Secţiuni » Comunicare profesională
Comunicare profesionalăComunicate profesioniştiEvenimente programateEvenimente recenteOportunităti de carieră

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 16 martie 2022. UPDATE: Actele normative adoptate
16.03.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Comunicare profesională, Lege 9, Proiecte legislative
JURIDICE - In Law We Trust

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 16 martie 2022, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări
Proiectul de lege aprobat de Guvern asigură transpunerea Directivei (UE) 2019/2177, iar modificările se referă în principal la atribuțiile și competențele Autoritatea de Supraveghere Financiară, care sunt prevăzute de legislația primară. Modificarea Legii nr.236/2018 vizează introducerea unor prevederi similare Legii nr. 237/2015 pentru a institui competența A.S.F de a solicita și societăților, în calitatea acestora de distribuitori, toate documentele necesare derulării procesului de supraveghere și de a emite recomandări pentru aceștia, în contextul distribuției de asigurări.

2. PROIECT DE LEGE pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor de dezvoltare din România
Proiectul de lege reglementează condițiile generale de înființare și funcționare a băncilor naționale de dezvoltare, iar scopul creării acestor bănci în România este abordarea directă a disfuncționalităților pieței financiare și a decalajelor de finanțare.
Băncile de dezvoltare acordă finanțare în condiții de piață și acționează complementar instituțiilor de credit în scopul remedierii deficitelor de finanțare și disfuncționalităților pieței financiare.
Potrivit proiectul de lege, principalele domenii sprijinite de băncile de dezvoltare sunt: activități economice desfășurate de întreprinderile mici și mijlocii; domenii și activități finanțate din fonduri europene; cercetare, dezvoltare și inovare; agricultură; proiecte mari de infrastructură și investiții strategice.
Băncile de dezvoltare sunt deținute în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, iar capitalul social se asigură din bugetul de stat.
Proiectul de lege reglementează și sistemul de administrare, activitățile desfășurate, beneficiarii eligibili, sursele de finanțare necesare pentru derularea activităților desfășurate de băncile de dezvoltare și garanții de stat.
Proiectul de lege a fost aprobat de guvern în condițiile în care unul din jaloanele din PNRR asumate de România prevede crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare până la finele anului 2024.

3. PROIECT DE LEGE pentru transpunerea art. (3) alin. (2) lit. c) pct. (i) și art. 11 alin. (1) lit. b) din Directiva (UE) 2017/1371 a parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
Proiectul de lege a fost aprobat.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească
Ordonanța de Urgență reglementează finanţarea programelor IMM PROD – pentru industrializarea economiei, RURAL INVEST – pentru finanţarea afacerilor din mediul rural, GARANT CONSTRUCT – pentru sectorul construcţiilor și INNOVATION – pentru invenţii şi inovaţii, sub formă de scheme de ajutor de stat. În baza acestor scheme se vor acorda garanții și granturi, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, Fondul Român de Contragarantare SA, respectiv Fondul de Garantare a Creditului Rural SA-IFN.
:: Comunicatul Ministerului Finanțelor

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alineatului (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat
Prin actul normativ, se stabilește creșterea contribuțiilor pentru Pilonul II de pensii cu un punct procentual, de la 3,75% cât este acum, la 4,75%, începând cu 1 ianuarie 2024.
Cetățenii nu vor plăti mai mult, nu vor fi reținute sume în plus din venituri.
Contribuţia la fondurile de pensii administrate privat este parte din contribuţia de asigurări sociale datorată sistemului public de pensii și se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă bază de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale.
:: Comunicatul Ministerului Muncii

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea mecanismului pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor si instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport
Scopul înființării acestui registru este crearea unui mecanism de verificare pentru autoritățile contractante, a disponibilității utilajelor, echipamentelor declarate de către operatorii economici din domeniul construcțiilor care participă la licitațiile organizate pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport.
Registrul este creat și operaționalizat în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.
Realizarea acestui Registru se va face în două etape:
– O prima etapă, care ar urma să fie realizată până la 1 august 2022, va consta în implementarea unui sistem prin care autoritățile/entitățile contractante vor putea completa datele privind utilajele, echipamentele și instalațiile declarate în cadrul contractelor de achiziție publică
– Cea de-a doua etapă, care se va realiza până la 1 martie 2023, în care se va definitiva operaționalizarea Registrului
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării vor elabora normele metodologice privind înființarea și funcționarea Registrului.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Galați”
Actul normativ aprobă amplasamentul lucrării „Varianta de ocolire Galaţi” și declanșarea exproprierii imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării aflată pe raza municipiului Galați și a localităților Șendreni, Smârdan și Vânători din județul Galați.
Este vorba despre 665 de imobile situate pe o suprafață totală de teren de 1.719.522 metri pătrați. Valoare totală estimată a fi despăgubită se ridică la 23,8 milioane lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  Prin realizarea variantei ocolitoare, se are în vedere decongestionarea traficului în localitate, îmbunătățirea mediului înconjurător și reducerea noxelor, reducerea accidentelor.  Varianta ocolitoare va avea o lungime de 33,6 km.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului  Aleșd”
Prin prezenta Hotărâre, se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Varianta Ocolitoare a orașului Aleșd”, precum și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe raza localităților Lugașu de Jos, Aleșd și Peștiș, județul Bihor.
Astfel, vor fi expropriate 358 de imobile, situate pe o suprafață totală de 130.755 metri pătrați. Suma necesară despăgubirii pentru aceste imobile se ridică la 5,778 milioane lei. Fondurile vor fi alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile”-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Actul normativ a fost aprobat.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie
Actul normativ a fost aprobat.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2022
Actul normativ a fost aprobat.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor
Actul normativ a fost aprobat.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuției financiare voluntare a României Ia bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina
Prin Hotărârea de Guvern se aprobă plata contribuției voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina, în limita echivalentului în lei a sumei de 27.393,95 euro, reprezentând a doua factură pentru perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022, în baza Deciziei Consiliului Permanent al OSCE nr.140 din 31 martie 2021.
Plata contribuției financiare va fi suportată din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2022 în vederea asigurării consecvenței acțiunilor României în sprijinul eforturilor actuale de soluționare a crizei din Ucraina.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local, precum şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Actul normativ a fost aprobat.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 33,1338 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Actul normativ a fost aprobat.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi scăderea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Actul normativ a fost aprobat.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Braşov, judeţul Braşov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a imobilului 497 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Actul normativ a fost aprobat.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi
Actul normativ a fost aprobat.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava
Actul normativ a fost aprobat.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Cernat, judeţul Covasna
Actul normativ a fost aprobat.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Dumbrăviţa, judeţul Timiş
Actul normativ a fost aprobat.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Lemnia, judeţul Covasna
Actul normativ a fost aprobat.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Consolidare, restaurare, reabilitare şi dotare Palat Administrativ, judeţul Suceava”
Clădirea Palatului Administrativ din Suceava necesită consolidare și reabilitare întrucât, în urma incendiului produs în 2021, starea tehnică a imobilului și a finisajelor  interioare și exterioare este deteriorată, fiind afectată structura de rezistență a corpurilor de clădire, precum și etajele superioare.  Valoarea totală a investiţiei se ridică la 96,013 milioane lei, din care suma de 94,7 milioane lei va fi finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar 1,3 milioane lei din bugetul Consiliului Județean Suceava.
:: Comunicatul Ministerului Dezvoltării

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea BĂIŢA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Actul normativ a fost aprobat.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Actul normativ a fost aprobat.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi a instanțelor judecătorești
Actul normativ a fost aprobat.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Actul normativ a fost aprobat.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă geotermală din perimetrele BEIUȘ-DELANI, judeţul BIHOR, SÂNTION (F1731H), judeţul BIHOR şi SĂCĂŞENI F1503, judeţul SATU MARE
Actul normativ a fost aprobat.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026 şi a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026
Guvernul a aprobat Strategia națională în domeniul drogurilor 2022 – 2026 (SNDD) și Planul de acțiune pentru  implementarea SNDD. Scopul strategiei îl constituie instituirea unei abordări orientate către obținerea de rezultate durabile privind problematica drogurilor la nivel național, aducând plusvaloare abordării fenomenului în context european, prin ajustarea rezilientă și particularizată a măsurilor de sprijin și îndrumare.
Provocarea constă în soluționarea și acțiunea concertată asupra triadei specifice domeniului droguri:
1. Reducerea cererii de droguri,
2. Reducerea ofertei de droguri,
3. Consolidarea capacității operaționale de răspuns – cooperare internațională, cercetare, evaluare, informare și coordonare.
Strategia urmărește perspectiva reducerii cererii şi a ofertei de droguri, prin intermediul temelor transversale: coordonare, cooperare internațională şi cercetare, evaluare și informare.

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Petres Sándor din funcţia de subprefect al județului Harghita
26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Petres Sándor în funcţia de prefect al județului Harghita
27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Prodan Isabela în funcţia de subprefect al județului Harghita
28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Berbece Gheorghiță în funcţia de subprefect al județului Vrancea
Hotărârile de Guvern privind eliberări/numiri de prefecți/subprefecți au fost adoptate.

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Consiliului Interinstituţional pentru combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului, structură decizională pentru procesul evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi a finanţării terorismului, activitate desfăşurată în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 „Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania”, proiect finanţat în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020
Memorandumul a fost aprobat.

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Buşteni, judeţul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Buşteni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
Guvernul a luat act de această notă.

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Sinaia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
Guvernul a luat act de această notă.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative
Punctele de vedere au fost aprobate.
2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 18 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Punctele de vedere au fost aprobate.

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 16 martie 2022, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări
Proiectul poate fi consultat aici

2. PROIECT DE LEGE pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor de dezvoltare din România
Proiectul poate fi consultat aici

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a  Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
Proiectul poate fi consultat aici

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească
Proiectul poate fi consultat aici

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alineatului (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat
Proiectul poate fi consultat aici

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea mecanismului pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor si instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport
Proiectul poate fi consultat aici

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Galați”
Proiectul poate fi consultat aici

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a oraşului  Aleșd”
Proiectul poate fi consultat aici

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile”-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat aici

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie
Proiectul poate fi consultat aici

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2022
Proiectul poate fi consultat aici

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor
Proiectul poate fi consultat aici

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuției financiare voluntare a României Ia bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina
Proiectul poate fi consultat aici

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local, precum şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 33,1338 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Proiectul poate fi consultat aici

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi scăderea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Proiectul poate fi consultat aici

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Braşov, judeţul Braşov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a imobilului 497 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi
Proiectul poate fi consultat aici

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava
Proiectul poate fi consultat aici

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Cernat, judeţul Covasna
Proiectul poate fi consultat aici

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Dumbrăviţa, judeţul Timiş
Proiectul poate fi consultat aici

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Lemnia, judeţul Covasna
Proiectul poate fi consultat aici

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Consolidare, restaurare, reabilitare şi dotare Palat Administrativ, judeţul Suceava”
Proiectul poate fi consultat aici

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea BĂIŢA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat aici

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat aici

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi a instanțelor judecătorești
Proiectul poate fi consultat aici

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat aici

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de apă geotermală din perimetrele BEIUȘ-DELANI, judeţul BIHOR, SÂNTION (F1731H), judeţul BIHOR şi SĂCĂŞENI F1503, judeţul SATU MARE
Proiectul poate fi consultat aici

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026 şi a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026
Proiectul poate fi consultat aici

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecţi

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Consiliului Interinstituţional pentru combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului, structură decizională pentru procesul evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi a finanţării terorismului, activitate desfăşurată în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 „Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania”, proiect finanţat în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020
Documentul poate fi consultat aici
V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Buşteni, judeţul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Buşteni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
Documentul poate fi consultat aici

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Sinaia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii din România
Documentul poate fi consultat aici
VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative
Documentele pot fi consultate aici

2. PUNCT DE VEDERE cu privire la 18 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Documentul poate fi consultat aici

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti