Secţiuni » Interviuri
Interviuri

Project Justice. Tribunalul Argeş: Am făcut demersuri pentru delimitarea competențelor între tribunalele civile şi cele specializate
05.05.2022 | Robert WILLIAMS

Secţiuni: Interviuri, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust
Robert Williams

Robert Williams

Agenția Britanică de Știri News247WordlPress a deschis seria interviurilor denumite generic „Project Justice”.

Tribunalul Argeş a răspuns întrebărilor News247WorldPress după cum urmează:

1. Stimată doamnă judecător Andreea Monica Prunaru, Președinte al Tribunalului Argeș, vă mulțumim pentru amabilitatea acordării interviurilor News247World Press, cu ce forte ați început anul 2022?

Anul 2022 l-am început cu speranță, gânduri bune, și dorința de a-mi exercita atribuțiile date de funcția de Președinte al Tribunalului Argeș într-un mod cât mai profesionist, atât pentru cei care vin în contact cu instanța, cât şi pentru personalul din cadrul instanței.

2. Care este situația la nivel de curte, instanțe arondate, având în vedere pensionările şi transferurile din sistemul judiciar?

Conform situației posturilor de judecător (schemă, ocupate, vacante, vacantabile, funcții de conducere vacante, posturi indisponibilizate) la data de 01.01.2022, situația se prezintă astfel:
– Tribunalul Argeş: schemă – 39 judecători, ocupate – 32, vacante – 7;
– Judecătoria Pitești: schemă – 40 judecători, ocupate – 38, vacante – 3;
– Judecătoria Curtea de Argeș: schemă – 7 judecători, ocupate – 7;
– Judecătoria Câmpulung: schemă – 10 judecători, ocupate – 7, vacante – 3;
– Judecătoria Costești: schemă – 7 judecători, ocupate -6 , vacante – 1;
– Judecătoria Topoloveni: schemă – 4 judecători, ocupate – 4, vacante – 0.

3. Care este încărcătura de dosare per judecător, comparativ cu perioadele similare şi ce previzionați pentru anul în curs?

După cum se poate observa în programul Statis, încărcătura pe judecător la nivelul instanțelor din circumscripția Tribunalului Argeș fluctuează, întrucât fiind instanțe de fond şi personalul este în continuă schimbare, dinamica fiind diferită față de instanțele de control judiciar.

Cu titlu exemplificativ, cele mai mari încărcături (dosare/judecător) le-au avut: anul 2019 – Judecătoria Costești – 1295 dosare; anul 2020 – Judecătoria Curtea de Argeș – 1437 dosare; anul 2021 – Judecătoria Topoloveni – 1660 dosare; anul 2022 sem. 1 – Judecătoria Topoloveni – 780 dosare, iar cele mai mici încărcături le-au avut: anul 2019 – Judecătoria Topoloveni – 1021 dosare; anul 2020 – Judecătoria Câmpulung – 950 dosare; anul 2021 – Judecătoria Costești – 806 dosare; anul 2022 sem. I – Judecătoria Costești – 399 dosare.

La Tribunalul Argeș, încărcătura pe judecător a fost de: anul 2019 – 900 dosare; anul 2020 – 842 dosare; anul 2021 – 1281 dosare; anul 2022 sem. I – 665 dosare. La nivel național, raportat la încărcătura pe judecător, Tribunalul Argeș s a situat în anul 2019 pe loc 4, în anul 2020 pe locul 5, în anul 2021 pe locul 4, în primul semestru al anului 2022 pe locul 5.

4. Structura logistică, imobiliară, resursele umane de care dispuneți în prezent sunt în concordanță cu necesitățile instituției?

Din anul 2012 activitatea judiciară se desfășoară într-o clădire modernă, având aproximativ 9.000 mp., situată în centrul orașului, dotată cu 6 săli de judecată, birourile fiind așezate pe 7 etaje. Sălile de judecată ale tribunalului oferă posibilitatea organizării activităţii judiciare într-un singur timp. Toate sălile sunt dotate cu instalații de sonorizare şi înregistrare audio a ședințelor de judecată.

Tribunalul Argeș mai dispune de o sală de întrunire, folosită la ședințele de pregătire profesională, pentru adunările generale ori pentru organizarea unor evenimente instituționale. În cadrul Tribunalului Argeş, registratura şi arhiva funcționează în același loc pentru toate secțiile. Programul cu publicul se desfășoară într-un spațiu special amenajat dotat cu calculatoare şi xerox, existând inclusiv camere de supraveghere.

În incinta Tribunalului Argeș sunt amplasate 4 Info chioșcuri la dispoziția publicului, utilizate în special pentru observarea soluțiilor şi a termenelor de judecată şi 6 ecrane aferente celor 6 săli de judecată, pe care sunt afișate listele de ședință, în timp real (Aplicația Ședințe online).

În sediul Tribunalului Argeș își desfășoară activitatea şi Serviciul de Probațiune Argeş din cadrul Direcției Naționale de Probațiune. Din februarie 2015, pentru Tribunalul Specializat Argeş s-a pus la dispoziție un etaj întreg (etajul 1), cuprinzând birouri pentru judecători şi grefieri, precum şi o sală de judecată.

În ceea ce priveşte logistica, toate instanțele beneficiază de mobilier, echipamente IT, acces la internet si la programe de legislație. Putem afirma că se utilizează în condiții optime aplicația ECRIS şi că este facil accesul personalului tuturor instanțelor la o bază de legislație şi jurisprudență, actualizată zilnic.

În ceea ce priveşte resursa umană, la nivelul Tribunalului Argeş, la finalul anului 2021, din cele 39 posturi prevăzute în schemă erau efectiv ocupate un număr de 32, vacante fiind 7 posturi. Putem afirma că beneficiem de condiții de lucru bune, Tribunalul Argeş fiind una din instanțele care își desfășoară activitatea într-o clădire relativ nouă (din 2012) modernă, cu spații generoase, pe care încercăm să o întreținem , existând întotdeauna loc de mai bine.

5. Sistemul judiciar trece prin alegerile noilor membri ai CSM, având în vedere acest context, sunt magistrații mai atenți la alegerea făcută?

Noi sperăm că da, iar cel mai important, cei care vor fi aleși să nu uite că sunt judecători. Cu siguranță, întreg sistemul judiciar așteaptă ca cei care vor face parte din viitorul CSM să fie preocupați de resursele umane, de gradul de ocupare a posturilor, de logistică şi nu în ultimul rând de statutul judecătorului.

6. La nivelul curții, instanțelor arondate sunt magistrați candidați pentru CSM?

La nivelul tribunalelor s-a înscris domnul judecător Ciprian Tiţa, președintele Tribunalului Specializat Argeş, care va participa în etapa a II-a, ce va avea loc în data 22.06.2022.

7. Relația cu mass media, având în vedere Proiectul TAEJ, ce schimbări s-au produs de la începerea proiectul amintit şi până în prezent?

În ceea ce priveşte relația cu mass-media, aceasta este în continuare bună, nefiind identificate schimbări sub acest aspect.

Relația cu mass-media se desfășoară prin intermediul Biroului de Informare şi Relații Publice, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, şi ale Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media, probat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 197/2019.

8. Cunoașteți activitatea de Educație Juridică, după modelul Curții de Apel Pitești unde aceasta a avut emisiuni tv pe plan local dar şi separat în scoli, având ca parteneri mass-media, poate fi un model pentru dumneavoastră?

La nivelul tribunalului, au fost ținute procese simulate şi s-au organizat întâlniri cu elevii din județul Argeș, atât în cadrul instanței cât şi în scoli şi licee, însă contextul epidemiologic a întrerupt acest proces, care s-a derulat cu succes în anii precedenți.

Am observat că elevii au fost foarte interesați de proiectul Educație juridică şi au participat activ la prelegerile interactive ce au avut loc, solicitând să li se explice noțiuni elementare de drept, norme juridice şi diferenţa dintre profesiile juridice – avocat, judecător, procuror, notar, executor.

9. Cu ce planuri şi care este stadiul proiectelor din mandatul dumneavoastră?

Împreună cu colegii mei, am făcut demersuri pentru delimitarea competențelor între tribunalele civile şi cele specializate. Demersurile s-au concretizat în hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 212/2021, prin care s-a avizat favorabil, în unanimitate, Ordinul Ministrului Justiției nr. 1103/C/18.02.2021, stabilindu-se domeniul de funcționare al Tribunalelor Specializate Argeș, Mureș şi Cluj.

Am implementat din 1 martie 2021, aplicația EDC – Electronic Documents Communication, de comunicare electronică, pentru ușurarea activităţii de comunicare a actelor de procedură /citațiilor prin care se reduc costurile poștale, putând fi încheiate acorduri de colaborare cu majoritatea instituțiilor publice la nivel local, (un astfel de protocol s-a încheiat deja între Curtea de Apel Pitești şi Inspectoratul Județean de Poliție Argeş şi produce efecte începând cu 1.03.2021).

La nivelul Tribunalului Argeș, a fost realizat un nou sistem IT (aplicația EDC) care are la bază o aplicație de management electronic al dosarelor aflate pe rolul instanțelor și care răspunde, prin funcționalitățile sale, următoarelor cerințe: citarea și comunicarea electronică a actelor de procedură, transmiterea și vizualizarea de documente de pe orice dispozitiv conectat la internet, semnarea electronică a tuturor comunicărilor transmise de către instanțe (orice document transmis, de către instanță, este semnat electronic, având dovada comunicării și dovada primei citiri), vizualizarea online a informațiilor privind dosarele aflate pe rol (lista părților și participanților, lista ședințelor), transmiterea de notificări, în timp real, direct pe telefonul mobil. Aplicația EDC este funcțională începând cu data de 01.03.2021, pentru dosarele înregistrate începând cu această dată.

Prin nivelul destinat utilizării publice se asigură accesul justițiabililor la funcționalitățile aplicației, pe baza unei cereri adresată instanței, prin care se solicită crearea contului de utilizator. Pentru activarea accesului, dosarul cauzei trebuie să fie repartizat. Imediat după repartizare, partea care a solicit accesul online la dosar, prin intermediul aplicației, va primi codul de utilizator alocat de sistem și parola de acces. Parola este comunicată exclusiv părții, prin SMS, la numărul de telefon mobil care a fost specificat în cerere.

Aplicația „EDC – Electronic Documents Communication” are capacitatea de a transmite documentele din dosare în format electronic, cu semnătură electronică extinsă, fiind concepută să permită şi încărcarea de documente electronice de către părți, însă această secțiune este indisponibilizată, până la efectuarea studiului de impact. Încunoștințarea justițiabililor în legătură cu posibilitatea primirii electronice a documentelor, se poate efectua pe baza unor formulare tipizate, transmise odată cu prima comunicare.

Începând cu data de 25 mai 2020, am implementat sistemul de programare online pentru compartimentele arhivă şi registratură. Programarea online este utilizată cu succes şi a eliminat cozile care se făceau zilnic în compartimentele cu publicul, fluidizând activitatea personalului, care astfel, știe cu o zi înainte ce tip de cereri are pentru a două zi şi care dosare sunt solicitate la studiu de părți, avocați sau experți.

Ministerul Justiției a obținut fonduri de la Banca Mondială prin proiectul „Îmbunătățirea Serviciilor Judiciare (PISJ)” pentru construcția noilor sedii ale Judecătoriilor Costești și Horezu (predare amplasament la 29.12. 2021). Lucrările la sediile noilor judecătorii, avansează conform graficelor, lucrările debutând la finele anului 2021, respectiv începutul anului în curs, cu o durată estimată a construcției de 16 luni.

Ambele sedii ale judecătoriilor sunt construite de la zero, pe terenuri aflate în proprietatea Ministrului Justiției, iar la finalizarea acestora, actul de justiției se va desfășura în condiții moderne, adecvate nevoilor justițiabililor şi magistraților.

În prezent, ambele judecătorii funcționează în imobile care nu mai pot fi reabilitate din cauza uzurii accentuate, îngreunând atât activitatea magistraților, cât și participarea părților la actul de justiție.

De asemenea, au fost obţinute fonduri din partea Ministerului Justiției pentru extinderea și modernizarea sediului Judecătoriei Pitești.

Am reușit să finalizăm anumite demersuri, legate de resursele umane, pentru că, așa cum am arătat, ne desfășurăm activitatea într-o clădire mare cu aproape 9000 mp, având peste 100 angajați, astfel că în cadrul Tribunalului Argeș s-au ocupat cele 2 posturi vacante de funcționar public în cadrul departamentului economic – financiar și 1 post vacant de muncitor, având în derulare în prezent, concursul pentru aprod și pentru două posturi vacante de grefier pe perioadă determinată.

Totodată, în ședința din 14 aprilie 2022, Secția pentru Judecători a Consiliul Superior al Magistraturii a acordat avizul conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Judecătoriei Bălcești și Tribunalului Argeș, prin transferul unui post vacant de personal contractual (muncitor) din statul de funcții şi de personal al Judecătoriei Bălcești în statul de funcții şi de personal al Tribunalului Argeș.

10. ICCJ, CSM, PG, IJ, INM, SNG, ce impact au la nivelul curții, instanței/instanțelor arondate, având în vedere specificul şi competențele celor citate?

Toate aceste instituții influențează activitatea instanțelor, fiecare în funcție de competențe, pentru că spre exemplu, INM pregătește viitorii magistrați, SNG viitorii grefieri, ICCJ are un rol covârșitor în unificarea practicii judiciare prin recursurile în interesul legii și dezlegări, iar Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției.

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti