Articolele autorului Alexandru MATEI

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

ePrivacy, lex specialis în raport cu GDPR
7 ianuarie 2019 | Alexandru MATEI

RIL respins. Interpretarea unor dispoziții din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
19 decembrie 2018 | Alexandru MATEI

Decizia CCR nr. 584/2018. Modificarea art. 12 din Legea nr. 78/2000. Neconstituționalitate
19 decembrie 2018 | Alexandru MATEI

Regulamentul UE privind libera circulație a datelor fără caracter personal
28 noiembrie 2018 | Alexandru MATEI

Audit financiar. Norme privind instruirea teoretică și stagiul de practică
30 octombrie 2018 | Alexandru MATEI

ANSPDCP. Informații relevante privind GDPR în secțiunea Întrebări Frecvente
5 octombrie 2018 | Alexandru MATEI

Măsuri tehnice necesare pentru alinierea la GDPR
24 septembrie 2018 | Alexandru MATEI, Vlad BERCU

Contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii. UPDATE: Modificarea hotărârii
12 septembrie 2018 | Alexandru MATEI

Comisia Europeană. Circulația datelor între UE și Japonia, efectuată în condiții de siguranță. UPDATE: Proiectul de decizie
5 septembrie 2018 | Alexandru MATEI

Avizul referitor la propunerea de reformare a Directivei privind reutilizarea informațiilor din sectorul public
1 septembrie 2018 | Alexandru MATEI

Procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice
30 august 2018 | Alexandru MATEI

Decizia CCR nr. 384/2018. Dispoziții din Legea pentru modificarea Legii administrației publice locale și a Legii privind Statutul aleșilor locali. Neconstituționalitate
15 august 2018 | Alexandru MATEI

Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România
15 august 2018 | Alexandru MATEI

Necesitatea adoptării de măsuri pentru transferul de date cu caracter personal
15 august 2018 | Alexandru MATEI, Vlad BERCU

Modificarea Legii fondului funciar
7 august 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea Legii privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
7 august 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea OUG privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
3 august 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
2 august 2018 | Alexandru MATEI

Noi măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
1 august 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea Legii privind accesibilizarea fondului forestier național
1 august 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea unor acte normative în domeniul educației
31 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
31 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Noua Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
30 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Structura organizatorică și a numărului de personal al ANCPI
30 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Legea privind măsuri de punere în aplicare a GDPR
27 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Decizia CCR nr. 498/2018. Prelucrarea datelor cu caracter medical. Sintagma „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului”. Neconstituționalitate
27 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea Legii privind Monitorul Oficial al României
26 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea OUG privind introducerea sistemelor moderne de plată
25 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Strategia națională a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat
25 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică. UPDATE: Aprobarea OUG nr. 98/2017
24 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Persoanele împuternicite să aplice contravenții prevăzute de Legea privind dreptul de autor
24 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea OUG privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
23 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Adoptarea unor măsuri bugetare și completarea Legii privind finanțele publice locale
23 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Legea privind integrarea în muncă a tinerilor dezavantajați
23 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Tabere de odihnă pentru copiii ai căror părinți au fost revoluționari
19 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea Legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
19 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
19 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Noi dispoziții ref. cota redusă de 9% datorată cu titlu de TVA
17 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Programe de perfecționare și specializare finalizate cu certificate de absolvire. Lista specializărilor
13 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Legea privind repartizarea trimestrială de dividende
13 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Decizia CCR nr. 354/2018. Contestarea luării de către instanță a măsurii valorificării bunurilor mobile sechestrate. Neconstituționalitate
11 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Aspecte de noutate privind organizarea și desfășurarea referendumului
10 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Modificarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
9 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Rezumatul avizului AEPD ref. manipularea online și datele cu caracter personal
4 iulie 2018 | Alexandru MATEI

Regulile CCR de redactare a opiniei separate sau concurente. UPDATE: Reacția Platformei România 100. Hotărârea CCR, nelegală. CAB a dispus anularea hotărârii CCR
21 iunie 2018 | Alexandru MATEI | 7 comentarii

Noi atribuții, resurse umane, tehnice și financiare pentru ANSPDCP
20 iunie 2018 | Alexandru MATEI

Măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene
15 iunie 2018 | Alexandru MATEI

Modificări cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
5 iunie 2018 | Alexandru MATEI

Gestionarea certificatelor de absolvire aferente programelor de formare profesională organizate de INA
14 mai 2018 | Alexandru MATEI

Aprobarea modelului și conținutului formularului 112
14 mai 2018 | Alexandru MATEI

Decizia CCR nr. 79/2018. Sintagma „în primă instanță” care reglementează măsura controlului judiciar. Neconstituționalitate
11 mai 2018 | Alexandru MATEI

UNSAR. Prelucrarea de date este parte din procesul de încheiere a unei polițe de asigurări
4 mai 2018 | Alexandru MATEI

Publicitatea imobiliară. Noi dispoziții ref. la prelucrarea datelor cu caracter personal
24 aprilie 2018 | Alexandru MATEI

CE. Formularul standard privind reguli corporatiste obligatorii pentru transferul de date cu caracter personal
20 aprilie 2018 | Alexandru MATEI

CE. Orientări privind consimțământul în temeiul Regulamentului 2016/679 (GDPR)
19 aprilie 2018 | Alexandru MATEI

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale