Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune


06.12.2022 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Drept civil, Fiscalitate, Monitorul Oficial al României, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1164 din 5 decembrie 2022 a fost publicată Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune, din 17.11.2022.

A. Înregistrarea contractelor de închiriere de către persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor

1. Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, potrivit art. 120 alin. (61) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Organul fiscal competent este:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică rezidentă are domiciliul fiscal, potrivit legii;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul imobil care face obiectul contractului de închiriere/organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, după caz, pentru persoanele fizice nerezidente;
c) organul fiscal în raza căruia se face constatarea închirierii bunului mobil, conform dispoziţiilor legale fiscale, în cazul persoanelor fizice nerezidente.

Dacă bunul a cărui folosinţă se cedează este deţinut în comun, fiecare coproprietar are obligaţia înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

3. Pentru înregistrarea contractului de închiriere, contribuabilul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”, însoţită de o copie a contractului de închiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr şi dată, se efectuează de către contribuabil prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi semnătura acestuia.

Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.

Cererea, însoţită de copia contractului de închiriere, se depune direct la registratura organului fiscal competent, prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

4. Menţiunile privind modificarea sau încetarea contractului de închiriere se declară prin completarea şi depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.

5. Data înregistrării, la organul fiscal, a contractului de închiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este, după caz, data înregistrării la registratura organului fiscal competent, data poştei sau data înregistrării cererii pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor.

Dovada înregistrării la organul fiscal competent a contractului de închiriere, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:
a) copia cererii având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent;
b) copia cererii, însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent – pentru cererile depuse prin poştă cu confirmare de primire;
c) copia cererii, însoţită de mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

6. Compartimentul cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate, înregistrează contractele de închiriere în evidenţa contractelor de locaţiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

7. Înregistrarea contractelor de închiriere în evidenţa organizată de către organul fiscal competent se efectuează de către compartimentul de specialitate în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

8. Cererea şi documentele depuse de contribuabil în format hârtie se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, iar formatul electronic în arhiva de documente electronice.

9. Evidenţa contractelor de locaţiune se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor.

10. Organul fiscal competent notifică persoanele fizice care figurează în evidenţele fiscale cu venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi care nu şi-au îndeplinit obligaţia de înregistrare a contractelor de închiriere. Modelul şi conţinutul formularului „Notificare privind nedepunerea la termen a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere” sunt prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

11. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se înaintează spre aprobare conducătorului organului fiscal competent.

12. Copia notificării se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov (aparat propriu şi unităţi subordonate) şi prin prezenta procedură.

13. Notificarea se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

B. Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatori, potrivit prevederilor Codului civil

14. Locatorii pot înregistra la organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală contractele de locaţiune pe care le încheie prin înscris sub semnătură privată în calitate de locator atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice, potrivit prevederilor art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.

16. Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune cererea, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, însoţită de o copie a contractului de locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi semnătura acestuia.

Cererea se completează şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. La cerere se anexează copia contractului de locaţiune.

17. Menţiunile privind modificarea sau încetarea contractului de locaţiune se declară prin completarea şi depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.

18. Data înregistrării contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor.

Dovada înregistrării la organul fiscal competent a contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este copia cererii, însoţită de mesajul electronic de confirmare a depunerii.

19. Prevederile pct. 6-9 din secţiunea A se aplică în mod corespunzător.

Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2023

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti