Articolele autorului Daria NICULCEA

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

Carte nouă: Confiscarea extinsă. Teorie și practică judiciară | Anda Crișu-Ciocîntă
8 aprilie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Contenciosul actelor administrative asimilate. Ed. 2 | Emilia-Lucia Cătană
7 aprilie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Dreptul transporturilor. Contracte specifice activității de transport. Ed. 4 | Andreea-Teodora Stănescu
3 aprilie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Dreptul internațional al protecției minorităților naționale. Note de curs | Bogdan Aurescu, Elena Lazăr
2 aprilie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Ed. 4 | Ilioara Genoiu
1 aprilie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Problema de compatibilitate dintre procedura insolvenței și Codul de procedură civilă | Andreea Deli-Diaconescu
31 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: 14 prelegeri de Drept Internațional Public. Ed. 2 | Adrian Năstase, Cristian Jura, Florian Coman
29 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept procesual penal. Partea specială conform noului Cod de procedură penală | Anastasiu Crișu
28 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Dreptul familiei și actele de stare civilă | Bujorel Florea, Vlad-Teodor Florea
26 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Tratat de drept comercial român. Ed. 6 | Stanciu D. Cărpenaru
25 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Tratat de drept succesoral. Ed. 4. Vol. I, II, III | Francisc Deak, Romeo Popescu
24 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Comentariu pe articole | Marcel Dumitru Gavriș
24 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Întâlniri cu Nicolae Ceaușescu | Ion Traian Ștefănescu
22 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Legea nr. 165/2013. Finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv. Practică judiciară. Vol. III | Roxana Stanciu
19 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Curs de drept internațional cu privire numai asupra comerțului | Radu-Bogdan Bobei
15 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale. Vol. I | Ştefan Deaconu, Marian Enache
14 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Accesul la justiție în procesul civil | Tiberiu-Vlad Patancius
12 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept financiar. Note de curs. Ed. 5 | Ioana Maria Costea
11 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Ghid de anchetă penală. Ed. 4 | Dumitru Cheagă, Gheorghe Sava
10 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Starea justiiției (III). Culegere de articole, studii și note. 2018-2019 | Marin Voicu
10 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Ed. 4 | Emod Veress
4 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Codul muncii – comentat. Protecția datelor personale, telemunca, munca virtuală și alte forme de muncă. Ed. 2 | Marius-Cătălin Preduț
3 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Aspecte cheie în activitatea financiar-bancară. Conferință internațională | Ianfred Silberstein (ed.)
3 martie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Tratat de drept social internațional și european | Nicolae Voiculescu, Maria-Beatrice Berna
28 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Regimul juridic al contravențiilor. O.G. nr. 2/2001 comentată. Ed. 4 | Ovidiu Podaru, Radu Chiriță, Ioana Păsculeț
23 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept fiscal. Fiscalitate. Obligaţii fiscale. Declaraţii fiscale. Ed. 4 | Dan Drosu Şaguna, Daniela Iuliana Radu
23 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept penal. Partea specială II. Curs tematic. Ed. 3 | Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Valerian Cioclei
23 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Supliment conținând comentarii ale Legii nr. 310/2018 | Mihaela Tabârcă
20 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac. Ed. 4 | Dan Cimpoeru
18 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Tratat privind răspunderea pentru daune în raporturile de muncă | Alexandru Țiclea
18 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Regulamentul Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii | Igor Lăcătuș
17 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept civil. Partea generală. Persoanele | Ilioara Genoiu
11 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Actori veridici pe marea scenă a justiției. Confesiuni | Ovidiu Petrescu
10 februarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Dreptul Uniunii Europene în hotărâri și cazuri practice. Ed. 2 | Raluca Bercea, Sorina Doroga
10 februarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Drepturile omului și ordinea mondială. Cum să trăim, într-o lume a schimbărilor excepționale | Ovidiu Predescu
10 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept financiar public. Ed. 7 | Dan Drosu Şaguna, Oana Georgiana Molea, Diana Calciu Văduva
5 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept procesual civil. Partea specială. Ed. 9 | Claudia Roşu
4 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Ghid practic pentru conformare cu Regulamentul General privind Protecția Datelor. Instrument de audit | Nicolae Ploeșteanu
3 februarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Restructurarea întreprinderii. Concedieri individuale și concedieri colective | Luminiţa Dima
3 februarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Dreptul asigurărilor. Ed. 3 | Irina Sferdian
3 februarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Medierea și accesul la justiție | Constantin-Adi Gavrilă
24 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Rolul taxei pe valoarea adăugată în politica fiscal-bugetară | Marilena Ene
24 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Fișe de procedură civilă | Gabriel Boroi, Mirela Stancu
23 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Dreptul muncii. Ed. 5 | Alexandru Țiclea, Laura Georgescu
21 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: The Canadian Contribution to a Comparative Law of Secession Legacies of the Quebec Secession Reference | Giacomo Delledonne, Giuseppe Martinico (eds.)
21 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Ed. 3 | Ion Dogaru, Pompil Drăghici
20 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Regimul juridic al instituţiilor de credit | Ianfred Silberstein
20 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Dreptul la nume. Jurisprudență națională și europeană | Oana Nicoleta Retea
19 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Drept penal. Partea specială. Culegere de teste grilă pentru examenele de an, de licenţă şi de admitere în profesii juridice. Ed. 5 | Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir
19 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept financiar public | Simona Gherghina
16 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Contracte și obligații comerciale | Gheorghe Piperea
13 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Cauzele justificative în dreptul penal român | Maria Nicola
12 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Mijloace juridice de conservare a patrimoniului debitorului. Acțiunea revocatorie, acțiunea oblică, acțiunea directă | Dumitru Dobrev
12 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: The Law of the European Union. Fifth Edition | Pieter Jan Kuijper, Fabian Amtenbrink, Deirdre Curtin, Bruno De Witte, Alison McDonnell, Stefaan van den Bogaert (eds.)
8 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Drept internațional public. Curs pentru uzul studenților de la specializarea Relații Internaționale și Studii Europene | Mihail Niemesch
4 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și jurisprudența națională | Adrian M. Truichici, Luiza Neagu
3 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Acțiunea pauliană. Ed. 2 | Bogdan Ionescu
2 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Nașterea și evoluția dreptului de autor | Ciprian Raul Romițan
1 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Șuete culturale la Facultatea de Drept
1 ianuarie 2019 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Promisiunea de a contracta. Hotărâri care țin loc de contract. Practică judiciară recentă | Mihaela Cristina Mocanu
30 decembrie 2018 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Curs de drept penal. Vol. I și Vol. II | Ioan Tanoviceanu
30 decembrie 2018 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Asociații de proprietari. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Comentată și adnotată | Teona Elena Rădulescu
26 decembrie 2018 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Codul de procedură penală adnotat. Include legislație și jurisprudență | Ion Neagu, Mircea Damaschin, Andrei Viorel Iugan
25 decembrie 2018 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Drept civil. Dinamica obligațiilor | Adriana Almășan
21 decembrie 2018 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Comentarii, explicații, jurisprudență relevantă | Nicolae-Horia Țiț, Roxana Stanciu
20 decembrie 2018 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc | Andreea Tabacu, Lucian Păun
19 decembrie 2018 | Daria NICULCEA

carti.juridice.ro
Valori, idei și mentalități în drept, de la 1918 la 2018 | Raluca Bercea, Alexandra Mercescu (ed.)
18 decembrie 2018 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Teoria generală a dreptului. Ed. 3 | Simona Cristea
18 decembrie 2018 | Daria NICULCEA

Asociații și fundații. Practică judiciară adnotată | Arcadia Hinescu
17 decembrie 2018 | Daria NICULCEA

Carte nouă: Protecția internațională a drepturilor omului. Note de curs | Laura-Cristiana Spătaru-Negură
16 decembrie 2018 | Daria NICULCEA

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership