Secţiuni » Sustenabilitate
Sustenabilitate
EnergieProtecţia mediului

Schema de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România


23.06.2022 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Dreptul mediului, Monitorul Oficial al României, Sustenabilitate
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 22 iunie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1541/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România.

Prezenta măsură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat sub forma compensaţiei pentru prestarea serviciului de interes economic general, constând în investiţiile necesare pentru dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de municipii/oraşe/comune prin înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, înfiinţarea de centre integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane şi construirea de insule ecologice digitalizate. Prin aceste investiţii în infrastructura locală de gestionare a deşeurilor, unităţile administrativ-teritoriale vor contribui cu un procent minim de 4,5% la obiectivul naţional de 50% de reciclare şi pregătire pentru reutilizare a deşeurilor municipale până în 2025, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională şi europeană.

Acordarea ajutoarelor sub forma compensaţiei pentru prestarea serviciului de interes economic general pentru investiţii în cadrul prezentei scheme se face numai cu respectarea prevederilor Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general (Decizia Comisiei 2012/21/UE).

Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar unităţilor administrativ-teritoriale (municipii, oraşe, comune)/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI) şi/sau altor asocieri de UAT-uri constituite în vederea aplicării pentru finanţare prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR) şi în scopul dezvoltării, modernizării şi completării sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de municipii/oraşe/comune.

Scopul schemei de ajutor este reprezentat de finanţarea investiţiilor în domeniul gestionării deşeurilor, şi anume înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, înfiinţarea de centre integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane şi construirea de insule ecologice digitalizate, care în lipsa ajutorului de stat nu ar fi realizate de operatorii privaţi (valoarea acestor investiţii este prea mare sau acestea nu pot fi recuperate într-o perioadă rezonabilă de timp), având în vedere preţul/tarifele percepute utilizatorilor/beneficiarilor finali ai serviciului public, acestea fiind ponderate cu gradul de suportabilitate al populaţiei.

Ajutorul de stat pentru compensarea construirii de infrastructură menţionate la art. 3 alin. (2) se acordă sub forma de alocări financiare nerambursabile asigurate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi prevăzute în bugetul furnizorului de ajutor de stat şi nu va depăşi pragul mediu anual de 15 milioane de euro per serviciu de interes economic general, per beneficiar.

În scopul determinării pragului menţionat, echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb stabilit prin InforEuro, valabil la data acordării ajutorului de stat.

Cuantumul compensaţiei include toate avantajele acordate de stat din resurse ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale altor organisme care administrează surse ale statului ori ale colectivităţilor locale, pentru prestarea aceluiaşi serviciu de interes economic general, indiferent de forma acestora.

Bugetul estimat al schemei este finanţat din PNRR în sumă de 736.000.000 de euro.

Ajutorul de stat sub formă de compensaţie se acordă pentru realizarea de investiţii în vederea înfiinţării infrastructurii locale de gestionare a deşeurilor, după cum urmează:

a) centre de colectare cu aport voluntar ce vor deservi comunităţi cu până la 50.000 de locuitori;
b) centre integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, ce vor fi localizate după cum urmează: Bucureşti (partea de nord) şi regiunea afiliată Ilfov, Bucureşti (partea de sud) şi regiunea afiliată Ilfov, Constanţa, Galaţi şi Brăila, Iaşi, Bacău, Craiova, Ploieşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov, Baia Mare, Târgu Mureş, Buzău;
c) insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deşeurilor ce vor deservi zonele cu blocuri de apartamente din localităţi (municipii şi oraşe).

Investiţiile menţionate mai sus vor asigura colectarea separată a deşeurilor menajere, după cum urmează:

a) centrele de colectare cu aport voluntar şi centrele integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane vor asigura colectarea separată a deşeurilor menajere care nu pot fi colectate într-un sistem de tipul „din uşă-în-uşă (door-to-door)”, respectiv a deşeurilor reciclabile şi deşeurilor biodegradabile care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum şi fluxurile speciale de deşeuri – deşeuri voluminoase, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri periculoase, deşeuri din construcţii şi demolări, cadavre de animale;

b) insulele ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deşeurilor (eco-insulele) vor asigura colectarea separată a deşeurilor menajere pentru următoarele fluxuri de deşeuri: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic, deşeuri de metal, deşeuri de sticlă, deşeuri biodegradabile, deşeuri reziduale. Fiecare eco-insulă va deservi minimum 200 de locuitori/apartamente.

Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat sunt:

a) pentru centrele de colectare cu aport voluntar ce vor deservi comunităţi de aproximativ 50.000 de locuitori:

(i) unităţile administrativ-teritoriale;

(ii) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI-uri);

(iii) alte asocieri de UAT-uri;

b) pentru centrele integrate de colectare separată a deşeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane mari:

– Bucureşti (partea de nord) şi regiunea Ilfov afiliată;

– Bucureşti (partea de sud) şi regiunea Ilfov afiliată;

– Constanţa;

– Galaţi şi Brăila;

– Iaşi;

– Bacău;

– Craiova;

– Ploieşti;

– Timişoara;

– Cluj-Napoca:

– Sibiu;

– Braşov;

– Baia Mare;

– Târgu Mureş;

– Buzău;

c) pentru insulele ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deşeurilor: unităţile administrativ-teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate la nivel de municipiu şi oraş, în a căror proprietate va rămâne infrastructura finanţată din fonduri europene prin PNRR.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor (individual/împreună cu/prin partenerii lor, după caz) sunt următoarele:

1. nu se află în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016, după caz;

2. nu se află în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;

3. are îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetul local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

4. reprezentantul legal al beneficiarului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;

5. reprezentatul legal al beneficiarului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

6. reprezentatul legal al beneficiarului (singur/împreună cu/prin partenerii săi, dacă este cazul) nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională;

7. are capacitatea de implementare tehnică şi administrativă a proiectului;

8. are capacitatea financiară pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului;

9. nu este subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată;

10. în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului beneficiarul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

În afara criteriilor generale de eligibilitate deja enumerate, beneficiarul trebuie să facă dovada faptului că terenul pe care urmează a se efectua investiţia îndeplineşte următoarele cerinţe:

– se află în proprietatea sau la dispoziţia solicitantului (UAT/ADI/alte asocieri de UAT-uri) cu avizul proprietarului de drept privind posibilitatea desfăşurării lucrărilor de construcţie;

– este liber de sarcini;

– nu face obiectului vreunui litigiu de orice natură.

Beneficiarii persoane juridice de drept public pot deţine şi calitatea de administratori ai imobilului pe/în care se implementează proiectul, pentru minimum 10 ani; de asemenea, imobilul – teren trebuie să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, să nu facă obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi să nu fie ipotecat.

Schema de ajutor de stat se aplică de la data aprobării acesteia până la 31 decembrie 2026, perioadă în care va putea fi acordată compensaţia pentru prestarea serviciului de interes economic general.

Intrare în vigoare: 22 iunie 2022

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro