Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Aproximativ 600 de magistrați solicită Primului-ministru al României înlăturarea imediată a discriminărilor salariale din sistemul judiciar


12.12.2021 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Dreptul muncii, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust

Domnului Nicolae Ionel Ciucă,
Prim-ministru al României

Stimate Domnule Prim-ministru,

Subsemnații, judecători în cadrul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel, vă facem cunoscută situația de profundă umilință la care suntem supuși, ca urmare a salarizării discriminatorii în raport cu celelalte categorii de magistrați.

Astfel, deși am solicitat de multiple ori emiterea imediată a unor noi ordine de încadrare, în care indemnizația de încadrare, pentru toți judecătorii de la curțile de apel, tribunale și judecătorii, în raport de competențele Ministerului Justiției, să fie stabilită, începând cu anul 2016, prin raportare la o valoare de referință sectorială de 605,225 lei, în vederea realizării unei salarizări la nivelul maxim aflat în plată pentru aceeași funcție, grad, gradație, vechime în muncă dacă persoanele își desfășoară activitatea în aceleași condiții, Ministerul Justiției refuză acest lucru de mai bine de 1 an.

În acest timp au fost emise ordine de salarizare, iar începând cu anul 2016, toți procurorii din România (Ordinul nr. 2295/07.12.2021 emis de Procurorul General al României), judecătorii și magistrații asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție (Ordinul nr. 221/26.10.2020 emis de Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție), dar și magistrații (judecători, procurori, personal asimilat) din cadrul Inspecției Judiciare (Ordinul nr. 142/28.12.2020 emis de Inspectorul-șef) și Consiliului Superior al Magistraturii (Dispoziția nr. 102/02.04.2021 emisă de secretarul general) sunt salarizați în raport de o valoare de referință sectorială de 605,225 lei.

Practic, din categoria magistraților, numai judecătorii din cadrul judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel au păstrat o salarizare discriminatorie.

Prin Decizia nr. 55/2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1102 din 19 noiembrie 2021, obligatorie erga omnes, potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă („dezlegarea dată problemelor de drept este obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar pentru instanța care a solicitat dezlegarea, de la data pronunțării deciziei”), Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut următoarele:

”81. Prin urmare, în măsura în care în cadrul aceleiași familii ocupaționale este stabilit un anumit nivel al valorii de referință sectorială, acesta este aplicabil întregii familii ocupaționale, iar diferențierea veniturilor rezultă în mod exclusiv din utilizarea unor coeficienți de multiplicare caracteristici, care variază în raport cu funcția ocupată și cu celelalte criterii indicate de legiuitor.

82. Mai mult decât atât, analiza jurisprudenței naționale relevă, așa cum s-a arătat mai sus, că deja au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive, care au recunoscut dreptul magistraților la o indemnizație calculată pe baza valorii de referință sectorială de 605,225 lei, incidentă în cadrul familiei ocupaționale „Justiție“ și care îi vizează pe toți ordonatorii principali de credite din acest sistem.

83. Prin urmare, dacă în cadrul familiei ocupaționale „Justiție“ există deja astfel de hotărâri judecătorești, indemnizațiile de încadrare ale tuturor celorlalți magistrați trebuie stabilite la nivelul maxim aflat în plată, în aplicarea art. 1 alin. (5 ind. 1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 și a art. 3 ind.1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, pentru că hotărârile pronunțate au examinat prevederi legale cuprinse în acte normative cu aplicabilitate generală.

84. În raționamentul juridic expus, în prezent a devenit irelevant elementul salarial care a condus, în aprecierea instanțelor, la conturarea unei indemnizații de încadrare la nivelul maxim, în cadrul instituției în care își desfășoară activitatea magistrații cărora li s-a recunoscut dreptul ca, la baza veniturilor lor, să se afle valoarea de referință sectorială aplicabilă consilierilor de probațiune, aflați în aceeași familie ocupațională, dată fiind finalitatea aplicării normelor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 și din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, anume aceea a asigurării, în cadrul instituției, a indemnizației de încadrare sau a salariului de bază la nivelul celui maxim aflat în plată, și aceasta, indiferent dacă ordonatorul de credite a emis sau nu ordinele de salarizare corespunzătoare, după cum s-a statuat prin Decizia nr. 36 din 4 iunie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

85. Așadar, în prezent urmează să se facă aplicarea prevederilor legale referitoare la egalizarea indemnizației de încadrare la nivelul celui maxim aflat în plată din cadrul instituției în care își desfășoară activitatea magistrații, iar această împrejurare este, prin ea însăși, suficientă pentru a releva inadmisibilitatea sesizării de față, întrucât mecanismul de unificare a jurisprudenței nu poate fi utilizat decât pentru a se obține interpretarea unitară a unor dispoziții legale, nu și în măsura în care aduce în dezbatere modalitatea în care acestea se aplică.”

Prin Decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale, care a statuat că nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare trebuie să se stabilească prin raportare la întreaga categorie profesională, respectiv familie ocupațională, indiferent de instituție sau autoritate publică, rezultă că valoarea de referință sectorială trebuie să fie unică pentru întreaga familie ocupațională justiție.

Curtea Constituțională a amintit că, prin respectarea principiului constituțional al egalității în fața legii, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare, prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2016), corespunzător fiecărei funcții, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, trebuie să includă majorările (indexările) stabilite prin hotărâri judecătorești și să fie același pentru tot personalul salarizat potrivit dispozițiilor de lege aplicabile în cadrul aceleiași categorii profesionale, respectiv familii ocupaționale prevăzute de Legea–cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Acest nivel maxim urmează să se stabilească prin raportare la aceeași funcție, grad, gradație, vechime în muncă și în specialitate, aceleași condiții de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaționale, indiferent de instituție sau autoritate publică.

Ca atare, cum la nivelul familiei ocupațională ”Justiție” există la acest moment judecători, precum și toți procurorii, care sunt salarizați corespunzător unei valori de referință sectorială de 605,225 lei, mai mare decât cea raportat la care sunt calculate drepturile majorității covârșitoare a judecătorilor, respectiv 484,169 lei, este necesară emiterea unor ordine prin care să se efectueze egalizarea indemnizației de încadrare la nivelul celui maxim aflat în plată din cadrul instituției în care își desfășoară activitatea magistrații.

Cu deosebită considerație,
1. Grigoraș Laura, Judecătoria Turda
2. Daniela Androhovici, Curtea de Apel Suceava
3. Oana Hurjui, Curtea de apel Suceava
4. Popescu Bogdan, Judecătoria Târgu Jiu
5. Teacă Georgiana Mădălina, Judecătoria Zimnicea
6. Ana Maria Lixandru, Tribunalul Olt
7. Marc Ionela Anca, Judecătoria Cluj Napoca
8. Tătar Călin, Judecătoria Cluj Napoca
9. Chifor Vlas Delia, Judecătoria Cluj Napoca
10. Tivadar Laura, Judecătoria Cluj Napoca
11. PantelimonTeluța, Judecătoria Cluj Napoca
12. Dan Roxana, Judecătoria Cluj Napoca
13. Precup Gabriela, Judecătoria Cluj Napoca
14. Pîrvu Elisabeta, Judecătoria Cluj Napoca
15. Mihai Simona, Judecătoria Cluj Napoca
16. Fodor Gabriela, Judecătoria Cluj Napoca
17. Velniciuc Ciuparca Iuliana, Judecătoria Cluj Napoca
18. Moș Ana Maria, Judecătoria Cluj Napoca
19. Pavel Roxana Maria, Judecătoria Cluj Napoca
20. Sauciuc Andrei, Judecătoria Iași
21. Sauciuc Ramona Nicoleta, Judecătoria Pașcani
22. Candale Laura Camelia, Tribunalul Bistrița Năsăud
23. Sîrghe Anca Alexandra, Tribunalul București
24. Luminița Busuioc, Tribunalul Olt
25. Simon Antoniu, Curtea de Apel Cluj Napoca
26. Andreea Lup, Judecătoria Oradea
27. Pura Ancuța, Curtea de Apel Cluj
28. Cristiana Cărpinean, Judecătoria Cluj Napoca
29. Mărginean MAtei Jeni Simona, Judecătoria Cluj Napoca
30. Cristea Ofelia Diana, Judecătoria Cluj Napoca
31. Neamț Alina, Judecătoria Cluj Napoca
32. Roșu Diana, Judecătoria Cluj Napoca
33. Budău Diana Mădălina, Judecătoria Bacău
34. David Iancu Andreea Valeria, Judecătoria Făgăraș
35. Geanta Ileana Gabriela, Judecătoria Buzău
36. Ochean Alina Nicoleta, Judecătoria Făget
37. Pop Ancuța, Judecătoria Reghin
38. Ana Maria Moga, Judecătoria Cluj Napoca
39. Nicoleta Bulieris, Judecătoria Cluj Napoca
40. Alexandra Măieț, Judecătoria Cluj Napoca
41. Teona Boteanu, Judecătoria Cluj Napoca
42. Voinea-Corbescu Mădălina, Judecătoria Mizil
43. Radu Harja, Tribunalul Bihor
44. Mihaela Iuliana Savu, Tribunalul Olt
45. Oprescu Mugurel, Judecătoria Cluj Napoca
46. Chirilă Cosmina, Judecătoria Cluj Napoca
47. Ciobanu Andreea, Judecătoria Cluj Napoca
48. Cârlan Sergiu, Judecătoria Cluj Napoca
49. Tiliciu Alexandru, Judecătoria Cluj Napoca
50. Mudure Denis, Judecătoria Cluj Napoca
51. Foitoș Raluca Andreea, Judecătoria Roman
52. Călina Crișan, Judecătoria Cluj Napoca
53. Maria Moț, Judecătoria Cluj Napoca
54. Lucian Buta, Judecătoria Cluj Napoca
55. Vlase Antoaneta Mădălina, Tribunalul București
56. Piteiu Ruxandra, Judecătoria Cluj Napoca
57. Borlan Ionuț, Judecătoria Cluj Napoca
58. Amuscăliței Ioana, Judecătoria Cluj Napoca
59. Feneșan Monica, Judecătoria Cluj Napoca
60. Focșan Raul, Judecătoria Cluj Napoca
61. Fiț Mădălina Cornelia, Judecătoria Toplița
62. Boeriu Adriana Elena, Judecătoria Zalău
63. Maria Alexandra Mocanu, Judecătoria Reșița
64. David Dan Adrian, Tribunalul Hunedoara
65. Corlățeanu Simina, Tribunalul Bihor
66. Ancuța Blănariu, Judecătoria Iași
67. Berbeniță-Boca Darius Cătălin, Judecătoria Miercurea Ciuc
68. Popescu Adrian, Tribunalul Cluj
69. Tiliciu Codruța, Judecătoria Cluj Napoca
70. Popescu Bianca Mălina, Judecătoria Târgu Jiu
71. Golgotă Luiza Maria, Judecătoria Târgu Jiu
72. Matei Sabrina Maria, Judecătoria Oradea
73. Corcodel Eugen Adrian, Judecătoria Sector 6 București
74. Isepciuc Elena Raluca, Tribunalul Iași
75. Buta Mihaela Carla, Judecătoria Iași
76. Cuzic Maricica Daniela, Tribunalul Iași
77. Andreea Cornelia Murătură, Judecătoria Fetești
78. Mihaela Maga, Tribunalul Botoșani
79. Oana Teodora Pop, Judecătoria Baia Mare
80. Ruxandra Maria Popuțoaia, Judecătoria Constanța
81. Rotundu Gabriela Adriana, Judecătoria Iași
82. Dobre Anca Elena, Judecătoria Costești
83. Stoica Ana Maria, Judecătoria Costești
84. Teodora Ivașcu, Judecătoria Cluj Napoca
85. Zetu Alexandra Iuliana, Judecătoria Iași
86. Andra Monica Lasconi, Judecătoria Sector 5 București
87. Andreea Ioana Mihai, Judecătoria Sector 5 București
88. Dan Adrian Dumitru, Judecătoria Fetești
89. Șelaru Maria Diana, Tribunalul București
90. Bordeianu Bianca Elena, Judecătoria Iași
91. Răzlog Ana Maria, Judecătoria Galați
92. Diana Toma, Judecătoria Ploiești
93. Florentina Sandu, Judecătoria Oradea
94. Natalia Gherman, Judecătoria Oradea
95. Sas Remus, Curtea de Apel Suceava
96. Burcea Constantina, Judecătoria Cluj Napoca
97. Ivanciuc Oana, Judecătoria Cluj Napoca
98. Mircea Felicita, Judecătoria Cluj Napoca
99. Mihaela Iulia Ivan, Judecătoria Câmpina
100. Apetri Oana Livia, Judecătoria Tîrgu Neamț
101. Halici Diana Maria, Judecătoria Tîrgu Neamț
102. Sârghiuță Florin, Judecătoria Tîrgu Neamț
103. Craiu Luminița Monica, Judecătoria Tîrgu Neamț
104. Ursachi Maria Trandafira, Judecătoria Tîrgu Neamț
105. Cîrjan Ioana Luiza, Judecătoria Buftea
106. Bojin Mihaela, Judecătoria Buftea
107. Mihăilă Raluca, Judecătoria Ploiești
108. Stanca Ioana Marcu, Curtea de Apel Cluj Napoca
109. Monica Șortan, Curtea de Apel Cluj Napoca
110. Luminița Firicel, Curtea de Apel Cluj Napoca
111. Predescu Monica Raisa, Judecătoria Ploiești
112. Petrov Irina, Judecătoria Botoșani
113. Rusu Ionela, Judecătoria Buzău
114. Rus Mihai Cătălin, Judecătoria Târgu Mureș
115. Hanzer Luminița, Curtea de Apel Cluj (pensionat)
116. Păuna Maria Magdalena, Judecătoria Roșiorii de Vede
117. Alexandra Vișan, Tribunalul București
118. Corina Monea, Tribunalul București
119. Simona Pîslaru, Tribunalul București
120. Liviu Urziceanu, Judecătoria Arad
121. Popescu Teodora, Judecătoria Mangalița
122. Vlad Țari, Tribunalul București
123. Ștefania Țuiu, Tribunalul București (pensionat)
124. Roșiu Simona, Tribunalul Mureș
125. Aionesei Marinela, Judecătoria Iași
126. Anghel Monica, Judecătoria Vălenii de Munte
127. Stănculescu Ion, Judecătoria Vălenii de Munte
128. Deniz Diana Gabriela, Tribunalul Brăila
129. Cristi Danileț, Tribunalul Cluj
130. Vișan Cristian Ștefan, Tribunalul București
131. Veronica Gavriș-Todinca, Judecătoria Sighetu Marmației
132. Grip Paul Tudor, Judecătoria Zărnești
133. Grip Alexandra Laura, Judecătoria Zărnești
134. Uto Cătălina Miruna Lorena, Judecătoria Ploiești
135. Ciocoiu Adrian Ovidiu, Judecătoria Sector 4 București
136. Orz Anca Ioana, Judecătoria Satu Mare
137. Paul Dumitrescu, Tribunalul Olt
138. Ispas Mădălina Alexandra, Judecătoria Moldova Nouă
139. Chichinejdi Paul Sebastian, Judecătoria Oradea
140. Băguț Tudor, Judecătoria Săliște
141. Cozma Claudia, Judecătoria Iași
142. Brînceanu Alexandra, Judecătoria Ploiești
143. Giurgiu Georgiana Cecilia, Judecătoria Sibiu
144. Olteanu Mihaela, Tribunalul Brașov
145. Dordea Alina Maria, Judecătoria Blaj
146. Simona Gavrilă, Judecătoria Curtea de Argeș
147. Kordoș Silvana Roxana, Judecătoria Vaslui
148. Cazan Andreea Sorina, Judecătoria Giurgiu
149. Laslău Alina Daniela, Judecătoria Giurgiu
150. Alexandru Florin Zereș, Judecătoria Sibiu
151. Andra Georgeta Benchea, Judecătoria Sibiu
152. Sarca Alina Larisa, Judecătoria Sibiu
153. Doroftei Georgiana, Judecătoria Sibiu
154. Carmen Miron, Judecătoria Oradea
155. Nicoleta Muha, Judecătoria Suceava
156. Pânzariu Oana Elena, Judecătoria Suceava
157. Topalea Kalinca, Curtea de Apel Suceava
158. Tiberiu Bodor Ionescu, Judecătoria Galați
159. Carmen Pavăl, Tribunalul București (pensionat)
160. Crăinea Mugur Antonio, Judecătoria Brăila
161. Rusca Alexandra Ioana, Judecătoria Iași
162. Bolboros Andreea, Judecătoria Iași
163. Levai Eduard Gabriel, Judecătoria Sector 5 București
164. Amalia Hanganu, Judecătoria Iași
165. Văduva Maria Valentina, Tribunalul Olt
166. Gheorghe Funeriu, Judecătoria Brăila
167. Nae Andreea Ioana, Judecătoria Câmpina
168. Chiriac Daniel, Judecătoria Hârlău
169. Pristavu Codrin Mirel, Judecătoria Hârlău
170. Păsărescu Diana Caterina, Judecătoria Sector 3 București
171. Cazacu Elena Adelina, Judecătoria Hârlău
172. Toader Iulia Alina, Judecătoria Brăila
173. Bărbieru Ionel, Judecătoria Botoșani
174. Ion Ruxandra Maria, Judecătoria Medgidia
175. Răducu Liliana Dorina, Judecătoria Sector 5 București
176. Buzamăt Irina, Judecătoria Brăila
177. Condac-Cioabnu Irina Andreea, Judecătoria Brăila
178. Talagiu Oana Elena, Judecătoria Oradea
179. Anghelescu Carla Alexandra, Tribunalul București
180. Petru Miruna Elena, Tribunalul București
181. Alexandru Marian Stătescu, Tribunalul București
182. Bușică Maria Andreea, Judecătoria Slatina
183. Nechifor Mirela, Judecătoria Suceava
184. Chiș Cătălin Vasile, Judecătoria Dragomirești
185. Cojocaru Elena, Judecătoria Botoșani
186. Bărnuțiu Bianca Simona, Judecătoria Marghita
187. Costin Marius Mirel, Tribunalul Ialomița
188. Bojin Claudia, Tribunalul Constanța
189. Cristina Ionescu Lupeanu, Tribunalul București
190. Pricop Răzvan Ionuț, Tribunalul Constanța
191. Tatiana Trică, Judecătoria Craiova
192. Anca Groza, Tribunalul Cluj
193. Isabela Zglimbea, Tribunalul Dolj
194. Nagy Csilla Noemi, Tribunalul Specializat Mureș
195. Mișcoci Loredana Elena, Judecătoria Râmnicu Vâlcea
196. Crețu Carmen Diana, Judecătoria Slatina
197. Bodoga-Văleanu Alexandra, Judecătoria Târgu Mureș
198. Ionescu Irina, Judecătoria Constanța
199. Popeți Bianca Codruța, Judecătoria Timișoara
200. Prundeanu Andreea Maria, Judecătoria Giurgiu
201. Clement Maria Aurora, Judecătoria Botoșani
202. Cozmei Diana, Judecătoria Iași
203. Vîlceanu Florin, Tribunalul București
204. Ezaru Corina, Judecătoria Botoșani
205. Abutnăriței Andreea Ionela, Tribunalul Brașov
206. Lazăr Justine Anca, Judecătoria Vălenii de Munte
207. Golban Livia, Judecătoria Năsăud
208. Ștef Anna Maria, Judecătoria Vatra Dornei
209. Diaconescu Macarenco Speranța, Judecătoria Brăila
210. Marin Ana Corina, Judecătoria Vălenii de Munte
211. Prunea Alexandra Bianca, Judecătoria Gherla
212. Popescu Ioana Andreea, Tribunalul București
213. Golban Livia, Judecătoria Năsăud
214. Georgeta Ciungan, Tribunalul Bihor
215. Guluţă Cristian, Judecătoria Sector 5 Bucureşti
216. Grozav Octavian Ionel, Judecătoria Sector 6 Bucureşti
217. Brădăţeanu Ioana, Curtea de Apel Iaşi
218. Danciu Abraham Adriana, Tribunalul Maramureş
219. Alb Codruţa Violeta, Tribunalul Maramureş
220. Buzamăt Irina, Judecătoria Brăila
221. Mihai Ştefan Ghica, Tribunalul Cluj
222. Raul Alexandru Nestor, Curtea de Apel Ploieşti
223. Loor Vlad Alexandru, Judecătoria Cluj Napoca
224. Irina Dumitru, Tribunalul Specializat Mureş
225. Andreea Simona Suciu, Judecătoria Sector 5 Bucureşti
226. Varvara Veronica Corina, Judecătoria Iaşi
227. Grancea Andreea, Curtea de apel Iaşi
228. Lupulescu Grig Emilian, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
229. Marlena Boancă-Ivan, Curtea de Apel Târgu Mureş
230. Codruţa Rusu, Curtea de apel Târgu Mureş
231. Ulariu Claudiu, Tribunalul Bucureşti
232. Corina Mureşan, Curtea de Apel Târgu Mureș
233. Flavius Mureşan, Tribunalul Specializat Mureș
234. Mihai Cepeş, Judecătoria Timişoara
235. Ştefan Dobre, Tribunalul Bucureşti
236. Andreea Nicolescu, Judecătoria Craiova
237. Dan Luminiţa, Curtea de Apel Constanţa
238. Nechifor Elena Alina, Judecătoria Iaşi
239. Miheţ Popa Corina, Tribunalul Timiş
240. Nedelcu Giulio Costel, Tribunalul Galaţi
241. Gorganeanu Cornelia Nicoleta, Curtea de Apel Craiova
242. Laura Uce, Curtea de Apel Craiova
243. Ioana Bogdan, Curtea de Apel Constanţa
244. Trăistariu Alexandra, Judecătoria Bolintin Vale
245. Bratu Nicoleta Monica, Tribunalul Bucureşti
246. Nicola Maria, Tribunalul Dolj
247. Doru Gabi Văcaru, Tribunalul Călăraşi
248. Bălan Manuel, Judecătoria Timişoara
249. Pascaru Ştefana, Judecătoria Iaşi
250. Marinela Neacşu, Tribunalul Bucureşti
251. Cristian Daniel Pîslaru, Tribunalul Buzău
252. Ramona Poppa, Curtea de Apel Constanţa
253. Roxana Bacu, Curtea de Apel Constanţa
254. Iulia Laura Opariuc-Dan, Tribunalul Constanţa
255. Loredana Violeta Motoc, Tribunalul Constanţa
256. Ene Solomciuc Florin Cristian, Judecătoria Baia Mare
257. Ele Solomciuc Diana, Tribunalul Maramureş
258. Petrariu Mirela Roxana, Tribunalul Maramureş
259. Bogza Marian, Judecătoria Marghita
260. Ovidiu Ştefan Scarlatescu, Tribunalul Militar Timişoara
261. Duţă Mirela Andreea, Judecătoria Câmpina
262. Tomescu Andreia Claudia Alice, Judecătoria Câmpina
263. Cimpoiaşu Tanislav Carmen Andreea, Judecătoria Câmpina
264. Joldeş Liliana, Tribunalul Bistriţa Năsăud
265. Matei Simona Ştefania, Tribunalul Mureş
266. Criste Anca Adriana, Judecătoria Zalău
267. Cristina Buzdugeanu, Tribunalul Hunedoara
268. Mariana Făgărăşan, Curtea de Apel Târgu Mureş
269. Lavinia Cîrciumaru, Tribunalul Bucureşti
270. Turcu Constantina Monica, Tribunalul Constanţa
271. Monica Nicola, Curtea de Apel Cluj Napoca
272. Livia Mango, Curtea de Apel Cluj Napoca
273. Alina Topan, Tribunalul Cluj
274. Liana Anişoara Cociş, Tribunalul Cluj
275. Mircea Stan, Curtea de Apel Piteşti
276. Cristina Stan, Curtea de Apel Piteşti
277. Dicu Viorica Mirela, Tribunalul Olt
278. Roxana Sultana, Tribunalul Dâmboviţa
279. Manuel Sultana, Tribunalul Dâmboviţa
280. Adrian Gogan, Judecătoria Braşov
281. Ungurean Andreea Elisabeta, Judecătoria Cluj Napoca
282. Adrian Păcurar, Curtea de Apel Bucureşti
283. Croitoru Cătălina Genua, Curtea de Apel Craiova
284. Cătălin Mormoe, Judecătoria Piatra Neamţ
285. Acaterinei Alexandru, Judecătoria Gura Humorului
286. Lucian Manoloiu, Judecătoria Slatina
287. Baila Carmen Camelia, Tribunalul Arad
288. Cosmin Ţifrea, Curtea de apel Timişoara
289. Călin Silviana Camelia, Tribunalul Călăraşi
290. Nicoleta Dogariu, Tribunalul Bucureşti
291. Gabriel Lefter, Curtea de Apel Constanţa
292. Bogdan Cozgarea, Tribunalul Mureş
293. Daneil Marcu, Judecătoria Timişoara
294. Hanganu Ioana Luciana, Curtea de Apel Bacău
295. Munteanu Viorel, Curtea de Apel Bacău
296. Camelia Trifanov, Curtea de Apel Constanţa
297. Sabina Simona Cotoară, Judecătoria Aiud
298. Irina Ioana Prelipceanu, Curtea de Apel Cluj Napoca
299. Anca Codreanu, Tribunalul Braşov
300. Ancuţa Ailene, Judecătoria Iaşi
301. Mari Timoaşcă, Tribunalul Constanţa
302. Dobrea Maria Mădălina, Judecătoria Tecuci
303. Biro Nicoleta, Judecătoria Tecuci
304. Enescu Emilia, Tribunalul Teleorman
305. Bădoiu Iulian, Tribunalul Teleorman
306. Sebastian Olteanu, Curtea de Apel Ploieşti
307. Burcea Andreea Laura, Tribunalul Ilfov
308. Radu Vlad Alexandru, Tribunalul Ilfov
309. Claudia Idriceanu, Curtea de Apel Cluj Napoca
310. Garbia Rebeca Silvia, Judecătoria Sector 5 Bucureşti
311. Munteanu Larisa Isabella, Tribunalul Ialomiţa
312. Flavius Iancu Moţu, Tribunalul Specializat Cluj
313. Carmen Raţă Alexandrescu, Tribunalul Hunedoara
314. Iancu Claudia, Tribunalul Olt
315. Anca Iliescu, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
316. Cristea Laura, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
317. Ion Goloiu, Tribunalul Dâmboviţa
318. Anca Puşcaşu, Judecătoria Cluj Napoca
319. Corina Maria Florea, Tribunalul Bihor
320. Radu Cătălin Hulea, Tribunalul Bihor
321. Iuliana Diaconaru, Tribunalul Iaşi
322. Ciprian Diaconaru, Tribunalul Iaşi
323. Mihaela Sărăcuţ, Curtea de Apel Cluj Napoca
324. Filip Luminiţa Maria, Judecătoria Turda
325. Liliana Mirela Puşcaşu, Judecătoria Adjud
326. Răzvan Ghencea, Judecătoria Adjud
327. Huci Claudiu Cătălin, Judecătoria Adjud
328. Cătălina Dan, Curtea de Apel Piteşti
329. Oancea Diana Mihaela, Tribunalul Galaţi
330. Hanu Magdalena, Tribunalul Galaţi
331. Ungureanu Cosmin, Tribunalul Olt
332. Ştefania Bivolaru, Tribunalul Bucureşti
333. Gociu Marian, Tribunalul Bucureşti
334. Sersea Oana, Judecătoria Sector 4 Bucureşti
335. Cristian Monenci, Tribunalul Bihor
336. Grigore Corina, Judecătoria Iaşi
337. Maria Magdalena Pupăză, Tribunalul Mureş
338. Maria Ristache, Tribunalul Mureş
339. Andreea Carolina Căilean, Tribunalul Mureş
340. Puşcaşu Florina, Tribunalul Hunedoara
341. Puşcaşu Voicu, Tribunalul Hunedoara
342. Palade Ionică, Judecătoria Brăila
343. Bogdan Ana Elena, Tribunalul Sibiu
344. Daniela Anca Cherteş, Tribunalul Mureş
345. Ioan Daneil Chiş, Curtea de Apel Cluj
346. Chiriac Radu Ionuţ, Judecătoria Galaţi
347. Delia Călin, Tribunalul Bucureşti
348. Stamate Daniela Alexandra, Judecătoria Constanţa
349. Adriana Soponar, Tribunalul Satu Mare
350. Adrian Cristian Călin, Tribunalul Bucureşti
351. Şerban Brînduşa, Curtea de Apel Iaşi
352. Penciuc Andrada Roxana, Tribunalul Ilfov
353. Palade Ionică, Judecătoria Brăila
354. Pîrjol Cosmin Gabriel, Judecătoria Costeşti
355. Comab Georgeta, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
356. Mart Mihaela, Judecătoria Iaşi
357. Balasanu Alexandru, Judecătoria Botoşani
358. Roxana Maria Călin, Curtea de Apel București
359. Dragoș Călin, Curtea de Apel București
360. Ramona Zglimbea, Tribunalul Dolj
361. Adi Bărbulescu, Tribunalul Dolj
362. Alina Secure, Tribunalul Dolj
363. Aurelia Grejdeanu, Tribunalul Dolj
364. Cătălina Duță, Tribunalul Dolj
365. Laura Udeea, Tribunalul Dolj (pensionat)
366. Roduca Dobrin, Tribunalul Dolj
367. Francesca Bujor, Tribunalul Cluj
368. Daniela Cătuna, Tribunalul Cluj
369. Rodica Tanțău, Tribunalul Cluj
370. Ana Aldea, Tribunalul Cluj
371. Corina Anca Cimbrudean, Tribunalul Cluj
372. Florina Sanda Bolchiș, Tribunalul Cluj
373. Isabela Zglimbea, Tribunalul Dolj
374. Gabriela Ionela Sapca, Tribunalul Dolj
375. Luminița Negrii, Judecătoria Bacău
376. Augusta Maria Chichișan, Curtea de Apel Cluj
377. Danusia Pușcașu, Curtea de Apel Cluj Napoca
378. Maria Botiș, Curtea de Apel Cluj Napoca
379. Alina Nicolescu, Curtea de Apel Cluj Napoca
380. Anca Stăncescu, Tribunalul Dolj
381. Loredana Colțău, Tribunalul Dolj
382. Andreea Titoiu, Tribunalul Dolj
383. Cristina Radu, Curtea de Apel Ploiești
384. Cristina Radu, Curtea de Apel Ploiești
385. Alina Pătru, Tribunalul Dolj
386. Cristina Călușaru, Tribunalul Dolj
387. Cristina Crăciun, Tribunalul Timiș
388. Robu Viviana Oana, Judecătoria Bălcești
389. Stroe Eliza Magdalena, Tribunalul București
390. Danciu Cornel Ștefan, Judecătoria Cîmpeni
391. Cozma Viorel Dan, Judecătoria Cîmpeni
392. Furdui Andrei Ilie, Judecătoria Cîmpeni
393. Alina Mihaela Gioroceanu, Tribunalul Olt
394. Marcu Mariana Adina, Judecătoria Deva
395. Timișan Laura Andreea, Judecătoria Deva
396. Bădicu Georgeta Mirela, Judecătoria Deva
397. Mirela Roibu, Tribunalul Timiș
398. Adina Pușcaș, judecător pensionat
399. Ramirez-Molina Ioana Liliana, Tribunalul Cluj
400. Secure Emilia, Tribunalul Dolj
401. Ana Maria Lazăr-Carlanaru, Judecătoria Oradea
402. Oancea Laura Elisabeta, Judecătoria Sector 5 București
403. Daniel Verives, Judecătoria Podu Turcului
404. Faifer Laurențiu, Judecătoria Hunedoara
405. Moldovan Dana Iuliana, Judecătoria Brașov
406. Negru Petronela Maria, Judecătoria Brașov
407. Munteanu Mădălina Maria, Judecătoria Brașov
408. Uta Eduard Laurențiu, Judecătoria Brașov
409. Mușinoi Cristina Grațiela, Judecătoria Brașov
410. Grama Elena Ecaterina, Judecătoria Brașov
411. Aldea Angliana Elena, Judecătoria Brașov
412. Sandu Maria Irina, Judecătoria Brașov
413. Burcoman Ioana Cezara, Judecătoria Brașov
414. Solovăstru George, Judecătoria Brașov
415. Oana Valeria Naș, Judecătoria Sector 1 București
416. Albulescu Andrada, Judecătoria Sector 1 București
417. Stăncescu Alexandra Mihaela, Judecătoria Pucioasa
418. Mărășrescu Andrei, PJ Alexandria
419. Anca Roxana Giurgean, Judecătoria Năsăud
420. Marin Liana Georgiana, Judecătoria Ploiești
421. Sandu Alexandra Andreea, Judecătoria Ploiești
422. Nețoiu Valentina Cristina, Judecătoria Ploiești
423. Teslovan-Sârbu Roxana Beatrice, Judecătoria Ploiești
424. Bădescu Marius, Judecătoria Ploiești
425. Zaharia Lupu Florin Mircea, Judecătoria Iași
426. Elena Andreea Nețoiu, Judecătoria Sector 1 București
427. Criste Anca Ioana, Judecătoria Agnita
428. Ghiță Georgiana Edwina, Judecătoria Sector 1 București
429. Adina Dumitrache, Curtea de Apel București
430. Isac Anamaria Iulia, Judecătoria Sibiu
431. Cătălin Marian Bunduc, DIICOT Structura Centrală
432. Carandă Loredana, Judecătoria Ploiești
433. Dietrich Magdalena, Curtea de Apel Timișoara
434. Herman Daniel Ioan, Curtea de Apel Timișoara
435. Bratulea Daniela, Judecătoria Râmnicu Sărat
436. Radu Mirela Emilia, Judecătoria Râmnicu Sărat
437. Alexandru Florea, DIICOT ST Alba Iulia
438. Nicoliță Luiza Daiana, Tribunalul Dolj
439. Mălăescu Ioana Ruxandra, Tribunalul Gorj
440. Tilvescu Antoaneta Lotica, Tribunalul Gorj
441. Neculai Burlibasa, Judecătoria Podu Turcului
442. Lache Eugenia Viviana, Judecătoria Giurgiu
443. Boicescu Teodora, Judecătoria Constanța
444. Lazăr Florin Traian, Judecătoria Oradea
445. Vieriu Tudor Ionuț, DIICOT ST Bacău
446. Sorin Vasilescu, Tribunalul București
447. Enache Iulia Monica, Tribunalul Bacău
448. Enache Silviu Cătălin, Tribunalul Bacău
449. Guz Jean Robert, Judecătoria Strehaia
450. Elena Daniela Oprescu, Curtea de Apel București
451. Neculai Alina, Curtea de Apel Suceava
452. Camelia Dorina Grecu, Judecătoria Târgu Lăpuș
453. Alexandra Căpățînă, Tribunalul Brăila
454. Mircioi Marinela, Tribunalul Constanța
455. Lupu Raluca, Tribunalul Constanța
456. Smarandi Costin, Tribunalul Constanța
457. Parleteanu Anca, Tribunalul Constanța
458. Frunză Mălina, Judecătoria Timișoara
459. Vieriu Dorina, PJ Roman
460. Pascu Diana Andreea, Judecătoria Ploiești
461. Fundătureanu Ioan, Curtea de Apel Pitești
462. Duță Mihai Gabriel, Judecătoria Alexandria
463. Ungureanu Elena Cerasela, PT Brașov (pensionat)
464. Miron Bogdan, Judecătoria Năsăud
465. Iulia Emilia Apostol, Tribunalul Neamț
466. Mihaela Zuleanu, Curtea de Apel Craiova
467. Laurențiu Grecu, Judecătoria Drobeta Turnu Severin
468. Florin Vădeanu, Judecătoria Sibiu (pensionat)
469. Fundătureanu Adina, Curtea de Apel Pitești
470. Stancu Dana Iuliana, Curtea de Apel Pitești
471. Tomuță Valentin, PJ Oradea
472. Stancu Costin Andrei, Curtea de Apel Pitești
473. Tokos Lehel, PT Harghita
474. Ramona Ioana Poenaru, Judecătoria Brad
475. Ionuţ Daniel Constantinescu, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
476. Alin Bodnar, Judecătoria Sector 3 Bucureşti
477. Ioana Maria Cîmpean, Judecătoria Timişoara
478. Nicola Maria, Tribunalul Dolj (pensionat)
479. Florin Pomană, Tribunalul Sibiu
480. Simion Iuliana Maria, Judecătoria Constanţa
481. Costea Diana Tatiana, Judecătoria Ploieşti
482. Garbea Adrian, Judecătoria Bacău
483. Vlad Benchea, PJ Avrig
484. Lăcătuşiu Maria Isabela, Judecătoria Alexandria
485. Florea Radu, PJ Turda
486. Alexandrescu Irimia Elena Loredana, Judecătoria Iaşi
487. Sas George Florin, PT Bihor
488. Pîrlog Bogdan, PMTM Bucureşti
489. Nica George, PMTM Bucureşti
490. Eusebiu Şerbănoiu, PMTM Bucureşti
491. Chiş Ioan, PMTM Bucureşti
492. Sfichi Bogdan, PMTM Bucureşti
493. Cazacu Radu, PMTM Bucureşti
494. Voinigescu Adrian, PMTM Bucureşti
495. Georgescu Ioana, PMTM Bucureşti
496. Ţurlui Cristina, PMTM Bucureşti
497. Ilisie Teofil, PMTM Cluj
498. Bogdan Zdrenghea, Curtea de Apel Cluj Napoca
499. Cristian Ion Tomoiu, PT Hunedoara
500. Orzaţă Maria Manuela, Tribunalul Bucureşti
501. Crina Corovei, Judecătoria Turda
502. Jora Boerosu, PT Bucureşti
503. Leţ Constantin, PJ Piatra Neamţ
504. Golea Lorelei, Judecătoria Braşov
505. Romeo Petcan, Tribunalul Olt
506. Lia Sorin Marian, PJ Corabia
507. Prodan Felicia, PJ Corabia
508. Dorcu Lavinia, PJ Corabia
509. Tremura Mirel Cristian, Judecătoria Dorohoi
510. Oanea Lenuţa, Judecătoria Dorohoi
511. Cosman Neculai Cristian, Judecătoria Dorohoi
512. Murăraşu Ioan, Judecătoria Dorohoi
513. Andrei Claudia Ioana, Judecătoria Dorohoi
514. Dan Lixandru, Tribunalul Olt
515. Claudia Veronica Vasiliu, Tribunalul Neamţ
516. Adina Dumitriţa Muntean, Tribunalul Neamţ
517. Cristinel Dumitreasca, Tribunalul Neamţ
518. Cătălin Serghei, Tribunalul Neamţ
519. Robert Constantin Bumbu, Tribunalul Neamţ
520. Alina Mihaela Niţă, Tribunalul Neamţ
521. Adnreea Ripiceanu, Judecătoria Botoşani
522. Marian Şerban, Judecătoria Băileşti
523. Loredana Gabriela Ulici, Judecătoria Sigehtu Marmaţiei
524. Gorgăneanu Cornelia Nicoleta, Curtea de Apel Craiova
525. Mihaela Liana Ardelean, Judecătoria Sighetu Marmaţiei
526. Vlad Mihai Stan, Judecătoria Sigehtu Marmaţiei
527. Raluca Alexandra Munteanu, PJ Sector 2
528. Lup Alexandru David, PJ Gheorgheni
529. Maciuc Sorin, PJ Sector 6
530. Alexandra Elena Tudor, Tribunalul Prahova
531. Mirela Roxana Petrariu, Tribunalul Maramureş
532. Irina Raluca Paşea, Judecătoria Calafat
533. Berendi Mihaela Marcela, Judecătoria Târgu Secuiesc
534. Peţ Roxana, Judecătoria Oradea
535. Orza Raluca Ioana, Tribunalul Specializat Mureş
536. Ştefana Nedela, PJ Sector 1
537. Cristea Denisa, Judecătoria Zărneşti
538. Macovei-Focşa Sînziana-Elena, Judecătoria Iaşi
539. Rus Lavinia – DNA ST Timișoara
540. Banoti Mădălina, Tribunalul Constanţa
541. Ștefana Carasel, PCA București
542. Daniel Nedela, PJ Sector 1
543. Lucia Frunză, Tribunalul București
544. Arseni Bogdan Constantin, Tribunalul Bacău
545. Bene Ioan, PJ Salonta
546. Murar Alina, Judecătoria Petroșani
547. Sorin Beteringhe, PT Bihor
548. Vlădescu Ilie Răzvan, PJ Slobozia
549. Vîrdea Dorina Elena, Judecătoria Alba Iulia
550. Marian Virgil, PJ Gherla
551. Meszaros Ioana, PJ Satu Mare
552. Morar Ciprian, PT Bihor
553. Tanasă Alexandra Crina, Judecătoria Brașov
554. Dinu Ionuț Alex, Judecătoria Caracal
555. Dediu Marinela Teodora, Judecătoria Turda
556. Dediu Călin, Judecătoria Dej
557. Chiper Adrian, Judecătoria Zărnești
558. Onofrei-Nichiforel Marius, PT Botoșani
559. Fiț Cosmin Marius, PJ Toplița
560. Alexandru Bogdan Anghel, PJ Segarcea
561. Câmpean Laura Monica, Judecătoria Zalău
562. Angheș Emilian-Ionuț, Judecătoria Caracal
563. Filip Radu Daniel, PJ Sector 6
564. Cirdei Loredana, PJ Suceava
565. Gheorghe Valentina Mihaela, Judecătoria Craiova
566. Constantin Florydana, Judecătoria Craiova
567. Georgescu Bogdan Alexandru, PMTM București
568. Boieru Lucian, Judecătoria Pitești
569. Chivu Claudia Irina, PT București
570. Vîlcea Lucian, PJ Mediaș
571. Valina Călărașu, PT București
572. Gabriel Mustață, Tribunalul Constanța
573. Nanescu Rozalia Manuela, Tribunalul Gorj
574. Venczel Ramona, Tribunalul Gorj
575. Coman Claudia, Judecătoria Bolintin Vale
576. Emanuela Dulgheru, Tribunalul București (pensionat)
577. Mihaela Stăncescu, Tribunalul București (pensionat)
578. Tudor Nicu, Tribunalul Prahova
579. Dana Belciug, PT Constanta
580. Constantin Casuneanu, Tribunalul Iasi
581. Taran Cristina Augustina, PJ Petrosani
582. Cîmpean Roxana-Maria, Judecătoria Satu Mare
583. Scurtu Ioana Raluca, PJ Craiova
584. Pop Dana Eugenia, Judecătoria Satu Mare
585. Criste Remus Paul, PT Sibiu

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro