Secţiuni » Flux noutăţi
Flux noutăţi
Comunicate profesioniştiEvenimenteRecrutareBarouriExecutoriNotariatSistemul judiciarJURIDICE NEXT

Care sunt cele noua proiecte ale Ministerului Justitiei cu privire la cresterea eficientei si dezvoltarea sistemului judiciar


4 februarie 2010 | JURIDICE.ro
Secţiuni: Content
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate de implementare, a demarat, în cursul lunii ianuarie 2010, împreună cu partenerii săi europeni, mai multe proiecte vizând domenii esenţiale pentru creşterea eficienţei şi dezvoltarea sistemului judiciar, precum îmbunătăţirea sistemului românesc de statistică judiciară, lupta împotriva formelor grave de criminalitate (corupţia la nivel înalt, spălarea banilor), cooperarea judiciară în materie civilă, comercială şi penală, activitatea de expertiză judiciară.

Potrivit unui comunicat al MJ, „în acelaşi timp, au fost demarate două proiecte ce privesc activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP). Unul dintre acestea se referă la asistenţa pentru facilitarea schimbului de bune practici în domeniul recrutării, selectării şi evaluării resurselor umane ale ANP, iar cel de-al doilea la stabilirea unui mecanism naţional eficient de prevenire, pentru o mai bună promovare şi protecţie a drepturilor omului în locurile de detenţie.

Proiectele beneficiază de finanţare europeană atât în cadrul programului Facilitatea de Tranziţie, cât şi în cadrul Programul Specific “Justiţie Civilă” al Comisiei Europene.

În total, cele 9 proiecte în derulare beneficiază de aproximativ 2.050.000 Euro fonduri Facilitatea de Tranziţie, aproximativ 395.000 Euro cofinanţare naţională şi aproximativ 288.000 Euro grant de la Comisia Europeană.

Vă prezentăm, mai jos, câteva informaţii pentru fiecare proiect pe care Ministerul Justiţiei, împreună cu partenerii săi europeni, l-a demarat în ianuarie 2010:

I. Îmbunătăţirea sistemului românesc de combatere a spălării banilor

Proiectul este implementat în colaborare cu Institutul Spaniol de Studii Fiscale şi are drept obiectiv consolidarea sistemului de luptă împotriva spălării banilor prin îmbunătăţirea procedurilor privind asigurarea condamnărilor, precum şi prin continuarea specializării persoanelor implicate în desfăşurarea procesului penal.

În cadrul proiectului au fost organizate în 21 şi 22 ianuarie 2010, la sediul Ministerului Justiţiei, două mese rotunde, la care au participat judecători şi procurori cu atribuţii în domeniu, de la nivelul DIICOT, DNA, Curţii de Apel Bucureşti, Tribunalului Bucureşti precum şi reprezentanţi ai Ministerului Public şi Ministerului Justiţiei.

Totodată, vor fi organizate trei ateliere de lucru adresate, de asemenea, specialiştilor în domeniu, urmând ca, pe baza  concluziilor şi observaţiilor desprinse în cadrul acestor întâlniri, să se elaboreze un raport final cuprinzând un studiu comparativ al cadrului legislativ a două State Membre ale UE, în domeniul ce face obiectul proiectului, precum şi recomandări privind îmbunătăţirea procedurilor de investigare şi judecare a faptelor de spălare de bani.

Proiectul beneficiază de un buget de 255.000 Euro (220.000 Euro fonduri Facilitatea de Tranziţie şi 35.000 Euro cofinanţare naţională) şi va avea o durată de 6 luni.

Beneficiari ai proiectului sunt Ministerul Public şi Ministerul Justiţiei.

II. Sprijinirea schimbului de bune practici în domeniul investigării şi judecării faptelor de mare corupţie

Proiectul este implementat în colaborare cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională şi are drept obiectiv îmbunătăţirea metodelor de investigaţie şi soluţionare a cauzelor de (mare) corupţie în România, prin intermediul schimbului de bune practici în domeniu între magistraţii români şi magistraţi din statul partener şi alte State Membre ale UE.

În cadrul proiectului urmează să fie organizate patru ateliere de lucru şi o conferinţă, adresate judecătorilor şi procurorilor implicaţi în domeniul judecării şi investigării faptelor de mare corupţie. Rezultatul final al proiectului va fi un raport elaborat pe baza observaţiilor desprinse în cadrul atelierelor de lucru, ce va cuprinde concluziile, recomandările şi bunele practici în domeniu. Raportul va fi diseminat practicienilor şi va fi postat pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Proiectul beneficiază de un buget de 310.000 Euro (250.000 Euro fonduri Facilitatea de Tranziţie şi 60.000 Euro cofinanţare naţională) şi va avea o durată de 6 luni.

Beneficiari ai proiectului sunt Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Ministerul Justiţiei.

III. Continuarea asistenţei în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi civilă

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Justiţiei din Austria şi Centrul austriac pentru promovarea competenţelor legale (CLC) şi are drept obiectiv principal elaborarea a două manuale de cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi penală care să conţină o prezentare a celor mai recente instrumente comunitare elaborate  în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi penală.

Totodată, vor fi organizate trei seminarii în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală în scopul pregătirii formatorilor (judecători şi procurori din cadrul Reţelei judiciare române în materie penală). După elaborarea celor două manuale, va fi organizată şi o vizită de studii în Austria şi Germania în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă pentru membrii Reţelei judiciare române în materie civilă (judecători).

În cadrul primelor întâlniri dintre experţii austrieci şi beneficiari, desfăşurate la Ministerul Justiţiei, în perioada 19-21.01.2010, au fost stabilite principalele linii privind conţinutul celor două manuale de cooperare judiciară internaţională, modalităţile de colaborare între experţii români şi cei austrieci la elaborarea celor două manuale, precum şi proiectul calendarului de derulare a programului.

Proiectul beneficiază de un buget de aproximativ 280.000 Euro (aproximativ 250.000 Euro fonduri Facilitatea de Tranziţie şi 30.000 Euro cofinanţare naţională) şi va avea o durată de 6 luni.

Beneficiari ai proiectului sunt Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi întregul sistem judiciar.

IV. Creşterea eficienţei sistemului de expertiză judiciară din România

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Justiţiei din Austria şi Centrul austriac pentru promovarea competenţelor legale (CLC) şi are drept obiectiv familiarizarea practicienilor cu noul cadru legal din domeniul expertizei judiciare.

Proiectul include organizarea a cinci ateliere de lucru şi a două mese rotunde cu participarea practicienilor în domeniul expertizei judiciare (experţi judiciari, reprezentanţi ai biroului local şi central de expertiză judiciară, judecători, procurori), urmând ca pe baza concluziilor desprinse în cadrul acestor evenimente, a recomandărilor şi a bunelor practici în domeniu, să se elaboreze un ghid de lucru în vederea unificării practicii în domeniul expertizei judiciare. Ghidul de lucru va fi tipărit în 500 de exemplare şi diseminat la nivel central şi local (birourile locale de expertiză de la nivelul tribunalelor).

În perioada 11-12 ianuarie 2010 au avut loc, la sediul Ministerului Justiţiei, întâlniri preliminare între experţii austrieci şi reprezentanţi ai beneficiarilor, în vederea discutării detaliilor referitoare la modalitatea de implementare a proiectului şi a calendarului de activităţi.

În perioada 25 -28 ianuarie 2010 a avut loc prima misiune de expertiză din partea experţilor austrieci.

Proiectul beneficiază de un buget de aproximativ 258.000 Euro ( aproximativ 243.000 Euro fonduri Facilitatea de Tranziţie şi 15.000 Euro cofinanţare naţională) şi va avea o durată de 6 luni.

Beneficiar al proiectului este Ministerul Justiţiei.

V. Asistenţă pentru îmbunătăţirea proiectului de act normativ pentru remediile judiciare aplicabile în cazul duratei nerezonabile a procedurilor civile şi penale

Proiectul este implementat în parteneriat cu Consiliul General Spaniol pentru Studii Juridice şi are drept obiectiv elaborarea unui cadru legislativ care să permită identificarea unor soluţii în vederea reducerii duratei excesiv de lungi a procedurilor civile şi penale existente.

În cadrul proiectului se va elabora un raport de evaluare a situaţiei actuale privind durata nerezonabilă a procedurilor civile şi penale, precum şi un raport final care va include atât un studiu comparativ privind remediile judiciare aplicabile în astfel de cazuri în alte două State Membre ale UE, precum şi recomandări pentru îmbunătăţirea proiectului iniţial de lege elaborat în domeniu.

În vederea elaborării rapoartelor menţionate se vor organiza două întâlniri de consultare, la care vor participa specialişti din cadrul Ministerului Justiţiei, specialişti ai grupului de lucru care elaborează proiectul de lege privind remediile judiciare aplicabile în cazul duratei nerezonabile a procedurilor civile şi penale, precum şi ai altor instituţii. De asemenea vor fi organizate două ateliere de lucru în cadrul cărora specialişti din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniu vor discuta posibile soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale.

Proiectul beneficiază de un buget de 232.000 Euro (216.000  Euro fonduri Facilitatea de Tranziţie şi 16.000 Euro cofinanţare naţională) şi va avea o durată de 6 luni.

Beneficiar al proiectului este Ministerul Justiţiei.

VI. Îmbunătăţirea sistemului român de statistică judiciară

Proiectul este implementat de către consorţiul reprezentat de AAM Management Information Consulting Ltd. (Ungaria) şi AAM Management Information Consulting SRL (România) şi are drept obiectiv îmbunătăţirea şi modernizarea sistemului de statistică judiciară din România în vederea creşterii calităţii informaţiilor statistice realizate.

Pentru atingerea acestui obiectiv, se vor elabora: un raport de evaluare a sistemului românesc actual de statistică judiciară; un raport cu recomandări de îmbunătăţire a metodologiei utilizate în domeniul statisticii judiciare, cu referire la indicatorii utilizaţi la nivelul altor State Membre ale UE şi la bunele practici privind colectarea, comunicarea şi centralizarea datelor statistice precum şi asigurarea credibilităţii datelor statistice; o metodologie în domeniul statisticii judiciare (cuprinzând un plan de implementare şi noi indicatori statistici); un manual de utilizare a metodologiei, care va fi tipărit şi distribuit specialiştilor în domeniu.

De asemenea, se vor organiza sesiuni de formare de formatori pentru specialiştii din domeniul statisticii judiciare, atât de la nivel central cât şi local (judecători, procurori, grefieri).

Proiectul beneficiază de un buget de aproximativ 610.000 Euro (aproximativ 474.000 Euro fonduri Facilitatea de Tranziţie şi  aproximativ 136.000 Euro cofinanţare naţională) şi va avea o durată de 12 luni.

Beneficiari ai proiectului sunt Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public.

VII. Concept de cooperare electronică transfrontalieră pentru mijlocirea procedurii electronice a somaţiei europene de plată

Parteneri contractuali în cadrul acestui proiect sunt: Ministerul Justiţiei din Austria (coordonator), Centrul de Calcul Federal din Austria, Ministerul Justiţiei din Olanda, Oficiul pentru cadastru olandez, Ministerul Justiţiei din landul Westfalia de Nord (Germania), instanţa partener din Berlin şi Ministerul Justiţiei din România.

Prin acest proiect se urmăreşte conceperea unei modalităţi de comunicare IT între sistemele informatice judiciare ale partenerilor, pentru a facilita implementarea viitoare a procedurii europene a somaţiei de plată şi a crea premisele implementării altor proceduri electronice europene (de exemplu: procedura europeană a cererilor cu valoare redusă, procedura cererilor privind creanţe necontestate etc.).

Astfel, în cadrul acestui proiect se vor desfăşura următoarele activităţi: definirea cerinţelor platformei electronice de schimb de date; definirea proceselor şi a procedurilor privind schimbul de documente în domeniul justiţiei civile între sistemele juridice ale statelor partenere, pentru a permite comunicarea transfrontalieră; analiza sistemelor electronice de comunicare de informaţii cu caracter juridic existente (Electronic Legal Communication systems), în vederea identificării elementelor cheie optime ale unei platforme interoperabile europene; elaborarea unui concept de cooperare electronică.

Rolul Ministerului Justiţiei din România va consta în participarea la principalele reuniuni organizate în cadrul proiectului, implicarea în activităţile cheie ale acestuia şi acordarea de sprijin în realizarea livrabilelor proiectului.

Proiectul beneficiază de un buget de aproximativ 360.000 Euro (aproximativ 288.000 Euro grant de la Comisia Europeană şi aproximativ 72.000 Euro cofinanţarea naţională a tuturor partenerilor, dintre care aproximativ 1.000 Euro cofinanţarea MJ) şi va avea o durată de 14 luni.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Specific „Civil Justice”.

VIII. Asistenţă pentru facilitarea schimbului de bune practici în domeniul recrutării, selectării şi evaluării resurselor umane ale Administraţiei Naţionale

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Justiţiei din Austria şi Centrul austriac pentru promovarea competenţelor legale (CLC) şi are drept obiectiv îmbunătăţirea procesului de recrutare, selecţie şi evaluare a personalului ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul ANP, prin realizarea unui schimb de bune practici între specialiştii români şi omologii lor din Statele Membre ale UE.

În vederea atingerii acestui obiectiv, va fi elaborat un raport de evaluare a metolodogiei şi practicilor de lucru utilizate în prezent de către ANP în domeniu, cuprinzând recomandări privind îmbunătăţirea instrumentelor utilizate, în acord cu cele existente la nivel european, precum şi un studiu comparativ cu privire la instrumentele de intervenţie şi metodele de lucru utilizate în cel puţin două State Membre ale UE.

De asemenea, proiectul prevede organizarea unei mese rotunde, precum şi a două ateliere de lucru cu participarea specialiştilor din ANP, în scopul discutării rapoartelor elaborate şi îmbunătăţirii instrumentelor de intervenţie utilizate în domeniul recrutării, selectării şi evaluării personalului.

Proiectul beneficiază de un buget de 229.000 Euro (211.000  Euro fonduri Facilitatea de Tranziţie şi 18.000 Euro cofinanţare naţională) şi va avea o durată de 6 luni.

Proiectul are ca beneficiar Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

IX. Sprijin pentru stabilirea unui mecanism naţional eficient de prevenire pentru o mai bună promovare şi protecţie a drepturilor omului  în locurile de detenţie

Proiectul este implementat în parteneriat cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) şi are drept obiectiv promovarea şi creşterea protecţiei drepturilor omului în cadrul locurilor de detenţie prin identificarea celor mai bune soluţii în vederea punerii în aplicare a unui mecanism de prevenire a torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, în toate locurile de detenţie.

Activităţile prevăzute în cadrul proiectului cuprind o misiune de evaluare privind aspectele necesare aplicării mecanismului, două mese rotunde şi două ateliere de lucru, la care vor participa reprezentanţi ai instituţiilor cu rol esenţial în elaborarea actului normativ privind instituirea şi implementarea mecanismului de prevenire. De asemenea se va elabora un raport ce va cuprinde un studiu comparativ între State Membre ale UE care au obţinut rezultate pozitive în urma implementării mecanismului de prevenire. În acelaşi timp se vor face şi recomandări concrete privind implementarea mecanismului naţional de prevenire în sistemul juridic român.

Proiectul beneficiază de un buget de aproximativ 199.000 Euro ( aproximativ 186.000 Euro fonduri Facilitatea de Tranziţie şi 13.000 Euro cofinanţare naţională) şi va avea o durată de 6 luni.

Beneficiari ai proiectului sunt Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.”

BIROUL  MASS-M

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Servicii JURIDICE.ro
Cont profesional
JURIDICE Comunicare
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro