Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

CJUE. C-335/21, Vicente. Acțiune în plata onorariilor de avocat. Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător raportor
23.09.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Afaceri transfrontaliere, CJUE, Drept civil, Dreptul Uniunii Europene, Selected, UNBR+INPPA+Barouri
JURIDICE - In Law We Trust

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost judecător raportor.

Trimitere preliminară – Clauze abuzive – Directiva 93/13/CEE – Contract încheiat între avocat și client – Clauză prin care i se interzice clientului să se desisteze, fără știrea sau în pofida opiniei avocatului, sub sancțiunea unei penalități financiare – Reglementare națională care nu prevede posibilitatea unui control exercitat de instanță.

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a Directivelor 93/13[1] și 2005/29[2], fiind formulată de Tribunalul de Primă Instanță din Sevilla, în cadrul unui litigiu între domnul Vicente, avocat, pe de o parte, și doamna Delia[3], clienta sa, pe de altă parte, ca urmare a neplății onorariilor solicitate pentru serviciile juridice furnizate acesteia din urmă.

La 9 februarie 2017, între părți a fost încheiat un contrat de asistență juridică privind, printre altele, redactarea și introducerea unei acțiuni în anularea clauzelor abuzive cuprinse într‑un contract de împrumut încheiat de doamna Delia, în calitate de consumatoare, cu o instituție bancară. Contractul cuprindea o clauză de desistare potrivit căreia clientul se angaja să urmeze instrucțiunile cabinetului și, dacă se desistează din orice motiv înainte de încheierea procedurii judiciare sau dacă încheie un acord cu banca fără știrea sau în pofida opiniei cabinetului, se obliga să plătească suma rezultată din aplicarea baremului ordinului avocaților din Sevilla pentru stabilirea cheltuielilor de judecată aferente acțiunii referitoare la declararea nulității. În cauza intervenind desistarea, după introducerea unei acțiuni conform respectivului contract, domnul Vicente a sesizat grefierul instanței de trimitere cu o procedura de plată a onorariului, al cărui cuantum a fost contestat de client.

Urmare a respingerii de către grefier a contestației astfel formulate, doamna Delia a sesizat instanța de trimitere cu o acțiune în revizuire împotriva acestei deciziei a grefierului. Această instanța precizează că, în temeiul dreptului spaniol, avocații dispun de trei căi procedurale pentru a reclama în justiție plata onorariilor care le sunt datorate: procedura jurisdicțională de drept comun, procedura ordonanței de plată sau procedura de plată a onorariilor, care constituie o procedură sumară cu garanții limitate. Această din urmă procedură este de competența grefierului instanței care a fost sesizată cu procedura judiciară ce a ocazionat onorariile a căror plată face obiectul reclamației. Or, grefierul este o autoritate care, potrivit Hotărârii din 16 februarie 2017, Margarit Panicello (C‑503/15, EU:C:2017:126) nu este investită cu funcții jurisdicționale astfel că nu poate examina eventualului caracter abuziv al clauzelor contractului de asistentă juridică care a ocazionat onorariul reclamat. Potrivit instanței de trimitere, chiar dacă împotriva deciziilor motivate ale grefierului se poate formula revizuire, aceasta este o procedură sumară instanța fiind ținută fie să confirme, fie să revoce această decizie, fără a putea să examineze eventualul caracter abuziv al clauzelor contractului încheiat de avocat și clientul său.

În consecință, instanța menționată are îndoieli, cu privire la compatibilitatea unui asemenea sistem procedural cu Directiva 93/13, precum și cu privire la caracterul abuziv al clauzei de desistare. Această instanță ridică de asemenea problema dacă inserarea unei clauze într‑un contract încheiat între un avocat și clientul său, precum clauza de desistare, care face trimitere la baremul unui ordin al avocaților și care nu este menționată în oferta comercială și nici în informarea prealabilă încheierii contractului menționat, poate fi calificată drept practică comercială neloială, în sensul Directivei 2005/29.

În considerentele hotărârii pronunțate, Curtea a constatat că, deși normele procedurale de drept spaniol ce reglementează procedura de plată a onorariilor de avocat țin de ordinea juridică a acestui stat membru, în conformitate cu principiul cooperării loiale consacrat la articolul 4 alineatul (3) TUE, modalitățile procedurale aplicabile acțiunilor destinate să asigure protecția drepturilor conferite justițiabililor de dreptul Uniunii nu trebuie să fie mai puțin favorabile decât cele aplicabile unor acțiuni similare de natură internă (principiul echivalenței) și nu trebuie să facă imposibilă în practică sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridică a Uniunii (principiul efectivității). În continuare Curtea a examinat întrebările instanței de trimitere din perspectiva principului efectivității și a constatat că, având în vedere caracteristicile acțiunii în revizuire, astfel cum sunt prezentate în cererea de decizie preliminară, în special caracterul limitat al controlului exercitat de instanță asupra deciziei motivate a grefierului, interdicția impusă acestei instanțe de a efectua, din oficiu sau la cererea unei părți, o examinare a eventualului caracter abuziv al clauzelor cuprinse în contractul aflat la baza onorariilor solicitate, precum și regimul administrării probelor care pare să împiedice o parte să prezinte alte probe decât cele deja furnizate grefierului pentru a‑și valorifica drepturile care decurg din Directiva 93/13, se poate concluziona că există un risc, ce nu este neglijabil, ca, în cadrul unei acțiuni în revizuire, consumatorul să fie descurajat să își valorifice drepturile. Sub rezerva verificările care revin instanței de trimitere, acest risc nu pare a putea fi remediat de celelalte proceduri aflate la dispoziția consumatorului.

În consecință, prin hotărârea pronunțată la data de 22 septembrie 2022[4], Curtea a interpretat directiva 93/13 citită în lumina principiului efectivității și a articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în sensul că se opune unei reglementări naționale privind o procedură sumară de plată a onorariilor de avocat în temeiul căreia cererea formulată împotriva clientului consumator face obiectul unei decizii pronunțate de o autoritate nejurisdicțională, intervenția unei instanțe nefiind prevăzută decât în stadiul eventualei căi de atac împotriva acestei decizii, fără ca instanța sesizată cu această ocazie să poată controla, la nevoie din oficiu, dacă clauzele cuprinse în contractul care a determinat aplicarea onorariilor solicitate au un caracter abuziv și să admită prezentarea de către părți a altor probe decât mijloacele de probă scrise deja furnizate în fața autorității nejurisdicționale.

Prin aceeași hotărâre, articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 a fost interpretat în sensul că nu intră sub incidența excepției prevăzute de această dispoziție o clauză a unui contract încheiat între un avocat și clientul său potrivit căreia clientul se angajează să urmeze instrucțiunile acestui avocat, să nu acționeze fără știrea sau în pofida opiniei acestuia și să nu se desisteze cu de la sine putere de procedura judiciară pe care a încredințat‑o avocatului menționat, sub sancțiunea unei penalități financiare.

Directiva 2005/29 a fost interpretată în sensul că inserarea într‑un contract încheiat între un avocat și clientul său a unei clauze care prevede o penalitate financiară în sarcina acestuia din urmă dacă se desistează cu de la sine putere de procedura judiciară pe care a încredințat‑o avocatului menționat, această clauză făcând trimitere la baremul unui ordin profesional și nefiind menționată în oferta comercială și nici în cadrul informării prealabile încheierii contractului, trebuie să fie calificată drept practică comercială „înșelătoare”, în sensul articolului 7 din această directivă, în măsura în care determină sau poate determina consumatorul mediu să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat‑o în alte împrejurări, aspect a cărui verificare revine instanței naționale.


[1] Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 (JO 2011, L 304, p. 64).
[2] Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO 2005, L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260).
[3] Numele părților astfel cum apar în prezenta hotărâre au fost anonimizate de instanța de trimitere.
[4] Hotărârea integrală, în limba de procedură, care a fost limba spaniolă poate fi accesată aici.


Cuvinte cheie: , , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti