Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Excepție de neconstituţionalitate admisă: Prin OUG nu se poate diminua cuantumul pensiei, nici prin instituirea de impozite, nici prin instituirea de alte contribuții. UPDATE: SGG recomandă adoptarea unei OUG care să stabilească modalitățile de restituire a sumelor reţinute în temeiul OUG nr. 130/2021


18.01.2023 | JURIDICE.ro
Secţiuni: CCR, Drept constitutional, Dreptul muncii, Dreptul securitatii sociale, Monitorul Oficial al României, Selected
JURIDICE - In Law We Trust

Miercuri, 18 ianuarie 2023, Guvernul a luat act de Nota privind litigiile generate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Nota de care Guvernul a luat act include o analiză a situației generate de modificările legislative aduse OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Începând cu luna ianuarie 2022 veniturile din pensii au fost grevate de contribuțiile de asigurări sociale de sănătate, reținerea făcându-se la sursă de către casele teritoriale de pensii sau, după caz, de Casele sectoriale de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, prin aplicarea unui procent de 10% cu privire la sumele ce depășesc 4.000 de lei.
Prin decizia nr. 650 din 15 decembrie 2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat neconstituționalitatea unor prevederi din OUG nr. 130/2021.

Este previzibil faptul că persoanele care au solicitat restituirea sumelor reținute din pensie cu titlul de CAS începând cu luna ianuarie 2022 până la momentul reținerii vor obține din partea instanțelor judecătorești soluții favorabile. Având în vedere numărul mare de pensionari afectați de dispozițiile OUG nr. 130/2021 și faptul că acesta ar putea crește în perioada următoare, Nota prezentată Guvernului include soluția reglementării efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 650/2022, printr-un act normativ de același nivel cu OUG nr. 130/2021, care să stabilească modalitățile de restituire a sumelor reținute cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate de către Casele teritoriale de pensii sau, după caz, de Casele sectoriale de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații.

Nota poate fi consultată aici.

***

Secretariatul General al Guvernului, printr-o notă de informare, a transmis că „este previzibil faptul că reclamanții care au solicitat restituirea sumelor reţinute din pensie cu titlu de CAS, începând cu luna ianuarie 2022 și până la momentul încetării reținerii, vor obține din partea instanțelor judecătorești soluții favorabile, indiferent care vor fi apărările formulate în aceste dosare pentru Guvernul României. Doctrina și practica judecătorească s-au pronunțat în situații similare în sensul că nu pot fi menținute efectele nelegale ale unui act normativ declarat neconstituțional, plecând de la premiza că orice act emis în temeiul unei dispoziţii legale care aduce atingere valorilor şi principiilor constituționale este la rândul lui neconstituţional (quod nullum est, nullum producit effectum).

De altfel, trebuie observat că prin art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 a fost creat cadrul legal în vigoare pentru învestirea instanţelor de contencios administrativ cu acţiuni formulate împotriva ordonanţelor guvernului.

Având în vedere numărul mare de pensionari afectați de dispozițiile O.U.G. nr. 130/2021, apreciem că numărul litigiilor generate de Decizia Curţii Constituţionale nr. 650/2022 va crește exponenţial în următoarea perioadă, ceea ce va determina blocaje în activitatea instituției, dar și a instanțelor judecătorești. În plus, cheltuielile publice determinate de astfel de procese ar putea avea consecinţe grave în privința bugetului de stat.

Pentru a evita această situație, opinăm că Guvernul României ar putea să reglementeze efectele Deciziei Curţii Constituționale nr. 650/2022, printr-un act de același nivel cu O.U.G. nr. 130/2021, care să stabilească modalitățile de restituire a sumelor reţinute cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate de către Casele teritoriale de pensii sau, după caz, de Casele sectoriale de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informaţii.

În acest context, menționăm că într-o situație similară a fost adoptată O.U.G. nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Apreciem că se impune adoptarea de către Guvernul României a unei ordonanțe de urgență care să stabilească modalitățile de restituire a sumelor reţinute în temeiul O.U.G. nr. 130/2021 cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate de către Casele teritoriale de pensii sau, după caz, de Casele sectoriale de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.”

:: Nota

***

Luni, 9 ianuarie 2023, Casa Națională de Pensii Publice a dat publicității următorul comunicat:

„În data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 1262, a fost publicată Decizia nr. 650 din data de 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României, prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au fost declarate neconstituționale.

Subliniem faptul că, în conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 147 din Constituţia României, „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Pe cale de consecință, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii care depășesc suma de 4.000 de lei nu se mai rețin de la data de 28 decembrie 2022.

Având în vedere că documentele de plată/de informare (taloanele de pensie) aferente drepturilor lunii ianuarie 2023 erau deja tipărite și distribuite în teritoriu la data publicării Deciziei CCR, Casa Națională de Pensii Publice va avea posibilitatea de a implementa dispozițiile acesteia prin neaplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate și restituirea sumelor reținute cu acest titlu de la data publicării Deciziei, începând cu luna februarie 2023.

De reținut!!!

° Aplicarea întocmai a dispozițiilor Deciziei nr. 650/2022 a Curții Constituționale a României nu presupune restituirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente întregului an 2022;

° Restituirea sumelor care fac obiectul Deciziei se face din oficiu; ca atare, nu este necesară depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii în evidența căreia se află pensionarul.”

***

Joi, 29 decembrie 2022, Casa Națională de Pensii Publice a dat publicității următorul comunicat:

În data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 1262, a fost publicată Decizia nr. 650 din 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în OUG. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sunt neconstituționale.

În temeiul art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, începând cu data de 28 decembrie 2022, nu se mai reține contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei pentru fiecare drept de pensie.

Având în vedere că la această dată s-a încheiat achitarea drepturilor de pensie aferente lunii decembrie 2022 și procedura plății drepturilor de pensie aferente lunii ianuarie 2023 este finalizată (tipărirea documentațiilor de plată și transmiterea în teritoriu a sumelor), CNPP are posibilitatea de a implementa Decizia Curții Constituționale prin neaplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate și restituirea sumelor reținute cu acest titlu de la data publicării Deciziei, începând cu luna februarie 2023.

***

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1262 din 28 decembrie 2022 a fost publicată Decizia nr. 650/2022 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f^2 )], pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) pct. a^1 )], pct. 14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 3-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct. 16 [cu referire la art. 157^3 ], pct. 17 [cu referire la sintagma „precum și al veniturilor din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 4-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2 ), alin. (5) în privința trimiterii la art. 157^3 și alin. (7^1 )] și pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2 )] și ale art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16, 18 în privința alin. (1) și (5) ale art. 168 și pct. 19] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

***

Joi, 15 decembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f ind. 2)], pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) pct. a ind. 1)], pct. 14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul titlului secţiunii a 3-a capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct. 16 [cu referire la art. 157 ind. 3], pct. 17 [cu referire la sintagma „precum și al veniturilor din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 4-a capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f ind. 2), alin. (5) în privința trimiterii la art. 157 ind. 3 și alin .(7) ind. 1] și pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f ind. 2)] și art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16, 18 în privința alineatelor (1) și (5) ale art. 168 și pct. 19] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit unui comunicat.

În esență, Curtea a reținut că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 a diminuat cuantumul pensiei prin instituirea unei contribuții la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Or, prin  ordonanță de urgență nu se poate diminua cuantumul pensiei, nici prin instituirea de impozite, nici prin instituirea de alte contribuții, pentru că o asemenea măsură conduce la o afectare a dreptului la pensie prevăzut de art. 47 alin. (2) din Constituție, fiind, astfel, contrară art. 115 alin. (6) din Constituție, care interzice afectarea drepturilor și libertăților fundamentale prin ordonanțe de urgență.

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro