Articolele autorului Anda-Laura DUȚESCU

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

CCR. Executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii referitoare la minori. Constituționalitate
28 martie 2024 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Declarațiile persoanei vătămate – mijloc de probă. Constituționalitate
21 martie 2024 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Punerea în aplicare a planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenței. Constituționalitate
30 ianuarie 2024 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Restituirea obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase preluate abuziv de către stat. Constituționalitate
22 ianuarie 2024 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Folosinţa bunului comun de către coproprietari. Constituționalitate
12 ianuarie 2024 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Dispunerea trimiterii în judecată de către judecătorul de cameră preliminară. Constituționalitate
5 ianuarie 2024 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Reunirea cauzelor în procesul penal. Constituționalitate
22 decembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Criteriile pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap. Constituționalitate
13 decembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Încetarea de drept a contractului de muncă urmare a dispunerii interdicţiei de a ocupa o anumită funcţie sau de a exercita o funcţie. Constituționalitate
5 decembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Infracțiunea de spălare a banilor. Constituționalitate
27 noiembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Luarea sau menţinerea măsurii internării medicale faţă de o persoană în privinţa căreia a fost dispusă o soluţie de clasare. Constituționalitate
6 noiembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Cuprinsul cererii de apel în procesul civil. Constituționalitate
30 octombrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Infracțiunea de amenințare prevăzută de art. 206 Cod Penal. Constituționalitate
23 octombrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Condițiile de exercitare a profesiei de avocat. Constituționalitate
12 octombrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale şi procedurale în cursul procesului penal. Constituționalitate
5 octombrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Partea ținută să suporte cheltuielile de executare silită. Constituționalitate
2 octombrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Regularizarea cererii de chemare în judecată. Constituționalitate
25 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

CCR. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive cu privire la latura penală. Constituționalitate
18 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Comerțul efectuat în baza autorizațiilor prevăzute de lege. Constituționalitate
8 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Invocarea prescripţiei. Constituționalitate
4 septembrie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Autoritatea de lucru judecat. Constituționalitate
28 august 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Infracțiuni de corupție. Traficul de influență. Cumpărarea de influență. Constituționalitate
21 august 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Sesizarea ÎCCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Constituționalitate
11 august 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Sintagma „actul de natură sexuală” cuprinsă în dispoziţiile art. 219 din Codul penal și pedeapsa aferentă. Constituționalitate
3 august 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în procedura insolvenței. Constituționalitate
28 iulie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Etapa verificării şi regularizării cererii de chemare în judecată. Constituționalitate
21 iulie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul. Constituționalitate
14 iulie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Strămutarea judecării cauzei. Constituționalitate
6 iulie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Procedura insolvenței. Desemnarea unui administrator judiciar ori lichidator judiciar de către creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor. Constituționalitate
1 iunie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Infracțiunea de falsificare a unui înscris oficial în vechea și actuala reglementare. Constituționalitate
26 mai 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti. Constituționalitate
18 mai 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Cazurile în care se poate formula contestaţie împotriva executării hotărârii penale. Constituționalitate
15 mai 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Sancționarea cu amendă judiciară a introducerii în proces a unor cereri cu rea-credință. Constituționalitate
5 mai 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Obligațiile fideiusorului în cadrul procedurii de reorganizare a debitorului principal. Constituționalitate
28 aprilie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată. Constituționalitate
20 aprilie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Incompatibilitatea procurorului în cazul existenței unei suspiciuni rezonabile că imparţialitatea acestuia este afectată. Constituționalitate
12 aprilie 2023 | Anda-Laura DUȚESCU

Principiul legalității căii de atac. Constituționalitate
17 iulie 2017 | Anda-Laura DUȚESCU

Începerea urmăririi penale in rem și continuarea acesteia in personam. Constituționalitate
4 iulie 2017 | Anda-Laura DUȚESCU

Aplicarea de penalități în cadrul procedurii de executare silită a obligațiilor. Constituționalitate
29 mai 2017 | Anda-Laura DUȚESCU

Confiscarea bunurilor a căror deținere este interzisă de legea penală. Constituționalitate
1 mai 2017 | Anda-Laura DUȚESCU

Procedura simplificată de judecată în cazul recunoașterii învinuirii. Constituționalitate
20 aprilie 2017 | Anda-Laura DUȚESCU

Renunțarea la pretențiile civile. Revenirea asupra renunțării. Constituționalitate
29 martie 2017 | Anda-Laura DUȚESCU

Folosirea de către avocat a unor procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobândirii clientelei – sancțiuni. Constituționalitate
7 februarie 2017 | Anda-Laura DUȚESCU

Împlinirea termenului înăuntrul căruia trebuie depuse actele la instanțele de judecată sau în alt loc. Constituționalitate
13 ianuarie 2017 | Anda-Laura DUȚESCU

Cererea de revizuire formulată în temeiul art. 509 alin. (1) pct. 11 Cod procedură civilă. Constituționalitate
5 ianuarie 2017 | Anda-Laura DUȚESCU

Acordul de recunoaștere a vinovăției. Constituționalitate
29 decembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Completarea hotărârii pronunțate de instanța de judecată. Constituționalitate
13 decembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Clădirile pentru care nu se datorează impozit. Constituționalitate
1 decembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Perimarea de drept a executării silite. Constituționalitate
22 noiembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Sesizarea Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie cu o cerere de pronunţare a unei hotărâri prealabile. Constituționalitate
15 noiembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Cazuri de dispunere a popririi asigurătorii și a sechestrului asigurătoriu. Constituționalitate
8 noiembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Termenul de prescripție în cazul cererii de evicțiune. Constituţionalitate
3 noiembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Restituirea cauzei la parchet de către judecătorul de cameră preliminară în cazul neremedierii neregularităților privind rechizitoriul. Constituționalitate
31 octombrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Formularea de contestaţii privind modul de soluţionare a excepţiilor având ca obiect legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale. Constituționalitate
28 octombrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Remunerarea provizorie a curatorului desemnat de către instanța de judecată. Constituționalitate
24 octombrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Revizuirea hotărârilor judecătorești definitive cu privire la latura penală. Constituționalitate
21 octombrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Romanian Legal Week: October 10-16, 2016
17 octombrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU, Cosmina SIMA

Garanția de bună-conduită ce incumbă contestatorului în materia contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Constituționalitate
17 octombrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Soluționarea abținerii sau recuzării judecătorului. Constituționalitate
14 octombrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Procedura de contestare a încheierii de înscriere/respingere a cererii de înscriere sau radiere a unui act sau fapt juridic în cartea funciară. Constituționalitate
10 octombrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Necesitatea introducerii în cauză a altor persoane în materie contencioasă. Constituționalitate
7 octombrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Declararea necompetenței de către instanța de judecată. Constituționalitate
3 octombrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Obligarea la plata cheltuielilor de judecată. Constituționalitate
30 septembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Legea aplicabilă proceselor în curs de judecată și executărilor silite începute sub legea veche. Constituționalitate
26 septembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Săvârșirea de către un funcționar public a infracțiunii de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției urmată de obținerea unui folos necuvenit. Constituționalitate
20 septembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Romanian Legal Week: September 12-18, 2016
19 septembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU, Cosmina SIMA

Taxa judiciară de timbru aplicabilă unei acțiuni cu mai multe capete de cerere. Constituționalitate
19 septembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de către părţi. Constituționalitate
16 septembrie 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Romanian Legal Week: August 15-21, 2016
22 august 2016 | Anda-Laura DUȚESCU, Cosmina SIMA

Redeschiderea urmăririi penale. Constituționalitate
22 august 2016 | Anda-Laura DUȚESCU

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership