Articolele autorului Corina CIOROABĂ

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

ICCJ. Căile de atac în materia exproprierii
4 octombrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Suportarea cheltuielilor de judecată, în cazul ajutorului public judiciar
2 octombrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant poate fi acoperită
29 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Motivarea recursului împotriva încheierii de suspendare a judecății
27 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Legea privind procedura adopţiei. Republicare oficială
26 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Modificarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
26 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Subrogarea asigurătorului în dreptul asiguratului. Răspundere civilă contractuală vs. răspundere civilă delictuală
26 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Neconstituționalitatea dispozițiilor art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din C. proc. pen., în forma anterioară intrării în vigoare a OUG nr. 18/2016
23 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Regulamentul-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă
22 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Invocarea excepției prematurității cererii de acodare a măsurilor reparatorii
22 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Noi reglementări privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile
22 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ | 1 comentariu

Noi reglementări privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
21 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Participarea reprezentanților statului/unităților administrativ-teritoriale în AGA nu va mai fi remunerată
21 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Procedura insolvenţei. Suspendarea termenului de prescripţie
21 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ROF cadru al unităților de învățământ preuniversitar
20 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Revizuire. Invocarea unor „acte noi”
19 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Acţiunea având ca obiect restituirea unei sume de bani dobandite în timpul căsătoriei, în temeiul plății nedatorate
16 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Renunțare la cererea de divorț. Efecte asupra competenței de soluționare a cererii reconvenționale
15 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Contestarea actelor de control emise ca urmare a constatării unor nereguli în utilizarea fondurilor europene
14 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale
12 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Apel formulat de una dintre părțile litigiului față de care se luase act de renunțarea la judecată
12 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Radierea societăţii pârâte în cursul procesului. Efecte asupra cadrului procesual
8 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Justificarea onorariului de avocat
7 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ | 2 comentarii

Statutul Institutului Notarial Român
6 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Dovedirea intenției de a frauda fiscul
6 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Noi modificări privind salarizarea personalului bugetar
5 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Modificarea şi completarea unor reglementări contabile
5 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Regulamentul de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil
5 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Dreptul de retenție
5 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Norme metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă
2 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Pierderea capacității procesuale de folosință a persoanei juridice pe parcursul judecării cauzei. Consecințe
2 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
1 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Renunțarea la judecata apelului. Limitele criticilor ce pot fi formulate în recurs
1 septembrie 2016 | Corina CIOROABĂ

Procedura privind elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate sau de invenţii brevetate de către persoanele private de libertate
31 august 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui act pentru cauză ilicită
31 august 2016 | Corina CIOROABĂ

Norme de aplicare a legii privind economia socială
30 august 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Părțile în conflictele de muncă
30 august 2016 | Corina CIOROABĂ

Metodologia de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră
29 august 2016 | Corina CIOROABĂ

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României
29 august 2016 | Corina CIOROABĂ

Prorogarea termenului de obținere a autorizaței de securitate la incendiu
26 august 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Revizuire. Hotărârea care “evocă fondul”
26 august 2016 | Corina CIOROABĂ

Procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către ANAF
25 august 2016 | Corina CIOROABĂ

Aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020
25 august 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Soluționarea excepției de nelegalitate în absența emitentului actului
25 august 2016 | Corina CIOROABĂ

Rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2016
24 august 2016 | Corina CIOROABĂ

Statutul elevului
24 august 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Lipsa semnăturilor pe hotărârea comunicată părţilor
24 august 2016 | Corina CIOROABĂ | 1 comentariu

Norme privind atestarea întreprinderilor sociale
23 august 2016 | Corina CIOROABĂ

Norme metodologice privind salarizarea personalului din învățământ
23 august 2016 | Corina CIOROABĂ

Normele metodologice privind procedura adopţiei
23 august 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Culpa procesuală, condiție de acordare a cheltuielilor de judecată
23 august 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Invocarea unor motive de recurs „omisso medio”
22 august 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Necesitatea dovedirii interesului public
8 august 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Contradicție între considerente și dispozitivul hotărârii. Efecte
4 august 2016 | Corina CIOROABĂ

ICCJ. Excepția autorității lucrului judecat vs. puterea lucrului judecat
3 august 2016 | Corina CIOROABĂ

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale