Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Cerere adresată instanței pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privitoare la procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, pronunțarea unei hotărâri de încetare a procesului penal întemeiate pe prescripția răspunderii penale


17.02.2022 | Igor LĂCĂTUŞ
Secţiuni: Articole, Drept penal, Opinii, Procedură penală, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Igor Lăcătuș

Igor Lăcătuș

Într-o cauză penală, instanța de fond a dispus, în temeiul art. 322 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 5 alin. 1 C.p., art. 396 alin. 1 și 10 C.pr.pen., condamnarea inculpatului la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. În temeiul art. 326 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 396 alin. 1 și 10 C.pr.pen., instanța a condamnat inculpatul la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații. În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b C.p., inculpatului i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 4 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor, în condițiile art. 39 lit.c C.p., de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, adică de 1 lună. Prin sentință i s-a stabilit inculpatului că va executa pedeapsa de 5 luni închisoare. În baza art. 91 C.pen. instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozițiilor art. 92 C.pen. De asemenea, s-a dispus în sarcina inculpatului pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, să desfășoare muncă neremunerată în folosul comunității.

În fața primei instanțe, în termenul legal, inculpatul a recunoscut faptele sesizate prin Rechizitoriu și și-a însușit probele administrate în cursul urmăririi penale, respectiv a apelat la procedura recunoașterii învinuirii, conform prevederilor art. 374 alin. 4, art. 375 alin. 1 și art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, cererea inculpatului fiind admisă de către instanța de fond.

Împotriva sentinței primei instanțe, inculpatul a declarat apel înregistrat pe rolul Curții de Apel, criticând soluția instanței de fond ca fiind neîntemeiată și nelegală, dar și ca nemotivată sub toate aspectele de fapt și de drept invocate în cauză și aplicabile speței. Printre altele, inculpatul a motivat că analiza sumară a instanței de fond echivalează cu nemotivarea hotărârii, cu atât mai mult cu cât, prima instanță nu a analizat posibilitatea legală a încetării procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

În baza dispozițiilor art. 476 alin. 2 din Codul de procedură penală, inculpatul apelant a solicitat instanței de control judiciar să sesizeze Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Punctul de vedere al părții este că, în conformitate cu principiul legalității, cu prioritate instanța înainte de a se pronunța asupra condamnării, are obligația legală să analizeze chestiunea de drept, a prescripției răspunderii penale, după caz, să dispună încetarea procesului penal în baza art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, raportat la art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală. Procedura recunoașterii învinuirii de către inculpat nu înlătură analiza, interpretarea și aplicarea de către instanță a prescripției răspunderii penale, astfel că, indiferent de poziția inculpatului și de admitere a cererii sale de recunoaștere a învinuirii, instanța nu poate dispune condamnarea inculpatului dacă este incidentă prescripția răspunderii penale, caz în care se impune încetarea procesului penal. În speță, instanța în mod nelegal, a pronunțat condamnarea inculpatului, în condițiile în care faptele sesizate sunt prescrise, fiind cazul să se pronunțe încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale, întemeiată pe dispozițiile art. 16 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală cu referire la art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală. Prima instanță, fără să analize explicit chestiunea de drept a prescripției răspunderii penale, de a cărei soluționare a fondului depinde în cauză, a apreciat implicit că nu se impune încetarea procesului penal, având în vedere poziția de recunoaștere a învinuirii de către inculpat. Chestiunea de drept a prescripției răspunderii penale a fost invocată de apărătorul inculpatului, în scris și oral, atât în cursul urmăririi penale, dar și în camera preliminară și în fața instanței de fond. Procurorul de caz și nici judecătorul de cameră preliminară și, ulterior, nici judecătorul fondului cauzei nu s-au pronunțat asupra acestei chestiuni de natură legală, fundamentală, limitându-se prima instanță să dispună condamnarea inculpatului, ca urmare a recunoașterii învinuirii de către inculpat. Faptele au fost recunoscute de către inculpat și instanța a admis cererea de recunoaștere a învinuirii, conform art. 374 – 375 din Codul de procedură penală, dar această împrejurare apreciem că nu înlătură de la analiză și aplicare chestiunea prescripției răspunderii penale. A se interpreta că prin voința proprie a inculpatului (atitudinea sa de recunoaștere a faptelor, a învinuirii) se poate înlătura de la aplicare instituția prescripției răspunderii penale (chiar dacă este în beneficiul legal al acestuia), având un caracter imperativ și de ordine publică, ar însemna o înfrângere a principiului oficialității procesului penal și al legalității, dar și o nesocotire a efectelor juridice pe care le produce, în plan procesual, instituția prescripției răspunderii penale.

Conform legii, prescripția înlătură răspunderea penală, iar normele care o reglementează sunt de ordine publică, imperative. În sistemul nostru de drept, răspunderea penală este guvernată, printre altele, de principiul prescriptibilității sale (cu unele excepții). A considera că prescripția răspunderii penale ar fi înlăturată în cazul admiterii cererii inculpatului de recunoaștere a învinuirii, ar însemna a ignora și a da eficiență juridică prevederilor legale, potrivit cărora între soluțiile ce pot fi pronunțate de instanțele de fond, apel și recurs este și aceea a încetării procesului penal, printre altele, în cazul prescripției răspunderii penale.

Prescripția răspunderii penale… are la bază ideea că, pentru a-și atinge scopul, acela al realizării ordinii de drept, răspunderea penală trebuie să intervină prompt, cât mai aproape de momentul săvârșirii infracțiunii, întrucât doar în acest fel poate fi realizată prevenția generală și cea specială și poate fi creat, pe de o parte, sentimentul de securitate a valorilor sociale ocrotite, iar, pe de altă parte, încrederea în autoritatea legii (Curtea Constituțională, Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. 1 din Codul penal). Potrivit Deciziei nr. 2/14.04.2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că „în aplicarea art. 5 din Codul penal stabilește că prescripția răspunderii penale reprezintă o instituție autonomă față de  instituția pedepsei”. Cu privire la Decizia nr. 4 din 11 februarie 2019 privind recursul în interesul legii admis de către Înalta Curte de Casație și Justiție, aceasta nu vizează și nu acoperă interpretarea și aplicarea prevederilor art. 16 alin. 1 lit. f, raportat art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, referitoare la chestiunea de drept a prescripției răspunderii penale și încetării procesului penal. Prescripția răspunderii penale – cauză de înlăturare a răspunderii penale operează ope legis, de plin drept, neputând fi refuzată din momentul în care s-a împlinit termenul legal de prescripție.

Hotărârea preliminară a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru dezlegarea unei chestiuni de drept are ca scop preîntâmpinarea apariției unei practici neunitare (control a priori) care să creeze divergență în jurisprudență. Sesizarea instanței supreme și dezlegarea chestiunii de drept este cu atât mai justificată cu cât, potrivit art. 18 din Codul de procedură penală, în caz de amnistie, de prescripție, de retragere a plângerii prealabile, de existență a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori în cazul renunțării la urmărirea penală, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal, iar conform art. 396 din Codul de procedură penală, (7) Dacă inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 şi se constată, ca urmare a continuării procesului, că sunt incidente cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanţa de judecată pronunţă achitarea.

(8) Dacă inculpatul a cerut continuarea procesului penal potrivit art. 18 şi se constată că nu sunt incidente cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-d), instanţa de judecată pronunţă încetarea procesului penal.

Inclusiv prin raportare la aceste dispoziții legale, implicațiile și efectele juridice ale prescripției răspunderii penale, în situația recunoașterii învinuirii de către inculpat, necesită a fi lămurite de către instanța supremă cu ocazia dezlegării chestiunii de drept. Conform cererii inculpatului apelant adresată instanței de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție ar urma să asigure interpretarea și dezlegarea de drept a următoarei chestiuni:

În ipoteza în care instanța a admis cererea inculpatului de judecare în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, conform dispozițiilor art. 374 alin. (4), raportat la art. 375 alin. (1), (1^1) și (2) din Codul de procedură penală cu referire la art. 396 alin. (10), este posibilă pronunțarea unei hotărâri de încetare a procesului penal întemeiate pe dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, raportat la art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală, pe motiv că a intervenit prescripția răspunderii penale”.

Cauza în apel se află pe rol, urmează ca instanța de control judiciar să se pronunțe asupra cererii inculpatului apelant privind sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Avocat Igor Lăcătuș

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro