Secţiuni » Sistemul judiciar » Alegeri CSM
Alegeri CSM

Liviu Gheorghe Odagiu: Viitorul CSM ar trebui să militeze pentru promovarea unei legi a puterii judecătorești


17.06.2022 | Alina MATEI
Secţiuni: Alegeri CSM, Interviuri, Selected, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust
Alina Matei

Alina Matei

Liviu Gheorghe Odagiu

Liviu Gheorghe Odagiu

Alina Matei: Vă multumesc, stimate domnule Judecător Liviu Gheorghe Odagiu, Președintele Curții de Apel Alba Iulia, pentru timpul acordat cititorilor JURIDICE.ro. Candidați pentru Consiliul Superior al Magistraturii. Ideea candidaturii la CSM pe ce s-a bazat?

Liviu Gheorghe Odagiu: Vă mulțumesc, stimată doamnă Alina Matei pentru invitația la dialog. Ideea candidaturii mele pentru demnitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii s-a bazat pe faptul că, judecător fiind de mai bine de 21 de ani, cunosc bucuriile, dar și necazurile colegilor mei, la fel de bine precum cunosc problemele cu care cu toții ne confruntăm în instanțe și am soluții realiste și realizabile pentru rezolvarea acestor probleme.

Alina Matei: O să vă rog să ne spuneți ce au însemnat și ce reprezintă pentru dumneavoastră alegerile pentru Consiliu atât din perspectiva de judecător-candidat din acest an, cat și din cea de judecător-alegător de până acum?

Liviu Gheorghe Odagiu: Indiferent de postură, judecător-candidat sau judecător-alegător, alegerile reprezintă o ocazie pe care o avem doar o dată la 6 ani și acest aspect ar trebui sa ne facă să conștientizăm cât de important este votul și cât de important este să alegem cu înțelepciune, lăsând emoțiile și prejudecățile într-un plan secundar și ascultând cu adevărat ce au de spus candidații. Ideile și soluțiile nerealiste propuse de unii candidați, oricât de seducătoare ar putea părea, nu își au rostul în fața unui angajament care presupune încrederea colegilor pentru a-i reprezenta.

Alina Matei: Proiectul dumneavoastră se intitulează 10 obiective, un unic deziderat. Fără să vreau mi-am amintit minunata melodie a lui Florin Chilian – Zece întâmplări ciudate și-o minune E o melodie de dragoste, un manifest aș putea spune. Proiectul dumneavoastră de candidatură poate fi un manifest din dragoste/necesitate pentru profesie?

Liviu Gheorghe Odagiu: Profesia de judecător este singura pe care am exercitat-o în toată viața mea, i-am fost dedicat și îi voi fi dedicat mulți ani de acum înainte, am iubit-o și o iubesc. Iar atunci când iubești cu adevărat simți că poți dărui, dar și sacrifica foarte mult.

Alina Matei: Susțineți în proiect promovarea unei legi a puterii judecătorești, cu accent pe o componentă esențială – independența financiară a judecătorului. De ce apreciați că o nouă lege ar fi o lucrare importantă?

Liviu Gheorghe Odagiu: Deși independența judecătorului este privită ca o stare de spirit sau o atitudine în exercitarea propriu-zisă a atribuţiilor judecătoreşti, prin prisma relației cu celelalte puteri ale statului, ea trebuie să aibă la bază garanţii obiective. Consider că viitorul Consiliu ar trebui să militeze, ca o garanție obiectivă, menită să consolideze independența justiției, pentru promovarea unei legi a puterii judecătorești care ar fi în măsură să confere stabilitate sistemului judiciar și să conserve și să consolideze un statut al judecătorului care să-i atribuie acestuia o reală independență.

O lege a puterii judecătorești ar fi în măsură să definească riguros mecanismele de cooperare dintre puterea judecătorească şi celelalte două puteri, cu scopul de a asigura independenţa nu numai aparentă a puterii judecătorești, ci independența ei reală.

O componentă esențială a independenței judecătorului, menită chiar a o garanta, este independența financiară. Pentru ca independența judecătorului să fie una reală și nu una doar teoretică, rămasă înscrisă doar într-o lege, la nivel de principiu, pe care constant reprezentanții uneia sau alteia dintre puteri o critică și la care se raportează prin afirmații lipsite de echilibru, este necesar ca salarizarea să fie stabilită ținându-se seama de locul și rolul justiției în statul de drept, de răspunderea și complexitatea funcției de judecător, de interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute de lege pentru această funcție.

Deși dreptul la indemnizație şi cel la pensie sunt stabilite prin lege şi aparent nu pot fi subiect al unor intervenţii arbitrare din partea executivului, într-o manieră care ar putea afecta independenţa justiţiei, consider că o lege a puterii judecătorești care să cuprindă și salarizarea judecătorului ar fi o garanție în plus împotriva presiunilor din partea puterii executive sau a celei legislative și ar fi în măsură să garanteze, o dată în plus, o independență reală sistemului judiciar și o consolidare a statutului judecătorului.

Alina Matei: Lipsa de personal nu e de ieri de azi. Și totuși… Fără o infuzie masivă de judecători nu se va rezolva problema prea curând. Adică și peste 6 ani pentru viitori candidați la CSM va fi o problemă resursa umană. Examenele de admitere sunt foarte-foarte lungi, numărul de locuri este mic, intră prea puțini în profesie, pensionările continuă, iar cei care decid să rămână după împlinirea vârstei de pensionare sunt extrem de puțini. Care este optica dumneavoastră în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme?

Liviu Gheorghe Odagiu: Nu cred că infuzia masivă de judecători este o soluție realistă care la acest moment, pe termen scurt, să rezolve problema lipsei de personal.

Am propus în cuprinsul proiectului meu o nouă abordare a politicii resurselor umane la nivelul sistemului judiciar, abordare, i-am spus eu pragmatică, prin care Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să urmărească obținerea a trei rezultate: diminuarea tendinței masive de pensionare a judecătorilor cu experiență profesională vastă, promovarea efectivă a judecătorilor de la instanțele inferioare la instanțele superioare și compensarea numărului insuficient de judecători prin introducerea unei noi categorii profesionale, suport pentru judecător.

Privind componenta umană ca fiind resursa principală, vitală, cheie a oricărei organizații, iar judecătorul ca fiind resursa umană esențială a sistemului judiciar, politica resurselor umane trebuie să constituie preocuparea strategică majoră a Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul, ca sursă de creativitate și energie, este singura resursă care, folosindu-se de resursele puse la dispoziție de sistem, contribuie activ la creșterea eficienței justiției.

Este adevărat că în ultimii ani, în mod constant, sistemul judiciar în ansamblul său a reclamat lipsa suficientă de personal. Fără a nega faptul că un număr suficient de judecători și grefieri ar reprezenta, alături de alte coordonate, o condiție esențială pentru asigurarea unui act de justiție eficient și de calitate, consider că dimensionarea schemei de personal la nivelul întregului sistem judiciar, diferit pe niveluri de jurisdicție, ar trebui să conducă la atingerea unui raport optim judecător/personal auxiliar de specialitate.

Afirm însă că principala disfuncție în ceea ce privește componenta umană este una care ar putea fi caracterizată drept sistemică: o greșită abordare a politicii de resurse umane motivat de faptul că, pe de o parte, fiecare instanță își cunoaște propriului necesar de personal pentru o anumită perioadă de timp prin raportare la realitățile obiective impuse de volumul de activitate iar, pe de altă parte, centrul de decizie în ceea ce privește politica de resurse umane nu se află în mâinile acesteia, ci este atributul ordonatorului principal de credite, Ministrul Justiției.

Pentru surmontarea acestei disfuncții gândesc că solicitarea de suplimentare a schemelor de personal sau de redistribuire a posturilor existente, sunt la acest moment soluții care, în timp, deși au fost practicate, nu au oferit rezultatul scontat și, pornind de la aceste realități, trebuie identificate instrumente alternative.

Diminuarea tendinței masive de pensionare a colegilor judecători cu experiență profesională îndelungată, cu consecința pozitivă a securizării schemelor de personal, Consiliul Superior al Magistraturii ar putea să o asigure prin efectuarea demersurilor în vederea introducerii unui mecanism de compensație financiară pentru judecătorii care rămân în sistemul judiciar după împlinirea vechimii de 25 de ani în funcție. Un alt deziderat pe care viitorul Consiliu Superior al Magistraturii ar trebui să-l urmărească, pentru surmontarea dificultăților legate de numărul insuficient de judecători de la nivelul curților de apel, va fi promovarea efectivă a judecătorilor de la instanțele inferioare la instanțele superioare, prin motivarea lor financiară. Modalitatea în care acum este legiferat concursul de promovare (în două etape, promovare pe loc și, respectiv, promovare efectivă) ar trebui să se reflecte și în componenta financiară și să conducă la retribuirea promovării pe loc cu doar un procent din indemnizația care s-ar cuveni pentru obținerea gradului superior, restul procentelor urmând să fie acordate doar în momentul în care judecătorul promovează efectiv la instanța superioară.

Urmând modelul altor state europene și ținând seama de Avizul nr. 22/2019 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, o soluție extrem de fiabilă pentru scăderea presiunii pe judecătorii insuficienți din sistem o reprezintă introducerea în cadrul sistemului judiciar a unei noi categorii profesionale, suport pentru judecător: asistentul judecătorului.

Obiectivul meu nu reprezintă o noutate absolută, preluarea unor sarcini de la judecători de către un asistent al judecătorului este testată la acest moment în cadrul proiectului POCA derulat de Consiliul Superior al Magistraturii, ”Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar – Componenta de instanțe judecătorești”, în cadrul căruia instanțe, de la toate nivelurile de jurisdicție, sunt organisme pilot. Asistentul de judecător se alătură echipei formate din judecător și grefierul de ședință, cu scopul de a sprijini activitatea acestora prin preluarea unor sarcini de documentare, studiu de jurisprudență internă și internațională, sinteză și redactare, contribuind astfel la diminuarea impactului volumului de activitate asupra numărului redus de judecători. Posibilitatea operaționalizării unei noi categorii de personal în sistemul judiciar care să preia, efectiv și în mod real, parte din sarcinile judecătorului, inutil consumatoare de timp, ar fi în măsură să scadă foarte mult presiunea resimțită de judecător.

Alina Matei: Vorbiți în proiect de mecanisme eficiente de apărare a reputației profesionale. De multe ori reputația se apără printr-o soluție aflată pe o ordinea de zi a Plenului sau în cel mai bun caz printr-un comunicat. Poate nu ar strica sa fie puse pe o ordine de zi separată cererile ce privesc apărarea reputației. Ce vreau să spun este că modul cum este apărată reputația nu se observă în penumbra faptului care a generat cererea de apărare. Cum s-ar putea transforma apărarea de formă așa cum pare acum într-o apărare eficientă, așa cum spuneți dumneavoastră?

Liviu Gheorghe Odagiu: În calitatea sa fundamentală de garant al independenței justiției, Consiliul Superior al Magistraturii apără corpul magistraților împotriva actelor de natură să aducă atingere reputației profesionale a acestora.

Trei sunt problemele majore cu care se confruntă în mod real sistemul judiciar: o rezervă a Consiliului Superior al Magistraturii în privința sezizării din oficiu, lentoarea cu care sunt soluționate cererile de apărare a reputației profesionale și lipsa unor instrumente ulterioare adecvate care să confere eficiență soluției adoptate și să crească gradul de încredere în actul de justiție.

Consider eu că viitorul Consiliu Superior al Magistraturii ar trebui să aibă o conduită proactivă prin sesizarea din oficiu, de îndată, atunci când există acte de natură să aducă atingere reputației profesionale a judecătorilor. Un al doilea pas extrem de important îl va reprezenta găsirea unui echilibru între necesitatea intervenției și pronunțării unei hotărâri cât mai aproape de epoca faptelor și necesitatea ca demersurile efectuate să lămurească pe deplin atât faptele cât și impactul lor asupra reputației profesionale a judecătorului.

Dincolo de acestea, însă, este nevoie de identificarea (pe lângă mecanismele formale din cuprinsul legii: publicarea comunicatului Consiliului Superior al Magistraturii și afișarea hotărârii la instanța sau pe site-ul instanței unde își desfășoară activitatea judecătorul) a unui mecanism eficient de apărare a reputației profesionale. Acest mecanism ar putea fi sesizarea Consiliului Național al Audiovizualului, alături de publicarea jurisprudenței Consiliului în materie, astfel încât judecătorul să aibă la dispoziție instrumentele necesare pentru a solicita obligarea organului de presă să publice un comunicat, un drept la replică sau integral hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii de apărare a reputației profesionale.

Alina Matei: Cum au decurs întâlnirile cu colegii de la curțile de apel? Sunt curți de apel cu candidați proprii și curți de apel care așteaptă să fie vizitate.

Liviu Gheorghe Odagiu: Întâlnirile cu colegii de la curțile de apel mi-au oferit prilejul să revăd colegi, dar și să cunosc noi colegi precum și să iau contact direct cu așteptările sistemului judiciar de la viitorul Consiliu Superior al Magistraturii. Da, sunt curți de apel cu candidați proprii dar, în general, colegii judecători au fost foarte receptivi la obiectivele asumate în proiectul de candidatură. Dialogul cu colegii a fost în marea majoritate a cazurilor unul desfășurat într-o manieră de respect reciproc, indiferent de existența sau nu a unui candidat propriu.

Alina Matei: Ce așteptări au colegii judecători din partea viitorului Consiliu? Au auzit vorbe, promisiuni. Au primit… ce am văzut cu toții.

Liviu Gheorghe Odagiu: După interacțiunea din ultimele săptămâni cu colegii mei judecători, am ajuns la concluzia că cele mai mari așteptări ale întregului sistem judiciar de la viitorul Consiliu Superior al Magistraturii sunt legate de îmbunătățirea comunicării, creșterea transparenței și înțelegerea de către fiecare viitor membru a caracterului colegial al organismului menit a garanta independența justiției.

Alina Matei: De ce să vă voteze colegii în noul Consiliu?

Liviu Gheorghe Odagiu: Am afirmat-o încă de la începutul dialogului nostru: pentru că sunt un judecător care cunoaște problemele sistemului judiciar și pentru că propun soluții realiste și realizabile pentru rezolvarea acestora. Colegii ar trebui să privească candidatura mea cu încredere în onestitatea, buna credință și sinceritatea mea.

Alina Matei: Care este cartea pe care o considerați importantă pentru dumneavoastră și pe care ați lega-o cu lanțuri, precum unele cărți din Biblioteca de la Harvard?

Liviu Gheorghe Odagiu: Două sunt cărțile care cu adevărat m-au marcat de-a lungul vieții, cărți pe care le-am recitit și le voi reciti ori de câte ori voi avea prilejul: Muntele vrăjit, romanul scriitorului german Thomas Mann și Biblia. Dintre acestea două, Biblia este cartea pe care o consider cea mai importantă pentru mine.

Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru cititorii J și pentru cei care fac J.

Liviu Gheorghe Odagiu: Sunteți pe un site elaborat de profesioniști pentru profesioniști. Rămâneți-i fideli!

Alina Matei: Mulțumesc pentru că ați stat de vorbă cu mine!

Liviu Gheorghe Odagiu: Onoarea și plăcerea a fost de partea mea, stimată doamnă!

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro