Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 25 mai 2022. UPDATE: Actele normative adoptate
25.05.2022 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 25 mai 2022, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru denunțarea Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova, la 22 octombrie 1963, şi a Protocolului semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci
Actul normativ stabilește măsuri privind retragerea României din Banca Internațională de Cooperare Economică (BICE) și denunțarea Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile, încheiată la Moscova, la 22 octombrie 1963.
Guvernul României este mandatat să întreprindă demersurile necesare pentru retragerea României din BICE. În acest sens, Guvernul va transmite o notificare oficială de retragere din acționariatul băncii, iar retragerea se va face în termen de 6 luni de la notificare.
Conform prevederilor documentelor statutare, la retragerea din acționariat, statului membru care se retrage i se scade din valoarea capitalului vărsat, în cazul României, valoarea obligațiilor față de Bancă fiind de circa 14,23 milioane euro.
Cheltuielile ocazionate de retragerea României din acționariatul Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și cele privind asistența tehnică și juridică vor fi asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor.
În vederea retragerii din BICE, România se va coordona cu alte state precum Polonia, Cehia, Slovacia și Bulgaria în scopul asigurării unei ieșiri simultane și stabilirii unor modalități similare de ieșire, care să asigure o protecție corespunzătoare a intereselor statelor membre care se retrag.
Informații suplimentare: BICE este o instituție financiară cu sediul la Moscova, Federația Rusă, cu un capital subscris total al de 400 milioane euro. Capitalul subscris vărsat de România este de 14,23 milioane euro.

2. PROIECT DE LEGE pentru denunțarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a Protocolului de modificare a Acordului privind  înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova
Actul normativ prevede denunțarea de către România a Acordului interguvernamental privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții, semnat la Moscova la 10 iulie 1970, și retragerea din Banca Internațională de Investiții (BII).
Guvernul României este mandatat să facă demersurile necesare pentru retragerea României din BII.
Conform prevederilor documentelor statutare, la retragerea din acționariat, statului membru care se retrage i se scade din valoarea capitalului vărsat, în cazul României, valoarea obligațiilor față de Bancă fiind de circa 26,1 milioane euro.
Eventualele cheltuieli ocazionate de retragerea României din acționariatul Băncii Internaționale de Investiții, precum și cele privind asistența tehnică și juridică vor fi asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor.
România se va coordona cu alte state precum Cehia, Slovacia și Bulgaria, în funcție de stadiile de parcurgere a procedurilor legale interne ale acestora, în vederea asigurării ieșirii simultane din Banca Internațională de Investiții și stabilirea unor modalități similare de ieșire, care să asigure o protecție corespunzătoare a intereselor statelor membre care se retrag.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind Siguranța Rutieră pentru perioada 2022-2030
Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră pentru perioada 2022-2030 este un document de politici publice care stabilește obiectivele și planurile de acțiune în domeniul siguranței rutiere, în acord cu liniile directoare ale noilor politici ale UE.
Aprobarea la nivel guvernamental a actului normativ echivalează cu îndeplinirea jalonului ”Adoptarea strategiei naționale privind siguranța rutieră”, parte a reformei ”Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră” din Planul Național de Redresare și Reziliență.
Strategia definește coordonatele necesare și un plan de măsuri în vederea ameliorării siguranței rutiere pentru toate categoriile de participanți la trafic. Obiectul general al strategiei este reducerea cu până la 50% până în anul 2030, față de anul 2019, a numărului de persoane rănite grav și decedate în accidente rutiere.
Principalele direcții de acțiune vizează: un management performant al siguranței rutiere, condiții mai sigure pentru utilizarea drumurilor, condiții sporite de siguranță pentru infrastructură, prevenire, monitorizare și intervenții optime în cazul situațiilor de urgență.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.405/1993 privind înfiinţarea Autorității Aeronautice Civile Române
Actul normativ a fost aprobat.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 843/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Gherceşti din judeţul Dolj
Actul normativ aprobat stabilește unele măsuri în scopul actualizării situației imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza localităților Pielești și Ghercești din judeţul Dolj.
Ca urmare a finalizării întocmirii documentațiilor cadastrale, au fost identificate diferențe ale suprafețelor pentru un număr de 27 de imobile, precum și modificări de identificare a proprietarilor, ceea ce a dus la modificări privind bugetul prevăzut pentru despăgubiri.
Astfel, va fi returnată la bugetul de stat suma de 160.670,07 lei, care reprezintă diferența între suma consemnată inițial și sumele necesare pentru despăgubirea proprietarilor imobilelor ce urmează a fi expropriate și care nu au fost prevăzute în hotărârea inițială. Suma devenită disponibilă se va restitui la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii de guvern.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploiești”, precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009
Prin acest act normativ, se stabilește suplimentarea cu 468.703,58 lei a sumei prevăzute ca justă despăgubire a imobilului identificat la poziția nr. crt. 704 din anexa HG nr. 381/2009,  care a fost afectat de realizarea lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploiești”.
Ca urmare a întocmirii documentațiilor cadastrale, s-au constatat modificări ale datelor de identificare a imobilului supus exproprierii, dar și în ceea ce privește categoria de folosință a terenului, ceea ce a dus la modificări privind bugetul prevăzut pentru despăgubiri.
Fondurile se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Autostrada Bacău – Paşcani”, judeţele Bacău, Neamţ şi Iaşi
Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea Autostrăzii Bacău-Pașcani, obiectiv cuprins în Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și în Master Planul General de Transport.
Valoarea totală a investiției este de 7,4 miliarde lei, iar durata de execuție a obiectivului de 30 de luni. Lungimea acestui traseu este de circa 77 km, cu o lățime de 26 m și cu 9 noduri rutiere.
Finanțarea se realizează din fonduri externe nerambursabile (PNRR) și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art.13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.551/2018
Actul normativ a fost aprobat.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti, precum şi pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
Actul normativ a fost aprobat.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Asociației „Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui”, ca fiind de utilitate publică
Actul normativ a fost aprobat.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea tezei a treia din secţiunea „Categoriile de personal pentru care se acordă” de la norma nr. 8 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului Afacerilor Interne, căruia i se aplică Statutul polițistului
Actul normativ are ca obiect uniformizarea normei de hrană pentru personalul MAI care urmează diferite forme de pregătire profesională continuă, la valoarea calorică de 5010 calorii – cât este norma pentru personalul care conduce, execută, asigură sau coordonează misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora. Până acum, norma calorică pentru angajații care urmează cursuri era de 4315 calorii și se urmărește eliminarea unei situații care ar duce la descurajarea personalului de a participa la formele de pregătire continuă, prin diminuarea drepturilor de hrană.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne
Numărul efectivelor structurilor din Ministerul Afacerilor Interne pe timp de pace se suplimentează cu 7.880 posturi (5.654 – polițiști, 975 – militari, 201 – personal civil și 1.050 – soldați și gradați profesioniști).
Posturile sunt necesare în vederea înființării și redimensionării unor structuri din cadrul Aparatului central al MAI., Inspectoratului General pentru Imigrări, Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, Direcției Generale de Pașapoarte, Direcției Medicale, Academiei de Poliție „A.I. Cuza”, C.S. „Dinamo” București, Inspectoratului General de Aviație al MAI și Jandarmeriei Române.
De asemenea, se înființează o funcție de secretar de stat pentru dialog social, la nivelul MAI, și o funcție de subsecretar de stat, în scopul coordonării activităților de analiză și de realizare a sintezelor cu privire la situațiile specifice aflate în responsabilitatea secretarului de stat pentru dialog social, precum și în scopul participării în cadrul comisiilor/grupurilor de lucru la unele activități de reprezentare.
O altă modificare se referă la încadrarea Unității de Politici Publice a Ministerului Afacerilor Interne ca structură în cadrul Direcției Generale Management Operațional.
Aceste schimbări organizatorice și de resurse umane contribuie la consolidarea sistemului instituţional pentru creşterea capacităţii operaţionale, precum şi pentru a putea răspunde eficient întregului spectru de riscuri şi ameninţări specifice domeniului ordine şi siguranţă publică.
Astfel, în calitate de coordonator și beneficiar al investițiilor specifice din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, în actul normativ, sunt stabilite modificări ale organigramei Ministerului Afacerilor Interne. În acest sens, sunt prevăzute atât suplimentarea posturilor din cadrul structurii financiare, pentru îndeplinirea atribuțiilor financiar – contabile și asigurarea managementului financiar al fondurilor europene aferente, precum și crearea a două structuri specializate.
Suplimentarea personalului Inspectoratului General pentru Imigrări este necesară pentru a asigura gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina, precum și a contingentului de 100.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România.
În contextul modernizării tehnologice, incluzând operaționalizarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică (SIME) și a extinderii instituției, prin constituirea unor structuri dedicate misiunilor de căutare a persoanelor dispărute, a unor compartimente de negociatori la nivelul inspectoratelor de poliție județene și prin redimensionarea Serviciilor pentru Acțiuni Speciale, Centrelor Operaționale și Centrelor de reținere și arest preventiv, s-a impus crearea unor noi posturi în cadrul Poliției Române.
Optimizarea activității Gărzii de Coastă, respectiv asigurarea asigurarea pazei și protecției unor noi obiective (incluzând reconceptualizarea serviciului de pază asigurată cu soldați și gradați profesioniști) reprezintă obiectivele care au stat la baza suplimentării de posturi în cadrul Poliției de Frontieră și, respectiv, al Jandarmeriei Române.
Măsuri similare sunt prevăzute în cazul Direcției Generale de Pașapoarte în situația redimensionării Centrului Național Unic pentru  Personalizarea Pașapoartelor Electronice; al Direcției Medicale, în contextul înființării unui centru medical de diagnostic și tratament ambulatoriu din zona de nord a țării; al Inspectoratului General de Aviație al MAI, pentru operaționalizarea punctelor de operare aeromedicale Câmpulung Moldovenesc, Caransebeș și Brașov, precum și în vederea implementării programelor de masterat profesional în cadrul Academiei de Poliție “A.I.Cuza”.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Porolissum” al judeţului Sălaj, scăderea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia persoanei îndreptăţite, în condiţiile legii, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Actul normativ a fost aprobat.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad (UM 0437 Arad) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării
Actul normativ a fost aprobat.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti
Actul normativ a fost aprobat.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006, precum şi pentru reorganizarea activităţii de audit public intern de la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi de la nivelul agențiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene precum şi a municipiului Bucureşti
Actul normativ a fost aprobat.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului informaţional în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări
Actul normativ urmărește optimizarea raportării vaccinărilor prin actualizarea cadrului legislativ privind metodologia de raportare și a circuitului informațional în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) de către toți furnizorii de servicii medicale de vaccinare.
Astfel, furnizorii de servicii medicale, care prestează servicii de vaccinare, indiferent de forma de organizare a asistenței medicale în cadrul sistemului public și privat și indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligația de a se înregistra în RENV ca utilizatori cu scopul de a beneficia de date de acces în vederea raportării.
Actul normativ prevede, în premieră, și sancțiuni contravenționale pentru neînregistrarea datelor în RENV. Neînregistrarea datelor în RENV constituie contravenție și se sancționează cu amenzi între 500 și 5000 lei.
RENV se află în proprietatea și administrarea Institutului Național de Sănătate Publică.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153/2018
Actul normativ creează cadrul legal de compensare financiară a riscurilor la care este supus personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare care are în îngrijire pacienți diagnosticați cu virusul SARS-CoV-2, pe perioada situațiilor de risc epidemiologic și biologic prevăzute la art. 6 din Legea 136/2020.
Astfel, se acordă sporul pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase în procent de la 55% până la 85%, personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unitățile sanitare care este implicat direct în transportul, recoltarea probelor biologice/testarea rapidă, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor suspecți și confirmați cu COVID-19 pe durata situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea nivelului cotizațiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2022
Actul normativ aprobă suma de 8.823 euro pentru plata cotizațiilor şi a taxei din acest an, în vederea interconectării Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH) cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate.
Plata taxelor și a cotizațiilor este anuală și reprezintă o condiție obligatorie pentru păstrarea calității de membru a Registrului în cadrul organizațiilor internaționale care probează calitatea și securitatea serviciilor furnizate și permit identificarea donatorilor compatibili de celule stem hematopoietice în baze de date internaționale.
Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH) a fost înființat pentru a da o șansă de vindecare pacienților cu boli hematologice maligne, cu evoluție severă, care nu pot face autotransplant şi care nu au nici donator înrudit.
Până în prezent, sunt peste 83.600 donatori voluntari înscriși în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, 352 pacienți transplantați și 33 pacienți în așteptarea unui donator.
Mai multe detalii despre cum poate cineva deveni donator voluntar pot fi găsite pe site-urile registrului: www.registru-celule-stem.rowww.rndvcsh.ro și pe canalele sociale ale acestuia.
Informații despre înscrierea online în Registru se pot afla accesând linkul: https://www.registru-celule-stem.ro/implicate/.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Harghita şi trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al Municipiului Gheorgheni
Actul normativ a fost aprobat.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor înscrise în Lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: ,,Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului naţional de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – România – Ungaria-Austria – gazoduct Podişor – Horia GMS şi trei noi staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor) (etapa 1)”, scoase temporar din circuitul agricol
Actul normativ a fost aprobat.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova”, scoase temporar din circuitul agricol
Actul normativ a fost aprobat.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, în vederea asigurării unei bunei funcționări a sistemului energetic
Guvernul a aprobat scoaterea din rezerva de stat și acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova. Ajutorul constă în circa 130.000 kg de motorină, 113.000 kg benzină și 5 milioane de kg de păcură, în valoare de aproximativ 19 milioane lei, inclusiv transportul. Ajutorul are scopul creșterii securității energetice a Republicii Moldova și vine ca urmare a solicitării adresate de țara vecină, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în România.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţele Botoşani, Suceava, Vaslui şi Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Imigrări- Direcţia Azil şi Integrare, pentru protecţia populaţiei refugiate în contextul escaladării conflictului din Ucraina
Prin acest act normativ, au fost scoase din rezervele de stat produse constând în construcții ușoare din elemente modulare, paturi, saltele, perne și cearșafuri pat, pături și saci de dormit.
Valoarea totală a acestora se ridică la 1,540 milioane lei, exclusiv TVA.
Aceste ajutoare vor fi acordate cu titlu gratuit Instituției Prefectului din județele Botoșani, Suceava, Vaslui și Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Imigrări- Direcţia Azil şi Integrare, pentru protecția populației refugiate din Ucraina.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Ucraina, pentru protecţia populației refugiate în contextul escaladării conflictului de pe teritoriul ucrainean
Pentru a veni în ajutorul populației ucrainene puternic afectate de conflictul militar, Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, Ucrainei, constând în produse alimentare (conserve, ulei rafinat, paste făinoase, lapte praf, mălai, făină, zahăr, orez, apă), paturi, saltele, pături, cearșafuri pat, perne şi carburant (motorină, benzină), din stocurile constituite ca rezerve de stat.
Valoarea ajutorului umanitar se ridică la 9,815 milioane lei, exclusiv TVA, exclusiv transportul.
Transportul cantităților de produse se asigură de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin mijloace proprii ori contractate în regim de maximă urgenţă, cât și cu mijloacele de transport ale Ministerului Apărării Naționale și ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele a unor bunuri aflate în domeniul privat al statului şi administrarea Administraţiei Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 515
Actul normativ a fost aprobat.

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil ca urmare a intabulării, trecerea unor active corporale, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Actul normativ a fost aprobat.

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
Actul normativ are ca principal scop desemnarea unui număr de 211 arii speciale de conservare, ca obligație a României în ceea ce privește implementarea prevederilor europene privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (Directiva Habitate).
Ariile speciale de conservare propuse spre desemnare corespund siturilor de importanță comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare, în conformitate cu planurile de management aprobate. Măsurile de conservare sunt mecanismele și acțiunile efective care trebuie instituite pentru un sit Natura 2000, cu scopul de a realiza obiectivele de conservare a sitului. Siturile de importanță comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare au fost notificate Comisiei Europene și desemnate la nivel comunitar, conform procedurilor specifice, ele fiind desemnate și la nivel național.
Documentația științifică aferentă celor 211 arii speciale de conservare, respectiv formularele standard ale ariilor speciale de conservare și limitele aferente acestora, întrunesc cerințele stabilite de către Comisia Europeană și au fost avizate favorabil de către Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, forul științific responsabil în acest domeniu. Totodată, pentru claritate și transparență ele vor fi publicate pe site-ul autorității publice centrale pentru protecția mediului și vor fi notificate Comisiei Europene conform procedurilor de raportare specifice.

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Bistrița din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Actul normativ a fost aprobat.

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a Bazinului de înot olimpic-Târgu Mureş şi a terenului aferent în suprafaţă de 20.996 mp, bunuri de interes public naţional, ca urmare a finalizării investiției de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I -S.A” şi darea acestora în administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureş, precum şi actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul” Târgu Mureş
Actul normativ a fost aprobat.

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt
Actul normativ a fost aprobat.

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Asociației Pro Bartok ca fiind de utilitate publică
Actul normativ a fost aprobat.

31. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia În administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Actul normativ a fost aprobat.

32. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor bunuri culturale mobile clasate în categoria Tezaur aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Actul normativ a fost aprobat.

33. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
Hotărârea aprobată completează implementarea măsurilor pentru protecția consumatorilor.
Astfel, proiectul introduce un articol nou în HG nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare privind informațiile pentru consumatori legate de reducerile de preț. Orice notificare de reducere a prețului trebuie să indice clar prețul aplicat anterior de comerciant. Prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de comerciant în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț.
De asemenea, sunt introduse opțiuni de reglementare la nivel național în ceea ce privește bunurile care sunt susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid (în special alimentele), reducerile de preț continue și bunurile care au fost prezente pe piață mai puțin de 30 de zile.
Astfel, în cazul bunurilor susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid (în special alimentele), prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de comerciant în perioada ultimelor 10 zile înainte de data aplicării reducerii de preț, iar pentru produsele prezente pe piață mai puțin de 30 de zile, prețul anterior reprezintă cel mai mic preț practicat de comerciant de la data punerii produsului pe piaţă, înainte de data aplicării reducerii de preț.
Actul normativ introduce și o serie de sancțiuni stabilite în funcție de natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării.
Comunicatul Ministerului Economiei: https://bit.ly/3lDUlQB

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi a semnării Acordului privind Garanţia Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene în legătură cu Acordul de contribuţie între România şi Uniunea Europeană cu privire la compartimentul pentru România din cadrul programului lnvestEU şi semnarea acestuia de către ministrul finanţelor
Prin Memorandumul din 14 aprilie 2022, Guvernul României a aprobat semnarea de către MIPE a  Acordului de contribuție dintre România și UE, privind stabilirea garanției UE în compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU, precum și acordul de principiu pentru încheierea garanției reciproce între România și UE legată de   Acordul de contribuție.
Cuantumul total al resurselor alocate pentru compartimentul pentru România din InvestEU este de  723,976 milioane de euro, structurat, după cum urmează:
• 539 milioane de euro sub forma de provizioane, care vor fi acoperite de MIPE din fonduri PNRR; și
• 184,976 milioane de euro sub forma unei datorii contingente acoperită  prin Garanția reciprocă, care se emite de România prin MF, conform legislației privind datoria publică.
Semnarea de către UE a acordurilor de garanție cu partenerii de implementare desemnați (respectiv FEI și BERD), respectiv implementarea instrumentelor financiare din compartimentul pentru România în cadrul InvestEU, se face numai după emiterea de către MF a garanției reciproce.
Proiectul Acordului privind Garanția reciprocă este rezultatul consultărilor tehnice dintre serviciile tehnice ale CE și partea română și  este conform Regulamentului (UE) 2021/523.
După semnarea de către părți, Acordul privind garanția reciprocă se aprobă prin act normativ cu forță de lege.

2. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis – Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation ROMANIA”; Programul naţional multianual de microindustrializare,Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, – în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului Român
Guvernul a aprobat memorandumul propus de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului privind încadrarea schemelor de ajutor de minimis a patru programe în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român.
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) va lansa începând cu luna iunie 2022, conform Programului de guvernare, primele patru scheme de ajutor de minimis aferente programelor de încurajare şi de stimulare a înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii instituite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu completările ulterioare, măsuri finanțate de la bugetul de stat. Este vorba despre:
– Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation – ROMANIA” – cu un buget de 520 milioane lei;
– Programul național multianual de microindustrializare – cu un buget de 50 milioane lei;
– Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – cu un buget de 50 milioane lei;
– Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii – 157 milioane lei.
Cele patru programe au ca rezultate așteptate creșterea numărului IMM-urilor nou înființate, creșterea numărului IMM-urilor beneficiare de finanțări, în special în domeniile care aduc plus- valoare în economia națională, creșterea numărului locurilor de muncă nou create și menținute cel puțin până în 2024, creșterea gradului de digitalizare a companiilor românești, precum și dobândirea de cunoștințe antreprenoriale în rândul acționarilor/asociaților români, creșterea tehnologiilor noi, inovative folosite în procesele de producție/comerț/servicii și inserarea în mediul de afaceri al brevetelor de invenție ce pot face obiectul unui transfer tehnologic.
Totodată, programele urmăresc inserarea pe piața muncii a absolvenților/șomerilor/refugiaților ucraineni/persoanelor defavorizate sau celor cu dizabilități, dar apte de muncă, inserarea în sistemul antreprenorial al românilor care se întorc din Diaspora și creșterea numărului de femei antreprenor și stimularea antreprenoriatului în rândul femeilor.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării de către ministrul investițiilor şi proiectelor europene a Acordului de Modificare a Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi reziliență al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.324/2022
În cadrul subcomponentei pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie (mid-caps) din Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost semnat Contractul de finanțare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Fondul European de Investiții privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare,  la Luxemburg la 29 decembrie 2021 și la București la 30 decembrie 2021.
În urma analizei reprezentanților Comisiei Europene asupra Contractului de finanțare, a reieșit faptul că sunt necesare anumite modificări de formă care să respecte întocmai Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României.
Între modificările operate menționăm trimiterea, în cadrul secțiunii ”Politica de investiții”, la finanțarea a 100 de beneficiari finali.

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 24 iniţiative legislative

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 25 mai 2022, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECT DE LEGE pentru denunţarea Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internationale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova, la 22 octombrie 1963, şi a Protocolului semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci
Proiectul poate fi consultat aici
3. PROIECT DE LEGE pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a Protocolului demodificare a Acordului privind  înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova
Proiectul poate fi consultat aici

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind Siguranța Rutieră pentru perioada 2022-2030
Proiectul poate fi consultat aici
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorității Aeronautice Civile Române
Proiectul poate fi consultat aici
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 843/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Gherceşti din judeţul Dolj
Proiectul poate fi consultat aici
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009
Proiectul poate fi consultat aici
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Bacău – Paşcani”, judeţele Bacău, Neamţ şi Iaşi
Proiectul poate fi consultat aici
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art.13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 551/2018
Proiectul poate fi consultat aici
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti, precum şi pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
Proiectul poate fi consultat aici
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui”, ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat aici
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea tezei a treia din secţiunea „Categoriile de personal pentru care se acordă” de la norma nr. 8 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului Afacerilor Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului
Proiectul poate fi consultat aici
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat aici
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Porolissum” al judeţului Sălaj, scăderea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia persoanei îndreptăţite, în condiţiile legii, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad (UM 0437 Arad) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării
Proiectul poate fi consultat aici
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti
Proiectul poate fi consultat aici
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1610/2006, precum şi pentru reorganizarea activităţii de audit public intern de la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi de la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene precum şi a municipiului Bucureşti
Proiectul poate fi consultat aici
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului informaţional în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări
Proiectul poate fi consultat aici
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153/2018
Proiectul poate fi consultat aici
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2022
Proiectul poate fi consultat aici
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Harghita şi trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al Municipiului Gheorgheni
Proiectul poate fi consultat aici
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor înscrise în Lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: ,,Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului naţional de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – România – Ungaria-Austria – gazoduct Podişor – Horia GMS şi trei noi staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor) (etapa 1)”, scoase temporar din circuitul agricol
Proiectul poate fi consultat aici
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova”, scoase temporar din circuitul agricol
Proiectul poate fi consultat aici
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, în vederea asigurării unei bunei funcţionări a sistemului energetic
Proiectul poate fi consultat aici
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţele Botoşani, Suceava, Vaslui şi Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Imigrări- Direcţia Azil şi Integrare, pentru protecţia populaţiei refugiate în contextul escaladării conflictului din Ucraina
Proiectul poate fi consultat aici
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Ucraina, pentru protecţia populaţiei refugiate în contextul escaladării conflictului de pe teritoriul ucrainean
Proiectul poate fi consultat aici
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele a unor bunuri aflate în domeniul privat al statului şi administrarea Administraţiei Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 515
Proiectul poate fi consultat aici
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil ca urmare a intabulării, trecerea unor active corporale, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
Proiectul poate fi consultat aici
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Bistriţa din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Proiectul poate fi consultat aici
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a Bazinului de înot olimpic-Târgu Mureş şi a terenului aferent în suprafaţă de 20.996 mp, bunuri de interes public naţional, ca urmare a finalizării investiţiei de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I -S.A” şi darea acestora în administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul” Târgu Mureş, precum şi actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în _domeniul public alstatului şi administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul” Târgu Mureş
Proiectul poate fi consultat aici
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt
Proiectul poate fi consultat aici
30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Pro Bartok ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat aici
31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia În administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat aici
32. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor bunuri culturale mobile clasate în categoria Tezaur aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat aici
33. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
Proiectul poate fi consultat aici

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi a semnării Acordului privind Garanţia Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene în legătură cu Acordul de contribuţie între România şi Uniunea Europeană cu privire la compartimentul pentru România din cadrul programului lnvestEU; şi semnarea acestuia de către ministrul finanţelor
Documentul poate fi consultat aici
2. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis – Programul pentru stimularea înfiinţării intreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation ROMANIA”; Programul naţional multianual de microindustrializare,Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul intreprinderilor mici şi mijlocii, – în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului Român
Documentul poate fi consultat aici
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării de către ministrul investiţiilor şi proiectelor europene a Acordului de Modificare a Contractului de finanţare dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Fondul European de Investiţii privind Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi reziliență al României, semnat la Luxemburg la 29 decembrie 2021 şi la Bucureşti la 30 decembrie 2021 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2022
Documentul poate fi consultat aici

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 24 iniţiative legislative
Documentul poate fi consultat aici

Secţiuni: Comunicare profesională, Lege 9, Proiecte legislative | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO