Secţiuni » Sustenabilitate
Sustenabilitate
EnergieProtecţia mediului

Laureații premiilor UJR


08.12.2022 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Selected, Sistemul judiciar, Sustenabilitate
JURIDICE - In Law We Trust

1. Premiul special de Excelență

Domnului prof. univ. dr. ANDREI MARGA (a se vedea LAUDATIO) pentru o viață dedicată apărării și promovării libertății, democrației, demnității și identității naționale românești în lume

LAUDATIO – PROFESOR UNIV. DR. ANDREI MARGA

Fără nici urmă de îndoială, Uniunea Juriștilor din România cinstește cu precădere ținuta intelectuală a unor aleși ai sorții, oameni cu destine și prestații speciale, cu vocație și dedicați profesiunii, dar mai ales ține să pomenească în analele sale nume și personalități posedate de daimonul unic al modelului emblematic.

Modele sunt, pentru cartea de temelie a Uniunii noastre, acei intelectuali care posedă virtutea rară de a sta fața în față cu propria conștiință în fiecare moment al vieții lor publice. Vorbim despre oameni cu tărie de stâncă și realitatea însăși nu poate fi modificată dacă nu le urmează sfatul, temeiul de gândire, direcția pe care o indică.

Am avut, și avem, cu toții privilegiul de a fi contemporani cu o personalitate publică pe care cultura largă, logica și echilibrul personal dat de o corectă așezare în spațiul argumentativ, ne-au impus-o drept ceea ce numim MODEL de urmat în spațiul public și politic românesc. O personalitate care, în gestica intervențiilor publice, s-a păstrat în echilibru perfect față de orice ideologie deturnată: o logică structurată după interesul național, deloc patetic, deloc naționalist. „Mi-este drag Platon, dar mi-e mai drag Adevărul” pare a fi sintagma antică potrivită prestațiilor și elocinței profesorului universitar Andrei MARGA.

Un om și un destin asupra căruia nu pare să fi lăsat urme plecarea din funcții publice importante; pentru că domnia sa nu poate fi exclus și nici ignorat atunci când își afirmă poziția sau punctul de vedere în afacerile țării. Dumnealui a rămas, așa cum spuneam, stâncă, pentru că activismul său politic nu a fost vreodată cu intenție partinică, ci doar intenția de a ilustra și apăra o convingere, o perspectivă benefică momentului și salutară viitorului.

Profesorul Marga știe din experiența istoriei politice cum stau lucrurile, iar cultura sa mare în domeniu îi conferă autoritatea de a-și spune punctul de vedere, chiar dacă acesta cadrează ori nu poziției oficiale. Cu atât mai lăudabilă este atitudinea de frondă argumentată și sfidarea autorității când la temeiul poziției adoptate stă știința, experiența și patriotismul nedisimulat și curat.

Spuneam, la debutul acestui scurt Laudatio că Uniunea noastră cinstește Omul al cărui daimon îl așază drept MODEL uman de excepție pentru o națiune, pentru o generație cel puțin.

Premiul special de excelență pe care îl oferim azi profesorului universitar Andrei Marga nu privește doar poziția domniei sale în chestiunile arzătoare ale momentului sau ale momentelor ultimilor ani, ci îl acordăm pentru modelul de atitudine și ținută publică a unui intelectual român care a gândit și acționat având patria în suflet.

Memoria ni-l indică și reamintește pe omul care a pus tehnica cercetării logice, cultura politică și umanistă în apărarea imaginii țării, suveranității și independenței sale.

Premiem astăzi Modelul uman și intelectual ANDREI MARGA.

Felicitări, domnule Profesor!

2. Premiul special de Excelență

Domnului prof. univ. dr. LUCIAN BERCEA, decan al Facultății de Drept (UVT) (a se vedea LAUDATIO)
coordonarea și editarea volumului de reflecții privind modul în care dreptul este surprins în imagini, Imago iuris. Imaginarul dreptului

LAUDATIO PROF. UNIV. DR. LUCIAN BERCEA, DECAN AL FACULTĂȚII DE DREP, (UVT)

Când Arta și Dreptul își dau mâna, rezultatul nu poate fi decât un regal de o înaltă ținută estetică. Imago iuris. Imaginarul dreptului reprezintă o carte-obiect care cuprinde între paginile sale un “potpourri” de eseuri măiestrit scrise de condeiul profesioniștilor Dreptului, juxtapuse unor celebre opere de artă vizuală semnate de mari artiști ai timpurilor trecute sau ai lumii contemporane.

Conceptul în sine presupune o interdisciplinaritate pe cât de rațională și dinamică, pe atât de delicată și avangardistă: Justiția, în esența sa, reprezintă atât una dintre marile valori ale umanității, cât și arta de a distinge între Bine și Rău, așa cum Arta, cu precădere cea vizuală, invită la reflecții asupra acelorași valori fundamentale ale umanității – Binele, Adevărul, Frumosul. Principii inerente Justiției și, implicit, Dreptului.

Unsprezece capitole și un pretext, toate sub bagheta “magicianului” prof. universitar LUCIAN BERCEA, editorul vizionar care a adus la lumină acest proiect temerar. De la Alegorii, Simboluri, Metafore, Instantanee, Geneze și Perspective, până la Judecăți, Construcții, Orizonturi, Sfere și Relații, secțiunile cărții-obiect ne încântă cu o luxuriantă călătorie prin Istoria Artei filtrată prin lentila cristalină a Dreptului.

Capodopere ale artelor plastice construite în jurul metaforei Justiției (sau care sugerează acest concept) au constituit piatra de temelie pe care s-au clădit eseuri superbe, profund filozofice, demonstrând încă o dată că iubitorii Dreptului sunt posesorii unei vaste culturi, cu ramificații în diverse arii, iar gustul lor estetic , precum și dexteritatea lor în a „mânui” instrumentele discursive specifice criticului de artă, îi plasează, absolut legitim, în galeria personalităților plurivalente și a rafinamentului cultural.

Ținuta grafică excepțională a lucrării- o carte cu greutate, atât în sens propriu, cât și în sens figurat – ne obligă, în calitate de cititori, la o anumită reverență: cartea-obiect trebuie citită și vizualizată pe îndelete, cu voluptatea iubitorului de Artă și a pasionatului de Drept.

De la clar-obscurul lui Caravaggio, până la formele abstractizate propuse de Kandinsky, autorii eseurilor ne-au delectat cu rafinate cronici artistice, cu inserții de intertextualitate bine dozate și cu o eleganță a scriiturii demnă de un om de Litere sau de un filosof.

Ca o concluzie în urma lecturii/ vizualizării acestei cărți, eu personal nu pot afirma decât că Lumea Dreptului, cu rigoarea și cerebralitatea sa, poate fuziona, în cel mai fericit mod, cu Lumea Artei, asemenea unei acuarele ale cărei pete de culoare se întrepătrund suav, fără stridențe inutile, pe suprafața albă a colii de hârtie.

Sincere felicitări profesorului – editor Lucian Bercea, autorilor textelor și întregii echipe, tuturor celor care au colaborat în cadrul acestui proiect de anvergură, o muncă titanică ce a dăruit publicului larg această nestemată editorială pe care astăzi o cinstim acordându-i pe deplin merit Premiul Special de Excelență al Uniunii Juriștilor din România.

Aș dori ca această carte-obiect să deschidă apetitul cititorilor atât pentru sfera artelor vizuale, cât și pentru sfera științelor juridice și să devină un precedent de bun augur pentru sectorul aparițiilor editoriale care nu vizează strict segmentul profesioniștilor din anumite domenii, ci și pe acela al unui public mai puțin specializat, dar care este interesat de cultură.

Felicitări, domnule Profesor!

3. Premiul „Mihail Eliescu”, în domeniul dreptului civil

Domnului CRISTIAN DUȚESCU
Teoria generală a bunurilor, Editura Universul Juridic

Laudatio Cartea domnului Cristian Mircea Duțescu, Teoria generală a bunurilor, publicată de ed. Universul juridic, cred că reprezintă o lucrare de referință în domeniu și din capul locului aș vrea să spun că ea, ca o operă monumentală, reușește să fundamenteze nevoia creării unui regim juridic unitar aplicabil tuturor bunurilor. Uriașă provocare autorului, și apreciam noi, foarte reușită și inovatoare. Ca atare, domnul avocat Cristian Mircea Duțescu, recunoscut practician cu precădere în domeniul pieței de capital și nu numai, și-a propus să demonstreze trei chestiuni esențiale interdependente și mai puțin abordate în lucrările actuale din domeniul dreptului civil. Acestea ar fi: 1. Împrejurarea că toate bunurile sunt incorporale și că este o contradicție în termeni în folosirea noțiunii de „bun corporal”; 2. Opinia că toate bunurile trebuie să fie supuse unui regim juridic unitar, indiferent de natura corporală sau incorporală a lucrului pe care este grefat un bun; 3. Bunurile sunt limitate la numărul drepturilor subiective recunoscute de societate prin intermediul legilor, cutumelor sau practicii judiciare.

Toate acestea argumentate și explicate extrem de coerent și logic pe aproape 1000 de pagini, cu o bibliografie de 700 de titluri.

Au mai primit nominalizări:
Șerban Diaconescu și Paul VasilescuIntroducere în Dreptul civil, Vol. I, Editura Hamangiu

4. Premiul „I. L. Georgescu”, în domeniul dreptului civil – pentru lucrări în legătură cu relațiile comerciale

– Domnului RADU BUFAN
– Doamnei ANDREEA DELI-DIACONESCU
– Doamnei MIHAELA SĂRĂCUȚ

Tratat practic de insolvență, volumul I, Editura Hamangiu

Lucrarea Tratat practic de insolvență vol. 1, apărută sub patronajul Institutului National pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență și a Centrului pentru Dreptul Afacerilor Timișoara având în calitate de coordonatori o tripleta academică de mare anvergură compusă din domnul RADU BUFAN, doamna ANDREEA DELI-DIACONESCU și doamna MIHAELA SĂRĂCUȚ, reușește pe parcursul a 1200 de pagini să sintetizeze cu spirit critic, în mod riguros și coerent o îndelungată cercetare efectuată cu un efort intens de un colectiv extrem numeros – 35 de persoane, într-o carte monumentală.

Tratând în mod complet procedura insolventei în detaliu analizată și explicată, autorii au apreciat că ea trebuie văzută atât din perspectiva teoretica a conceptelor, principiilor si regulilor stabilite de legiuitor, dar mai ales din perspectiva practica a mult prea numeroaselor interpretări, în spețe și ipoteze de lucru, care se regăsesc in practica judiciara apăruta după 2014(legea 85)

Drept urmare s-a găsit pe deplin justificată de către UJR acordarea distincției si, așteptam cu interes profesional si nu numai elaborarea si publicarea următorului vol. care sa analizeze atât actul normativ de implementare Directivei 1023/2019 UE cat și aspectele economice relevante degajate în procedura insolvenței.

Au mai primit nominalizări: Dan Adrian Cărămidariu, Contractul standard în afaceri, Ed. Universul Juridic

5. Premiul „Viorel Mihai Ciobanu”, în domeniul dreptului procesual civil și dreptului internațional privat

Doamnei RAMONA ELISABETA CÎRLIG
Conflictul de legi în arbitrajul internațional, Editura Universul Juridic

Cartea doamnei RAMONA ELISABETA CÎRLIG Conflictul de legi în arbitrajul internațional se ocupa în esența sa de – determinarea legii aplicabile procedurii si fondului de către tribunalele arbitrale atunci când este vorba de un raport juridic in care exista un element de extraneitate.

Din capul locului, doamna avocat remarca cu justețe ca mecanismele de gestionare a conflictelor de legi in cadrul arbitrajelor internaționale sunt mult mai flexibile decât normele conflictuale clasice dintr-un sistem de drept național și au desigur, ca atare, și un mai mare grad de incertitudine.

Constatăm în lucrare, că sunt avute în vedere teoriile viziunile și mentalitățile reflectate in literatura de specialitate, in legislațiile naționale si in regulile de arbitraj, iar cartea premiată este consecventă în principal bazându-se pe analiza jurisprudenței arbitrale, acolo printr-o munca intensă și un efort intelectual de apreciat al tinerei juriste se identifică si se extrag tipare, modele, bune practici sau practici repetative adoptate ori preferate de arbitri în soluționarea complexelor probleme de drept internațional privat.

Și nu în ultimul rând este pusă în evidența importanta autonomiei procedurale a părților care în arbitrajul internațional este considerabilă având restricții minime.

6. Premiul „Vintilă Dongoroz”, în domeniul dreptului penal și al dreptului procesual penal

Doamnei LUMINIȚA CRIȘTIU-NINU
Apelul în procesul penal, Editura Universul Juridic

Lucrarea doamnei Luminița Criștiu-Ninu este o carte de referință emanată din spiritul studios, meticulos și profund al unui magistrat cu experiență.

În justiția represivă, hotărârile perfecte reprezintă un ideal imposibil de atins de unde și nevoia existentei în sistemul judiciar a unor căi de atac care să dea posibilitatea verificării hotărârilor instanței de fond. Lucrarea premiată este fundamentată pe o analiză profundă a cadrului normativ vechi și nou în materia apelului penal, al literaturii de specialitate, a dreptului comparat și, desigur, a jurisprudenței române și străine. În egală măsură constatăm că autoarea și-a propus, și apreciem noi că a și reușit, printre obiectivele studiului următoarele: identificarea elementelor de noutate aduse de legislația penală și procesual-penală în România, intrate în vigoare la 1. 02.2014, stabilirea locului și rolului apelului în actuala configurație a căilor de atac, modalitatea în care reglementările existente dau eficiență dreptului la două instanțe în materie penală (în acord cu dispozițiile art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului) modalitatea în care noul apel devaluează cauza în fața instanței de control, suficiența și concludența dispozițiilor care reglementează procedura apelului, dar și a celor care prevăd soluțiile pe care instanța de apel le pronunță la sfârșitul celei de-a doua judecăți a fondului cauzei.

Au mai primit nominalizări:

– Anca Ioana Negru, Administrarea și aprecierea probelor în procesul penal, Ed. Universul Juridic.
– Cristina Nicorici, Infracțiunea comisivă prin omisiune, Ed. Universul Juridic
George Alexandru Lazăr, Andra Roxana Trandafir, Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed, Solomon

7. Premiul „Anibal Teodorescu”, în domeniul dreptului public – pentru lucrări altele decât cele din domeniul dreptului penal

– Domnului IOAN LAZĂR
Dreptul finanțelor publice, volumul I, Dreptul bugetar, Editura C.H. Beck

Lucrarea apare într-un domeniu în care se caută mereu informația exactă și actuală și ea se remarcă printr-o structură originală ceea ce i-a permis autorului o mai ușoară integrare a diferitelor și complexelor teme cuprinse în cartea premiată. S-a remarcat de asemenea echilibrul existent între expunerea și analiza principiilor care reglementează fiecare temă și, în mod special, a acelor elemente care rămân perene. Este evidentă experiența în scriere și în practică pe care le are autorul și apreciem că această carte reprezintă o foarte bună pledoarie pentru înțelegerea temelor principale ale dreptului finanțelor publice.

– Domnului OLIVIU PUIE
Tratat teoretic și practic de contencios administrativ (3 volume), Editura Universul Juridic

Monumentala lucrare Tratat teoretic și practic de contencios administrativ, elaborată în trei volume în aproape 4000 de pagini reflectă un efort intelectual imens pe care autorul l-a făcut în ultimii ani în contextul mutațiilor semnificative aduse instituției contenciosului administrativ, prin dispozițiile legii 212/2018 ale Codului administrativ, ale Codului de procedură fiscală și ale altor acte normative speciale din domeniul dreptului intern, dreptului convențional și dreptului unional. Tratatul scoate în evidență în mod exhaustiv, complex și disciplinar, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic, cea mai complexă și controversată instituție a dreptului public, instituția contenciosului administrativ. Apreciem că el reprezintă un punct de referință în dreptul românesc, atât pentru autoritățile publice cu atribuții în materie, practicienei ai dreptului, cât și pentru cadrele universitare și studenți. Subliniem că valorificând doctrina și jurisprudența română și străină precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, a Curții Europene de Justiție de la Luxemburg, lucrarea analizează și acordă o atenție deosebită, întregii materii, fără a neglija problematica executării, atât a hotărârilor judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ, cât și a celor pronunțate de alte instanțe decât cele de contencios administrativ.

Au mai primit nominalizări:
Ovidiu Podaru, Drept administrativ, Vol. I, Ed. Hamangiu
Andrei Răzvan Lupu, Constituția și Dreptul Uniunii Europene, Ed. C. H. Beck

8. Premiul „Andrei Rădulescu”, în domeniul științelor juridice interdisciplinare
– Domnului GEORGE-ALEXANDRU LAZĂR
– Doamnei ROXANA STANCIU
– Doamnei ANDRA-ROXANA TRANDAFIR
– Domnului NICOLAE-HORIA ȚIȚ
Poprirea. O triplă perspectivă – civilă, fiscală și penală, Editura Hamangiu

Cartea celor patru autori este o lucrare de sinteză care tratează materia popririi într-o modalitate ce urmărește să clarifice numeroasele probleme pe care practica le-a evidențiat. Instituția este analizată dintr-o triplă perspectivă într-o manieră noua fiind reunite considerațiile cu privire la poprirea asiguratorie și cea executorie în materie civilă și fiscală, precum și cele în legătură cu măsura asiguratorie a popririi în procesul penal. Prin urmare este evident că răspunde în principal practicienilor la numeroasele dileme apărute și tratate cu răspunsuri diferite, în principal de către instanțele de judecată, lucrarea reprezentând rodul unei cercetări îndelungate și fiind în mod evident un reper de anvergură pentru cercetătorii în domeniu.

Au mai primit nominalizări:
Enciclopedia juridică română, vol. II sub coordonarea prof. Iosif Urs și prof. Adrian Severin, Ed. Universul Juridic
Mircea Dan Bob Bocșan, Sevastian Cercel, Despre r (evoluții) în Drept. Studii dedicate centenarului Vladimir Hanga, Ed. Academiei Române
D. A. Cărămidariu, Contractul standard în afaceri, Ed. Universul Juridic
– Ramona Elisabeta Cîrlig, Conflictul de legi în arbitrajul internațional, Ed. Universul Juridic
– Nicoleta Mirela Năstăsie, Cooperare, comunicare și coordonare în insolvența transfrontalieră a grupului de societăți, Ed. Universul Juridic

9. Premiul „Grigore G. Păucescu”, pentru debut în doctrina juridică

Doamnei ALINA-EMILIA CIORTEA
Uzufructul – modalitate de exprimare a drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor, Editura Universul Juridic

Beneficiara premiului „Grigore G. Păucescu”, este lucrarea „Uzufructul – modalitate de exprimare a drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor” Elaborată după absolvirea școlii doctorale, o laborioasă cercetare și un competent studiu de doamna Alina-Emilia CIORTEA.

Ne-a atras atenția motivul care a determinat-o pe autoare să se aplece spre cercetarea profunda dedicata dreptului de moștenire al soțului supraviețuitor.

S-a găsit justificata nevoia unei analize evolutive a materiei succesiunii legale rezultând după un studiu aprofundat importanta factorului uman cat si desigur impactul pe care actualele relații sociale le imprima asupra poziției partenerului de viată in sânul familiei si in egală măsura asupra naturii juridice a dreptului dobândit din moștenirea defunctului.

Este evident că dintr-o lucrare elaborată cu o asemenea acuratețe nu putea lipsi – identificarea trăsăturilor fundamentale ale dreptului de uzufruct și a modului în care drepturile și obligațiile titularilor pot fi ajustate astfel încât – subliniază autoarea- să contribuie la o exploatare sustenabilă a bunului.

Așa fiind constatăm că ecoul declanșat de decesul unei persoane care se resimte puternic atât in intensitatea și profunzimea sentimentelor trăite de familie implică, vrem sau nu vrem și angrenaje juridice complexe pentru care exista soluții legale dar și umane.

Au mai fost nominalizate:
– Luminița Criștiu-Ninu, Apelul în procesul penal, Ed. Universul Juridic
– Cristina Nicorici, Infracțiunea comisivă prin omisiune, Ed. Universul Juridic
– Despina Marhta Ilucă, Operațiuni de finanțare participativă în dreptul comerțului internațional, Ed. Hamangiu
– Nicoleta Mirela Năstăsie, Cooperare, comunicare și coordonare în insolvența transfrontalieră a grupului de societăți, Ed. Universul Juridic

10. Premiul Revistei „Dreptul”, pentru publicistică științifică în domeniul juridic

Doamnei IOANA-ANAMARIA FILOTE-IOVU

11. Premiul Societății „Titu Maiorescu”, pentru contribuția semnificativă la dezvoltarea și promovarea culturii juridice

Domnului prof. univ. dr. av. IOAN CHELARU

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro