Articolele autorului Cătălin I. RADBÂȚĂ

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

Cătălin I. Radbâță
Curtea de Apel Oradea. Recurs contencios-administrativ. Nelegalitate v. netemeinicie: „stabilirea stării de fapt rămâne la aprecierea suverană a judecătorului fondului
15 aprilie 2024 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Insolvență. IF-THEN-ELSE-ul articolului 75 alin. (3)-(4) din Legea nr. 85/2014 (și art. 143 alin. (3)). Plătim creanțele curente sau trecem la faliment?
19 martie 2024 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Insolvență. Trei probleme privind contestațiile la rapoartele de evaluare. Standarde de evaluare
29 februarie 2024 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Tribunalul Satu Mare. Plăți în ultimul trimestru al planului de reorganizare și clauze alternative privind litigiile în curs. Confirmare plan
29 ianuarie 2024 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Tribunalul Maramureș. Confirmare plan de reorganizare. Distincție între argumente ce țin de nelegalitatea adunării creditorilor de aprobare a planului și  argumente per se privind nelegalitatea planului
27 septembrie 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Curtea de Apel Timișoara. Anulare măsuri asigurătorii fiscale. Nemotivare de către emitent și raportare sau nu la conținutul actului principal (art. 213 și 214 Cod proc. fisc.)
9 august 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Insolvență. Declarație de creanță suplimentară admisă după expirarea termenului și după ce se depusese deja de același creditor o declarație de creanță inițială (art. 42 și 114 Legea nr. 85/2014, art. 54 Regulament nr. 848/2015)
19 iulie 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ, Daniel PARASCHIV

Cătălin I. Radbâță
Cele 5 condiții necesare pentru obținerea sechestrului asigurător (sau a popririi) (art. 953 alin. 1 Cod proc. civ.)
26 iunie 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

ÎCCJ. Curtea de Apel care judecă în complet de apel o cale de atac ce trebuia să fie recurs – casare art. 488 alin. (1) pct. 1 Cod proc. civ.
21 aprilie 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Judecătoria Carei. Dificultăți în instituirea măsurilor asigurătorii în procesul penal pentru daune morale – art. 249 alin. (5) Cod proc. pen.
7 martie 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

ÎCCJ. Strămutare solicitată prin administrator judiciar – taxa de timbru datorată de societatea în insolvență
2 martie 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Creanțe și înscrieri condiționate în insolvență
14 februarie 2023 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Curtea de Apel Oradea. Procedura insolvenței. Comitetul creditorilor versus Adunarea creditorilor
1 decembrie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Valorificarea de bunuri în insolvență în perioada de observație. Art. 87 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
14 noiembrie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Curtea de Apel Cluj. Procedura insolvenței. Interzicerea modificării cauzei juridice direct în apel. Repunere în termen conform art. 186 Cod proc. civ. și ulterior solicitare direct în apel de repunere de drept în termen conform art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014
9 noiembrie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Curtea de Apel Cluj. Procedura insolvenței. Interzicerea modificării cauzei juridice direct în apel. Repunere în termen conform art. 186 Cod proc. civ. și ulterior solicitare direct în apel de repunere de drept în termen conform art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014
9 noiembrie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Curtea de Apel București. În raportul juridic dedus judecății nu este obligatorie participarea tuturor părților din raportul de drept material
4 noiembrie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Suspendarea executării actului administrativ-fiscal emis atunci când existența creanței bugetare depinde de existența unei fapte penale (corecții financiare)
20 octombrie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Despăgubiri civile după ce s-a dispus confiscarea specială asupra acelorași sume în penal. Solidaritate pasivă
17 octombrie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cum anulăm distribuirea de dividende făcută înaintea intrării în insolvență?
13 octombrie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Curtea de Apel București. Înlocuire administrator judiciar. Solicitare suspendare provizorie înlocuire. Respingere în cazul în care nu se demonstrează un pericol concret. (art. 43.5 lit. g) și 57.4 din Legea nr. 85/2014, art. 450 Cod proc. civ.)
28 iunie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Executare silită. Instituțiile publice nu beneficiază automat de termenul de grație de 6 luni pentru executarea obligațiilor de plată. Art. 2 din OG nr. 22/2002
4 iunie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Judecătoria Constanța. Litigiu privind părți sociale. Interzicerea temporară a dreptului asociatului cesionar de a înstrăina părțile sociale, până la soluționarea procesului privind anularea contractului de cesiune
25 martie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ, Vlad NICOLAE

Cătălin I. Radbâță
Tribunalul Satu Mare. Plângere contravențională. Achiesarea autorității la plângere prin întâmpinare. Obligarea autorității însă la suportarea cheltuielilor de judecată. Inaplicabilitatea art. 454 Cod proc. civ. privind exonerarea pârâtului de plata cheltuielilor de judecată în cazul recunoașterii până la primul termen în domeniul contravențional
11 martie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Curtea de Apel Oradea. Procedura insolvenței. Contract de închiriere imobil. Considerarea creanței creditorului proprietar ca fiind integral născută înainte de deschiderea procedurii, inclusiv pentru folosința și chiriile datorate ulterior deschiderii procedurii. Reflecții asupra acestei interpretări
6 martie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Tribunalul Maramureș. Insolvență. Suspendarea măsurii administratorului judiciar de actualizare a tabelului preliminar de creanțe. Procedură fără citare
18 februarie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Curtea de Apel Iași. Corecții financiare finanțări UE. OUG nr. 66/2011. Principiul proporționalității. Reducerea corecțiilor aplicate de la 10% la 5%. Criterii
15 februarie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Curtea de Apel București. Insolvența grupului de societăți. Creanțe subordonate ale membrilor. Existența sau nu a unui termen în procedură până la care se poate solicita aplicarea dispozițiilor privind insolvența de grup
9 februarie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Curtea de Apel Cluj. Cheltuieli de judecată când „pierzi procesul”, dar culpa aparține celeilalte părți. Necesitatea solicitării cheltuielilor DOAR pe cale separată. Imposibilitate de acordare cheltuieli direct în temeiul art. 453 Cod. proc. civ. Autoritate de lucru judecat
7 februarie 2022 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Curtea de Apel Cluj. Căi de atac. Imposibilitatea recalificării de instanță a căii de atac greșit exercitate în considerarea mențiunii inexacte din cuprinsul hotărârii atacate. Obligativitatea pronunțării inadmisibilității unei astfel de căi de atac [art. 457 alin. (3) și (4) Cod proc. civ.]. Soarta cheltuielilor de judecată
28 septembrie 2021 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Cătălin I. Radbâță
Tribunalul Maramureș (sentință definitivă) – Procedura insolvenței. Ordonanță președințială emisă de judecătorul sindic la solicitarea debitoarei obligând creditorul furnizor de utilități să continue prestarea serviciilor
8 septembrie 2021 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Art. 336 Cod penal – Conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Amânarea aplicării pedepsei. Lăsarea dreptului de a conduce un autovehicul inculpatului [art. 85 alin. (2) lit. g) Cod penal]
8 iunie 2021 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Arbitraj CCI Paris și insolvență. Refuzul pârâtului (autoritate publică română) de a achita partea sa din cheltuielile arbitrale. Insolvență reclamant. Închidere dosar arbitraj cu obligarea pârâtului de Tribunalul arbitral să plătească cheltuielile arbitrale achitate de reclamant și onorariile avocațiale suportate de acesta
28 mai 2021 | Cătălin I. RADBÂȚĂ, Vlad NICOLAE, Ștefan DUDAȘ

Ieșire din insolvență urmare a reorganizării. Cine convoacă AGA pentru numirea noilor administratori statutari? Ordonanță președințială numire administrator provizoriu chiar atunci când există administrator statutar numit
12 noiembrie 2020 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Debitorii își pot deschide insolvența în perioada stării de urgență. Creditorii nu au mijloace eficiente de atac sau suspendare
1 mai 2020 | Cătălin I. RADBÂȚĂ, Vlad NICOLAE

Cătălin I. Radbâță
Soluție pentru convocarea eficientă a AGA în perioada pandemiei COVID-19. Admitere ordonanță președințială pentru ținerea AGA prin videoconferință – Zoom/Skype și vot prin corespondență
22 aprilie 2020 | Cătălin I. RADBÂȚĂ

Insolvența la o lună după instituirea stării de urgență – direcții și preocupări. De ce este România în urmă față de alte jurisdicții
14 aprilie 2020 | Cătălin I. RADBÂȚĂ, Vlad NICOLAE

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership