Secţiuni » Interviuri
Interviuri

Project Justice. Curtea de Apel Galați: Ne dorim să construim un sistem judiciar mai puternic
28.04.2022 | Robert WILLIAMS

Secţiuni: Interviuri, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust
Robert Williams

Robert Williams

Agenția Britanică de Știri News247WordlPress a deschis seria interviurilor denumite generic „Project Justice”.

Curtea de Apel Galați a răspuns întrebărilor News247WorldPress după cum urmează:

1. Stimate domnule presedinte, jud. Cosmin-Răzvan Mihăilă, vă mulțumim pentru amabilitatea acordării interviului News247WorldPress, cu ce forțe ați început anul 2022?

Răspuns: Anul 2022 a debutat cu o serie de activităţi menite să contribuie la continuarea procesului de optimizare a performanţelor curţii şi instanţelor din circumscripţie, în scopul înfăptuirii unui act de justiție calitativ, eficient și responsabil, în condiții de deplină independență și imparțialitate, realizat de un corp profesional integru.

De asemenea, ne dorim să dobândim o perseverență în cultivarea calităților care să ne transforme pe fiecare dintre noi într-un om mai valoros. Ne dorim să construim un sistem judiciar mai puternic, cu credința că împreună putem să fim tot ceea ne-am dorit pentru noi și pentru țara noastră.

2. Care este situația la nivel de curte, instanțe arondate având în vedere pensionările și transferurile din sistemul judiciar.

Răspuns: Situaţia privind posturile de judecător, la Curtea de Apel Galaţi, la data de 1 aprilie 2022, având în vedere pensionările şi transferurile care au apărut până la şi inclusiv la această data, se prezintă astfel: 271 posturi – schema aprobată de judecatori; 219 posturi ocupate de judecători şi 52 posturi vacante de judecători.

3. Care este încărcătura de dosare per judecător, comparativ cu perioadele similare și ce previzionați pentru anul în curs.

Răspuns: la nivelul Secţiei I civilă, în perioada 01.01.2021 – 31.03.2021 încărcătura pe judecător a fost 43,0/număr de dosare şi 576,4 puncte, iar în perioada 01.01.2022 31.03.2022 încărcătura pe judecător a fost 47,9/număr de dosare şi 616,4 puncte.

La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, în ceea ce priveşte numărul de dosare, încărcătura/judecător a fost de 106,5 , iar în ceea ce priveşte complexitatea, încărcătura/judecător a fost de 2115,4.

În perioada 01.01.2022-31.03.2022 – încărcătura/judecător în ceea ce priveşte numărul de dosare, încărcătura/judecător a fost de 129,8, iar în ceea ce priveşte complexitatea, încărcătura/judecător a fost de 2508,2

Comparativ cu trimestrul I al anului 2021, în aceeaşi perioadă a anului 2022 se constată o creştere a încărcăturii/judecător în ceea ce priveşte atât numărul de dosare dar şi în ceea ce priveşte complexitatea acestora, urmând ca această tendinţă de creştere să se menţină pe parcursul anului 2022.

La nivelul Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale situaţia se prezintă astfel: în perioada 01.01.2021-31.03.2021 – încărcătura/judecător a fost de 84,2/ număr de dosare şi 941,6 puncte. În perioada 01.01.2022-31.03.2022 – încărcătura/judecător a fost de 98,0/număr de dosare şi 1371,2 puncte. Comparativ se constată o creştere a complexităţii pe număr de dosare şi o creştere a complexităţii pe puncte.

La nivelul Secţiei pentru cauze de contencios administrativ şi fiscal: în perioada 01.01.2021-31.03.2021 –încărcătura/judecător a fost de 94,3/ număr de dosare şi 1378,3 puncte. În perioada 01.01.2022-31.03.2022 – încărcătura/judecător a fost de 88,9/număr de dosare şi 1292,1 puncte. Comparativ se constată o scădere nesemnificativă atât a complexităţii pe număr de dosare cât şi a complexităţii pe puncte.

Pentru anul în curs se previzionează o încărcătură aproximativ egală cu cea din anul precedent.

Secţia civilă II: În perioada 01.01.2021-31.03.2021 –încărcătura/judecător a fost de 50,3/ număr de dosare şi 717,3 puncte.

În perioada 01.01.2022-31.03.2022 – încărcătura/judecător a fost de 48,1/număr de dosare şi 770,6 puncte.

Comparativ se constată o scădere a complexităţii pe număr de dosare şi o creştere a complexităţii pe puncte.

Pentru anul în curs se previzionează o încărcătură aproximativ egală cu cea din anul precedent, în contextul în care secţia a II-a civilă funcţionează cu o schemă incompletă.

4. Structura logistică, imobiliară, resursele umane de care dispuneți în prezent sunt în concordanță cu necesitățile instituției?

Răspuns: Curtea de Apel Galați funcţionează, în prezent, în Palatul Justiţiei Galați, str. Brăilei nr. 153, imobil care a fost în administrarea Ministerului Justitiei, primit în administrare de la acesta prin Hotărâre de Guvern nr. 287 din 3 mai 2018, privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor. Imobilul este proprietate publică a Statului Român și a fost construit între anii 1990 –1998, cu o suprafaţa totală a terenului pe care se află amplasată clădirea de 3.558 mp, suprafaţa construită de 1.915 mp, suprafaţa desfăşurată a clădirii este de 11.681 mp, repartizată în peste 200 de camere.

Instanţa dispune de 3 săli de judecată. Secţia penală şi pentru cauze cu minori utilizează sala de judecată nr. 7, care este dotată cu echipamente de înregistrare a şedinţelor de judecată, respectiv echipamente audio-video şi de înregistrare a martorilor sub acoperire, potrivit dispoziţiilor legale şi sistem pentru video-conferinţă, precum şi o sală de consiliu. Celelalte 4 secţii civile utilizează sălile de judecată nr. 8 şi 9, care, de asemenea, sunt dotate cu echipamente de înregistrare a şedinţelor de judecată și cu sistem de video-conferință.

Sediul Curţii de Apel Galați deține o sală de consiliu pentru derularea unor cursuri de pregătire profesională, a unor seminarii şi conferinţe utile perfecţionării profesionale continue a magistraţilor la sediul Curţii.

Totodată, instanţa dispune de o bibliotecă, care oferă judecătorilor şi personalului auxiliar de specialitate condiţii optime pentru documentare şi studiu individual. La nivelul Curţii de Apel Galaţi, Compartimentul documentare şi bibliotecă pune la dispoziţia avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvență, experţilor judiciari, contabili şi tehnici, publicaţiile înregistrate în fondul de carte al instanţei.

În acest sens, pe portalul Curţii de Apel Galaţi, la secţiunea Informaţii de interes public şi pe pagina de Facebook a instanţei, se află publicată situaţia fondului de carte aflat în gestiunea instanţei, situaţie care se regăseşte şi în format tipărit în cadrul Centrului de Primire Acţiuni, Documente şi Consultare Dosare.

Persoanele interesate – inclusiv avocații și consilierii juridici – pot studia cărţile în funcţie de disponibilitatea acestora la momentul solicitării şi în funcţie de spaţiul disponibil, în timpul programului cu publicul, în incinta Centrului de Primire Acţiuni, Documente şi Consultare Dosare – Camera P3 din Palatul Justiției Galați, pe baza unei cereri.

Se pot face copii de pe cărţile solicitate la centrul de fotocopiere privat, aflat la demisolul Palatului Justiţiei Galați sau se pot efectua poze cu dispozitive de fotografiere.

Întreaga clădire este dotată cu echipamente de supraveghere video, fapt ce permite o intervenţie imediată în caz de incidente, precum şi o identificare rapidă a eventualilor agenţi agresori.

La parterul clădirii au fost concentrate toate compartimentele instanţei care au legătură cu publicul.

Arhiva Curţii de Apel Galaţi este ţinută în spaţii diferite, pe secţii. Într-una din încăperi se află arhivele a două secţii, respectiv a Secţiei penală şi pentru cauze cu minori şi a Secţiei a II-a civilă, iar în altă încăpere se află arhivele Secţiei pentru cauze de contencios administrativ şi fiscal, a Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi a Secţiei I civilă. Ca atare, spaţiile destinate arhivei pasive sunt asigurate distinct în incinta sediului, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia în materie, avându-se în vedere o protecţie sporită contra incendiilor, prin dotarea cu rafturi metalice şi instalaţii de stingere.

Într-o altă încăpere, aflată tot la parterul clădirii, se află Registratura şi Biroul citaţii. Centrul de Informare şi Relaţii cu Publicul, creat prin Ordinul nr. 18/21.05.2014 al Preşedintelui Curţii de Apel Galaţi care, în prezent, poartă denumirea de Centrul de Primire Acţiuni Documente şi Consultare Dosare funcţionează la parterul clădirii, camera 3 (P3), compartimentul fiind format din arhivă şi Biroul de Informare şi Relaţii Publice şi reprezintă o interfaţă între public şi celelalte compartimente ale instanţei.

Este dotat cu mobilierul necesar pentru studiul dosarelor, două camere de luat vederi, precum şi cu butoane de panică în vederea asigurării protecţiei documentelor şi a persoanelor care lucrează în acest sector.

Arhiva pentru depozitare este situată la demisolul clădirii.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 12 al „Regulamentului privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi al ICCJ la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu”, aprobat cu HCSM nr.140/6.02.2014, a fost construită încăperea de securitate, care este amenajată la etajul 2 a clădirii, dotată cu mobilier conform referatelor de necesitate şi este utilizată de către toate instanţele din clădirea Palatului Justiţiei Galaţi.

Birourile în care îşi desfăşoară activitatea judecătorii şi personalul auxiliar sunt utilate cu mobilier modern, personalul având în dotare calculatoare şi imprimante necesare desfăşurării corespunzătoare a lucrărilor curente.

Pentru asigurarea liniştii şi securităţii personalului, este limitat accesului publicului la nivelul superior al clădirii, unde funcţionează birourile judecătorilor şi ale personalului auxiliar, prin montarea unor uşi cu dispozitive de închidere pe bază de tag magnetic.

Spațiul alocat în Palatul Justiției Galați este insuficient desfășurării activității celor trei instanțe, atât pentru depozitarea dosarelor, cât și pentru desfășurarea activității curente a judecătorilor și grefierilor (spații de birouri).

Lipsa spațiului a dus la imposibilitatea implementării noilor reglementări care vor avea în vedere dimensionarea schemei de personal funcție de volumul de activitate.

Astfel pentru maximizarea spaţiului aferent desfăşurării activităţii în bune condiții, ținându-se cont de situația prezentă de măsurile de distanțare socială, conducerea Curții de Apel Galați, administratorul clădirii, a identificat o serie de soluţii posibile pentru realizarea și amenajarea unor birouri noi. Astfel în anul 2020 au fost amenajate încă 4 birouri în Palatul Justiției Galați şi se intenţionează în anul 2022 realizarea și amenajarea a altor două birouri la etajul 1 al cădirii.

Prin realizarea acestui proiect s-a dorit îmbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaților precum și asigurarea condițiilor optime de desfășurare a actului de justiție la standarde europene, eliminarea riscurilor în domeniul securității și sănătății în muncă ținându-se cont de situația prezentă de măsurile de distanțare socială.

În ceea ce priveşte infrastructura şi sediile instanţelor arondate Curţii de Apel Galaţi, precizăm următoarele:

Tribunalul Galaţi şi Judecătoria Galaţi îşi au sediul în acelaşi edificiu, în incinta căruia funcţionează şi Curtea de Apel Galaţi, utilizarea spaţiilor fiind împărţită în baza unui protocol.

În anul 2017 a fost aprobată de către ordonatorul principal de credite Nota conceptuală pentru construirea sediului Judecătoriei Galați. Conform notei conceptuale aprobată, suprafaţa instanţei este de 6.554,00 mp, iar valoarea estimată a investiţiei se ridică la o sumă de cca. 36 milioane lei.

Execuția obiectivului de investiții „ Judecătoria Galați” va fi efectuată de către Compania Națională de Investiții (CNI) și a fost prevăzută în ,,Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ, demarat prin Memorandumul nr. 20/17.233/I.M. dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Justiției, aprobat în ședința de Guvern din 10.12.2014”.

În anul 2018 a fost emis certificatul de urbanism și s-a actualizat extrasul de carte funciară în scopul obținerii autorizației de construire pentru Sediu Judecătoria Galați. Prin certificatul de urbanism s-a cerut elaborarea documentației de urbanism P.U.Z. În acest sens a fost întocmită tema de proiectare Sediu Judecătoria Galați, faza de elaborare a P.U.Z.

În anul 2019 a fost atribuit contractul de servicii de proiectare – servicii de elaborare a Documentației privind studiul topografic vizat de O.C.P.I. și a Studiului geotehnic verificat la cerința AF, necesare în vederea întocmirii Documentației de urbanism – P.U.Z. A fost finalizată ridicarea topografică, și a fost obținut avizul OCPI. De asemeni a fost efectuat studiul geotehnic verificat la cerința AF în vederea întocmirii documentației de urbanism – P.U.Z.

Judecătoria Tecuci îşi desfăşoară activitatea în municipiul Tecuci, într-un sediu care este monument istoric. Această clădire va fi supusă unor reparaţii capitale, respectiv lucrări de reabilitare a instalaţiei electrice, a instalaţiei de încălzire, a celei sanitare, amenajări interioare şi exterioare, lucrări ce vor începe în anul 2022.

Judecătoria Lieşti şi Judecătoria Tg. Bujor funcţionează într-o clădire modernă şi spaţioasă, utilată corespunzător.

Tribunalul Vrancea funcţionează, împreună cu Judecătoria Focşani, în fostul sediu al Bancorex, situat în Bulevardul Republicii, nr. 96, imobil primit provizoriu în folosinţă gratuită de la Consiliul Județean Vrancea de către Tribunalul Vrancea.

Clădirea corespunde unor condiţii bune de lucru, care sunt net superioare celor oferite de vechea locaţie.

Se are în vedere faptul că Tribunalul Vrancea deţine în prezent, prin preluare, a unui teren în suprafaţă de 11.338 m.p., situat în str. Lupeni, nr. 7, Focşani, teren pe care urmează să se construiască noul Palat al Justiţiei Vrancea finanţat de către Compania Naţională de Investiţii.

Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Vrancea funcţionează, începând cu data de 1 noiembrie 2006, într-o locaţie preluată în administrare de la Curtea de Conturi Vrancea.

Judecătoria Adjud îşi desfăşoară activitatea în sediul fostului Spital Orăşenesc Adjud.

Această clădire necesită reparaţii capitale urgente, fiind într-o stare avansată de deteriorare.

Judecătoria Panciu îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă, respectând standardele moderne de funcţionalitate.

Tribunalul Brăila şi Judecătoria Brăila îşi desfăşoară activitatea în clădirea „Palatul Justiţiei Brăila” care a fost dată în folosinţă în anul 1983. În acest imobil şi de la aceeaşi dată îşi au sediile şi Parchetele de pe lângă Tribunalul Brăila şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila.

Faţă de anul 1982 când Palatul de Justiţie Brăila a fost proiectat pentru un număr de 70 persoane, în anul 2021 numărul de persoane care folosesc acest spaţiu este de 170 persoane. În acelaşi timp a crescut şi numărul de dosare ce se află pe rolul celor două instanţe, iar pentru buna desfăşurare a activităţii judecătorilor şi grefierilor este necesar a se monta doua ascensoare de persoane în vederea transportului dosarelor între nivele. Menţionăm faptul că arhiva Tribunalului cât şi arhiva Judecătoriei Brăila sunt amplasate la demisolul clădirii, iar transportul dosarelor se face zilnic pe braţe, urcând şi coborând pe trepte, ceea afectează starea de sănătate a personalului auxiliar de specialitate și încalcă normele de securitate în muncă.

Pentru facilitarea transportului de persoane și materiale între palierele clădirii se dorește montarea a doua ascensoare de persoane cu 4 stații și a două elevatoare de marfa cu sarcina utilă de aprox. 100 kg intre etajele 2 și 3 în Palatul Justiției Brăila, în Sala Pașilor Pierduți.

În anul 2021 s-a realizat faza de proiectare a acestui amplu proiect, urmând ca în anul 2022, prin alocarea de fonduri de către Ministerul Justiției, să se desfășoare lucrările de montare a celor două lifturi.

Judecătoria Făurei îşi are sediul în oraşul Făurei, ocupând un spaţiu proprietatea Ministrului Public.

Sălile de judecată din cadrul tuturor instanţelor sunt dotate cu mijloace tehnice de înregistrare audio.

5. Sistemul judiciar trece prin alegerile noilor membri ai CSM, având în vedere acest context, sunt magistrații mai atenți la alegererea făcuta?

Răspuns: În contextul actual, magistraţii sunt foarte atenţi la alegerile pe care le vor face în vederea alegerii noilor membri CSM, sens în care au studiat cu atenţie proiectele candidaţilor.

6. La nivelul curții, instantelor arondate sunt magistrați candidați pentru CSM?

Răspuns: de la Curtea de Apel Galaţi există un candidat pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în persoana preşedintelui acestei instanţe, judecătorul Cosmin-Răzvan Mihăilă.

7. Relația cu mass media, având în vedere Proiectul TAEJ, ce schimbări s-au produs de la începerea proiectul amintit și până în prezent?

Răspuns: Nu au fost observate schimbări semnificative, însă a crescut gradul de acces la justiție, prin facilitatea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetațenilor. Oricum, în decursul timpului relaţia Curţii de Apel Galaţi cu mass-media a fost una foarte bună.

8. Cunoasteti activitatea de Educatie Juridica la dupa modelul Curtii de Apel Pitesti unde aceasta a avut emisiuni tv pe plan local dar si in separat in scoli avand ca parteneri mass media, poate fi un model pentru dumneavoastra?

Răspuns: La nivelul instanţei sunt desemnați judecători care se ocupă de activitatea de Educaţie juridică. Este cunoscută activitatea Curţii de Apel Piteşti şi poate fi un model şi pentru Curtea de Apel Galaţi.

9. Cu ce planuri și care este stadiul proiectelor din mandatul dumneavoastră?

Răspuns: Curtea de Apel Galaţi, pe cont propriu sau cu sprijinul tribunalelor, a desfăşurat în cursul anului 2021 mai multe proiecte menite să îmbunătăţească activitatea personalului, precum şi relaţia cu justiţiabilii:

1. în parteneriat cu Baroul Galați și Asociația Avocaților din Baroul Galați, Curtea de Apel Galați a amenajat două camere moderne de audiere minori în anticamerelor sălilor de ședință nr. 1 și 3, pentru folosință în activitatea celor trei instanțe din Palatul Justiției Galați

2. Curtea de Apel Galați a achiziționat un server performant cu 32 core-uri fizice/64 core-uri cu hyperthreading, 2 GPU NVIDIA Tesla T4 și 96 GB RAM, care permite antrenarea rețelelor neuronale folosite de instanță la nivel local – o premieră în sistemul judiciar -, precum și alte activități (dosar electronic, mașini virtuale etc.)

3. dezvoltarea pachetului de aplicații informatice CitNet: actualizare modele și greutăți rețele neuronale folosind serverul specializat achiziționat de Curtea de Apel Galați, arhivare automată dosare în Ecris, urcare automată dovezi de publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, proiecte de interacțiuni automatizate cu Baroul Galați (există deja acorduri în acest sens cu Baroul Galați și alte 2 persoane juridice), de ex. pentru upload automat în ECRIS a delegațiilor de desemnare apărător din oficiu, statistici lunare de operare pentru fiecare instanță în modulul

4. au fost efectuate lucrări de modernizare a sălilor de ședință nr. 10 și 11 ale Tribunalului Galați. Pereţii sălilor au fost zugrăviţi, a fost recondiţionat piedestalul de lemn şi a fost înlocuită cu marmură pardoseala din parchet uzată. Ulterior, au fost schimbate și instalațiile de aer condiționat

5. în luna decembrie 2021, în parteneriat cu Baroul Galați și Asociația Avocaților din Baroul Galați, Curtea de Apel Galați a organizat o expoziție de artă cu strângere de fonduri pentru copiii defavorizați, a strâns cărți pentru dotarea bibliotecii din com. Scânteiești, jud. Galați și a găzduit un concert de colinde susținut de corul Teatrului Muzical „Nae Leonard” Galați

6. implementarea unui acord de comunicare electronică cu Inspectoratul de Poliție Județean Galați pentru primirea comunicărilor realizate de instanță pe cale electronică; se elimină astfel cheltuielile și întârzierile rezultate din emiterea unor adrese pe suport hârtie

7. au fost achiziționate rafturi noi cu care au fost dotate o serie de birouri ale Curţii de Apel Galaţi

8. montarea unor panouri în dreptul camerelor ori ușilor din clădire care conţin informaţiile necesare pentru justiţiabili legate de activitatea biroului respectiv; montarea unor panouri de afișare a anunțurilor pentru public și personal; s-a procedat apoi la eliminarea anunţurilor inestetice din hârtie, lipite pe pereţi cu bandă adezivă

9. unificarea programului de lucru cu publicul în perioada vacanței judecătorești și a sărbătorilor de iarnă la cele 3 instanțe din Palatul Justiției Galați, fapt ce ușurează activitatea justițiabililor

10. Curtea de Apel Galați și instanțele arondate au făcut un pas înainte faţă de prevederile Legii nr. 169/2019 şi au renunțat la aplicarea ștampilei pe actele și documentele emise de instanțe, președinți, departamentul economic, de personalul sau compartimentele de specialitate din cadrul instanțelor

11. Au continuat și s-au definitivat în anul 2021 unele lucrări de reparații hidroizolație la terasa clădirii ”Palatului Justiției Galați”, care s-a degradat ca urmare a precipitațiilor.

12. S-a încheiat contractul pentru execuția lucrărilor de montarea a două ascensoare de persoane care să deservească personalul şi publicul în interiorul Palatului Justiţiei Brăila (clădire cu 5 niveluri S+P+3E), urmând ca lucrările să se desfășoare în anul 2022.

13. A fost finalizată DALI pentru lucrarea de reparaţii capitale (fără consolidare) la sediul Judecătoriei Tecuci, clădire de patrimoniu, execuția lucrărilor urmând să înceapă în anul 2022

14. S-a obținut de la ordonatorul principal de credite alocarea de fonduri necesară pentru închirierea unui spațiu pentru desfășurarea activității Judecătoriei Tecuci în perioada în care sediul instanțe se află în reparații capitale

15. Au fost achiziționate generatoare de curent pentru Judecătoria Făurei, unde curentul electric se întrerupe cu regularitate, Tribunalul Vrancea – Secția a II-a civilă, Judecătoria Adjud şi Judecătoria Panciu

16. A fost achiziționată și montată la Judecătoria Făurei o centrală telefonică nouă

17. S-a achiziționat încă un sistem de videoconferință pentru Tribunalul Brăila pentru a putea fi audiate prin videoconferință, atât în materie civilă cât și în materie penală, părțile, reprezentanții (avocați, consilieri juridici ș.a.), martorii, experții, interpreții și ceilalți participanți care își dau acordul în acest sens

18. S-au achiziționat 35 laptopuri pentru sălile de ședință și pentru salariații Tribunalului Vrancea, pentru a putea realiza lucrul de acasă în cazuri speciale

19. Au fost montate două aparate de aer condiționat la Tribunalul Vrancea și trei aparate de aer condiționat la Judecătoria Adjud deoarece cele existente nu mai funcționau în bune condiții

20. Au fost achiziţionate două uşi antifoc pentru arhivele Tribunalului Galaţi și cinci aspiratoare profesionale pentru asigurarea curățeniei

21. S-au achiziționat echipamentele necesare realizării și tipăririi de cărți de vizită bilingve (română și engleză) pentru angajații instanței

22. S-a amenajat o ușă de acces personal către curtea interioară a Palatului Justiției Galați, care facilitează accesul angajaților instanțelor în clădire

23. S-au montat benzi antialunecare pe scările laterale ale Palatului Justiției Galați, pentru a preveni accidentele angajaților și a vizitatorilor

24. A fost achiziționat un soft cuprinzător de teste psihologice la Curtea de Apel Galați.

25. Creşterea gradului de eficienţă

26. Adecvarea schemelor de personal la dinamica și dimensiunea reală a volumului de muncă

27. Îmbunătăţirea infrastructurii şi a capacităţii instituţionale ale curţii de apel şi ale instanţelor din circumscripţie

28. Evaluarea corectă a activităţii profesionale, precum şi o bună colaborare la nivelul întregului sistem judiciar, dar şi un bun control intern

10. ICCJ, CSM, PG, IJ, INM, SNG, …ce impact au la nivelul curtii, instanței/instanțelor arondate, având în vedere specificul și competențele celor citate?

Răspuns: Toate instituţiile enumerate contribuie la buna funcţionare a întregului sistem judiciar şi implicit şi asupra Curţii de Apel Galaţi şi instanţelor arondate.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii, prin pronunţarea recursurilor în interesul legii şi a HP-urilor.

Inspecția Judiciară este cea care creează încredere în interiorul sistemului, fiind necesară anchetarea abaterilor săvârșite de magistrați, în vederea sancționării și preîntâmpinării unor comportamente care ar putea aduce atingere imaginii justiției.

Institutul Naţional al Magistraturii are impact asupra carierei profesionale a judecătorilor, implicându-se activ în organizarea activităţilor de formare continuă centralizată şi descentralizată, precum şi în ceea ce priveşte unificarea practicii judiciare prin organizarea întâlnirilor preşedinţilor secţiilor specializate ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel.

Școala Naţională de Grefieri are un impact deosebit în ceea ce priveşte formarea iniţială şi formarea continuă a grefierilor, întrucât judecătorul, care are deja un volum foarte mare de activitate, nu mai este nevoit să îşi formeze singur grefierul cu care intră în şedinţa de judecată şi poate avea toate actele procedurale întocmite corect în dosarele pe care le soluţionează. Calitatea actului de justiţie este dată nu doar de soluţiile pe care judecătorul le pronunţă, ci şi de calitatea tuturor actelor din dosare şi de celeritatea soluţionării acestora.

Robert Williams
Redactor șef News247WorldPress

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti