Secţiuni » Arii de practică » Business » Cyberlaw
Cyberlaw
CărţiProfesionişti

Noi dispoziții privind contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale


18.02.2022 | Flavius FLOREA, Cătălina PÎRVU
Secţiuni: Articole, Cyberlaw, Drept civil, Lege 9, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Flavius Florea

Flavius Florea

Cătălina Pîrvu

Cătălina Pîrvu

I. Scurtă introducere în noua reglementare

La finalul anului 2021 a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale („OUG nr. 141/2021”), care asigură transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2019/770 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale.

OUG nr. 141/2021 a intrat în vigoare la 9 ianuarie 2022 și reglementează anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale dintre comercianți și consumatori, precum:

• conformitatea conținutului digital sau a serviciului digital cu contractul;

• măsuri corective în caz de neconformitate sau în caz de nefurnizare și modalități de punere în aplicare a acestor măsuri;

• modificarea conținutului digital sau a serviciului digital.

Un prim aspect important este  determinarea  situațiilor cărora se aplică prevederile OUG nr. 141/2021. Astfel, potrivit prevederilor ordonanței, prevederile acesteia se aplică:

• în cazul oricărui contract în care comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conținut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească un preț;

• în cazul în care comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze consumatorului conținut digital sau un serviciu digital, iar consumatorul furnizează sau se angajează să furnizeze comerciantului date cu caracter personal, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de către comerciant pentru furnizarea conținutului digital sau a serviciului digital, sau pentru a permite comerciantului să respecte cerințele legale la care este supus, iar acesta nu prelucrează aceste date în niciun alt scop;

• în cazul în care conținutul digital sau serviciul digital este dezvoltat în conformitate cu specificațiile consumatorului;

• oricărui suport material care servește exclusiv ca suport al conținutului digital.

Cu toate acestea, trebuie menționat că prevederile OUG nr. 141/2021 nu sunt aplicabile, printre altele, în cazul în care conținutul digital sau serviciul digital este încorporat într-un bun sau interconectat cu acesta și furnizat împreună cu bunul în temeiul unui contract de vânzare referitor la bunul respectiv, indiferent dacă conținutul digital sau serviciul digital în cauză este furnizat de către vânzător sau de către un terț. În acest caz, se vor aplica dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Pentru a reduce eventualele aplicări neconsecvente a dispozițiilor legale, se prevede că, în situația în care există îndoieli că furnizarea unui conținut digital sau a unui serviciu digital încorporat sau interconectat face sau nu parte din contractul de vânzare, conținutul digital sau serviciul digital urmează a se prezuma a fi acoperit de contractul de vânzare.

II. Principalele responsabilități ale comerciantului

O primă obligație esențială stabilită în sarcina comerciantului este cea de a furniza conținutul digital sau serviciul digital fără întârzieri nejustificate după încheierea contractului, cu excepția cazului în care se convine altfel alături de consumator. Obligația de furnizare este considerată îndeplinită atunci când conținutul digital sau orice mijloc adecvat pentru accesarea sau descărcarea acestuia, respectiv serviciul digital devine disponibil sau accesibil pentru consumator sau pentru un echipament fizic sau virtual ales de consumator în acest scop.

De asemenea, comerciantul are obligația de a furniza conținutul digital sau serviciul digital în cea mai recentă versiune a sa disponibilă la momentul încheierii contractului, fiind totuși lăsată la dispoziția parților posibilitatea de a conveni altfel.

În plus, conținutul digital sau serviciul digital furnizat trebuie să îndeplinească anumite cerințe subiective și obiective de conformitate. Mai mult decât atât, în cazul în care contractul prevede furnizarea continuă a conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade, conținutul digital sau serviciul digital trebuie să fie conform pe întreaga perioadă.

În privința caracterului conform, este considerat că serviciul digital sau conținutul digital este conform chiar dacă o anumită caracteristică a acestuia nu corespunde cerințelor obiective de conformitate, dacă, la momentul încheierii contractului, consumatorul a fost informat în mod explicit și într-un limbaj clar care îi permite să înțeleagă consecințele respectivei neconformități, iar consumatorul a acceptat în mod expres și separat acest lucru.

Pe de altă parte, conținutul digital sau serviciul digital este considerat neconform dacă neconformitatea este cauzată de integrarea incorectă a conținutului digital sau a serviciului digital în mediul digital al consumatorului, dacă (i) conținutul digital sau serviciul digital a fost integrat de comerciant sau sub răspunderea acestuia sau dacă (ii) conținutul digital sau serviciul digital a fost destinat să fie integrat de consumator, iar integrarea incorectă este urmarea unor deficiențe în instrucțiunile de integrare furnizate de comerciant.

În privința actualizărilor disponibile pentru conținutul digital sau serviciul digital este stabilită obligația comerciantului de a informa consumatorul cu privire la faptul că îi sunt furnizate actualizări, precum și obligația de furniza efectiv aceste actualizări, inclusiv actualizări de securitate. Aceste obligații se mențin pe perioada în care:

• conținutul digital sau serviciul digital trebuie să fie furnizat conform contractului, în cazul în care contractul prevede furnizarea continuă pe parcursul unei anumite perioade;

• consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil la aceasta, în cazul în care contractul prevede un singur act de furnizare sau o serie de acte de furnizare individuale.

Cu toate acestea, se prevede că, în cazul în care consumatorul nu instalează, într-un termen rezonabil, actualizările furnizate de comerciant, acesta din urmă nu răspunde pentru neconformitatea cauzată de lipsa actualizării relevante, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

• comerciantul a informat consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizării și la consecințele neinstalării acesteia;

• neinstalarea sau instalarea incorectă a actualizării de către consumator nu a fost cauzată de anumite deficiențe în instrucțiunile de instalare furnizate de comerciant.

În situația în care contractul prevede furnizarea sau punerea la dispoziția consumatorului a conținutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade de timp, dispozițiile OUG nr. 141/2021 reglementează posibilitatea comerciantului de modifica conținutul digital sau serviciul digital dincolo de ceea ce este necesar pentru a menține conținutul digital sau serviciul digital în conformitate, dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiții limitativ prevăzute de actul normativ.

Cu toate acestea, pentru a oferi protecție consumatorului de eventualele modificări cu un impact negativ major, este recunoscut dreptul acestuia de a înceta contractul dacă modificarea are un impact negativ major asupra accesului la conținutul digital sau la serviciul digital sau asupra utilizării acestuia, cu excepția cazului în care comerciantul permite consumatorului să mențină, fără costuri suplimentare, conținutul digital sau serviciul digital fără modificări, iar conținutul digital sau serviciul digital rămâne în conformitate.

III. Răspunderea comerciantului

Dispozițiile OUG nr. 141/2021 reglementează răspunderea comerciantului atât pentru nefurnizarea conținutului digital sau a serviciului digital, cât și pentru orice neconformitate.

În cazul răspunderii pentru neconformitate sunt aplicabile două scenarii:

• în cazul în care contractul prevede un singur act de furnizare sau o serie de acte de furnizare individuale, comerciantul răspunde pentru orice neconformitate care există la momentul furnizării și care este constatată în termen de cinci ani începând cu data furnizării;

• în cazul în care contractul prevede furnizarea continuă pe parcursul unei anumite perioade, comerciantul răspunde pentru orice neconformitate care are loc sau este constatată în termenul în care conținutul digital sau serviciul digital trebuie să fie furnizat conform contractului.

IV. Măsuri corective

4.1. Măsuri corective în caz de nefurnizare

Dispozițiile OUG nr. 141/2021 prevăd că, în situația în care comerciantul nu furnizează conținutul digital sau serviciul digital, consumatorul are dreptul de a solicita comerciantului să furnizeze respectivul conținut sau serviciu.

În cazul în care nici în această situație comerciantul nu furnizează conținutul digital sau serviciul digital fără întârzieri nejustificate sau într-un termen suplimentar convenit expres de părți, consumatorul are dreptul să înceteze contractul. Cu toate acestea, prin excepție, consumatorul are dreptul să înceteze imediat contractul, dacă (i) comerciantul a declarat că nu va furniza conținutul digital sau serviciul digital sau acest lucru reiese clar din circumstanțe sau dacă (ii) consumatorul și comerciantul au convenit că pentru consumator este esențială furnizarea la o anumită dată sau acest lucru reiese în mod clar din circumstanțele la încheierea contractului, iar furnizorul nu furnizează conținutul digital sau serviciul digital până la sau la data respectivă.

4.2. Măsuri corective în caz de neconformitate

În caz de neconformitate, dispozițiile OUG nr. 141/2021 recunosc dreptul consumatorului de a solicita (i) aducerea în conformitate a conținutului digital sau a serviciului digital, (ii) reducerea proporțională a prețului sau (iii) încetarea contractului.

Consumatorul are dreptul la aducerea în conformitate a conținutului digital sau a serviciului digital, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi imposibil sau ar impune comerciantului costuri care ar fi disproporționate. În acest caz, comerciantul are obligația de a aduce conținutul digital sau serviciul digital în conformitate, într-un termen care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care a fost informat cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, împreună cu consumatorul, fără a genera costuri sau inconveniente semnificative pentru consumator.

Pe de altă parte, consumatorul are dreptul (i) fie la reducerea proporțională a prețului (ii) fie la încetarea contractului, dacă este înregistrată una dintre următoarele situații:

• măsura corectivă pentru aducerea în conformitate a conținutului digital sau a serviciului digital este imposibilă sau disproporționată;

• comerciantul nu a adus în conformitate conținutul digital sau serviciul digital;

• se constată o neconformitate, în ciuda încercării comerciantului de a aduce conținutul digital sau serviciul digital în conformitate;

• neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere imediată de preț sau încetarea imediată a contractului;

• comerciantul a declarat că nu va aduce conținutul digital sau serviciul digital în conformitate ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Este important de menționat că, în situația în care conținutul digital sau serviciul digital este furnizat în schimbul plății unui preț, consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră, caz în care sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revine comerciantului.

În plus, este recunoscut dreptul consumatorului de a suspenda plata unei părți restante din prețul conținutului digital sau al serviciului digital sau a unei părți a acesteia până la aducerea în conformitate de către comerciant a conținutului digital sau a serviciului digital, cu condiția ca plata suspendată să nu fie aferentă unui conținut digital sau serviciu digital deja furnizat de către comerciant și care a fost conform.

V. Concluzii

Prin transpunerea la nivel național a dispozițiilor europene privind contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale este asigurată adaptarea cadrului legislativ la noile realități.

Noua reglementare asigură o protecție sporită a consumatorului în cazul specific al dobândirii de conținut digital sau servicii digitale, fiind în același timp și o bună unealtă în sprijinul comercianților care pot obține un plus de încredere în rândul consumatorilor prin îndeplinirea obligațiilor legale, respectiv prin respectarea pe deplin a drepturilor consumatorilor.

Flavius Florea, Senior Managing Associate KPMG Legal – Toncescu și Asociații
Cătălina Pîrvu, Senior Associate KPMG Legal – Toncescu și Asociații

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro