Secţiuni » Interviuri
Interviuri

Marilen Gabriel Pirtea, Rector UVT: În sufletul universității se află dorința de cunoaștere și transferul cunoașterii către noile generații de studenți
20.06.2022 | Alina MATEI

Secţiuni: Interviuri, Life, Selected, UNIVERSITARIA
JURIDICE - In Law We Trust
Alina Matei

Alina Matei

Marilen Gabriel Pirtea

Marilen Gabriel Pirtea

Alina Matei: Mulțumesc, stimate domnule Profesor Marilen Gabriel Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara, pentru timpul acordat cititorilor JURIDICE.ro. Care sunt proiectele cele mai importante pe care le-ați realizat de când sunteți Rector la Universitate?

Marilen Gabriel Pirtea: Mulțumesc pentru invitație! Este plăcut pentru mine să rememorez etape importante din mandatele de management pe care le-am onorat în ultimii 10 ani la Universitatea de Vest din Timișoara. Una dintre cele mai importante realizări, pentru care am investit eforturi și multă muncă de creație, a fost aceea de a înscrie UVT în grupa celor mai bine cotate cinci universități ale țării, ca primă universitate comprehensivă a vestului țării și universitate fondatoare a Alianței Timișoara Universitară. Atingerea acestui obiectiv a presupus eforturi de lungă durată, ale întregii comunități academice, dar și o strategie de management educațional și de cercetare care a vizat mai ales performanța și competitivitatea. Această plasare în rankingurile academice internaționale, care a ridicat UVT în ierarhia universităților românești cu vizibilitate internațională, a culminat cu o plasare foarte bună în Metarankingul Universitar românesc, în 2021 UVT plasându-se pe poziția a pe poziția a treia la nivel național. În plus, am cultivat în comunitatea noastră universitară deschiderea spre internaționalizare și curajul de a ne compara cu universități străine din regiunea noastră sau din centre urbane de talie comparabilă cu Timișoara.

După zece ani de mandat la conducerea UVT sunt foarte mulțumit că în comunitatea noastră academică au venit, prin acceptarea titlului de Doctor Honoris Causa, personalități de prim rang în plan mondial, european și al României, care ne-au vizibilizat ca instituție de educație superioară și ne-au asigurat consolidarea unui prestigiu de comunitate în care sunt onorați să își găsească apartenența unele dintre cele mai importante personalități ale științei, artelor și creației internaționale, academicieni și personalități publice precum sunt excelențelor lor: Andrei Pleșu, Emil Hurezeanu, Dumitru Prunariu, José Manuel Barrosso, Gérard Albert Mourou (laureat Nobel), Stefan W. Hell (laureat Nobel), Constantin Chiriac, Simona Halep, Maia Morgenstern, Edward Luttwak, ca și mulți alții.

Nu pot să nu mă refer la una dintre cele mai importante caracteristici ale universităților cu prestanță, care și la UVT se află la cote foarte bune, este vorba despre gradul de angajabilitate și integrarea absolvenților noștri în economie și piața muncii, în România și în lume. Beneficiem și de un context favorabil, cu o economie dezvoltată, în vestul țării și mai ales în Timișoara, astfel că absolvenții UVT au oportunități multiple de angajare, dar nu este doar acest context. Absolvenții UVT beneficiază, deja de mai mulți ani, de programe de internship în cadrul instituțiilor partenere, companii multinaționale, societăți antreprenoriale și instituții publice, în care experiențele dobândite sunt extrem de importante pentru viitoarea carieră a absolvenților UVT. Acest specific al UVT ne-a permis să adoptăm și o marcă de unicitate a profilului nostru universitar: în UVT se formează nu doar viitori buni profesioniști, ci și caractere, astfel că întreaga comunitate participă la un proces centrat spre student, care este încurajat să ajungă în anii de studenție la cea mai bună versiune a sa, ca pregătire și mobilizare profesională și umană.

În directă legătură cu programele de formare avansate pe care UVT le oferă, avem de doi ani și un sistem complex de calitate a educației, numit „UVT teaching & learning brand”, prin care expertizăm sistematic etapele de predare-învățare-evaluare, prin metode critice și obiectivitate, prin întregul proces dezvoltat și administrat de către Centrul de Dezvoltare Academică al Universității. Ne-am inspirat din exemplul de succes al Universității din Maastricht, dar, spre diferență de acesta, am pus bazele într-un modelul reflexiv – colaborativ de instruire (reflective and collaborative learning), față de cel problem based learning, specific Universității din Maastricht. Această abordare reprezintă proiectul nostru educațional pentru viitor.

Sunt și multe alte borne atinse în cei 10 ani, dar am vrut să subliniez cele mai relevante realizări, care susțin UVT și cele trei dimensiuni ale dezvoltării universitare: educația, cercetarea și implicarea în comunitate.

Alina Matei: Dacă ar fi să vă uitați în sufletul Universității, lucru pe care oamenii îl fac cu greu când e vorba de ei înșiși, ce am vedea sau citi?

Marilen Gabriel Pirtea: În plan individual, e foarte greu să ne adaptăm și chiar să fim vectori de schimbare, căci fiecare dintre noi ține la zona lui de confort. La fel și în Universitate, schimbarea este incrementală, ține de toți participanții la viața comunității academice. Cu atât mai important este rolul echipei de conducere de la nivel de universitate, al echipei de prorectori și de manageri administrativi ai universității, care se află alături de rector, cei care trebuie să inspire schimbarea, chiar aspirația de a fi competitiv, pentru toți cei din comunitate. În  sufletul universității se află dorința de cunoaștere avansată, științifică, obținută prin cercetare și excelență, dar și transferul cunoașterii noilor generații de studenți. Pentru a ține pasul cu noile tendințe ale cunoașterii și cercetării, în plan internațional, schimbarea este vitală. Aici este nuanța specifică pe care am imprimat-o preocupărilor echipei de conducere din UVT, orientând toate eforturile către elasticitatea managerială, benefică schimbării. Să nu uităm, noi îi pregătim pe studenții noștri pentru o realitate socială și economică în care, peste 10-15 ani, o mare parte din meseriile de astăzi nu se vor mai regăsi, urmând să fie înlocuite de altele noi. Schimbarea este singura constantă pe care suntem siguri că o vom cunoaște în viitorul nostru profesional, pentru care ne dorim să fim mai bine pregătiți.

Alina Matei: Studenții vin și pleacă. Profesorii pot avea o a doua casă la facultate. Dar rectorii? Care trebuie să fie rolul lor, cum să urnească lucrurile?

Marilen Gabriel Pirtea: Am luat foarte în serios rolul de lider, ca rector al UVT. Nu am considerat că mi se cuvine nimic pur și simplu, de la sine, de a doua zi după ce am fost ales rector. Am clădit alături de colegii mei, cei care formează echipa de conducere a universității și cei care realizează managementul operațional al celor 11 facultăți din UVT, construind împreună o viziune, obiective ambițioase, un sistem de management, o foaie de parcurs pe care comunitatea noastră a asimilat-o și la realizarea căreia a participat. Rectorul este obligatoriu astăzi un vizionar, aș îndrăzni să afirm, pentru că universitatea, Alma Mater, este casa noastră spirituală și profesională, care are nevoie de un reprezentant ales, lider susținut de comunitate și manager ambițios pentru viitorul comunității.

Alina Matei: Universitatea de Vest din Timișoara are 11 facultăți. Are un campus foarte mare. Cu alte cuvinte, treabă este de făcut. Cum faceți față obstacolelor?

Marilen Gabriel Pirtea: Aveți multă dreptate prin trimiterea la obstacole. UVT este cea mai mare universitate comprehensivă din vestul României, cu peste 15  mii de studenți, peste 650 de cadre universitare și 400 de angajați personal administrativ. Avem mai multe imobile cu funcțiuni complexe, iar printre acestea se află și căminele studențești din campus. Însă un obstacol major a fost subdimensionarea capacității noastre de cazare, care se afla limitată la trei mii de locuri. Am început de mai mulți ani un proiect de extindere a capacităților de cazare, pentru ca să eliminăm obstacolul insuficienței spațiilor de cazare pentru miile de studenți UVT din afara Timișoarei. După eforturi semnificative, după ani întregi de consolidare a resurselor și de pregătire a documentațiilor tehnice și financiare, astăzi UVT are în edificare două noi imobile cu spații de cazare, printre care cel mai modern cămin studențesc din campusul studențesc timișorean, dar și cel mai mare cămin studențesc nou din România, situat în partea de nord a orașului. Primul este proiectat pe norme care vor fi standard peste 30 de ani, în 2050, și va fi un edificiu complex cu parter și șase etaje, în care vor fi amenajate și o sală de fitness și spaţii de recreere, dar și o parcare subterană, un complex de cazare integrată de care studenții Universității de Vest din Timișoara vor beneficia din următorul an universitar. Noul cămin va avea 670 de locuri de cazare în camere cu baie și bucătărie proprie. A doua investiție majoră destinată spațiilor de cazare studențești este considerat cel mai mare cămin studențesc din România, urmând să fie executat de CNI, cu o capacitate de 902 locuri în camere de 2 persoane, 32 locuri de cazare pentru persoane cu dizabilități, dar și 156 locuri de parcare pentru autovehicule și 120 pentru biciclete.

Alina Matei: De curând, s-a întrunit Consorțiul Universitaria la București. Multe probleme s-au discutat, toate cuprinse într-o Rezoluție. În opinia dumneavoastră, care este cea mai aspră problemă a universităților din România?

Marilen Gabriel Pirtea: Consorțiul a avut o reuniune recentă la București, prilej cu care am avut onoarea de a desfășura și o întâlnire de lucru pe tema educației cu președintele României, Excelența Sa, domnul Klaus Iohannis, la invitația Administrației Prezidențiale. Având în vedere că cele cinci universități fondatoare partenere în Consorțiul „Universitaria”, alături de alte cinci universități recent asociate, grupează o mare parte din capabilitățile cercetării românești de performanță, am considerat că este de primă stringență ca finanțarea cercetării să se afle între cele mai importante teme ale agendei noastre, la fel cum este tot la fel de importantă și finanțarea universităților în funcție de performanța reală și de indicatorii de impact, pentru sprijinirea unui învățământ superior incluziv de calitate. Aceste subiecte le-am dezbătut și cu Președintele României, subliniind mai ales importanța cooptării Consorțiului „Universitaria” în echipa de elaborare a proiectului noii Legi a Educației, pe care Ministrul Educației a anuntat-o.

Alina Matei: Am observat în Rezoluție o chestiune foarte interesantă: se referă la reglementarea juridică a donațiilor, inclusiv a celor cu destinație către universități. Dacă cineva vrea mâine să doneze 1 milion de euro sau o carte se lovește de hățișuri legislative, că stai că să vedem…? În marile universități și facultăți din lume, donațiile sunt osatura bunei funcționări a lor.

Marilen Gabriel Pirtea: Pe lângă obișnuitele contracte de sponsorizare, care sunt limitate financiar de condițiile legale, am fi normal să vorbim despre extinderea prevederilor pentru contractele de donație către universități și cercetători, dar și pentru contractele de mecenat. Deocamdată, după cum știm, donaţiile, indiferent care ar fi scopul acestora, nu sunt încurajate prin facilităţi fiscale, iar cheltuielile cu donaţiile efectuate de donator nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, astfel încât potențialii donatori nu pot beneficia nici de reducerea impozitului pe profit și nici a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, proporțional cu valoarea donaţiilor acordate. Aici este cazul să reglementăm un nou context legal specific pentru mediul universitar. La fel și în privința mecenatului, prin care sunt vizate contracte de susținere a artiştilor, cercetătorilor sau personalului medico-sanitar. Și în cazul mecenatului este stabilită relația contractuală opozabilă dintre  o persoană fizică sau juridică, numită mecena, care transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar. Acest sprijin poate fi acordat pentru desfăşurarea unor activităţi în sectoarele cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, aplicabil deci tuturor activităților din comunitatea academică. Nici mecenatul, însă, nu conduce la facilități fiscale pentru cei care joacă rolul de mecena. Și aici este momentul să propunem completări la actualele prevederi legale, prin care să fie stimulate donațiile și actele de mecenat, într-un mod transparent și foarte uzual

Alina Matei: Facultatea, Universitatea, asemenea unui moșneag plin de înțelepciune, rămân în mintea studentului ca locul unde s-a format, chiar desăvârșit intelectual. I-a prezumat pe profesori că sunt cei mai buni. Nu și-a pus semne de întrebare de ce până la facultate, niciunul dintre profesori nu a venit la oră și a început să le dicteze. Însă nu toți profesorii sunt excepționali. Unul sigur există într-o facultate. Dacă ai noroc, poate sunt doi. Sunt profesori normali, obișnuiți și unii chiar banali. Dar nici studenții nu sunt în masă excepționali. Cum pot fi profesorii mai buni?

Marilen Gabriel Pirtea: Evident pentru noi, universitarii, metoda recomandată este cea a învățării permanente, acesta este procesul pe care îl recomandă toți specialiștii în pedagogie și educație superioară. De asemenea, este important ca orice cadru didactic cu ambiție să fie angrenat în proiecte de cercetare, prin care se cizelează talentele și capacitățile științifice, și prin care se și actualizează seriile de date științifice la zi ale cercetătorului, din domeniul științific în care cadrul universitar se situează. Mai mult, capacitatea de înțelegere a realităților socio-economice și politice ale societății actuale provine, în cadrul profesorilor universitari, inclusiv din aplicarea cunoașterii în mediul economic, antreprenorial și de afaceri, în cadrul unor proiecte concrete, cu imediată aplicabilitate. Acest tip de integrare dintre teorie și practică este foarte vizibilă în arhitectura vieții universitare din SUA, unde mare parte dintre cadrele universitare sunt angrenate în proiecte ale companiilor private, proiecte direct productive sau de furnizare servicii, care nu sunt defel proiecte de cercetare și inovare generică, ci concret economice, antreprenoriale și competitive, în ansamblul pieței libere concurențiale. Avem de învățat multe din exemplul american, fără să îl absolutizăm, cu cumpătare și comprehensiune.

Alina Matei: Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara a împlinit anul acesta 30 de ani de la înființare, marcat de un eveniment organizat foarte reușit de domnul prof. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept, și echipa sa. Spuneați la un moment dat că Facultatea de Drept are un loc aparte în cadrul UVT. Ce înseamnă acest lucru?

Marilen Gabriel Pirtea: Evenimentul dedicat împlinirii a trei decenii de la înființarea Facultății de Drept s-a constituit într-o sărbătoare a școlii de științe juridice timișorene. Bilanțul celor 30 de ani aniversați de Facultatea de Drept a constituit cel mai bun prilej pentru o dezbatere reală despre actualitatea dreptului, care a fost ghidată de întrebările și provocările pe care organizatorii le-au propus studenților și tuturor celorlalți invitați. Schimbul de întrebări și complexitatea răspunsurilor construite în jurul celor mai actuale întrebări ale științei dreptului de azi au permis desfășurarea unui festin științific al școlii de drept din Timișoara.

Facultatea de Drept individualizează foarte bine Universitatea de Vest din Timișoara în comunitate, asigurând practic o amprentă juridică prin experții pe care îi formăm pentru toate domeniile și expresiile dreptului aplicat din comunitatea noastră. Într-un fel, în toate domeniile dreptului aplicat, UVT își regăsește absolvenți din generațiile ultimilor 30 de ani, astfel că suntem foarte mândri de fundația pe care UVT o asigură corpului de experți ai dreptului din comunitatea timișoreană.

Contribuția Facultății de Drept este, prin urmare, semnificativă, atât pentru viața comunității, cât și pentru consacrarea și prestigiul academic al UVT în comunitate și în plan național.

Mai mult, Facultatea de Drept din UVT este binecunoscută prin rezultatele internaționale obținute de echipele sale studențești, competitoare în cadrul unor prestigioase competiții ale științelor juridice.

Alina Matei: Dacă vi s-ar propune demnitatea de ministru al Educației ați accepta?

Marilen Gabriel Pirtea: O să vă răspund foarte direct, apoi o să îmi explic opțiunea. Sigur că aș accepta, demnitatea de ministru al Educației reprezintă un serviciu public în care un cadru universitar își poate desfășura viziunea despre educație și capacitatea managerială pe care o poate exercita. Desigur, aici mai este foarte importantă și evoluția politică de termen lung, pentru că, în cele mai multe cazuri, nominalizările miniștrilor se realizează dintre liderii politici consacrați. Prin urmare, o nominalizare politică este urmare a unei evoluții politice, iar consecința acestui proces este o anumită obligație publică la care potențialul ministru trebuie să răspundă. Acceptarea unei nominalizări nu este, prin urmare, o alegere personală, ci este o decizie de oportunitate în raport cu o echipă politică. Sunt, de altfel, coechipier într-o echipă liberală coerentă, deputat de Timiș și consilier onorific al prim-ministrului Nicolae Ionel Ciucă, în domeniul sprijinirii participării universităţilor româneşti la programele şi iniţiativele dezvoltate în Spaţiul European al Educaţiei şi în Spaţiul European al Cercetării

Alina Matei: Care este proverbul dumneavoastră preferat?

Marilen Gabriel Pirtea: Einstein spunea: Cei care au privilegiul de a ști, au datoria de a acționa.

Alina Matei: Ce locuri din România recomandați străinilor care vin la noi în țară?

Marilen Gabriel Pirtea: Aș recomanda fără rețineri frumusețea Transilvaniei, mirajul Deltei Dunării, harul din mănăstirile românești, dar și vizitarea viilor Recașului și a centrului istoric al Timișoarei, Aradului sau Oradiei, cu acea atmosferă tipică orașelor central-europene, orașe bogate în arhitectură art nouveau.

Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru cititorii J și pentru cei care fac J.

Marilen Gabriel Pirtea: Vă așteptăm la UVT, pe toți cei care încă nu ați reușit să treceți pragul universității noastre. La UVT veți descoperi legătura extraordinară pe care o avem cu orașul și comunitatea, de care vă veți bucura. De asemenea, vă așteptăm la Timișoara, iar aerul vestic de aici va fi un motiv suplimentar de a vă înscrie la una dintre cele 11 facultăți din UVT.

Alina Matei: Mulțumesc pentru că ați stat de vorbă cu mine!

Marilen Gabriel Pirtea: Vă mulțumesc și eu pentru întrebări și interes.

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti