Secţiuni « Articole » RNSJ - Revista de note şi studii juridice
RNSJ - Revista de note şi studii juridiceNote de studiuStudii
Condiţii de publicareDespre revistă

Suspendarea provizorie potrivit Legii nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport


04.01.2023 | Cristian DIMA
Secţiuni: Articole, Dreptul sportului, RNSJ, Selected, Studii
JURIDICE - In Law We Trust
Cristian Dima

Cristian Dima

I. Noțiune și cadrul legislativ

În cadrul gestionării rezultatelor controlului doping – etapă a controlului doping[1] – organizația anti-doping competentă să gestioneze rezultatele controlului doping constată obligativitatea suspendării provizorii din activitatea sportivă sau, după caz, poate dispune suspendarea provizorie a sportivului, personalului asistent al sportivului sau altor persoane din activitatea sportivă.

Codul Mondial Anti-Doping stabilește principiile ce trebuie avute în vedere de către organizaţiile anti-doping cu privire la gestionarea a rezultatelor[2], ca etapă a controlului doping, precum și principiile ce trebuie avute în vedere, cu privire la suspendarea provizorie, acestea având obligația de a gestiona rezultatele controlului doping pe baza unei proceduri administrative de cercetare prealabilă a unei posibile încălcări a reglementărilor anti-doping care să respecte cel puțin cerințele prevăzute de standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor[3].

Suspendarea provizorie este definită ca fiind interdicţia dispusă temporar până la luarea deciziei finale, sportivului sau a unei persoane faţă de care a fost formulată o acuzaţie de încălcare a regulamentelor anti-doping de a participa în orice competiţie sau de a desfăşura orice activitate, în conformitate cu art. 107 alin. (1) – (4) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport[4].

Natura juridică a suspendării provizorii nu este aceea de sancțiune pentru încălcarea reglementărilor anti-doping ci de măsură provizorie obligatorie, prin efectul legii, în cazuri expres și limitativ prevăzute, facultativă sau voluntară, atunci când se dispune de către organizația anti-doping competentă sau, după caz este acceptată de către sportivul, personalul asistent al sportivului sau altă persoană, față de care s-a formulat acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping.

Dispozițiile legale care reglementează suspendarea provizorie sunt prevăzute în conținutul art. 80 din Legea nr. 310/2021. Regimul juridic aplicabil suspendării provizorii, care este același cu cel aplicabil suspendării din activitatea sportivă, ca sancțiune pentru încălcarea reglementărilor anti-doping[5], cu particularitățile ce rezultă din natura juridică a suspendării provizorii.

II. Suspendarea provizorie. Domeniul de aplicare, clasificare, efectele suspendării provizorii și înlăturarea efectelor suspendării provizorii.

II. 1. Domeniul de aplicare

Potrivit dispozițiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 310/2021, suspendarea provizorie este o măsură care se poate dispune în situaţia în care sportivul, personalul asistent al sportivilor sau altă persoană căruia/căreia li s-a adus la cunoştinţă acuzaţia de încălcare a reglementărilor anti-doping nu acceptă suspendarea provizorie voluntară.

Așadar, suspendarea provizorie ca măsură administrativă se dispune în cadrul procedurii administrative de gestionare a rezultatelor controlului doping următoarelor categorii de persoane cărora le-au fost aduse la cunoștință acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping, care nu acceptă suspendarea provizorie voluntară:

a) sportivii;

b) personalul asistent al sportivilor;

c) alte persoane.

II. 1. a) În cazul sportivilor suspendarea provizorie obligatorie se dispune pe baza unui rezultat pozitiv al probei A sau a unui rezultat pozitiv din paşaportul biologic, raportat pentru o substanţă interzisă sau o metodă interzisă, alta decât o substanţă specifică sau o metodă specifică, concomitant sau imediat după notificarea cu privire la o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping, potrivit art. 80 alin. (5) și art. 154 alin. (1) din Legea nr. 310/2021 raportat la art. 7.4.1 din Codul Mondial Anti-Doping și art. 5 și art. 6.2 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor.

În cazul în care rezultatul pozitiv al probei A sau rezultatul pozitiv din paşaportul biologic este raportat pentru o substanţă specifică sau o metodă specifică, suspendarea provizorie a sportivului este facultativă, iar nu obligatorie.

De asemenea, potrivit art. 80 alin. (6) și art. 154 din Legea nr. 310/2021, coroborat cu art. 7.4.2 din Codul Mondial Anti-Doping suspendarea provizorie a unui sportiv este facultativă și cazul încălcărilor reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) – i) şi k) din Legea nr. 310/2021[6].

Ca atare suspendarea provizorie facultativă poate fi dispusă dacă sportivului i s-a adus la cunoștință acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping, potrivit art. 7 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor, iar acesta nu a acceptat suspendarea provizorie voluntară în termenele stabilite prin notificarea cu privire la o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping, cu respectarea dispozițiilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 310/2021, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor.

II. 1. b) În cazul personalului asistent al sportivilor[7] suspendarea provizorie nu poate fi decât voluntară sau facultativă.

Personalul asistent al sportivilor poate fi orice persoană fizică sau juridică care se circumscrie definiției personalului asistent al sportivilor prevăzută la art. 4 pct. 52 din Legea nr. 310/2021.

Suspendarea provizorie facultativă se impune personalului asistent al sportivilor dacă acestuia i s-a adus la cunoștință acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping, potrivit art. 7 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor, iar acesta nu a acceptat suspendarea provizorie voluntară în termenele stabilite prin notificarea cu privire la o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping, cu respectarea dispozițiilor art. 80 alin. (4) din Legea nr. 310/2021, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor.

II. 1. c) În cazul altor persoane, de asemenea, suspendarea provizorie nu poate fi decât voluntară sau facultativă.

Prin alte persoane se înţelege orice persoană fizică sau juridică, alta decât sportivii sau personalul asistent al sportivilor și cărora li se aplică, potrivit art. 1 alin. (5) dispozițiile Legii nr. 310/2021[8].

Suspendarea provizorie facultativă se impune altor persoane, dacă acestora li s-a adus la cunoștință acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping, potrivit art. 7 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor, iar acestea nu au acceptat suspendarea provizorie voluntară în termenele stabilite prin notificarea cu privire la o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping, cu respectarea dispozițiilor art. 80 alin. (4) din Legea nr. 310/2021, în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor.

II. 2. Clasificarea suspendării provizorii.

Legea 310/2021 realizează o clasificare legală a suspendării provizorii în funcție de voința legiuitorului și voința subiectelor raportului juridic care se naște ca urmare a încălcării reglementărilor anti-doping în următoarele categorii:

a) suspendarea provizorie obligatorie;

b) suspendarea provizorie facultativă;

c) suspendarea provizorie voluntară.

II. 2. a) Suspendarea provizorie obligatorie este acea măsură care se dispune în mod obligatoriu de către ANAD, prin decizie a preşedintelui ANAD, pe baza unui rezultat pozitiv al probei A sau a unui rezultat pozitiv din paşaportul biologic, raportat pentru o substanţă interzisă sau o metodă interzisă, alta decât o substanţă specifică sau o metodă specifică.

Momentul la care se dispune suspendarea provizorie obligatorie este acela în care autoritatea de gestionare a rezultatelor controlului doping, după finalizarea verificărilor cu privire la rezultatul pozitiv al probei A și rezultatul pozitiv din paşaportul biologic, potrivit Standardului internațional pentru gestionarea rezultatelor, odată cu transmiterea către sportiv a notificării cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping sau imediat după transmiterea acesteia către sportiv, potrivit art. 6 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor.

II. 2. b) Suspendarea provizorie facultativă este acea măsură care se dispune în mod obligatoriu de către ANAD, prin decizie a preşedintelui ANAD, în toate cazurile de încălcări ale reglementărilor anti-doping în care suspendarea provizorie nu este obligatorie, iar sportivul, personalul asistent al sportivului sau alte persoane nu acceptă voluntar suspendarea provizorie în condițiile art. 80 alin. (3) sau, după caz, alin. (4) din Legea nr. 310/2021.

Condițiile legale în care suspendarea provizorie facultativă se dispune de către președintele ANAD sunt următoarele:

a) față de sportivul, personalul asistent al sportivului sau o altă persoană ANAD să fi formulat acuzația de încălcare a reglementărilor anti-doping și să aducă la cunoștința acestuia în condițiile art. 7 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor controlului doping;

b) sportivul, personalul asistent al sportivului sau altă persoană să nu acceptă expres suspendarea voluntară provizorie în condițiile art. 80 alin. (2) și (3) sau, după caz, alin. (4) cu privire la suspendarea provizorie voluntară.

Aceste condiții rezultă din dispozițiile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 310/2021.

II. 2. c) Suspendarea provizorie voluntară, potrivit art. 80 alin. (2) din Legea nr. 310/2021, constă în acceptarea voluntară expresă de către sportiv sau o altă persoană[9] a unei măsuri de suspendare provizorie.

Considerăm că se are în vedere suspendarea provizorie facultativă, întrucât în cazul suspendării provizorii obligatorii aceasta se produce independent de voința expresă de acceptare a suspendării provizorii de către sportiv.

Dispozițiile Legii nr. 310/2021 conțin prevederi care reglementează condițiile în care operează suspendarea provizorie voluntară, atât pentru sportivi cât și pentru personalul asistent al sportivilor și alte persoane.

Sediul materiei cu privire la suspendarea provizorie voluntară se regăsește în conținutul dispozițiilor art. 80 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 310/2021[10].

Pentru a produce efecte suspendarea provizorie voluntară, în ceea ce privește pe un sportiv, manifestarea de voință cu privire la acceptarea voluntară a suspendării provizorii trebuie să se realizeze cel mai târziu până la expirarea unui termen de 10 zile de la raportul analitic pentru proba B sau renunțarea la proba B, în cazul încălcării reglementărilor anti-doping care presupun recoltarea probelor biologice sau data la care sportivul concurează pentru prima oară după o astfel de raportare.

În cazul încălcării reglementărilor anti-doping care nu presupun analiza de probe biologice manifestarea de voință cu privire la acceptarea voluntară a suspendării provizorii trebuie să se realizeze cel mai târziu până la expirarea unui termen de 10 zile de la notificarea cu privire la orice altă încălcare a reglementărilor anti-doping sau data la care sportivul concurează pentru prima oară după o astfel de notificare.

Pentru a produce efecte suspendarea provizorie voluntară în cazul personalului asistent al sportivilor sau a altor persoane manifestarea de voință cu privire la acceptarea voluntară a suspendării provizorii trebuie să se realizeze cel mai târziu până la expirarea unui termen de 10 zile de la notificarea cu privire la încălcarea unei reglementări anti-doping.

Așadar se consideră că sportivii, au acceptat voluntar suspendarea provizorie, potrivit ipotezei reglementate de art. 80 alin. (3) din Legea nr. 310/2021, dacă data la care se exprimă manifestarea de voință prin care aceștia acceptă suspendarea provizorie se află cuprinsă între a 10 a zi de data comunicării raportului analitic pentru proba B sau renunțarea la proba B, ori notificarea cu privire la orice altă încălcare a reglementărilor anti-doping care nu presupun analiza de probe biologice, potrivit art. 5 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor și data la care sportivul concurează pentru prima oară după o astfel de raportare sau notificare.

În cazul personalului asistent al sportivilor și a altor persoane se consideră că au acceptat voluntar suspendarea provizorie, potrivit ipotezei reglementate de art. 80 alin. (4) din Legea nr. 310/2021, dacă data la care se exprimă manifestarea de voință prin care aceștia acceptă suspendarea provizorie se află cuprinsă între data comunicării notificării privind posibila încălcare a reglementărilor anti-doping, potrivit art. 5 din Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor și a 10 a zi de la data comunicării acesteia.

Dacă sportivii, personalul asistent al sportivilor sau alte persoane nu își manifestă voința de a accepta voluntar suspendarea provizorie, potrivit art. 80 alin. (2)-(4) aceasta poate fi dispusă de către ANAD, potrivit dispozițiilor art. 80 alin (1) după aducerea la cunoștință a acuzației de încălcare a reglementărilor anti-doping, potrivit dispozițiilor art. 7 din Standardul internațional pentru gestionarea reglementărilor anti-doping.

Suspendarea provizorie obligatorie și cea facultativă se dispune prin decizie a preşedintelui ANAD, potrivit art. 80 alin. (7) din Legea nr. 310/2021.

În cazul suspendării provizorii voluntare aceasta nu se dispune prin decizie a preşedintelui ANAD, fiind suficientă manifestarea de voință expresă exprimată de către sportiv, personalul asistent al sportivului sau altă persoană că acceptă suspendarea provizorie, consemnată într-un înscris căruia ANAD îi dă dată certă.

II. 3. Efectele suspendării provizorii și înlăturarea efectelor suspendării provizorii.

II. 3. 1. Efectele suspendării provizorii

Efectele suspendării provizorii sunt reglementate în cuprinsul dispozițiilor art. 106 alin. (5), (6) și (8) și art. 107 alin. (1) din Legea nr. 310/2021.

Deși nu există o reglementare unitară a efectelor suspendării provizorii acestea pot fi deduse din conținutul dispozițiilor legale mai sus menționate.

Perioada de suspendare provizorie începe să curgă de la data când suspendarea provizorie este impusă sau a fost acceptată de către sportiv, personalul asistent al sportivilor sau altă persoană.

Data de la care începe să curgă perioada de suspendare provizorie se prevede expres atât în conținutul decizie preşedintelui ANAD cât și în înscrisul prin care sportivul, personalul asistent al sportivului sau o altă persoană își manifest expres voința de a fi suspendat provizoriu.

În lipsa acestei date perioada de suspendare provizorie începe să curgă de la data comunicării deciziei de suspendare provizorie emisă de președintele ANAD sau data certă dată de către ANAD înscrisului prin care se exprimă manifestarea expresă de voință cu privire la acceptarea suspendării provizorii.

Momentul de la care începe să curgă perioada de suspendare provizorie prezintă importanța în ceea ce privește consecințele/efectele cu privire la desfășurarea activităţii sportive de către sportiv, personalul asistent al sportivului sau a altei persoane, stabilirea sancțiunii suspendării din activitatea sportivă, atunci când se deduce din aceasta perioada de suspendare provizorie precum și a altor consecințe, potrivit dispozițiilor art. 106 din Legea nr. 310/2021.

Potrivit art. 107 alin. (1) din Legea nr. 310/2021 niciun sportiv sau altă persoană care face obiectul unei suspendări provizorii nu poate participa, pe parcursul unei perioade suspendare provizorie, în nicio calitate, la nicio competiţie sau activitate, alta decât programele autorizate de educaţie antidoping sau de reabilitare, autorizată sau organizată de către un semnatar, o organizaţie membră a semnatarului, de un club sau o altă organizaţie membră a unei organizaţii membre a unui semnatar sau la competiţii autorizate sau organizate de ligi profesioniste sau de orice organizator de manifestări sportive de nivel naţional sau internaţional sau la manifestări sportive de elită sau de nivel naţional finanţate de un organism guvernamental sau organizate pe teritoriul României de un organizator neafiliat.

Sancțiunea nerespectării măsurii suspendării provizorii este aceea că perioada de suspendare provizorie, indiferent că aceasta este o suspendare obligatorie, facultativă sau voluntară, aceasta nu se deduce din sancțiunea de suspendare din activitatea sportivă aplicată prin decizia ANAD sau a Comisiei de audiere ori a Comisiei de apel, după caz.

II. 3. 2. Înlăturarea efectelor suspendării provizorii

Legea nr. 310/2021 conține reglementării cu privire la posibilitatea înlăturării suspendării provizorii atât a suspendării provizorii obligatorii cât și a suspendării provizorii facultative.

Astfel, potrivit art. 80 alin. (8) din Legea nr. 310/2021 perioada de suspendare provizorie obligatorie și facultativă poate fi eliminată în situaţia în care sportivul dovedeşte în faţa Comisiei de audiere că rezultatul pozitiv ar fi putut fi cauzat de utilizarea unui produs contaminat sau încălcarea presupune o substanţă de abuz şi sportivul face dovada că are dreptul la o reducere a sancţiunii conform art. 87 din actul normativ mai sus menționat.

Astfel, în cazul suspendării provizorii obligatorii sportivul trebuie să facă dovada în fața Comisiei de audiere că rezultatul pozitiv ar fi putut fi cauzat de utilizarea unui produs contaminat.

Suspendarea provizorie obligatorie nu poate fi înlăturată în cazul încălcării reglementărilor anti-doping prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. a) și b) atunci când sportivul folosește metode interzise nespecifică[11].

Prin produs contaminat se înţelege, potrivit art. 4 pct. 55 din Legea nr. 310/2021, un produs care conţine o substanţă interzisă care nu este precizată pe eticheta produsului sau în informaţiile accesibile printr-un demers rezonabil de căutare pe internet.

Așadar, sportivului îi revine sarcina în cadrul procedurii de audiere în fața Comisiei de audiere sesizată de președintele ANAD, potrivit art. 80 alin. (7) din Legea nr. 310/2021, în vederea audierii în regim de urgență a sportivului, că rezultatul pozitiv ar fi putut fi cauzat de un produs care conţine o substanţă interzisă, dar care nu este precizată pe eticheta produsului sau în informaţiile accesibile printr-un demers rezonabil de căutare pe internet.

În cazul suspendării provizorii facultative sportivul trebuie să probeze că încălcarea presupune o substanţă de abuz şi acesta face dovada că are dreptul la o reducere a sancţiunii conform art. 87 din Legea nr. 310/2021.

Potrivit art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 310/2021 în cazul încălcării reglementărilor anti-doping care presupune o substanţă de abuz[12]sportivul trebuie să probeze în cadrul audierii în regim de urgență, că orice ingerare sau utilizare a unei substanţe de abuz s-a produs în afara competiţiei şi nu a avut legătură cu performanţa în sport.

Sesizarea Comisiei de audiere în cazul dispunerii suspendării provizorii este obligatorie pentru Agenția Națională Anti-Doping (ANAD), în vederea audierii în regim de urgență a sportivului.

În cazul în care sportivul nu probează îndeplinirea condițiilor care înlătură suspendarea provizorie în cadrul procedurii de audiere în regim de urgență, iar Comisia de audiere nu înlătură suspendarea provizorie, potrivit art. 80 alin. (8), decizia Comisiei de audiere nu poate fi atacată cu apel, potrivit alin. (9) al aceleiaşi dispoziții legale, decizia ANAD privind impunerea suspendării provizorii obligatorie sau, după caz, facultativă impusă sportivului își continua producerea efectelor.

În cazul suspendării provizorii facultative pentru încălcări ale reglementărilor anti-doping altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 310/2021 sportivii, personalul asistent al sportivilor sau alte persoane cu privire la care s-a dispus suspendarea provizorie au posibilitatea de a formula apel în regim de urgență împotriva deciziei de suspendare provizorie a ANAD, potrivit art. 110 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 310/2021.

Termenul de apel este prevăzut de art. 111 alin. (3) și acesta este de 5 zile de la comunicarea deciziei ANAD prin care s-a impus suspendarea provizorie facultativă. Calitatea de appellant o are numai sportivul sau o altă persoană căruia/căreia i s-a impus o suspendare provizorie.

Deși Legea nr. 310/2021 nu reglementează condițiile în raport de care Comisia de apel, poate admite un apel formulat în regim de urgență, împotriva unei decizii ANAD prin care se impune suspendarea provizorie, având în vedere efectele suspendării provizorii prevăzute de art. 107 alin. (1) aplicarea unei astfel de măsuri realizează o limitare a dreptului la muncă cu impact asupra raporturilor juridice de muncă și de serviciu ale sportivilor, personalului asistent al sportivilor sau a altor persoane, dar și a raporturilor juridice civile, comerciale sau administrative ale persoanelor juridice care fac parte din categoria personalului asistent al sportivilor sau altor persoane[13].

Legea nr. 310/2021 reglementează și posibilitatea exercitării unui apel în regim de urgență împotriva unei decizii a ANAD de a nu impune o suspendare provizorie.

Opinez că termenul de apel este cel prevăzut de art. 111 alin. (3) din Legea nr. 310/2021, termen ce curge de la data comunicării refuzului ANAD de a impune o suspendare provizorie facultativă.

Apelul împotriva unei decizii de a nu impune o suspendare provizorie se poate exercitata de către orice persoană care are un interes ca ANAD să impună o suspendare provizorie unui sportiv, personal asistent al sportivului sau altei persoane. Printre persoanele care pot face apel împotriva deciziei ANAD de a nu impune o perioada de suspendare provizorie facultativă se află Federația Sportului Școlar și Universitar, Ministerul Sportului, federațiile naționale, ligile profesioniste, cluburile sportive, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, persoane care pot solicita și efectuarea testării doping, precum și personalul asistent al sportivului, organizația națională anti-doping din ţara de reşedinţă a persoanei sau din ţările în care persoana deţine cetăţenie sau licenţă, federațiile internaționale, Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul internațional Paralimpic, Agenția Mondială Anti-Doping etc.

Cu toate acestea, interesul urmează a fi analizat în cadrul procedurii de apel de către Comisia de apel.

III. Concluzii

1. Suspendarea provizorie este o măsură care poate fi acceptată voluntar de către sportivi, personalul asistent al sportivilor sau alte persoane sau care este impusă obligatoriu sau facultativ de către Agenția Națională Anti-Doping.

2. Legea nr. 310/2021 reglementează condițiile în care suspendarea provizorie este impusă obligatoriu, facultativ sportivilor, personalului asistent al sportivilor sau altor persoane sau acceptată de către aceștia.

3. Efectul suspendării provizorii este acela că sportivii, personalul asistent al sportivilor sau alte persoane nu pot participa, pe parcursul unei perioade suspendare provizorie, în nicio calitate, la nicio competiţie sau activitate, alta decât programele autorizate de educaţie antidoping sau de reabilitare, autorizată sau organizată de către un semnatar, o organizaţie membră a semnatarului, de un club sau o altă organizaţie membră a unei organizaţii membre a unui semnatar sau la competiţii autorizate sau organizate de ligi profesioniste sau de orice organizator de manifestări sportive de nivel naţional sau internaţional sau la manifestări sportive de elită sau de nivel naţional finanţate de un organism guvernamental sau organizate pe teritoriul României de un organizator neafiliat.

4. Sancțiunea nerespectării măsurii suspendării provizorii este aceea că perioada de suspendare provizorie, indiferent că aceasta este o suspendare obligatorie, facultativă sau voluntară, aceasta nu se deduce din sancțiunea de suspendare din activitatea sportivă aplicată prin decizia ANAD, a Comisiei de audiere ori a Comisiei de apel, după caz.

5. Legea nr. 310/2021 reglementează, de asemenea, condițiile în care pot fi înlăturate efectele suspendării provizorii obligatorii și posibilitatea de a apela, în regim de urgență, a deciziile ANAD prin care se impune o suspendare provizorie facultativă sau a deciziile ANAD de a nu impune o suspendare provizorie.

6. Perioada de suspendare provizorie începe să curgă de la data impunerii prin decizie a preşedintelui ANAD în cazul suspendării provizorii obligatorii sau facultative sau de la data comunicării acesteia, în cazul în care decizia nu cuprinde data de la care începe să curgă.

7. Perioada de suspendare provizorie începe să curgă de la data la care sportivul, personalul asistent al sportivilor sau, după caz, alte persoane și-au manifestat voința de a accepta voluntar suspendarea provizorie sau de la data certă dată de ANAD, dacă aceștia nu au precizat data de la care acceptă voluntar suspendarea provizorie cu respectarea dispozițiilor art. 80 alin. (3) și (4) din Legea nr. 310/2021.

8. Perioada de suspendare provizorie se deduce din perioada de suspendare impusă ca sancțiune pentru încălcarea reglementărilor anti-doping.


[1] Art. 4 pct. 14 din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport definește controlul doping ca fiind toate etapele şi toate procesele începând cu planificarea distribuirii testărilor şi până la ultima decizie în cazul unui apel şi implementarea consecinţelor – incluzând aici toţi paşii şi toate procesele intermediare, inclusiv dar nelimitându-se la testare, investigaţii, informaţii privind localizarea, scutiri pentru uz terapeutic, recoltare şi manipulare de probe, analize de laborator, gestionarea rezultatelor, precum şi investigaţii sau proceduri cu privire la încălcările prevederilor titlului II cap. XIII. Definițiile noțiunilor utilizate în cuprinsul dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport sunt preluate fără modificări de substanţă din Anexa I și Anexa II la Codul Mondial Anti-Doping.
[2] Art. 4 pct. 21 din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport definește gestionarea rezultatelor – procesul care cuprinde perioada de timp dintre notificarea prevăzută la art. 5 din Standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor sau, în anumite cazuri, cum ar fi rezultate atipice, paşaportul biologic al sportivului, încălcări privind informaţiile de localizare, acele etape prealabile notificării prevăzute în mod expres în art. 5 din Standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor, trecând prin acuzaţie şi până la soluţionarea finală a cazului, incluzând finalul procedurii de audiere în primă instanţă sau, dacă este cazul, în apel.
[3] Art. 7 din Codul Mondial Anti-Doping și Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor. Documentele se regăsesc în limba română pe site-ul Agenției Naționale Anti-Doping și în limba engleză pe site-ul Agenției Mondiale Anti-Doping.
[4] Art. 4 pct. 75 din Legea nr. 310/2021.
[5] În acest sens urmează a fi avute în vedere dispozițiile art. 106 și art. 107 din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.
[6] Codul Mondial Anti-Doping Ediția 2021 la art. 7.4 face distincția între suspendarea provizorie obligatorie și suspendarea provizorie facultativă, disticție preluată și de către legiuitorul roman în cuprinsul dispozițiilor art. 80 din Legea nr. 310/2021.
[7] Art. 4 pct. 52 din Legea nr. 310/2021 definește personalul asistent al sportivilor ca fiind orice antrenor, preparator, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, părinte sau orice altă persoană care lucrează, tratează sau acordă asistenţă sportivului care participă sau se pregăteşte să participe la competiţii sportive.
[8] Art. 1 alin. (5) din Legea nr. 310/2021 reglementează domeniul de aplicare al legii. În categoria altor persoane, cu titlu de exemplu enumerăm persoanele care practică un sport recreativ, persoanele protejate, angajații ANAD, inclusiv președintele și vicepreședintele ANAD, membrii Comisiei de audiere și ai Comisiei de apel, terții – delegați și personalul acestora implicați în orice aspect al controlului doping, persoanele implicate în orice aspect al controlului doping, personalul angajat al Laboratorului de control doping, organizatorii de competiții sportive, federațiile naționale, ligile profesioniste, Comitetul Olimpic și Sportiv Român etc.
[9] Art. 4 pct. 50 din Legea nr. 310/2021 definește persoana ca fiind orice persoană fizică sau juridică și orice altă entitate. Noțiunea include și personalul asistent al sportivilor.
[10] Codul Mondial Anti-Doping, Ediția 2021 reglementează suspendarea provizorie voluntară și efectele retractării acesteia în cuprinsul dispozițiilor art. 7.4.4.
[11] Metodele interzise nespecifice sunt prevăzute în Standardul internațional Lista interzisă. Pentru anul 2023 Lista interzisă este aprobată prin ordinul președintelui ANAD nr. 218 din 13.10.2022, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 1025/21.10.2022
[12] Substanțele de abuz sunt precizate expres în standardul internațional Lista interzisă pentru anul 2022 și 2023. Acestea sunt cocaina, heroina(diamorfina), MDMA/ecstasy(metilendioximetamfetamina), THC (tetrahidrocanabinol)
[13] Având în vedere domeniul de aplicare al Legii nr. 310/2021 prevăzut de art. 1 alin. (5), precum și varietatea de persoane fizice și juridice cărora li se aplică prevederilor Legii nr. 310/2021 practica jurisdicțională a Comisiei de apel dar și a Curții de Arbitraj Sportiv de la Lausanne cu privire la soluționarea unor astfel de apeluri va fi utilă în vederea conturării unor viitoare soluții legislative atât pentru modificarea și completarea Codului Mondial Anti-Doping cât și a Legii nr. 310/2021.


Consilier juridic Cristian Dima

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro