Articolele autorului Cătălin ONCESCU

Despre Decizia C-107/23 din 24 iulie 2023 a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind prescripția răspunderii penale
8 august 2023 | Cătălin ONCESCU

Cătălin Oncescu
Prescripţia răspunderii penale, Decizia nr. 358/2022 pronunțată de Curtea Constituțională și modalitatea de aplicare a legii penale mai favorabile
14 iunie 2022 | Cătălin ONCESCU

O completare (precizare) legislativă absolut necesară în ceea ce privește reglementarea plângerii prealabile
6 octombrie 2021 | Cătălin ONCESCU

Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale [art. 155 alin. (1) Cod penal]. Decizia nr. 297/2018 a Curții Constituționale, lex tertia și interpretarea prin analogie în defavoarea persoanei acuzate
4 martie 2021 | Cătălin ONCESCU

O nouă modalitate (greșită) prin care este restricționat dreptul avocatului de a consulta dosarul de urmărire penală
3 mai 2019 | Cătălin ONCESCU

Nu-mi plac campaniile electorale!
24 aprilie 2019 | Cătălin ONCESCU

Prelungirea arestării preventive și condiția suspiciunii rezonabile că inculpatul a săvârşit o infracţiune
13 decembrie 2018 | Cătălin ONCESCU

Dreptul la apărare, drept fundamental al omului, și „secretul profesional al avocatului”. Drept comparat
9 mai 2018 | Cătălin ONCESCU | 1 comentariu

Cum poate avocatul apăra „martorul” în faza de urmărire penală a procesului penal?
5 martie 2018 | Cătălin ONCESCU | 1 comentariu

Mai este necesară „Camera preliminară” în procesul penal sau ar fi mai utile două căi de atac devolutive, prin care să fie reexaminate atât chestiunile de fapt, cât și cele de drept (apel și „recurs”)?
31 ianuarie 2018 | Cătălin ONCESCU

Dreptul avocatului de a pune întrebări persoanelor audiate în timpul fazei de urmărire penală
5 iulie 2017 | Cătălin ONCESCU

Și dacă deciziile Curții Constituționale ne spun că trebuie regândit principiul separaţiei şi echilibrul puterilor în stat?
25 mai 2017 | Cătălin ONCESCU

Sancțiunea aplicabilă în cazul încălcării dispozițiilor privind incompatibilitatea în procesul penal
19 octombrie 2016 | Cătălin ONCESCU

Mai poate fi obligat asigurătorul să plătească despăgubiri în cadrul proceselor penale pornite în urma accidentelor de autovehicule și tramvaie? UPDATE
16 februarie 2016 | Cătălin ONCESCU | 3 comentarii

Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declarații, în calitate de martor, în procesul penal
2 februarie 2016 | Cătălin ONCESCU

Câteva omisiuni legislative esențiale privind supravegherea tehnică a persoanelor în cadrul urmăririi penale
14 octombrie 2015 | Cătălin ONCESCU | 1 comentariu

Despre dreptul de a solicita consultarea dosarului (continuare), despre costul fotocopiilor și despre respectarea drepturilor fundamentale ale acuzatului
23 iulie 2015 | Cătălin ONCESCU | 1 comentariu

Probele obținute prin supravegherea tehnică ce vizează raportul dintre avocat și suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără sunt nelegale, fără excepție
3 iulie 2015 | Cătălin ONCESCU | 1 comentariu

Câteva aspecte de interes practic privind ”dreptul de a solicita consultarea dosarului”
7 mai 2015 | Cătălin ONCESCU | 2 comentarii

Excluderea probelor vs. nulități. Sancțiuni procedurale distincte
9 aprilie 2015 | Cătălin ONCESCU | 3 comentarii

Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică