Articole de acelaşi autor

Este admisibil un recurs declarat împotriva unei hotărâri pronunțate în apel de Curtea de Apel – Secția conflicte de muncă și asigurări sociale?
19.05.2020 | Angelica ROȘU

Despre o (im)posibilă interpretare a art. 145 alin. (2) teza a doua CPC
16.06.2016 | Angelica ROȘU

Cât de ”admisibilă” poate fi o cerere (reconvenţională) inadmisibilă?
25.09.2015 | Angelica ROȘU

Despre ”garanţia de bună conduită” şi alte măsuri cuprinse în OUG nr. 51/ 2014 pentru modificarea și completarea OUG nr. 34/2006
27.08.2014 | Angelica ROȘU