Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri / Programul operațional Competitivitate 2014-2020
24.06.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Corporate, Fiscalitate, Monitorul Oficial al României
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 23 iunie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 918/2.118/2022 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b „Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020.

Prin prezentul Ordin se aprobă schema de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b „Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC”, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020.

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 2.693.901,99 de euro la cursul inforeuro din luna septembrie 2020 (4,8395), din care 2.255.513,07 de euro reprezintă finanţare acordată prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, iar 438.388,92 de euro reprezintă fonduri de la bugetul de stat.

Numărul total estimat al beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 17, aceştia fiind deja selectaţi pentru finanţare în cadrul Apelului POC/875/2/2.

Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (AMPOC).

Scopul prezentei scheme de ajutor de minimis este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii:

a) IoT, smart city/village/agriculture etc.;

b) cyber security;

c) big data;

d) inteligenţă artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR)/Augmented Reality (AR);

e) tranzacţii electronice;

f) e-guvernare/e-administraţie/e-sănătate/e-educaţie;

g) digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.

Activităţile realizate trebuie să fie direct legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis.

În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanţate activităţi de informare şi publicitate/promovare, servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii, instruire/formare profesională specifică, auditare financiară şi tehnică intermediară/finală a proiectului, managementul intern de proiect, abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului.

Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în sectoarele economice menţionate în continuare, sau consorţii de astfel de întreprinderi:

– C2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module);

– C2612 – Fabricarea altor componente electronice;

– C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii;

– J6201 – Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client);

– J6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;

– J6203 – Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul;

– J6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;

– M7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

– M7219 – Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie.

Pot beneficia de ajutor de minimis în baza schemei de ajutor de minimis întreprinderile enumerate mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie la data depunerii cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare;

3. nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

4. nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice;

5. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanţare; nu au mai obţinut finanţare nici pentru alte proiecte implementate, având acelaşi obiectiv, dar care din diverse motive nu şi-au atins indicatorii;

6. sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanţat şi sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;

7. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”, aşa cum aceasta este definită la art. 7;

8. nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

9. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private;

10. nu fac obiectul unui ordin de recuperare privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unui astfel de ordin, acesta trebuie să fi fost deja executat şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

11. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de autoritate de lucru judecat pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

12. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

13. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;

14. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI/AMPOC prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;

15. fac dovada apartenenţei la un cluster centrat pe domeniul TIC, dacă este cazul;

16. fac dovada cofinanţării eligibile aferente proiectului şi a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA (prin prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise/emis de bancă/instituţia financiar-bancară), în etapa de contractare;

17. sunt înfiinţate până în anul 2019 inclusiv;

18. au obţinut profit din exploatare pe ultimul exerciţiu financiar încheiat;

19. îndeplinesc orice alte condiţii/cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat, care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi Ghidul solicitantului.

De asemenea, solicitantul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea sau întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse comunitare), precum şi privind ajutoarele de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile.

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar în temeiul prezentei scheme de ajutor de minimis trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative:

1. nu poate depăşi 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului;

2. nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro, calculat pe durata a 3 ani fiscali consecutivi (doi ani fiscali încheiaţi anterior şi anul fiscal în curs).

Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

Intrare în vigoare: 23 iunie 2022

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti