Secţiuni » Interviuri
Interviuri

Alex Bogdan Arghir: Judecătorii de la judecătorie constituie și trebuie să acționeze ca o voce puternică în cadrul sistemului judiciar
19.04.2022 | Alina MATEI

Secţiuni: Alegeri CSM, Interviuri, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust
Alina Matei

Alina Matei

Alex Bogdan Arghir

Alex Bogdan Arghir

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule Judecător Alex Bogdan Arghir, Președintele Judecătoriei sectorului 2, București, pentru timpul acordat cititorilor JURIDICE.ro. Am citit motivația dumneavoastră din proiectul de candidat pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Este onestă, în sensul că nu vă aruncați să promiteți marea cu sarea. Nu v-ați asumat un oarecare risc prezentând situația în acest fel? De obicei, în alegeri se promite rozul.

Alex Bogdan Arghir: Eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa cititorilor juridice.ro și vă rog să îmi permiteți să felicit întreaga echipă care asigură funcționarea acestui hub informațional ce trasează standardele în materie de informație juridică. Referitor la proiectul de candidatură, sunt un optimist realist cu o doză de idealism și cred cu tărie că realitatea din sistemul judiciar trebuie prezentată așa cum este, iar nu cosmetizată, indiferent de riscuri. Așadar, „promisiunile electorale” nu-și au locul și rostul atunci când vorbim despre alegerile CSM, în condițiile în care într-un organism colegial nu poți realiza niciunul din obiectivele pe care le-ai propus dacă nu ai capacitate ridicată de a colabora, putere de persuasiune și reziliență în susținerea argumentelor. De aceea, nu pot crea false așteptări, dar pot garanta că voi depune toată priceperea pentru a realiza maximul posibil din ceea ce am propus, întrucât există consecvență între ceea ce gândesc, spun și fac.

Alina Matei: Judecătorii de judecătorie judecă procese de care au auzit sau s-au lovit aproape toți românii: plângeri contravenționale date de polițiști, revendicări sau servituți, ca să enumerăm doar câteva dintre cauzele care sunt de competența acestora. Judecătorii de judecătorie sunt inima Justiției. Fără ei, judecătorii de la tribunale nu ar putea judeca apelurile. Există această conștientizare la nivelul judecătorilor de judecătorie?

Alex Bogdan Arghir: Adeseori, din cauza volumului de muncă (judecătorii de judecătorie au înfăptuit 68% din actul de justiție la nivel național, potrivit datelor din STATIS central aferente anului 2021), nu mai conștientizăm că suntem, așa cum ați spus atât de frumos, inima justiției. Cu toate acestea, am convingerea că nimeni nu este mai judecător decât altul, indiferent de ierarhia instanțelor de judecată, iar independența judecătorilor de judecătorie este la fel de importantă ca cea a celorlalți judecători de la nivelele superioare. De aceea, este esențial să ne respectăm și să înțelegem reciproc rolul fundamental pe care îl au toți judecătorii, anume înfăptuirea actului de justiție într-un stat de drept, indiferent de rangul instanței în care ne desfășurăm activitatea.

Alina Matei: În opinia dumneavoastră, care sunt problemele cu care se confruntă judecătorii de la judecătorie? Ce îi doare pe ei cel mai mult?

Alex Bogdan Arghir: Atât din propria experiența acumulată, cât și în urma întâlnirilor pe care le-am avut până în prezent alături de colegii de la judecătorii, consider că actualizarea schemelor de personal (judecător+grefieri), asigurarea unui volum optim de muncă la nivel național (discrepanțe majore de încărcătură, lipsa cuantificării reale a întregii activități de judecată și repartizarea aleatorie lipsită de echilibru și constanță), degrevarea de sarcini administrative cronofage, schimbarea paradigmei eficienței de la criteriul cantitativ la cel calitativ, optimizarea procesului de digitalizare, asigurarea independenței obiective, inclusiv a independenței financiare, precum și adoptarea unei abordări echilibrate și predictibile în materie disciplinară (inclusiv din perspectiva incompatibilităților), la care se adaugă păstrarea criteriilor obiective și meritocratice de evaluare și promovare, precum și asigurarea transparenței și previzibilității în materie de transfer, delegare și detașare constituie cele mai arzătoare probleme care sunt resimțite la nivelul judecătoriilor. Nu în ultimul rând, lipsa de comunicare, consultare și cooperare între reprezentanți și reprezentați, situație care a dus la o decuplare a organismului care are misiunea de a garanta independența de cei a căror independență trebuie garantată constituie o realitate tristă, la fel cum imaginea justiției este nedrept de negativă.

Alina Matei: Judecătorii de la judecătorie sunt tineri, cu perspective poate diferite de colegii de la tribunale, curți de apel sau Înalta Curte în ceea ce privește activitatea desfășurată, cum ar trebui să arate locul de muncă, cât de multe dosare are o ședință, date de diferența de vârstă. Care sunt valorile de care vă veți sluji, în ipoteza alegerii în Consiliu, pentru a demonstra că judecătorii de judecătorie sunt o forță, nu doar cel mai mare număr dintre judecători?

Alex Bogdan Arghir: Tinerețea nu este o virtute, dar nici un defect, întrucât înțelepciunea și echilibrul pot exista în doze mai mari sau mai mici indiferent de vârstă. Fără a ignora ierarhia funcțională inerentă oricărui sistem judiciar, judecătorii de la judecătorie constituie și trebuie să acționeze ca o voce puternică în cadrul sistemului judiciar. În acest sens, consider că prin echilibru, profesionalism, integritate, onestitate, responsabilitate, curaj, asumare, transparență, dialog constructiv, respect, lucru în echipă, bună-credință şi consens rezonabil voi putea contribui la dezvoltarea sustenabilă a sistemului judiciar alături de colegii de la celelalte instanțe.

Alina Matei: Un judecător ajunge președinte prin concurs, iar un președinte de instanța devine membru CSM prin vot. Faptul că sunteți președinte de instanță poate fi un avantaj, având în vedere preferința voturilor, cel puțin până acum, pentru conducători de instanțe?

Alex Bogdan Arghir: Cred că omul face funcția, iar nu funcția îl face pe om, astfel că exercitarea vremelnică a funcției de conducere nu are drept consecință automată dobândirea unui avantaj pentru CSM. Important este cum anume ai exercitat funcția de conducere și ce ai realizat în concret pentru a aduce valoare adăugată. Or, experiența dobândită (interacțiunea cu CSM, IJ, MJ și celelalte instanțe din perspectivă managerială) și expertiza dovedită în cei 6 ani în care am exercitat funcția de președinte al Judecătoriei Sectorului 2 București (optimizarea serviciul public administrativ prestat, dezvoltarea culturii organizaționale, promovarea instrumentelor digitale, transparentizarea procesului decizional și asigurarea unei comunicări active) mi-au permis să îmi formez o imagine de ansamblu asupra sistemului judiciar și să consider că pot contribui la îmbunătățirea sa din funcția de membru CSM.

Alina Matei: Ca judecător dobândești anumite deprinderi specifice profesiei. Iar ca președinte de secție/instanță din mers înveți cum merg lucrurile și încerci să faci lucrurile cât mai bine. Mutând rădăcinile dumneavoastră de la judecătorie la CSM, în cazul alegerii, ce calități din cele dobândite în funcțiile de conducere credeți că veți folosi?

Alex Bogdan Arghir: Întrucât cooperarea loială nu poate rămâne la stadiul de concept constituțional, ci este necesar să devină o practică obișnuită, sunt convins că respectul reciproc, comunicarea onestă și acceptarea diferențelor de opinie sunt standarde obligatorii de relaționare pe care le-am aplicat şi le voi promova atât față de ceilalți membri CSM, cât și în interacțiunea cu celelalte puteri statale. În mod subsecvent, asumarea și curajul, transparența decizională, consultarea activă și prioritizarea interesului general, respectiv asigurarea justului echilibru între interesele divergente printr-un proces decizional realizat în echipă mi-au ghidat activitatea până în prezent și constituie repere pe care le voi utiliza în continuare.

Alina Matei: Proiectul dumneavoastră pune accent pe ceva ce pare că s-a uitat: cultura dialogului. Cum veți proceda, având în vedere totuși numărul mare de membri?

Alex Bogdan Arghir: Pentru că vorbim aceeași limbă, a dreptului, iar nevoile, lipsurile, doleanțele sau obiectivele sunt esențialmente aceleași, recunoscând, însă, şi diferențele specifice, am credinţa că argumentele și puterea de convingere sunt cele care primează pentru că din dezbateri se naște progresul. Este necesar să vorbim unii cu ceilalți, nu unii spre ceilalți, să promovăm dialogul și consensul, să ascultăm activ și să ne respectăm, adică să cooperăm loial chiar şi atunci când avem opinii fundamental diferite. Or, consensul trebuie să fie rezonabil, adică să corespundă propriei busole morale, la fel cum dezacordul nu poate conduce în mod automat la încetarea colaborării pe subiecte viitoare, întrucât acceptarea opiniilor celorlalți, chiar fără a fi împărtășite, este un act de maturitate. De altfel, din postura de preşedinte de instanţă m-am aflat în situaţii în care a fost nevoie să conciliez puncte de vedere ce, iniţial, păreau a fi diametral opuse.

Alina Matei: În opinia dumneavoastră, funcția de membru CSM este o funcție de putere?

Alex Bogdan Arghir: Puterea judecătorească constituie una dintre cele trei puteri statale și constituie fundamentul oricărei democrații consolidate în care domnește legea. Însă, din punctul meu de vedere, funcția de membru CSM este, în principal, una reprezentativă, iar abia în secundar una de putere, context în care principala responsabilitate a unui membru CSM este să răspundă la întrebările cum poate ajuta judecătorii pe care îi reprezintă în CSM și cum poate contribui la dezvoltarea sistemului judiciar.

Alina Matei: Care ar putea fi părțile rele ale funcției de membru CSM, văzute din exterior?

Alex Bogdan Arghir: Ignorarea necesității păstrării unui dialog constant cu judecătorii reprezentați și asociațiile profesionale, receptivitatea scăzută față de nevoile instanțelor sau pierderea capacității de colaborare în contextul mandatului care are o durată semnificativă constituie riscuri care trebuie gestionate în mod corespunzător. Plastic vorbind, trebuie să fii atent să „nu te fure scaunul” de membru CSM, fiind imperios necesar să fii ancorat în realitățile curente din instanțe, respectiv să nu uiți de unde ai plecat și unde te întorci.

Alina Matei: De esența CSM-ului este această dualitate: judecători, procurori. La fel de importanți și unii și alții. Sau mai importanți unii decât alții?

Alex Bogdan Arghir: Judecătorii sunt magistrați, la fel cum procurorii sunt magistrați, fiecare având rolul și locul său în înfăptuirea actului de justiție, după cum există aspecte comune și diferențe specifice între cele două profesii. În anul 2017, a existat o solicitare de separare a carierelor, cunoscută sub denumirea „Rezoluția de la Constanța”, adoptată la întâlnirea președinților și vicepreședinților de tribunale, însușită apoi la întâlnirea președinților și vicepreședinților curților de apel, precum și de CSM – Secția pentru judecători prin Hotărârea nr. 728/15.06.2017. Ulterior, la întâlnirea președinților și vicepreședinților judecătoriilor municipiu reședință de județ și judecătoriilor de sector (format predefinit de CSM), care a avut loc la Sighișoara, am pus în discuție această chestiune, inclusiv din rațiuni de abordare unitară a sistemului judiciar, iar alături de colegii judecători am decis, în majoritate, să aderăm la această rezoluție. În mod subsecvent, principiul separării carierelor este consfințit în Legea nr. 303/2004 și cred că așa trebuie să rămână, la fel cum anumite inechități între cele două profesii trebuie corectate. Sub acest aspect, mă rezum la discriminarea evidentă din perspectiva gestionării bugetului între instanțele de judecată (Ministrul Justiției este ordonator principal de credite pentru instanțele de judecată, mai puțin pentru Înalta Curte de Casație și Justiție) și parchete (procurorul general este ordonator principal de credite) care nu are absolut nicio justificare obiectivă. Nu mai puţin adevărat, garantarea independenţei procurorilor şi asigurarea meritocrației în Ministerul Public sunt principii fundamentale pentru înfăptuirea justiţiei.

Alina Matei: Ca în orice campanie, există cârcoteli, zvonuri sau atacuri. Se deosebește campania pentru alegerile CSM de campaniile clasice?

Alex Bogdan Arghir: Aparent, ar exista o așteptare legitimă că o campanie pentru alegerile CSM s-ar deosebi fundamental de companiile clasice, dar „viața bate filmul”. Sub acest aspect, au existat tentative de a deturna atenția de la obiectivele propuse în proiect sau abordări care au încercat să denatureze realitatea din perspectivă personală. Or, eu răspund personal pentru ceea ce fac eu, iar nu pentru alții, la fel cum asocierile cu X sau cu Y reprezintă tactici prin care, atunci când nu ai argumente, ataci persoana. Cu toate acestea, așa-zisele „sentințe” date de unii au „cale de atac” în fața colegilor judecători din instanțe care vor decide conform propriei conștiințe cine îi va reprezenta în CSM, fără directive din partea cuiva și fără asocieri care nu au nicio legătură cu alegerile. Tot ce am construit în parcursul meu profesional a fost prin muncă și fără scurtături, pentru că am convingerea că meritocrația trebuie să fie de esența sistemului judiciar. În același timp, atunci când independența ne-a fost pusă în pericol, alături de colegii de instanță am luat atitudine şi ne-am asumat responsabilitatea de a reacționa energic (https://www.juridice.ro/469612/judecatoria-sectorului-2-bucuresti-a-adoptat-memorandumul-privind-justitia-ca-forma-de-protest.html sau https://romania.europalibera.org/a/proteste-magistrati-ordonanta-urgenta-justitie/29797697.html) la fel cum am înțeles să adopt public o poziție tranșantă cu privire la subiecte de maxim interes pentru întreaga societate, dar mai ales pentru sistemul judiciar (https://www.vice.com/amp/ro/article/ywygpj/justitia-nu-se-face-la-televizor).

Alina Matei: Cum îi va convinge omul judecător Alex Bogdan Arghir pe colegi să îl voteze?

Alex Bogdan Arghir: Sunt pe deplin conștient de importanţa alegerilor CSM şi sunt animat de dorința de a schimba împreună sistemul judiciar într-un mod sustenabil, apropiindu-ne astfel de normalitate. Rămân același om consecvent valorilor, principiilor şi abordărilor despre care am făcut vorbire şi pe care le-am transpus în acțiuni, păstrând pilonii morali care m-au ghidat până acum în activitatea de judecător, președinte de instanță, formator sau membru într-o organizație non-guvernamentală. Nu sunt omul cuiva, ci sunt stăpânul sufletului meu, iar discuțiile deschise și oneste pe care le-am avut alături de colegii judecători în cadrul întâlnirilor de până acum m-au îmbogățit și mi-au dat energie pentru a continua, motiv pentru care le sunt profund recunoscător și aștept cu interes întâlnirile viitoare.

Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru cititorii J.

Alex Bogdan Arghir: Pentru că se apropie cea mai importantă sărbătoare creștinească, cititorilor J și tuturor celor care contribuie la înfăptuirea justiției le doresc sănătate, armonie în suflet și bucuria de a petrece timp de calitate alături de cei dragi.

Alina Matei: Mulțumesc pentru că ați stat de vorbă cu mine!

Alex Bogdan Arghir: Și eu vă mulțumesc pentru această discuție onestă și constructivă!

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti