Articolele autorului Andrei Alexandru MARCU

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

CCR pendinte: analizarea conduitei persoanei condamnate în vederea schimbării regimului de executare a pedepselor privative de libertate
10 iulie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 114/1996 a locuinței
4 iulie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: consimțământul victimei traficului de persoane – art. 210 alin. (3) din Codul penal
2 iulie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: începutul prescripției extinctive – regula generală
20 iunie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: hotărârea de suspendare a judecării procesului – art. 414 din Codul de procedură civilă
6 iunie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: recunoașterea hotărârilor străine pe cale incidentală – art. 147 alin. (2) din Legea nr. 302/2004
5 iunie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: prescripția sumelor reprezentând diferențe de pensie – art. 65 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
17 mai 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: dreptul cetățenilor Uniunii Europene de a fi aleși
14 mai 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: magistrați – abatere disciplinară – art. 271 lit. g) din Legea nr. 303/2022
26 aprilie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: obligația obținerii certificatului anti-doping pentru desfășurarea activităților de culturism și/sau fitness
17 aprilie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: imposibilitatea predării silite a bunului
9 aprilie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: limitele judecății cererii de extrădare pasivă
8 aprilie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: O.U.G. nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024
2 aprilie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: felul hotărârilor – art. 370 din Codul de procedură penală
26 martie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: aplicarea în timp a legii privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
13 martie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: comunicarea raportului de cercetare disciplinară a polițistului
7 martie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: dreptul de a formula plângere împotriva procesului-verbal contravențional întocmit de ANMDMR
6 martie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: veniturile din alte surse – definiție Cod fiscal
20 februarie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: mărirea limitelor pedepsei cu 7 ani în cazul evaziunii fiscale – art. 9 alin. (3) din Legea nr. 241/2005
14 februarie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: decizia de revizuire privind pensiile militare de stat – art. 65 alin. (1) din Legea nr. 223/2015
13 februarie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: soluționarea contestațiilor de către instanța judecătorească în cazul personalului plătit din fonduri publice
8 februarie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: încetarea detașării ofiţerilor şi a agenţilor de poliţie judiciară în cadrul DNA
7 februarie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: ridicarea popririi asigurătorii – Cod procedură civilă
6 februarie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: infracțiunea de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare
2 februarie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: depunerea declarației după stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere – art. 107 alin. (5) Cod procedură fiscală
26 ianuarie 2024 | Andrei Alexandru MARCU Comentariile sunt închise pentru CCR pendinte: depunerea declarației după stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere – art. 107 alin. (5) Cod procedură fiscală

CCR pendinte: numărul burselor de merit din învățământul preuniversitar
24 ianuarie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: absolvirea unui curs teoretic și practic – condiție esențială pentru obținerea autorizației de procurare a armelor letale
19 ianuarie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 13 alin. (4) din O.U.G. nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto
18 ianuarie 2024 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule în cazul neaplicării unei pedepse penale
21 noiembrie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali
10 noiembrie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: competența materială a tribunalului în cauzele penale
9 noiembrie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 41/2022 – Sistemul RO e-Transport
8 noiembrie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: sancționarea comercializării produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani
7 noiembrie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: pensia de urmaș a soțului supraviețuitor
2 noiembrie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: definiții – activitate independentă și venituri din activități independente – Cod fiscal
1 noiembrie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: culpa în cazul divorțului după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani
27 octombrie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: exercitarea activităților specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități nerecunoscute de lege – art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/1995
7 iulie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: tulburarea liniştii locatarilor între orele 22:00-8:00 şi 13:00-14:00 – art. 2 pct. 26) din Legea nr. 61/1991
6 iulie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 11 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal din 2003
29 iunie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: confiscarea cisternelor, recipientelor şi mijloacelor de transport utilizate în transportul produselor accizabile – art. 449 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal
23 iunie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: aplicarea sancțiunii disciplinare a mustrării scrise direct de către conducătorul instituției publice
21 iunie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: definiția noțiunii de „materiale pornografice cu minori” – art. 374 alin. (4) din Codul penal
19 iunie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: încetarea, reluarea și suspendarea inspecției fiscale
16 iunie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 22 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale
8 iunie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 19 lit. j) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
17 mai 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: emiterea biletelor de valoare exclusiv pe suport electronic – art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2018
15 mai 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: infracțiuni privind regimul deșeurilor – art. 66 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 92/2021
11 mai 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: reglementarea pensiei de urmaș din cadrul Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
10 mai 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 24 din O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
28 aprilie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: competența teritorială în cercetarea și judecarea infracțiunilor la regimul transportului naval
27 aprilie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
25 aprilie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: concursul între cauzele de atenuare a răspunderii penale – art. 79 alin. (1) Cod penal
20 aprilie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: intedicția de înstrăinare a acțiunilor deținute de stat în cadrul diverselor companii – art. 1 din Legea nr. 173/2020
4 aprilie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: obligativitatea existenței ITP pentru restituirea vehiculului abandonat sau fără stăpân – art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 421/2002
29 martie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: componența Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor – art. 17 alin. (2) din Legea nr. 165/2013
28 martie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 5 alin. (22) și (23) din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
27 martie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 1 din O.U.G. nr. 57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiţii din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii
21 martie 2023 | Andrei Alexandru MARCU

Procedura specială privind acordul de recunoaștere a vinovăției
27 noiembrie 2019 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: calcularea impozitului pentru clădirile nerezidențiale (art. 458 alin. (4) din Codul fiscal). UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate
18 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 75 alin. (11) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale (soluționarea contestației)
16 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: imposibilitatea punerii în mișcare a acțiunii penale atunci când fapta nu este prevăzută de legea penală (art. 16 alin. (1) lit. (b) CPP)
13 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului (art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2010)
12 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: posibilitatea atacării numai cu apel – de către creditor – a încheierii prin care se respinge încuviințarea executării silite (art. 666 alin. (7) din Codul de procedură civilă)
11 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: arborarea drapelelor altor state numai împreună cu drapelul național (art. 7 din Legea nr. 75/1994)
10 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: executarea silită în cazul debitorilor insolvenţi (art. 266 ind. (3) din Codul de procedură fiscală). UPDATE: dispozițiile din Constituție invocate
9 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: cererea de evicțiune, definitiv stinsă în cazul imobilului adjudecat (art. 860 alin. (1) CPC)
9 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 26 din Codul de procedură fiscală
6 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: art. 176 alin. (1) din Codul de procedură civilă 1865
5 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: imposibilitatea existenței conflictului de competență cu Înalta Curte de Casație și Justiție
4 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

CCR pendinte: sintagma „sistem de alarmă” din cadrul infracțiunii de furt calificat (art. 229 alin. (1) lit. (e) din Codul penal)
2 iulie 2018 | Andrei Alexandru MARCU

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership