« Secţiuni « Articole « RNSJOpiniiPovestim cărţi
Opinii

Legea proceselor colective, spaima bancilor, va fi depusa in Parlament
18.01.2010 | JURIDICE.ro, Iulian Urban

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Romania se va alatura tarilor din UE care au o lege ce reglementeaza procesele colective. Cunoscuta in USA , Germania , Italia sau Franta drept „spaima bancilor ” sau a marilor producatori / furnizori de servicii, aceasta lege va da posibilitatea deschiderii unor procese colective in care, consumatorii vor putea cere despagubiri de la comerciantii care le incalca drepturile.

Am studiat extrem de atent practica europeana in materie si am ajuns la concluzia ca sursa de inspirare principala trebuie sa fie legea italiana, care a intrat in vigoare dupa falimentul Parmalat si care acum constituie baza legala pe care se fundamenteaza un proces colectiv gigant in Italia, acolo unde clientii a doua banci au decis sa ceara daune pentru practici incorecte .

Cum Romania este raiul abuzurilor bancare si iadul clientilor ale caror drepturi sunt nerespectate, am decis sa depun o asemenea lege la Parlament.

In prezent echipa mea de consilieri lucreaza la finalizarea ei, avand ca sursa de inspiratie legea italiana, pe care va si invit sa o parcurgeti , ocazie cu care VA INVIT SA VENITI CU PROPUNERI, IDEI pe care sa le folosim in echipa de lucru.

Mai jos gasiti textul privind actiunile colective.

Nu este o lege separata, ci este vorba de un extras din Codul Consumatorilor din Italia. De la 01.01.2010 (dupa mai multe amanari) a intrat in vigoare art. 140 bis care stabileste procedura actiunilor colective. Atentie, traducerea este foarte perfectibila

Articolul 139 Dreptul la acţiune

1. Grupurile de consumatori şi utilizatori în lista de la Articolul 137 au dreptul de a acţiona în conformitate cu articolul 14044, protejarea intereselor colective ale consumatorilor şi utilizatorilor. În plus faţă de ceea ce dispoziţiile articolului 2, aceste asociaţii sunt împuternicite să acţioneze în de cazuri de încălcare a intereselor colective ale consumatorilor incluse în domeniile reglementate de prezentul cod şi de următoarele dispoziţii legii:
a) Legea din 6 august 1990 223, astfel cum a fost modificată, inclusiv cele din Audiovizualului consolidată în Decretul legislativ 31 Iulie 2005, nici un 17745th, şi Legea din 30 aprilie 1998, nr 122, privind exercitarea de difuzare a programelor de televiziune;
b) Decretul legislativ nr 30 decembrie 1992 541, astfel cum a fost modificată prin Decretul legislativ nr 18 februarie 1997 44, şi Legea din 14 octombrie 1999, n. 362, privind publicitatea pentru medicamentele de uz uman.

2. Independent de organismele publice şi organizaţii naţionale recunoscute într-un alt stat UE şi au fost incluse în lista de entităţi calificate pentru a acţiuni pentru o ordonanţă preşedinţială pentru a proteja interesele colective ale consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene pot acţiona pentru a în conformitate cu prezentul articol şi în maniera prevăzută la articolul 140, în ceea ce priveşte actele sau de comportament care aduc atingere consumatorilor în propria lor ţară, locuri pentru a fi în întregime sau parţial în interiorul statului.

Articolul 140 Procedura

1. Entităţile prevăzute la articolul 139 alineatul au dreptul de a în cazul în care nu există previsti acţioneze pentru a proteja interesele colective ale consumatorilor şi utilizatorilor
care necesită instanţa:
a) pentru a inhiba actele şi comportamentul care prejudiciază interesele consumatorilor şi utilizatorilor;
b) să ia măsurile corespunzătoare pentru a corecta sau de a elimina efectele încălcăriilor dăunătoare constatate;
c) să dispună publicarea actului in unul sau mai multe ziare de circulaţie naţională sau în cazurile în cazul în care masura publicitatii locale măsură poate ajuta pentru a corecta sau elimina efectele încălcările depistate.

2. Asociaţiile menţionate la alineatul 1, precum şi persoanele menţionate la articolul 139, alineatul 2, pot activa în faţa instanţei de recurs, procedura de conciliere înaintea Camerei de Comerţ, industrie, artizanat şi Agricultură responsabila de zonă, în conformitate cu articolul 2, alineatul 4, litera a) din Legea din 29 decembrie 1993 nr 580, şi a altor organisme ce sunt investite sa solutioneze pe cale amiabilă de soluţionare a litigiilor consumatorilor în conformitate cu articolul 141. Această procedură este derulata pe o perioada de şaizeci de zile.

3. Procesul-verbal de conciliere, semnat de către părţi, precum şi reprezentant al-instanţei şedinţei de decontare este de depus pentru aprobare în registru instanţei de la locul societatilor cazul în care, a avut loc cu privire la procedura de conciliere.

4. Instanţa, în componenţa , verifica coerenţa formală a Procesului -verbal, Director Executiv, declară el prin decret. Raportul de conciliere autorizat trebuie să fie executoriu.

5. În orice caz, acţiunile menţionate la alineatul 1 pot fi făcute numai după ce au trecut cincisprezece zile de la data la care asociaţiile au întrebat persoana pe care au considerato responsabila, printr-o scrisoare cu confirmare de primire, despre încetarea comportamentului nociv la interesele consumatorilor şi al utilizatorilor.

6. Persoană care a solicitat încetarea comportament nocive pentru CONSUMATORI , în conformitate cu punctul 5, sau care a fost pus in proces, în conformitate cu alineatul 1, poate activa procedura de conciliere prevăzută la alineatul 2, fără nici un prejudiciu procedurile legale pentru a fi adus sau de a început. Concluzia favorabila, chiar şi în faza de execuţie a lucrărilor de conciliere este evaluată ca încetare a scopului.

7. În măsura care defineşte procesul menţionat la alineatul 1, instanţa stabileste un termen limită pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite şi, chiar pe aplicarea de către partea care a acţionat în instanţă, are, în caz de mod implicit, plata unei sume de bani de la 516 de euro pentru 1032 de euro pentru fiecare zi de întârziere sau lipsă de severitate de fapt. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor care decurg din procesul-verbal al de conciliere prevăzut la alineatul 3, părţile pot adresa instanţei cu proces-verbal în şedinţă cu uşile închise că, găsirea eşecului, prevede plata acestor sume de bani. Aceste sume de bani se varsă la bugetul de stat să fie realocate de către Decretul de Ministru al Economiei şi Finanţelor pentru a fondului care urmează să fie stabilit unităţi speciale în prognoza de bază a estimării Ministerul de dezvoltare economică, să finanţeze iniţiative în beneficiul consumatori.

8. În cazul în care dreptul de a recurge din motive de urgenţă, o acţiune inhibitorie este de acţiune în conformitate cu articolele 669-bis la 669-cod de procedură civilă.

9. Sub rezerva normelor privind litispendenţă pe continenţă, conexiunea şi procedurile întâlnite, dispoziţiile prezentului articol nu exclude dreptul la acţiunile individuale de consumatori care sunt deteriorate prin aceleaşi încălcări.

10. Pentru asociaţii de la articolul 139 prevăzute de acţiune inhibitorie Articolul 37 referitoare la clauzele abuzive din contractele încheiate cu de consum şi se exercită în conformitate cu prezentul articol

11. Rămâne ferma competenţa exclusivă a instanţei de contencios administrativ, în servicii publice în conformitate cu articolul 33 din Decretul legislativ 31 Martie 1998, n. 8047.

12. Rămâneţi la procedurile de împăciuitor al Autorităţii pentru Comunicaţii la articolul 1, alineatul 11 din Legea 31 Iulie 1997, n. 249.

140 bis

Asociaţiile menţionate la alineatul 1 al articolului 139 şi alte entităţi menţionate la alineatul 2 din prezentul articol au dreptul de a acţiona pentru a proteja interesele colective consumatorilor şi utilizatorilor prin solicitarea instanţei de la sediul societatilor a dreptului la compensare şi restituire sumele datorate pentru consumatori sau utilizatorii individuali în ceea ce priveşte relaţiile juridice izvorate din contracte, conform articolului 1342 din Codul civil, sau ca o consecinţă a acelor fapte, practici comerciale neloiale sau comportamente anti-competitive, atunci când sunt prejudiciate drepturile dintr-o pluralitate de consumatori sau utilizatori.

2. Au dreptul de a actiona în conformitate cu alineatul 1, asociaţii, chiar si comitete ce sunt suficient de reprezentative a intereselor colective afirmate. Toti consumatorii sau utilizatorii care doresc să beneficieze de protecţia oferită de prezentul articol, trebuie să notifice în scris titularului său aderarea la o acţiune colectivă.
Pot fi comunicate, chiar şi în faţa instanţei de apel, până la audierea concluziilor de fond. În cadrul unei proceduri iniţiate în conformitate cu alineatul 1 este întotdeauna admisa intervenţia consumatorilor individuali sau a utilizatorilor pentru o astfel de procedură care implică acelaşi obiect. Exercitarea acţiunii colective menţionate la alineatul 1 sau, în cazul în care in continuare, aderarea la o acţiune colectivă, produce efectele intreruperii prescriptiei, în conformitate cu articolul 2945 din Codul civil.

3. În cadrul primei sedinte, Curtea, după ascultarea părţilor, şi luand act de informaţiile sumare, se pronunţe asupra cererii, prin ordonanţa in camera de consiliu.
Cererea este declarată inadmisibilă, atunci când aceasta este în mod vădit nefondată, când judecatorul considera ca nu exista un interes colectiv in sensul prevederilor prezentului articol. Instanţa poate amâna pronunţa cu privire la admisibilitatea cererii atunci când pe aceeaşi temă este in desfasurare o anchetă la o autoritate independentă. Dacă se considera admisibila cererea, judecatorul dispune ca actiunea sa se faca publica si sa se continuie procesul.

4. Dacă admite cererea, instanţa stabileşte criteriile dupa care se distribuie sumele care trebuie plătite sau returnate consumatorilor individuali sau de utilizatorilor care au aderat la acţiune sau au intervenit în litigiu. Dacă este posibil ,in imprejurarile existente, instanţa stabileşte cuantumul minim care trebuie plătit consumatorului sau utilizatorului. În termen de şaizeci de zile de la data comunicarii sentintei compania îşi propune, intentioneaza, să plătească o sumă,pentru care incheie un document semnat pe care il comunica cons.sau utiliz.carora li s-a recunoscut dreptul prin hotarare. şi il depune la registratura. Actul acceptat de consummator sau utilizator prin semnare va fi depus la registratura si constituie titlu executoriu.

5. Hotararea care defineşte procedurile iniţiate în conformitate cu alineatul 1 se aplica si pentru consumatorii şi utilizatorii care au aderat la acţiune.
Se aplica sub rezerva si consumatorilor individuali sau utilizatorilor care nu aderă la o acţiune colectivă, sau nu intervin în cadrul unei proceduri iniţiate în conformitate cu alineatul 1.

6. În cazul în care societatea nu comunică propunerea în termenul menţionat la punctul 4 sau nu a fost un acord în termen de şaizeci de zile de la comunicare, preşedintele competent în conformitate cu alineatul 1 hotaraste in Camera de consiliu sumele de plata catre consumatorii sau utilizatorii care au aderat la de acţiune sau care au facut o acţiune în conformitate cu alineatul 2. Comisia de conciliere este compusa dintr-un avocat, indicat de către persoana care a propus acţiunea(reclamant) colectiva şi de un avocat indicat de pârât şi este prezidat de un avocat ,numit de către preşedintele tribunalului ,care poate pleda la instantele superioare.Ceea ce emanadin camera de consiliu se incheie procesele verbale, semnate de către preşedinte, puncte de vedere, termenii şi suma de plată pentru consumatori individuali sau utilizatori. Raportul de conciliere(actul incheiat)l constituie titlu executoriu. Alternativ, (cand cele 2 parti se inteleg) presedintele dispune ca actiunea noncontencioasa sa se desfasoare ….. la unul dintre organismele de conciliere la art. 38 din Decretul legislativ 17 Ianuarie 2003, 5, astfel cum a fost modificat, care funcţionează în oraşul în care instanţa este situat. Se aplică, mutatis mutandis, dispoziţiile articolelor 39 şi 40 din Decretul legislativ menţionat anterior 17 ianuarie 2003, nr 5, astfel cum a fost modificată.

(Judecatorul de pace)

Articolul 141 Componenţa extra-litigiu judiciar

1. În relaţiile dintre consumator şi societatile profesionale, părţile pot iniţia proceduri de soluţionare extrajudiciară pentru soluţionarea litigiilor consumatorilor, inclusiv pe cale electronică.

2. Ministru al dezvoltării economice, în consultare cu ministrul de Justiţie, prin decret non-reglementare, că dispoziţiile de constituire a listei organismelor judiciare soluţionare a litigiilor de consum care sunt conforme cu principiile din Recomandarea 98/257/CE din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru ADR litigiilor de consum şi Recomandarea 2001/310/CE a Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile de-organismelor de instanţă implicate în soluţionarea alternativă a litigiilor în cadrul litigiilor de consum.
Ministerul de Dezvoltare Economică, în cooperare cu Ministerul de Justiţie, trebuie să notifice Organismele europene de Comisia menţionate în această listă şi, de asemenea, suplimentar locul de muncă care decurg din punerea în aplicare a rezoluţie a Consiliului UE Partea V asociaţiile de consumatori şi accesul la justiţie May 25, 2000, 2000 / C 155/01 pe o reţea comunitară a organismelor naţionale pentru ADR privind consumo.

3. În orice caz, competenta de solutionare a litigiile în conformitate cu alineatul 2 din cele stabilite în conformitate cu articolul 2 alineatul punctul 4.50 din Legea din 29 decembrie 1993 nr 580,revin organelor judiciare ale camerelor de comerţ, industrie, artizanat şi agricultură.

4. Sunt clauze nevexatorii incluse în contractele cu consumatorii acelea care se referă la utilizarea de organe care sunt conforme cu dispoziţiile din acest articol.

5. Consumatorul nu poate în nici un caz să fie lipsit de dreptul de a face apel la instanţa competentă, indiferent de rezultatul procedurii de soluţionare în afara instanţei.

Iulian URBAN, senator
Vicepresedinte al Comisiei Juridice a Senatului Romaniei

 
Secţiuni: Opinii, Protecția consumatorilor | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD