Secţiuni » Arii de practică » Business » Concurenţă
Concurenţă
DezbateriCărţiProfesionişti
 

România: Noul regim juridic al practicilor comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
13.04.2022 | Denisa MOLDOVAN, Ruxandra ROBU

Secţiuni: Articole, Concurență, Lege 9, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Denisa Moldovan

Denisa Moldovan

Ruxandra Robu

Ruxandra Robu

Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar a fost recent transpusă în legislația română prin Legea nr. 81/2022, în vigoare din 15 aprilie 2022 („Legea nr. 81/2022”).

Obiect și domeniu de aplicare

Legea nr. 81/2022 reglementează relațiile comerciale dintre furnizori și cumpărători în cadrul lanțului de aprovizionare, cu privire la practicile comerciale neloiale săvârșite în legătură cu vânzarea produselor agricole și/sau alimentare („Produse”), în cadrul vânzărilor care produc efecte pe teritoriul României, indiferent de locul unde au fost realizate, respectiv al serviciilor prestate de cumpărător furnizorului.

Legea nr. 81/2022 se aplică în baza unui mecanism comparativ al cifrelor de afaceri ale părților implicate, care este menit să reflecte puterea de negociere a acestora (e.g. CA furnizor ≤ 2 milioane EUR vs. CA cumpărător ≥ 2 milioane EUR; CA furnizor intre 2 milioane EUR și 10 milioane EUR vs. CA cumpărător
≥ 10 milioane EUR etc.), fiind însă excluse acordurile dintre furnizori și consumatori.

Practicile comerciale neloiale interzise

Cele mai importante practici comerciale încadrate drept neloiale și astfel interzise cumpărătorului sunt:

– depășirea termenului de plată cu mai mult de 14 zile calendaristice de la scadență în cazul Produselor perisabile, respectiv cu mai mult de 30 zile pentru neperisabile (cu anumite excepții);

– modificarea unilaterală a unui contract comercial cu privire la frecvența, metoda sau locul furnizării sau livrării Produselor, respectiv cu privire la prețurile/condițiile de plată aferente serviciilor furnizate;

– solicitarea facturării și/sau a refacturării și încasarea de la furnizor a oricăror alte costuri decât cele convenite contractual sau utilizarea autofacturării, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

– aplicarea asupra Produselor a unor reduceri financiare și comerciale sub formă de rabaturi, cu excepția remizelor și risturnelor, a căror reduceri cumulate să depășească 20%;

– returnarea către furnizor a Produselor nevândute, întârzierea recepționării și întocmirii documentelor de recepție a acestora;

– facturarea valorii anumitor servicii prestate peste cuantumul de maximum 5% din valoarea încasată de furnizor în baza contractului încheiat între părți;

– impunerea către furnizor de produse, servicii sau o plată pentru listarea sau expunerea spre vânzare a Produselor sale ori cumpărarea sau vinderea de la un terț;

– solicitarea de taxe furnizorului, indiferent de forma și denumirea acestora, care îl obligă pe acesta să mărească artificial prețul de facturare;

– delistarea, amenințarea cu delistarea sau retragerea de la expunere a unui Produs, în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale împotriva furnizorului, pentru acceptarea unor clauze contractuale defavorabile acestuia;

– listarea și afișarea la raft doar a mărcii proprii a cumpărătorului;

– aplicarea unor condiții comerciale diferite pentru produsele marcă privată ale producătorilor față de produsele marcă proprie ale comerciantului, pentru listarea/afișarea la raft.

În plus, se mai interzice cumpărătorului:

– să solicite furnizorului plata pentru publicitatea produselor agricole și/sau alimentare făcută de către cumpărător;

– să solicite furnizorului plata pentru serviciile de marketing prestate de către cumpărător privind produsele agricole și/sau alimentare;

– să refuze furnizorului o renegociere de preț, într-un termen mai mare de 10 zile de la data solicitării; condițiile renegocierii prețului produc efecte în termenul prevăzut în contract;

– să solicite furnizorului plata pentru personalul care se ocupă de amenajarea spațiilor de vânzare utilizate pentru vânzarea produselor furnizorului sau să oblige furnizorul să pună la dispoziție personal pentru vânzarea produselor sau orice altă activitate legată de procesul de vânzare-promovare;

– să impună furnizorului o plată pentru plasarea secundară a produselor sale agricole și alimentare spre vânzare;

– să solicite furnizorului suportarea integrală sau parțială a costului oricăror reduceri pentru produsele agricole și/sau alimentare vândute de cumpărător cu titlu promoțional, cu excepția cazului în care, la solicitarea furnizorului, acestea au fost convenite anterior prin clauze clare și lipsite de ambiguitate în contractul comercial sau printr-un act adițional încheiat ulterior.

Autoritățile desemnate să aplice Legea nr. 81/2022 și competențele acestora

Autoritatea de implementare a Legii nr. 81/2022 este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu competențe în monitorizarea practicilor comerciale neloiale, iar autoritatea cu rol în aplicarea Legii nr. 81/2022 este Consiliul Concurenței (împreună „Autoritățile”).

Furnizorii și cumpărătorii pot adresa sesizări Autorităților și depune plângeri cu privire la suspiciuni de practici comerciale neloiale. Regulamentul privind procedura de înregistrare, investigare și soluționare a sesizărilor va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 81/2022.

Sesizările se soluționează într-un termen de 60 de zile de la data declanșării cercetării aprofundate, cu posibilitatea prelungirii termenului în situații complexe, fără a depăși 90 de zile de la sesizare.

În cursul cercetării, Consiliul Concurenței poate adopta, de principiu, orice măsură interimară adecvată. În cazul impunerii obligației de a înceta practica comercială interzisă, decizia de încetare se aplică tuturor contractelor comerciale similare încheiate de cumpărătorul respectiv cu toți furnizorii săi.

Înainte de a lua o decizie, Consiliul Concurenței acordă părților posibilitatea de a-și exprima un punct de vedere în termen de 5 zile lucrătoare. Deciziile de sancționare necontestate constituie titlu executoriu, iar cele prin care se dispun măsuri de interzicere a practicilor comerciale neloiale vor fi monitorizate. În cazul încălcării măsurilor dispuse, se aplică sancțiunea amenzii contravenționale principale, respectiv complementare prevăzute de Legea nr. 81/2022.

Sancțiuni

Contravențiile prevăzute de Legea nr. 81/2022 se constată și se aplică de către Consiliul Concurenței. Printre altele, constituie contravenții (dacă nu sunt infracțiuni), următoarele fapte săvârșite de cumpărător sau furnizor, cu excepția autorităților publice:

a) furnizarea de informații inexacte, incomplete sau eronate ori de documente incomplete sau nefurnizarea celor solicitate;

b) refuzul nejustificat de a se supune inspecțiilor inopinate;

c) nerespectarea măsurilor impuse;

d) săvârșirea unei practici comerciale neloiale într-un interval de 2 ani de la emiterea deciziei privind prima abatere.

Aceste contravenții se sancționează, după caz, cu amenzi cuprinse între 250.000 RON și 600.000 RON, respectiv în cuantum de 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior. De asemenea, pot fi dispuse sancțiuni complementare, în cuantum de 1% din amenda principală/zi de întârziere, de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina să înceteze practicile neloiale, să respecte obligațiile impuse, să furnizeze informații și documente corecte și complete sau să se supună inspecției inopinate.

În cazul producerii unui prejudiciu în dauna furnizorului ca urmare a săvârșirii practicii comerciale neloiale, cumpărătorul va fi obligat la plata de 3 ori a valorii acestui prejudiciu.

Individualizarea sancțiunii se face raportat la gravitatea faptei, durata și existența altor sancțiuni contravenționale aplicate potrivit Legii nr. 81/2022 în ultimii 3 ani anteriori săvârșirii contravenției.

În cazul anumitor contravenții, dacă întreprinderea recunoaște, în mod expres, odată cu transmiterea punctului de vedere, săvârșirea practicii comerciale neloiale și propune măsuri care duc la înlăturarea cauzelor încălcării, Consiliul Concurenței poate aplica, la solicitarea sa expresă, o reducere a amenzii cu un procent între 1% și 25% din amenda finală, chiar și atunci când este stabilită la minimul prevăzut.

În situația în care, înainte de luarea deciziei, întreprinderea transmite o propunere privind formularea unei recunoașteri, Consiliul Concurenței poate aplica o procedură simplificată, însă beneficiul reducerii amenzii se pierde în cazul formulării unei acțiuni în anularea deciziei cu privire la cele recunoscute.

Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată

Pe de-o parte, acțiunile decurgând dintr-o practică comercială neloială sunt de competența tribunalului locului săvârșirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găsește sediul sau, în lipsă, domiciliul reclamantului. Pe de altă parte, deciziile de constatare și de sancționare a practicilor comerciale neloiale pot fi atacate la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Astfel, deși Legea nr. 81/2022 nu prevede expres, în interpretarea noastră, aceasta conferă persoanelor lezate de o practică comercială neloială (i) posibilitatea adresării Consiliului Concurenței pentru semnalarea comportamentului anticoncurențial, în scopul sancționării autorului de către autoritatea competentă și a opririi acestui comportament, respectiv (ii) posibilitatea adresării unei instanțe de drept comun, în scopul obținerii de daune-interese pentru prejudiciile suferite ca urmare a acestei încălcări.

În consecință, în ceea ce privește căile de atac avute la dispoziție de către persoana lezată, aceasta se poate adresa curții de apel din circumscripția teritorială a tribunalului care a emis hotărârea judecătorească în cazul prevăzut la punctul (i), respectiv Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București în cazul prevăzut la punctul (ii).

De asemenea, diferendele se pot soluționa și pe cale amiabilă, prin procedura medierii, fără a aduce atingere dreptului furnizorilor de a depune sesizare la Consiliul Concurenței și fără a afecta drepturile părților de a iniția acțiuni în justiție în orice moment înainte, pe parcursul sau în urma medierii.

Legea nr. 81/2022 nu aduce nicio atingere reglementărilor naționale care vizează combaterea practicilor comerciale neloiale și care nu se încadrează în domeniul de aplicare al acesteia.

Noua reglementare se aplică doar contractelor comerciale încheiate după data de 15 aprilie 2022, când aceasta intră în vigoare, iar pentru cele încheiate anterior, părțile au obligația punerii lor în acord cu prevederile noii legi până la data de 31 decembrie 2022.

Denisa Moldovan, Associate NOERR
Ruxandra Robu, Associate NOERR

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti