanţele României la 31 decembrie 2020 provenite din activitatea de export, cooperare economică internațională şi alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989
Proiectul poate fi consultat aici
2. RAPORT privind creanţele României la 30 iunie 2021 provenite din activitatea de export, cooperare economică internațională şi alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989
Proiectul poate fi consultat aici

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al oraşului Beclean în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
Proiectul poate fi consultat aici

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti