Articolele autorului Gabriel LEFTER

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

Practică ÎCCJ comentată. Decizia instanţei de recurs este obligatorie în toate elementele ei, inclusiv în ceea ce priveşte desemnarea instanţei de trimitere care urmează să rejudece cauza. Cererea din apel de trimitere a cauzei spre rejudecare nu poate fi dedusă din elemente grafice, ci trebuie să fie formulată explicit, în scris. Instanţa de apel este obligată să pună în discuţie o eventuală soluţie de judecare a fondului cauzei
23 februarie 2024 | Gabriel LEFTER

Reducerea părţii din cheltuielile de judecată reprezentată de onorariul avocatului părţii care a câștigat – cel mai hulit instrument de realizare a echitaţii procesuale
19 decembrie 2023 | Gabriel LEFTER

Practică judiciară comentată. Drepturi băneşti cuvenite magistraților la momentul eliberării din funcţie prin pensionare. Efectele încetării suspendării unui actului normativ conform art. 66 din Legea nr. 24/2000 ca urmare a abrogării actului normativ a cărui aplicare a fost suspendată succesiv
6 noiembrie 2023 | Gabriel LEFTER

Câteva observaţii privind „Sinteza celor mai importante disfuncționalități ale sistemului judiciar semnalate de avocați și propunerile de soluții posibile
4 octombrie 2023 | Gabriel LEFTER

Practică judiciară comentată. Prescripţia dreptului material la acțiune pentru pretenţii de natură salarială întemeiate pe dispoziţiile unui act normativ nepublicat în Monitorul Oficial
18 septembrie 2023 | Gabriel LEFTER

Practică ÎCCJ comentată. Calificarea motivelor de recurs. Lipsa cerinţei legale de semnare olografă a cererilor trimise instanţei prin pe e-mail
18 iulie 2023 | Gabriel LEFTER | 2 comentarii

Succinte observaţii privind efectele hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului din cauza Văleanu şi alţii împotriva României în privinţa mecanismului de stabilire a compensaţiilor pentru imobilele naționalizate imposibil de restituit în natură conform Legii 165/2013
12 iunie 2023 | Gabriel LEFTER

Scutirea instituţiilor publice de la plata taxei judiciare de timbru când se formulează acţiuni, cereri şi căi de atac care au ca obiect venituri publice. Câteva aspecte procedurale din soluționarea cererilor de reexaminare
15 mai 2023 | Gabriel LEFTER

Ce este lătratul?
28 ianuarie 2023 | Gabriel LEFTER

Câteva consideraţii privind jurisdicţia muncii după adoptarea legii nr. 367/2022 privind dialogul social
12 ianuarie 2023 | Gabriel LEFTER

Si vis pacem, para iustitiam!
9 martie 2022 | Gabriel LEFTER

Câteva aspecte privind adresarea unor cereri instanțelor de judecată prin înscris în formă electronică
2 februarie 2022 | Gabriel LEFTER

Câteva gânduri privitor la previzibilitatea duratei procesului civil
13 decembrie 2021 | Gabriel LEFTER

Câteva aspecte privind facultatea instanţei de a introduce în cauză un terţ la cererea părților conform art. 78 alin. (2) Noul Cod de procedură civilă. Partea a II-a. Aspecte procedurale
26 iunie 2020 | Gabriel LEFTER

Caracterul accesoriu şi obiectul apelului incident
16 iunie 2020 | Gabriel LEFTER

Câteva aspecte privind facultatea instanţei de a introduce în cauză un terţ la cererea părților conform art. 78 alin. (2) Noul Cod de procedură civilă. Partea I. Clarificări conceptuale
11 iunie 2020 | Gabriel LEFTER

Termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură sub sancţiunea decăderii au fost suspendate pe durata stării de urgenţă sau au fost întrerupte?
15 mai 2020 | Gabriel LEFTER

Consideraţii referitoare la depunerea unor acte de procedură înăuntrul termenului prevăzut de lege la oficiul poştal
20 ianuarie 2020 | Gabriel LEFTER | 1 comentariu

Scurte consideraţii despre suspendarea judecării cauzelor prin decesul uneia dintre părţi până la introducerea în cauză a moştenitorilor
26 iulie 2019 | Gabriel LEFTER

Despre competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a judeca recursuri. UPDATE: Avatarurile recursului în NCPC
31 iulie 2017 | Gabriel LEFTER

Condiţiile în care instanţa de apel poate pronunţa soluţia de anulare a hotărârii primei instanţe şi de trimitere spre rejudecare acestei instanţe*
17 mai 2017 | Gabriel LEFTER | 2 comentarii

Recunoașterea progreselor ireversibile ale României pe calea consacrării statului de drept
29 februarie 2016 | Gabriel LEFTER

Consideraţii privind validarea curatorului special de către instanţa de tutelă
30 martie 2015 | Gabriel LEFTER

Ce propune sistemului judiciar noua conducere a CSM?
9 ianuarie 2014 | Gabriel LEFTER | 2 comentarii

Care sunt calităţile necesare unui judecător pentru a fi numit în funcţiile de conducere din cadrul instanţelor?
3 decembrie 2013 | Gabriel LEFTER

Care sunt calităţile necesare unui judecător pentru a promova în funcţii de execuţie?
19 noiembrie 2013 | Gabriel LEFTER | 3 comentarii

Regularizarea cererii de chemare în judecată – principalul instrument de realizare a dreptului la judecarea cauzei în termen optim şi previzibil
18 noiembrie 2013 | Gabriel LEFTER | 5 comentarii

Dreptul soţului nevinovat la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin desfacerea căsătoriei
22 aprilie 2013 | Gabriel LEFTER

Justiţia din România este independentă şi imparţială
21 martie 2013 | Gabriel LEFTER | 3 comentarii

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale