Articolele autorului Andreea BANU

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

Desemnarea administratorului/lichidatorului judiciar. Excepție de neconstituționalitate respinsă
27 noiembrie 2014 | Andreea BANU

Instituția curatelei speciale. Excepție de neconstituționalitate respinsă
21 noiembrie 2014 | Andreea BANU

Încetarea plății indemnizației de șomaj. Excepție de neconstituționalitate respinsă
20 noiembrie 2014 | Andreea BANU

Condițiile aplicării procedurii insolvenței. Excepție de neconstituționalitate respinsă
19 noiembrie 2014 | Andreea BANU

Revista Română de Drept European nr. 3/2014: Regulamentul Bruxelles I bis | Flavius-Alexandru Boar
17 noiembrie 2014 | Andreea BANU

HCCJ. Justifying the right to deductible VAT
10 noiembrie 2014 | Andreea BANU

Obligativitatea reprezentării de către avocat în recurs. Excepție de neconstituționalitate admisă
31 octombrie 2014 | Andreea BANU

HCCJ. Disregard of devolution limits
21 octombrie 2014 | Andreea BANU

Revista Dreptul nr. 9/2014: Reflecţii în legătură cu dreptul la demnitate în concepţia Codului civil | Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu
13 octombrie 2014 | Andreea BANU

Alteration to the Electricity and natural gas Law and to the Petroleum Law
7 octombrie 2014 | Andreea BANU

Excepţie de neconstituţionalitate admisă ref. decretele de numire a judecătorilor la CCR
2 octombrie 2014 | Andreea BANU

Excepţie de neconstituţionalitate respinsă ref. curatela specială
26 septembrie 2014 | Andreea BANU

HCCJ. Legality control vs. clarity control
23 septembrie 2014 | Andreea BANU

Excepţie de neconstituţionalitate respinsă ref. privatizarea societăţilor comerciale
18 septembrie 2014 | Andreea BANU

Excepţie de neconstituţionalitate admisă ref. datele cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
11 septembrie 2014 | Andreea BANU

Excepţie de neconstituţionalitate respinsă ref. asociaţiile de proprietari
4 septembrie 2014 | Andreea BANU

RRDP nr. 1/2014: Unele propuneri de modificare a configuraţiei cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru prevăzute de OUG nr. 80/2013. În căutarea unei abordări coerente. Necesitatea reglementării exprese a posibilităţii pârâtului de a formula cerere de reexaminare | Liviu-Alexandru Viorel
1 septembrie 2014 | Andreea BANU

Excepţie de neconstituţionalitate respinsă ref. cazurile de instituire a tutelei minorului
28 august 2014 | Andreea BANU

Revista Română de Drept Privat nr. 1/2014: Întâmpinarea din perspectiva noilor reglementări procesual civile | Maria Fodor, Irina Grigore-Rădulescu
25 august 2014 | Andreea BANU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. salariații din instituțiile și autoritățile publice
21 august 2014 | Andreea BANU

Revista Română de Drept Privat nr. 1/2014: Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată și actele de dispoziție ale părților în procesul civil | Ioan Leș
18 august 2014 | Andreea BANU

Excepţie de neconstituţionalitate respinsă ref. protecţia şi promovarea drepturilor copilului
13 august 2014 | Andreea BANU

Revista Română de Drept Privat nr. 1/2014: Procedura verificării prealabile a cererii de chemare în judecată şi cererea de reexaminare | Ion Deleanu
12 august 2014 | Andreea BANU

Excepţie de neconstituţionalitate respinsă ref. dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor
8 august 2014 | Andreea BANU

Revista Română de Drept Privat nr. 5/2013: Condiţii ale aplicării prezumţiilor de renunţare la moştenire instituite în noul Cod civil | Flavius-Alexandru Boar
4 august 2014 | Andreea BANU

Excepţie de neconstituţionalitate respinsă ref. verificarea și regularizarea cererii de chemare în judecată
1 august 2014 | Andreea BANU

Revista Română de Drept Privat nr. 4/2013: Consideraţii privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit NCPC | Sonia Florea
29 iulie 2014 | Andreea BANU

Excepţie de neconstituţionalitate respinsă ref. prevederile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale
24 iulie 2014 | Andreea BANU

Revista Română de Drept Privat nr. 5/2013: Modurile de operare a rezoluțiunii și mecanismul declarației unilaterale de rezoluțiune | Valeriu Stoica
21 iulie 2014 | Andreea BANU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. salariații din sectorul public
17 iulie 2014 | Andreea BANU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. statutul judecătorilor și procurorilor
10 iulie 2014 | Andreea BANU

Dreptul nr. 5/2014: Considerații ref. răspunderea delictuală a persoanei lipsite de discernământ reglementată prin art. 1368 din actualul Cod civil | Lacrima Rodica Boilă
7 iulie 2014 | Andreea BANU

Excepție de neconstituționalitate admisă ref. obligativitatea participării la ședința de informare
3 iulie 2014 | Andreea BANU

Dreptul nr. 5/2014: Promisiunea de vânzare-cumpărare și executarea silită a acesteia în concepția Codului civil în vigoare | Ioan Popa
30 iunie 2014 | Andreea BANU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori
26 iunie 2014 | Andreea BANU

Dreptul nr. 5/2014: Considerații în legătură cu funcțiile, caracterele și natura juridică a clauzei penale | Florin Ludușan
23 iunie 2014 | Andreea BANU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. procedura insolvenței
19 iunie 2014 | Andreea BANU

Dreptul nr. 5/2014: Apelul în cursul judecării unui apel și recursul în cursul judecării unui recurs, reglementări noi în actualul Cod de Procedură civilă | Ion Deleanu
17 iunie 2014 | Andreea BANU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. procesul de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
11 iunie 2014 | Andreea BANU

Dreptul nr. 5/2014: Discuții privind căsătoria putativă în actuala statornicire a Codului civil român | Alin-Gheorghe Gavrilescu
9 iunie 2014 | Andreea BANU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. soluționarea cererii de încuviințare a executării silite
5 iunie 2014 | Andreea BANU

Dreptul nr. 5/2014: Sfera de aplicare a art. 1931 din Codul civil privitor la prelungirea tacită a contractului de societate | Emilian Lipcanu
2 iunie 2014 | Andreea BANU

Excepție de neconstituționalitate respinsă ref. specialiștii din cadrul DNA
30 mai 2014 | Andreea BANU

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership