Articolele autorului Cristian Daniel David SAMOILĂ

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

Cristian Daniel David Samoilă
Aspecte referitoare la valorificarea, în cadrul executării silite, a creanțelor izvorâte din finanțări acordate în cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA
23 octombrie 2023 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Cristian Daniel David Samoilă
Alexandru cel Mare: 23 de secole de justă evocare continuă
10 iunie 2023 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Aspecte privind interferența procedurii insolvenței cu dreptul penal. Necesitatea unei intervenții legislative urgente, în contextul jurisprudenței Curții Constituționale constant ostile intereselor legitime ale creditorilor garantați
6 martie 2023 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Cristian Daniel David Samoilă
Situația ipotecii aferente unei creanțe izvorâte dintr-un act juridic civil (contract de credit) desființat printr-o hotărâre penală. Remedii pretoriene pentru salvgardarea drepturilor subiective civile
31 octombrie 2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Cristian Daniel David Samoilă
Reducerea onorariului executorului judecătoresc. Problema calității procesuale pasive în contestația la executare având acest obiect, formulată de către debitor
15 septembrie 2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ | 1 comentariu

Cristian Daniel David Samoilă
Jurisprudența CJUE și dispozițiile OUG nr. 58/2022 care se referă la imprescriptibilitatea acțiunii în constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractele profesioniștilor încheiate cu consumatorii
31 mai 2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Supraviețuirea ipotecii în cazul creanței prescrise (în așteptarea soluționării recursului în interesul legii, dosar nr. 471/1/2022)
18 mai 2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Suspendarea executării silite în situația notificărilor de dare în plată nelegale: efectul culpei grave (sau a intenției?)… legiuitorului
5 mai 2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Cristian Daniel David Samoilă
Aspecte privind restituirea prestațiilor de către persoanele cu dizabilități care nu beneficiau de măsuri de ocrotire la încheierea actelor juridice civile ulterior anulate (cu o notă de practică judiciară)
28 aprilie 2022 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Cristian Daniel David Samoilă
Reflecții privind caracterul executoriu al anumitor hotărâri judecătorești
25 ianuarie 2021 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Cristian Daniel David Samoilă
O problemă de executare silită generată de dispozițiile art. 717 alin. (2) CPC și opinia Curții Constituționale în legătură cu aceasta. Comentariu pe marginea Deciziei CCR nr. 137/2020
10 septembrie 2020 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Suspendarea executării silite în temeiul Legii nr. 77/2016: când măsura este nejustificată, există oare remedii legale pentru înlăturarea ei?
11 iunie 2019 | Cristian Daniel David SAMOILĂ

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership