Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Excepție de neconstituţionalitate respinsă ref. nemenționarea intervalului de timp în care conducătorului auto îi este interzis consumul de alcool şi alte substanţe după producerea accidentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice


23.06.2022 | JURIDICE.ro
Secţiuni: C. contravențional, CCR, Drept penal, Jurisprudență, Monitorul Oficial al României, Procedură penală
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 22 iunie 2022 a fost publicată Decizia nr. 559/2021 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 78 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Adrian Lala în Dosarul nr. 4.186/325/2018 al Judecătoriei Timişoara. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.145D/2018.

În opinia autorului excepției, prevederile criticate sunt neconstituţionale în condiţiile în care nu este menţionat un interval de timp în care conducătorului auto îi este interzis consumul de alcool şi alte substanţe după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice, instituindu-se astfel o prezumţie împotriva inculpatului, şi anume aceea că, în situaţia în care a consumat băuturi alcoolice după participarea la un accident de circulaţie, se prezumă că respectiva alcoolemie era la momentul producerii accidentului. Or, în opinia autorului excepţiei, această prezumţie este în contradicţie cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 732 din 16 decembrie 2014, care stabileşte că, pentru a putea condamna o persoană în temeiul art. 336 din Codul penal, trebuie stabilită îmbibaţia alcoolică din sânge de la momentul conducerii autovehiculului. Mai mult, consumarea de băuturi alcoolice după încetarea activităţii de conducere pe drumurile publice (în locuinţa personală) este o activitate situată vădit în afara ilicitului penal şi nu poate produce nicio consecinţă cu privire la o conduită anterioară şi niciun grad de pericol, nici măcar la nivel abstract, aşa încât destinatarul normei juridice nu are posibilitatea reală de a prevedea vreo consecinţă negativă a acţiunii sale.

Referitor la critica privind dreptul la un proces echitabil, autorul excepţiei susţine că procedura reglementată de art. 78 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 este una defectuoasă, contrară art. 21 alin. (3) din Constituţie şi prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi celor ale art. 7 paragraful 1 din aceeaşi convenţie, care consacră principiul legalităţii incriminării şi pedepsei, având în vedere modalitatea în care probele biologice se pot recolta de către organele de poliţie de la conducătorul auto, deoarece se prevede că recoltarea se poate face după un interval de timp neidentificat de legiuitor, dar se impune în sarcina conducătorului auto obligaţia de a nu consuma băuturi alcoolice „după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.” Aşadar, din modul în care legiuitorul a conceput reglementarea criticată, autorul excepţiei susţine că este lăsat la aprecierea organelor de poliţie momentul în care acestea vor preleva probele biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge de la conducătorul auto implicat într-un accident de circulaţie, cu consecinţa restrângerii dreptului la integritate fizică şi psihică al persoanei, reglementat în art. 22 din Constituţie. Concentraţia de alcool din sânge relevantă pentru stabilirea stării de fapt în care conducătorul auto se găsea la momentul săvârşirii faptei este bineînţeles cea de la momentul în care acesta a condus un vehicul pe drumurile publice, şi nu de la un moment ulterior în care acesta este îndreptăţit să consume băuturi alcoolice sau nu. Momentul săvârşirii infracţiunii este acela în care conducătorul auto este depistat de către organele de poliţie cu privire la săvârşirea faptei, astfel că acela este momentul în care acestuia trebuie să-i fie recoltate probele biologice pentru a se putea stabili cu exactitate dacă acesta consumase alcool anterior sau concomitent cu săvârşirea faptei/dacă acesta avea alcool în sânge în momentul comiterii faptei.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispoziţiile art. 78 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, potrivit cărora, „În situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile alin. (1), se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.”

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reţine că prevederile art. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 417 din 15 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 25 mai 2010, Decizia nr. 372 din 26 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 16 mai 2012, şi Decizia nr. 577 din 9 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.152 din 27 noiembrie 2020, prin care Curtea a constatat că soluţia legislativă criticată este constituţională.

Astfel, prin jurisprudenţa mai sus menţionată, Curtea a reţinut că prevederile art. 78 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 instituie pentru conducătorul de autovehicul sau tramvai, instructorul auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi pentru examinatorul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, interdicţia consumului de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. Sancţiunea nerespectării acestei dispoziţii legale este prevăzută de alin. (2) al art. 78, criticat în prezenta cauză, care instituie prezumţia că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului. Este evident că instituirea unei astfel de prezumţii se întemeiază pe importanţa şi semnificaţia obligaţiei stabilite în art. 78 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, legiuitorul apreciind că este absolut necesar să interzică orice consum de alcool sau substanţe cu efecte similare după producerea unui accident de circulaţie, în vederea stabilirii în condiţii de maximă operativitate şi cu exactitate a condiţiilor producerii accidentului, respectiv a stării conducătorului auto la acel moment. Prevederile criticate sunt menite să sancţioneze o conduită contrară legii, în considerarea scopului ordonanţei de urgenţă, respectiv asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private.

Referindu-se la regimul probelor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa, de exemplu, în Hotărârea din 7 octombrie 1988, pronunţată în Cauza Salabiaku împotriva Franţei, că prezumţia de nevinovăţie nu este una absolută, de vreme ce în orice sistem de drept sunt operate prezumţii de drept sau de fapt, iar Convenţia nu le interzice în principiu, atât timp cât statele respectă anumite limite şi nu încalcă drepturile apărării. În cauză, conducătorul auto este avertizat cu privire la consecinţele faptei interzise de legiuitor, acesta trebuind să cunoască dispoziţiile legale care interzic consumul de alcool, substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea accidentului rutier şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice, precum şi prezumţia care operează în cazul nerespectării acestora. Absenţa unei astfel de interdicţii ar determina, de altfel, dificultăţi în stabilirea cu exactitate a stării conducătorului auto la momentul producerii accidentului, or, determinarea cât mai exactă a acestei stări este deopotrivă în interesul apărării, al organului constatator şi, în esenţă, al respectării principiului aflării adevărului.

Curtea Constituţională a subliniat, totodată, faptul că textul de lege criticat instituie o interdicţie în domeniul de reglementare al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, pentru a asigura respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice, şi a constatat că normele criticate sunt redactate cu suficientă precizie şi claritate, de natură să permită destinatarilor să îşi conformeze conduita şi să înţeleagă consecinţele ce decurg din nerespectarea normelor prescrise. Prin urmare, Curtea a constatat că nu poate fi reţinută încălcarea dispoziţiilor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să schimbe jurisprudenţa Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează aplicabilitatea şi în prezenta cauză.

De asemenea, referitor la criticile privind modalitatea de recoltare a probelor biologice, Curtea menţionează că, potrivit art. 88 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezenţa unui poliţist rutier, în condiţiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedură penală, în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate şi în ambulanţe care au echipaj cu medic ori în autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare, sau în interiorul unităţilor medico-legale.

Astfel, cu unanimitate de voturi, Curtea decide:
Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate invocată.

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro