« Newsletter
Flux noutăţi
AnunţuriSistemul judiciarUNBR BarouriNotariatExecutoriUniversitariaInternaţionalJURIDICE.ro

Politia Romana. Bilant 2009. Mesajul presedintelui Traian Basescu
27.01.2010 | JURIDICE.ro

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Marti, 26 ianuarie 2010, Petre Tobă, inspectorul general al Poliţiei Române, chestor principal de poliţie, a prezentat ”Evaluarea activităţii desfăşurate de Poliţia Română în anul 2009”.

Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, „siguranţa cetăţeanului, descentralizarea şi pregătirea în vederea aderării la Spaţiul Schengen în anul 2011 au fost obiectivele esenţiale ale activităţii Poliţiei.

Desfăşurată la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în prezenţa domnului Emil BOC, primul – ministru al Guvernului României şi a unor înalţi oficiali din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – domnul Vasile BLAGA, ministrul Administraţiei şi Internelor, doamna Laura Codruţa KOVESI, procurorul general al României, domnul Iulian FOTA, consilier prezidenţial pe probleme de securitate naţională, domnul Costică CANACHEU, preşedintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Camerei Deputaţilor şi reprezentanţii principalelor instituţii de aplicare a legii –, şedinţa de bilanţ s-a constituit într-o analiză obiectivă a tuturor aspectelor legate de munca poliţiştilor români în anul 2009.

Concentrată pe oferirea unui serviciu public poliţienesc de calitate, Poliţia Română a acţionat pentru îndeplinirea obiectivelor sale: siguranţa cetăţeanului, descentralizarea şi aderarea la Spaţiul Schengen în 2011.

În ceea ce priveşte „Siguranţa cetăţeanului”, activitatea a fost axată pe protejarea persoanei şi a patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi a transporturilor, precum şi combaterea criminalităţii specifice crimei organizate.

În scopul realizării „descentralizării”, s-a urmărit transferarea competenţelor aferente managementului operaţional şi operativ, pentru a conferi factorilor de decizie, de la toate nivelurile, atribuţii de coordonare proprie, performanţele urmând să fie direct legate de modul de realizare a acestora.

În privinţa celui de-al treilea obiectiv, „aderarea la Spaţiul Schengen”, s-a acţionat pentru pregătirea personalului, absorbţia fondurilor europene şi operaţionalizarea „Biroului SIRENE”, urmărindu-se, totodată, intensificarea cooperării poliţieneşti în spaţiul Uniunii Europene, dezvoltarea relaţiilor pe planul cooperării poliţieneşti şi a suportului operativ cu poliţiile din ţările vecine.

De precizat că în anul 2009, poliţiştii români şi-au concentrat eforturile pe două paliere:

– marea criminalitate, care reprezintă un fenomen complex, atât prin pericolul social, cât şi prin forţa cu care este capabilă să altereze climatul de siguranţă publică, domeniu în care s-a pus un accent deosebit pe destructurarea grupărilor infracţionale;

– mica criminalitate, care deşi este caracterizată de infracţiuni fără un pericol social deosebit, creează o stare de disconfort şi nesiguranţă amplificată în rândul cetăţenilor.

Deşi s-au înregistrat creşteri, îndeosebi la mica criminalitate, din punct de vedere operativ, în cursul anului 2009 au fost obţinute rezultate notabile. Merită evidenţiate cea mai mare captură de droguri de mare risc (peste 1200 de kg. de cocaină), diminuarea riscului rutier, pentru prima dată în ultimii patru ani înregistrându-se mai puţine accidente grave, mai puţini morţi şi mai puţini răniţi grav faţă de anul precedent, destructurarea unor importante grupări infracţionale şi soluţionarea furtului de arme de la Ciorogârla.

În contextul discursului ţinut pe marginea materialului de evaluare, şeful Poliţiei Române, chestor principal de poliţie Petre TOBĂ a precizat că „eforturile depuse de Poliţia Română, împreună cu celelalte instituţii abilitate, au dus la menţinerea sub control a fenomenului infracţional. Important de subliniat este faptul că acest lucru nu se regăseşte doar în datele statistice, ci şi în cel mai important barometru al aprecierii activităţii poliţiei, şi anume percepţia cetăţeanului. Astfel, faţă de valorile preconizate la începutul anului, în urma studiului IMAS-ROMNIBUS, din luna septembrie, şi în rezultatele Eurobarometrului din luna noiembrie se constată o gestionare corespunzătoare a situaţiei operative, reliefată şi de percepţia pozitivă a activităţii desfăşurate de poliţie. Acest lucru – a adăugat şeful Poliţiei Române – este îmbucurător şi ne arată că ne aflăm pe un drum bun, dar nu în măsură să ne mulţumească pe deplin. Mai sunt multe de făcut în relaţia cu cetăţeanul, pentru creşterea gradului de mulţumire şi de încredere în forţele de ordine şi asigurarea unui sentiment general de siguranţă publică”.

De asemenea, în materialul de evaluare prezentat, inspectorul general al Poliţiei Române, a subliniat faptul că în anul care a trecut „au apărut noi moduri de operare cu care opinia publică nu a fost obişnuită. Apariţia acestora a fost anticipată de către Poliţia Română încă din anul 2008, fiind realizate activităţi de prevenire, dar tratarea cu superficialitate a recomandărilor făcute de poliţie a creat condiţiile producerii acestui gen de infracţiuni, în multe dintre cazuri constatându-se lipsa unor măsuri minimale de siguranţă”.

În încheierea discursului, şeful Poliţiei Române, chestor principal de poliţie Petre TOBĂ a prezentat priorităţile de acţiune pentru anul 2010, respectiv:

– creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii, a criminalităţii transfrontaliere, a traficului şi consumului de droguri;

– creşterea autorităţii structurilor de poliţie, consolidarea activităţii de ordine publică prin realizarea unui sistem integrat cu participarea instituţiilor abilitate;

– asigurarea aderării la Spaţiul Schengen.

Totodată, inspectorul general al Poliţiei Române nu a omis să evidenţieze eforturile depuse de către toţi poliţiştii în îndeplinirea atribuţiilor specifice şi să mulţumească tuturor partenerilor pentru colaborarea avută pe tot parcursul anului trecut şi presei pentru importantul rol de mijlocitor al comunicării între Poliţie şi cetăţean.”

Presedintele Traian Basescu a transmis cu acest prilej urmatorul mesaj:

„Poliţia Română, ca instituţie fundamentală a statului de drept, a urmat propriul proces de modernizare, modelul instituţional şi profesional al acesteia având sorginte şi vocaţie europeană.

Caracteristica principală a acestei perioade de reformă o reprezintă reconfigurarea instituţiei poliţieneşti în cadrul instituţiilor statului, în vederea oferirii unui serviciu public concentrat pe securitatea cetăţeanului şi nevoile comunităţilor locale.

Din acest punct de vedere, am constatat că principalele dimensiuni ale eforturilor realizate de Poliţia Română în perioada de referinţă au vizat controlul fenomenului infracţional, care a cunoscut mutaţii importante în structura şi dinamica sa, îndeosebi creşterea complexităţii activităţilor infracţionale, apariţia a noi genuri de infracţiuni (criminalitate informatică, falsurile şi pirateria comercială), profesionalizarea şi specializarea infractorilor, amplificarea criminalităţii transfrontaliere, crima organizată, migraţia ilegală, corupţia, criminalitatea economico-financiară.

Faptele comise cu violenţă, care influenţează negativ calitatea vieţii cetăţenilor sunt grave şi trebuie tratate cu toată seriozitatea şi asprimea, iar modalităţile de intervenţie ale organelor de poliţie în asemenea situaţii trebuie să fie ferme, dar în limitele legalităţii şi să se aplice, de regulă, în convergenţă cu măsurile şi acţiunile de prevenţie ale celorlalte instituţii ale statului.

De asemenea, evidenţiez activitatea pe care aţi desfăşurat-o pentru elaborarea şi implementarea unui plan clar de recrutare a personalului, urmărind întinerirea acestuia, creşterea eficienţei în selectare, reforma sistemului de învăţământ şi respectarea standardelor europene de management al resurselor umane.

Apreciez că activitatea dumneavoastră în anul 2009 a răspuns priorităţilor naţionale prin modul cum v-aţi îndeplinit îndatoririle şi aţi asigurat servicii de calitate pentru cetăţeni şi confirmă utilitatea investiţiilor şi eforturilor organizaţionale şi umane depuse până în prezent. Datorită rezultatelor obţinute în anul de referinţă, Poliţia Română se prezintă ca o instituţie modernă, adaptată exigenţelor marii familii a poliţiilor europene. Felicit Poliţia Română pentru cea mai mare captură de droguri din ultimii zece ani: 1200 kg cocaină.

Aceste succese trebuie consolidate şi extinse pe viitor pentru a răspunde mai bine nevoilor şi aşteptărilor cetăţenilor.

În domeniul politicii de dezvoltare instituţională trebuie promovată, prin toate mijloacele, o activitate poliţienească proactivă, concomitent cu optimizarea resurselor.

Prin serviciul public prestat de poliţişti, instituţia dumneavoastră este ancorată profund în viaţa colectivităţilor. Acestea aşteaptă din partea dumneavoastră determinare şi comportament demn, oferindu-vă aprecierea lor.

Eforturile pentru combaterea criminalităţii fac necesară o abordare structurală pentru obţinerea unei finalităţi judiciare concrete. Se impune optimizarea cooperării cu Ministerul Public, Ministerul Justiţiei şi celelalte instituţii, pentru eliminarea oricăror disfuncţii. Cei ce săvârşesc ilegalităţi trebuie aduşi în faţa justiţiei şi traşi la răspundere fără părtinire.

Cred că sunteţi de acord cu mine că fără sprijinul activ al cetăţenilor, sarcinile dumneavoastră ar fi extrem de greu de dus la capăt cu succes. Societatea civilă trebuie să fie partenerul firesc al dumneavoastră, al statului şi al instituţiilor sale.

Trebuie desfăşurată o activitate susţinută pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului şi a ordinii publice, pentru respectarea strictă a legilor şi sporirea intoleranţei faţă de infracţionalitate, faţă de tot ceea ce înseamnă fapte antisociale; încurajarea populaţiei pentru a face front comun împotriva acestor fenomene, pentru ridicarea gradului de solidaritate cetăţenească împotriva fenomenelor negative. Este îngrijorătoare, din acest punct de vedere, tocmai slăbirea coeziunii sociale în lupta împotriva fenomenelor negative.

Nu avem voie să lăsăm oraşe ale României pradă criminalităţii organizate. Sunt oraşe unde autorităţile statului, dând dovadă de dârzenie şi profesionalism, au câştigat lupta dar, din păcate, sunt şi oraşe unde această luptă este pe cale să fie pierdută. Nu putem permite aşa ceva. Niciun oraş al României nu are voie să se afle sub controlul infractorilor.

Se impune să ridicăm gradul de responsabilitate şi de implicare a cetăţeanului, să facem să înţeleagă necesitatea şi urgenţa unei acţiuni de autoapărare a societăţii împotriva infractorilor. În faţa unei colectivităţi solidare, unite şi combative, infractorii se retrag. Ori, în momentul de faţă, obrăznicia şi impertinenţa infractorilor, a celor ce apelează la violenţă au ajuns să timoreze, adesea, colectivităţi întregi.

Bătrânii ca şi copiii trebuie să se bucure mai mult de protecţia poliţiei şi a celorlalte autorităţi de ordine publică. Nu este moral să lăsăm bătrânii să fie victimele celor care încearcă escrocarea lor, profitând de slăbiciunile acestora. De asemenea, în ultimul timp şcolile au devenit ţinta preferată a traficanţilor de droguri şi a celor care şi-au făcut din violenţă un scop în viaţă. Nu putem aronda infractorilor şcolile unde învaţă copiii noştri.

Am încredere în capacitatea funcţionarilor publici ai Poliţiei Române că aceştia vor fi la înălţimea cerinţelor şi misiunilor ce le-au fost încredinţate de societate, că vor contribui la consolidarea principiilor statului de drept şi vor urma principalele direcţii de acţiune în vederea asigurării aderării României la Spaţiul Schengen.

Fie ca onoarea şi demnitatea cu care vă exercitaţi profesia de poliţist, să poarte girul şi recunoştinţa semenilor noştri!

În acest spirit, vă urez succes în anul 2010!”

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Secţiuni/categorii: _CONTENT

Pentru toate secţiunile JURIDICE.ro click aici
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD