Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiectele de acte normative de pe ordinea de zi a Guvernului – 5 octombrie 2022. UPDATE: Actele normative adoptate
05.10.2022 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Lege 9, Proiecte legislative
JURIDICE - In Law We Trust

Guvernul României a dat publicităţii proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 5 octombrie 2022, potrivit unui comunicat.

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Acordului privind Garanţia Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene în legătură cu Acordul de contribuţie între România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului lnvestEU, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022
Prin acest act normativ, se instituie cadrul legal pentru intrarea in vigoare a Acordului privind Garanția Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene în legătură cu Acordul de contribuție între România și Uniunea Europeană în ceea ce privește compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, semnat la București la data de 2 iunie 2022 și la Bruxelles la data de 4 iulie 2022.
Acordul privind Garanția Reciprocă emisă de România în favoarea UE în legătură cu Acordul de contribuție între România și UE în ceea ce privește compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, reprezintă o garanție prim rang, prin care România se angajează să plătească CE orice sumă achitată de aceasta până la limita de 184,976 milioane euro.
Acordul privind Garanția reciprocă cuprinde, printre altele, informații privind valoarea datoriei contingente acoperită prin garanția reciprocă, condițiile de executare ale acesteia, mecanismul și fluxul fondurilor pentru acoperirea de către MF a obligațiilor asumate în cadrul datoriei contingente, termenele de efectuare a plăților în cadrul datoriei contingente în funcție de natura acestora, elemente legate de descărcarea de obligații, precum și elemente legate de intrarea în vigoare a acordului.
Info suplimentare
La 24 mai 2022 a fost semnat Acordul de contribuție între România, prin MIPE și UE în ceea ce privește compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 821/2022.
Efectul de levier orientativ, pentru cele trei instrumente implementate prin compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU, este estimat la cca. 2,5 mld. euro și va fi specificat în acordurile de garanție care se vor încheia de CE cu FEI, respectiv BERD.
Cuantumul total al resurselor alocate pentru compartimentul pentru România din InvestEU este de 723,976 milioane euro, structurat după cum urmează:
a) 539 mil. EUR sub forma de provizioane, care vor fi acoperite de MIPE din fonduri PNRR, conform termenilor stabiliți în Acordul de contribuție între România, prin MIPE și UE;
b) 184,976 mil. EUR, sub forma unei datorii contingente acoperită printr-o Garanția reciprocă.
Semnarea de către UE a acordurilor de garanție cu partenerii de implementare a instrumentelor financiare (respectiv FEI și BERD), se face numai după emiterea de către MF a garanției reciproce.
În cazul materializării riscului de executare de către UE a garanției, obligațiile de plată în cadrul granației reciproce, se asigură prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvernul României, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat, refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale, conform OUG nr. 64/2007.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce priveşte utilizarea materialelor lemnoase şi a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece
Actul normativ plafonează la maximum 400 de lei metrul cub (cu TVA inclus) prețul lemnului de foc, la 1.500 de lei/tonă (cu TVA inclus) prețul brichetelor din lemn și la 2.000 de lei/tonă (cu TVA inclus) prețul peleților.
Măsurile se aplică consumatorilor finali, respectiv persoanelor fizice, precum și următoarelor entități: unități de învățământ publice și private, furnizori de servicii sociale, unități de interes local, unități administrativ-teritoriale, precum și unităților din subordinea acestora, unitățile de cult.
Încălzirea populaţiei reprezintă o necesitate de viaţă, care impune instituirea unor măsuri de protecție socială, pentru siguranța și sănătate publică, respectiv asigurarea garanției respectării dreptului la viață atunci când categorii întregi de cetăţeni riscă să fie afectați de creşteri de preţ nejustificate, a materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn,
pentru încălzirea locuinței în sezonul rece.
Măsurile prevăzute se aplică până la data de 31 martie 2023.
Comunicatul Ministerului Mediului: https://bit.ly/3EiTuiF

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Ordonanța de urgență modifică mai multe acte normative. Între cele mai importante modificări, actul normativ creează cadrul legal utilizării autobuzelor achiziționate din fonduri europene de către unitățile administrativ-teritoriale și transmise cu titlu gratuit unităților școlare, pentru efectuarea transportului școlar. În acest sens, se modifică Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, articolul 18^1.
De asemenea, se creează cadrul legal de preluare a drumurilor județene și de clasificare ca drumuri de interes național toate drumurile naționale care asigură legătura cu punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, ca obiective de interes național. Modificarea se face în contextul deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei la Beba Veche, având în vedere faptul că acesta va fi deschis traficului internațional cu masa totală maximă autorizată mai mică de 7,5 tone și că nu îndeplinește condiția volumului de trafic mediu anual impus de normele în vigoare. Modificarea legislativă elimină acest obstacol. (Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, la articolul 6 alin, (1), pct. 1 lit. (i), prin eliminarea sintagmei ”principale” din cuprinsul textului de lege.)
Actul normativ conține și alte armonizări ale prevederilor legale în acord cu caracteristicile tehnice ale autovehiculelor, așa cum sunt ele omologate și admise în circulație.
Modificările aduse vor contribui la asigurarea unui mediu concurențial echitabil, prin încadrarea unitară a autovehiculelor rutiere, înregistrate sau puse în circulație în oricare dintre statele membre UE, indiferent de tipul lor constructiv.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind constituirea, organizarea şi funcționarea Băncii de Investiții şi Dezvoltare S.A.
Actul normativ reglementează condițiile de organizare, constituire și funcționare a Băncii de Investiții și Dezvoltare SA.
Înființarea acestei bănci este un obiectiv prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență și în Programul de Guvernare 2021-2024.
BID va fi o instituție deținută integral de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, cu rol de instituție de dezvoltare care va deservi întreprinderile românești și alte entități aparținând sectorului public și privat din România, în scopul susținerii finanțării de proiecte care contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării, creșterii competitivității, inovării și creșterii economice, precum și creșterii absorbției fondurilor europene.
Banca are ca scop sprijinirea antreprenorialului, dezvoltarea socio-economică și regional în România prin promovarea investițiilor și facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiarii eligibili în acele sectoare în care au fost identificate disfuncționalități ale pieței financiare și decalaje de finanțare, în scopul atenuării și reducerii lor prin desfășurarea de activități de dezvoltare, în conformitate cu legislația UE. Obiectivele strategice ale băncii sunt facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii, asigurarea accesului la finanțare pentru proiecte de infrastructură viabile și atragerea capitalului privat în investiții.
BID va utiliza o gamă largă de produse financiare: garanții individuale și garanții de portofoliu, împrumuturi pentru finanțarea capitalului de lucru și a proiectelor de investiții, împrumuturi pentru eficiența energetică.
BID își va începe activitatea după emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene în materie de ajutor de stat și după emiterea autorizației de funcționare din partea Băncii Naționale a României. Banca va prelua de la Banca de Import-Export a României Eximbank atribuțiile fondului de investiții al Inițiativei celor Trei Mări.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea adresei poştale, a codului de clasificaţie şi a caracteristicilor tehnice ale imobilului cu nr. MF150344, aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Păduri 2030
La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Executivul a aprobat Hotărârea de Guvern privind Strategia Națională pentru Păduri 2030. Aceasta transpune în sectorul silvic din România Strategia Forestieră a Uniunii Europene.
Adoptarea Strategiei Naționale pentru Păduri reprezintă un jalon în implementarea Componentei C2 – Păduri și protecția biodiversității – din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Strategia Națională pentru Păduri este un document strategic care are ca obiective generale: asigurarea integrării echilibrate a funcțiilor sociale, ecologice și economice în gestionarea pădurilor și furnizarea cu continuitate a SE, obținerea unui acord social privind armonizarea drepturilor, intereselor și obligațiilor factorilor interesați și a celor afectați de gestionarea pădurilor, permiterea adaptării instrumentelor de reglementare și control, a celor de suport financiar și a celor afectați de gestionarea pădurilor.
Această strategie pune accentul pe responsabilizarea proprietarului și pe acest sistem de compensare a celor care pierd din punct de vedere economic în cazul în care își sacrifică pădurea, pentru a veni în sprijinul societății și pentru a juca un rol mai important în ceea ce privește biodiversitatea și protecția. În același timp, Strategia Națională pentru Păduri 2030 propune o nouă abordare în ceea ce privește controlul și restricțiile, astfel încât, responsabilizarea proprietarilor și controlul să ducă la o implementare mai bună a acesteia.
Comunicatul Ministerului Mediului: https://bit.ly/3CcTn5F

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile
Actul normativ aduce o serie de modificări și completări asupra prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește activitatea administratorului sistemului de garanție-returnare (SGR), precum și asupra obligațiilor producătorilor și comercianților.
Comunicatul Ministerului Mediului: https://bit.ly/3CvW8Ah

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi a Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 318/2022 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Prin actul normativ se reglementează faptul că salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar și/sau integral de stat din industria națională de apărare, în perioada în care nu desfășoară activități din lipsă de comenzi sau contracte, aceștia efectuează activități de întreținere, conservare, reparații și pază a capacităților de producție, activități administrative și alte activități specifice și beneficiază de sume acordate de la bugetul de stat, în vederea acoperirii drepturilor salariale și a contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator.
Astfel, fondurile alocate asigurării plăților salariale pentru un număr mediu maxim de 1.380 salariați prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 318/2022 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, au fost suplimentate cu un număr mediu maxim de 425 salariați, aferent sumei de 25 milioane de lei alocați din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prin Hotărârea Guvernului nr. 1157/2022.
Astfel, se asigură protecția personalului și a operatorilor economici, în perioadele neacoperite cu comenzi sau contracte a operatorilor economici din industria națională de apărare.
Comunicatul Ministerului Economiei: https://bit.ly/3fxCMBJ

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei cuprinzând imobilul proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ- teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de Centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900, Sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900, lotul 2 km 69+000-km 85+300″
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajare dane RO-RO – Port Bazinul Nou Galaţi”
Lucrările obiectivului de investiții care se vor executa constau în modernizarea fronturilor de acostare aferente danelor 39 și 40, amenajarea rampei pentru încărcarea/descărcarea autovehiculelor (rampa RO – RO), reabilitarea frontului de acostare aferent danei 41, modernizarea drumului din incinta portuară și realizarea unei platforme betonate cu o suprafață de 13.300 mp, platformă situată în prelungirea rampei RO – RO. De asemenea, vor fi modernizate și rețelele de utilități (energie electrică, apă – canal).
Valoarea estimată a lucrărilor este de 173.818.480,23 lei (35.129.748,02 Euro), din care:
– Valoarea lucrărilor ce vor fi executate de CN APDM SA Galați este de 136.945.931,78 lei;
– Valoarea investiției ce va fi realizată de PBN Logistics este de 36.872.548,45 lei, care deține în folosință o parte din terenul afectat de construcția lucrărilor proiectate.
Finanțarea se asigură din POIM 2014 – 2020, fonduri proprii ale APDM SA Galați și surse proprii și atrase ale partenerului privat PBN Logistics SRL.
Durata de execuție a proiectului de investiții este de 12 luni.
La finalizarea obiectivului de investiții se vor opera volume sporite de mărfuri și se vor îmbunătăți legăturile comerciale de transport ale portului Galați cu statele situate în amonte pe Dunăre, dar și cu statele riverane din bazinul Mării Negre.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea detaliilor pentru conexiunea între Autostrada Timişoara-Moraviţa (RO) şi Autostrada Belgrad – Vatin (RS), semnat la Timişoara la 23 iunie 2022

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1032/2022 privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei suprafețe de teren de 10,2234 ha aflată în administrarea Agenției Domeniilor Statului, ca urmare a restituirii acesteia către persoane îndreptățite, precum şi trecerea unei suprafețe de 5,094 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafață, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi al plăţii pentru tinerii fermieri
Actul normativ aprobă acordarea în avans a plăților în cadrul schemelor de plăți directe din sectorul vegetal, începând cu data de 16 octombrie 2022, într-un procent de maximum 70%. Peste 800.000 fermieri vor putea beneficia de aceste forme de sprijin.
Cuantumurile pentru plățile directe în sectorul vegetal sunt:
a) schema de plată unică pe suprafaţă (96,2796 euro/ha),
b) plata redistributivă pentru intervalele între 1 ha și 5 ha, inclusiv (5 euro/ha) și peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv (48,7184 euro/ha),
c) plata pentru înverzire (58,5308 euro/ha) și,
d) plata pentru tinerii fermieri (48,1398 euro/ha).
Sumele necesare pentru aplicarea plăților directe în sectorul vegetal, ca forme de sprijin financiar aferente Fondului European de Garantare Agricolă, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Plata în avans se va acorda începând cu data de 16 octombrie 2022.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3SVKtA1

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Uniunii Naţionale a Consiliilor Județene din România ca fiind de utilitate publică
Recunoașterea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România ca fiind de utilitate publică are ca scop includerea acesteia în procesul de legiferare, pentru ca autoritățile publice locale să își poată îndeplini atribuțiile în mod eficient și pentru ca parteneriatul și dialogul dintre diferite nivele de guvernare să fie unul de succes.
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România este organizație neguvernamentală, care reunește județele din România.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfășurării în România a celei de-a șasea ediții a Forumului cooperării descentralizate româno-franceze, în perioada 3 – 5 noiembrie 2022
Prin actul normativ sunt aprobate normativele de cheltuieli aferente organizării și desfășurării Forumului cooperării descentralizate româno-franceze, eveniment organizat periodic, alternativ în România și Franța, prin care se pune în aplicare parteneriatul strategic dintre cele două țări.
Obiectivul acestui Forum este încurajarea cooperării descentralizate între unitățile administrativ-teritoriale din România și din Franța în diverse domenii: cultural, educațional, științific, ecologic, economic, sportiv, turistic etc.
Din cauza condițiilor sanitare impuse pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, nu s-a putut organiza ediția din toamna anului 2021, urmând a se desfășura în perioada 3-5 noiembrie 2022. Locul de desfășurare a lucrărilor Forumului va fi în municipiul Brașov, ca urmare a deciziei structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.
Forumul este organizat de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în parteneriat cu cele 4 structuri asociative ale autorităților administrației publice locale Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociația Orașelor din România (AOR), Asociația Comunelor din România (ACoR).
Finanțarea cheltuielilor aferente organizării şi desfășurării evenimentului se suportă de la bugetul de stat, din bugetul MDLPA aprobat pentru anul 2022, în limita sumei de 176.788 cu TVA.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea şi modernizarea Palatului Administrativ – Instituţia Prefectului judeţul Sibiu”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe din blocul 3A nr. 10,Str. Sporturilor, Cartier Episcopiei, municipiul Buzău, judeţul Buzău, construit prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea acestora
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale
Guvernul a alocat peste 6 milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară, unor unități administrativ-teritoriale. Fondurile alocate sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de orașele Siret și Isaccea prin acordarea de sprijin și asistență cetățenilor străini aflați în situații deosebite, asigurarea apei potabile în localitatea Gheorgheni, județul Cluj, contaminată cu motorină în urma unui accident rutier, construirea unui pod în județul Vaslui, precum și pentru organizarea Centenarului încoronării în Alba Iulia, precum și pentru plata unor cheltuieli curente și de capital.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventor ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului National al Audiovizualului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 150
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind datele de identificare şi elementele de individualizare ale creanței care face obiectul preluării de către Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului asupra Societății Transbordare Vagoane Marfă SA – în faliment
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 240
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 135
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declasificarea Hotărârii Guvernului nr. S-639/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 3352 aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 2734 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Borcea, județul Călărași şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

31. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 752 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorilor de inventar şi a descrierii tehnice a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Societăţii Naţionale ,,Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi din acestea şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

32. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuţiei financiare restante a României pentru anul 2019, anul 2020 şi plata parţială a contribuţiei financiare restante pentru anul 2021 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
Guvernul a aprobat plata sumei de 330 milioane lei, reprezentând contribuția financiară restantă a României pentru anul 2019, anul 2020 și plată parțială a contribuției financiare restante pentru anul 2021 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA).
Banii se asigură din bugetul pentru anul 2022 al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.
Prin plata contribuției restante pentru recuperarea dreptului de vot până la 31.01.2023, România își respectă angajamentele rezultate din Legea nr. 262/2011.
Comunicatul Ministerului Cercetării: https://bit.ly/3M73VHU

33. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Asociației Uniunea Jurnaliștilor Maghiari din România ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

34. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituției Prefectului – Judeţul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acordării unui ajutor Guvernului Republicii Moldova constând într-o cantitate de 200 mii metri steri (cv.130 mii metri cubi) lemn pentru încălzire de către Guvernul României
Executivul a aprobat, în ședința de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Memorandumul pentru acordarea unui ajutor Guvernului Republicii Moldova constând într-o cantitate de 200.000 de metri steri (cv.130.000 de metri cubi) lemn pentru încălzire de către Guvernul României.
Regia Națională a Pădurilor ”Romsilva” este împuternicită pentru încheierea formalităților legale vizând acordarea cantității sus-menționate către Agenția Moldsilva din Republica Moldova, care nu dispune de stocuri suficiente pentru sezonul rece 2022-2023.
Republica Moldova se confruntă cu o criză umanitară și economică majoră generată de numărul considerabil de refugiați din Ucraina. Primirea refugiaților, care a confirmat acțiunea părții moldovene în direcție europeană, confruntarea cu consecințele indirecte ale războiului, din perspectiva scăderii comerțului cu Ucraina, Republica Belarus și Federația Rusă, cumulate cu criza preexistentă a gazelor naturale și inflația în creștere, generează o presiune considerabilă asupra finanțelor publice și a capacității administrative ale Republicii Moldova.
Comunicatul Ministerului Mediului: https://bit.ly/3CcrOcI

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi instituțiilor din subordine/coordonare
Memorandumul a fost aprobat.

3. MEMORANDUM cu tema: Memorandum privind înființarea în cadrul Secretariatului General al Guvernului a unei structuri pentru asigurarea executării hotărârilor pronunțate de CEDO prin care s-a constatat încălcarea Convenției ca urmare a neexecutării unor hotărâri judecătorești pronunțate împotriva unor debitori publici din România
Memorandumul propune crearea unei structuri în cadrul Secretariatului General al Guvernului cu rol de monitorizare și control asupra executării hotărârilor judecătorești pronunțate de CEDO ca urmare a neexecutării unor hotărâri judecătorești pronunțate împotriva unor debitori publici în România.
Crearea unui mecanism la nivel național de monitorizare și control a executării hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva statului este parte a măsurilor pe care România și le-a asumat în planul de acțiune solicitat de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei pentru abordarea problemelor structurale legate de neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unor debitori publici în România.

4. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis – Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului; Programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și mijlocii – în politicile economico-bugetare și financiare ale statului Român
La propunerea Ministerului Antreprenorialului și Turismului, Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema „Încadrarea schemei de ajutor de minimis – Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, Programul pentru susținerea IMM-urilor – în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român”.
Programele constau în organizarea „Târgului naţional pentru artizanat şi meșteșuguri 2022” și a „Târgului brandurilor naționale (TIMM 2022)”, pe o durată cuprinsă între minimum 3 zile și maximum 5 zile.
Schemele de minimis pentru sprijinirea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii implementate prin programele naționale ce fac obiectul prezentului memorandum sunt bugetate pentru anul 2022 de la bugetul de stat cu suma totală de 2 milioane de lei. Astfel, Programul naţional multianual pentru susținerea meșteșugurilor şi artizanatului are alocate credite de angajament de 1 milion de lei, respectiv credite bugetare de 1 milion lei, iar Programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și mijlocii are alocate credite de angajament de 1 milion de lei, respectiv credite bugetare de 1 milion de lei.
Data estimată la care vor intra în vigoare aceste scheme în anul 2022 este luna octombrie 2022. Perioada estimată în care se vor efectua plățile ajutorului de minimis: trimestrul IV al
fiecărui an, până la 31 decembrie.
Comunicatul Ministerului Antreprenorialului și Turismului: https://bit.ly/3fKtu5q

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul apărării
Acordul are ca scop actualizarea cadrului juridic general în vederea consolidării cooperării în domeniul apărării. Principalele domenii de cooperare în domeniul apărării, potrivit noului Acord, vor fi: strategia de apărare; cooperare și coordonare strategică; instruirea și pregătirea personalului civil și militar, controlul traficului aerian, apărare cibernetică în domeniul militar; schimb de experiență în domeniul aviatic; controlul armamentelor și dezarmare, etc.

6. MEMORANDUM cu tema: Donarea unui pachet de bunuri de resort medical aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Guvernul Republicii Moldova, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu virusul SARS-CoV- 2
Guvernul a aprobat memorandumul inițiat de Ministerul Apărării Naționale în vederea donării unui pachet de bunuri de resort medical aparținând domeniului privat al statului către Guvernul Republicii Moldova, în valoare de 7.387.690 lei.
Donația va contribui la îmbunătățirea capacității de combatere a virusului în Republica Moldova, precum și la consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării.

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea a 30 de posturi cu atribuții în gestionarea fondurilor europene (POIM, POT, PNRR) din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Memorandumul a fost aprobat.

8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023
La propunerea Ministerului Culturii, Executivul a aprobat schema de ajutor de minimis dedicată sectorului cultural independent din România, cu un buget de 140 milioane de lei. Măsura vine în sprijinul operatorilor culturali a căror activitate a fost afectată de pandemia SARS-CoV-2.
Valoarea grantului acordat este de maximum 200.000 euro/entitate, iar perioada de valabilitate a Schemei este de la data intrării în vigoare a Ordinului Ministrului Culturii de aprobare a prezentei Scheme până la data de 30 iunie 2023.
Numărul potențialilor beneficiari se majorează cu 1.000, astfel încât schema de ajutor de minimis să poată veni în sprijinul a aproximativ 6.000 de operatori culturali.
Un alt efect benefic constă în faptul că din grantul acordat, beneficiarul își va achita cu prioritate obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, existente la momentul acordării grantului, contribuind astfel la eficientizarea colectării veniturilor bugetare.
Data până la care se vor efectua plățile ajutorului de minimis este cel târziu 31 decembrie 2023.
Comunicatul Ministerului Culturii: https://bit.ly/3rzkkvw

9. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unor măsuri in scopul realizării obiectivelor naţionale în domeniul tehnologiilor avansate
Memorandumul propune includerea etapizată a șapte proiecte de cercetare în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.
Prima etapă cuprinde 6 proiecte:
– realizarea Infrastructurii europene – demonstrator cu tehnologie a reactoarelor rapide răcite cu plumb – ALFRED
– realizarea Hub-ului românesc pentru hidrogen și tehnologii noi energetice – RoHydroHub
– realizarea platformei Naționale pentru Tehnologiile Semiconductorilor
– realizarea Centrului Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mări-Danubius-RO
– realizarea HUB-ului Româna de Inteligență Artificială
– realizarea de Tehnologii Avansate pentru Administrația Publică.
A doua etapă se referă la realizarea proiectului Sistemul Român de Transport cu Avioane Mici – RoSATS.

IV. NOTE
1. NOTĂ privind stadiul condiției favorizante CT4.6 Cadru de politică strategic naţional pentru sănătate

2. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba-Iulia în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în cartea funciară nr. 115981, respectiv 115982 Alba-Iulia din domeniul public al Municipiului Alba-Iulia în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea ministerului de resort şi concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ,,Transelectrica” S.A., pentru realizarea obiectivului de investiţii de utilitate publică şi interes naţional ,,Deviere linie aeriană de energie electrică LEA 220 kV d.c. Mintia – Alba-Iulia/Alba-Iulia – Şugag, LEA 220 kV d.c. Cluj Floreşti – AlbaIulia/Alba-Iulia – Gâlcea ”

3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Buzău, judeţul Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al Judeţului Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA în scopul construirii sediului Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzău în vederea desfășurării activităților de interes național în condiţii optime

4. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâriprivind trecerea unui teren situat în municipiul Bucureşti, str. Răzoare nr. 52, sector 6, din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Direcţia Generală de Protecţie Internă

V. RAPOARTE
1. RAPORT privind activitatea de audit public intern din România, pentru anul 2021

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 inițiative legislative

***

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței din data de 5 octombrie 2022, potrivit unui comunicat.

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Acordului privind Garanţia Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene în legătură cu Acordul de contribuţie între România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului lnvestEU, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce priveşte utilizarea materialelor lemnoase şi a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind constituirea, organizarea şi funcționarea Băncii de Investiții şi Dezvoltare S.A.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea adresei poştale, a codului de clasificaţie şi a caracteristicilor tehnice ale imobilului cu nr. MF150344, aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Păduri 2030
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi a Hotărârii Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 318/2022 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei cuprinzând imobilul proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ- teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de Centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900, Sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900, lotul 2 km 69+000-km 85+300″
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajare dane RO-RO – Port Bazinul Nou Galaţi”
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Achiziție simulator de zbor FFS AIRBUS A320″
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea detaliilor pentru conexiunea între Autostrada Timişoara-Moraviţa (RO) şi Autostrada Belgrad – Vatin (RS), semnat la Timişoara la 23 iunie 2022
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art.8 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.1032/2022 privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei suprafeţe de teren de 10,2234 ha aflată în administrarea Agenției Domeniilor Statului, ca urmare a restituirii acesteia către persoane îndreptățite, precum şi trecerea unei suprafețe de 5,094 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafață, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi al plăţii pentru tinerii fermieri
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România ca fiind de utilitate publică
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfășurării în România a celei de-a șasea ediţii a Forumului cooperării descentralizate româno-franceze, în perioada 3 – 5 noiembrie 2022
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea şi modernizarea Palatului Administrativ – Instituţia Prefectului judeţul Sibiu”
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe din blocul 3A nr. 10,Str. Sporturilor, Cartier Episcopiei, municipiul Buzău, judeţul Buzău, construit prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea acestora
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventor ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Național al Audiovizualului
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 150
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind datele de identificare şi elementele de individualizare ale creanței care face obiectul preluării de către Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului asupra Societății Transbordare Vagoane Marfă SA – în faliment
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 240
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 135
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 1108 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului
30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declasificarea Hotărârii Guvernului nr. S-639/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român
31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 3352 aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
32. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea imobilului 2734 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Borcea, judeţul Călăraşi şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
33. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 752 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorilor de inventar şi a descrierii tehnice a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Societăţii Naţionale ,,Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi din acestea şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
34. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuţiei financiare restante a României pentru anul 2019, anul 2020 şi plata parţială a contribuţiei financiare restante pentru anul 2021 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
35. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Uniunea Jurnaliştilor Maghiari din România ca fiind de utilitate publică
36. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acordării unui ajutor Guvernului Republicii Moldova constând într-o cantitate de 200 mii metri steri (cv. 130 mii metri cubi) lemn pentru încălzire de către Guvernul României
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi instituțiilor din subordine/coordonare
3. MEMORANDUM cu tema: Memorandum privind înființarea în cadrul Secretariatului General al Guvernului a unei structuri pentru asigurarea executării hotărârilor pronunțate de CEDO prin care s-a constatat încălcarea Convenției ca urmare a neexecutării unor hotărâri judecătorești pronunțate împotriva unor debitori publici din România
4. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis – Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului; Programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și mijlocii – în politicile economico-bugetare și financiare ale statului Român
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul apărării
6. MEMORANDUM cu tema: Donarea unui pachet de bunuri de resort medical aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Guvernul Republicii Moldova, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu virusul SARS-CoV- 2
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea a 30 de posturi cu atribuții în gestionarea fondurilor europene (POIM, POT, PNRR) din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023
9. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unor măsuri în scopul realizării obiectivelor naţionale în domeniul tehnologiilor avansate

IV. NOTE
1. NOTĂ privind stadiul condiției favorizante CT4.6 Cadru de politică strategic naţional pentru sănătate
2. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba-Iulia în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în cartea funciară nr. 115981, respectiv 115982 Alba-Iulia din domeniul public al Municipiului Alba-Iulia în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea ministerului de resort şi concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ,,Transelectrica” S.A., pentru realizarea obiectivului de investiţii de utilitate publică şi interes naţional ,,Deviere linie aeriană de energie electrică LEA 220 kV d.c. Mintia – Alba-Iulia/Alba-Iulia – Şugag, LEA 220 kV d.c. Cluj Floreşti – Alba Iulia/Alba-Iulia – Gâlcea ”
3. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Buzău, judeţul Buzău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al Judeţului Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA în scopul construirii sediului Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzău în vederea desfășurării activităților de interes național în condiţii optime
4. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui teren situat în municipiul Bucureşti, str. Răzoare nr.52, sector 6, din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Direcţia Generală de Protecţie Internă

V. RAPOARTE
1. RAPORT privind activitatea de audit public intern din România, pentru anul 2021

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 inițiative legislative

Proiectele de acte normative pot fi consultate aici.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti