Articolele autorului Elena ALBU

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

EPSO organizează o serie de concursuri pentru juriști-lingviști
19 septembrie 2023 | Elena ALBU

Ridicarea MCV pentru România
19 septembrie 2023 | Elena ALBU

CE înregistrează inițiativa cetățenească europeană privind cultura și patrimoniul ucrainean
28 august 2023 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) privind ordinele europene de divulgare/păstrare a probelor electronice în cadrul procedurilor penale
28 iulie 2023 | Elena ALBU

Directiva (UE) de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea sediilor desemnate și numirea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe electronice în cadrul procedurilor penale
28 iulie 2023 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA
28 iulie 2023 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2023/1338 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru anumite produse destinate copiilor
30 iunie 2023 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) privind aderarea la rețeaua mondială de certificare sanitară digitală instituită de OMS
30 iunie 2023 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2023/1322 cu privire la Agenția Uniunii Europene privind Drogurile
30 iunie 2023 | Elena ALBU

PE recrutează director în cadrul Direcției Generale Comunicare
30 iunie 2023 | Elena ALBU

Funcția de director al Agenției de sprijin pentru OAREC, vacantă
30 iunie 2023 | Elena ALBU

EPSO organizează concurs în vederea constituirii unor liste de rezervă din care instituțiile UE să poată recruta noi funcționari publici
22 iunie 2023 | Elena ALBU

Recomandarea Consiliului privind intensificarea acțiunilor UE de combatere a rezistenței la antimicrobiene în cadrul unei abordări de tip „O singură sănătate”
22 iunie 2023 | Elena ALBU

Strategia pentru cooperarea vamală în domeniul asigurării respectării legii
22 iunie 2023 | Elena ALBU

Inițiativă cetățenească europeană privind introducerea efectivă a noțiunii de precedent judiciar în statele UE
14 iunie 2023 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) 2023/1018 privind combaterea piratării online a evenimentelor sportive și a altor evenimente în direct
31 mai 2023 | Elena ALBU

Directiva (UE) 2023/977 privind schimbul de informații dintre autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre
23 mai 2023 | Elena ALBU

Stagii Schuman la Parlamentul European
23 mai 2023 | Elena ALBU

Se pot depune candidaturi pentru postul vacant de secretar-general în cadrul Secretariatului CESE
22 mai 2023 | Elena ALBU

Directiva(UE) 2023/970 de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare între bărbați și femei
22 mai 2023 | Elena ALBU

BCE recrutează președinte al Consiliului de supraveghere
22 mai 2023 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) 2023/681 privind drepturile procedurale ale persoanelor suspectate și acuzate care fac obiectul arestării preventive și privind condițiile materiale de detenție
27 martie 2023 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) 2023/682 privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare și accelerarea returnărilor
27 martie 2023 | Elena ALBU

Regulamentul (E) 2023/588 de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată pentru perioada 2023-2027
21 martie 2023 | Elena ALBU

Codul de conduită a membrilor Comitetului European al Regiunilor
3 februarie 2020 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/2252 a Comisiei privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Stop Finning – Stop the trade” (Opriți practica de îndepărtare a înotătoarelor rechinilor – Opriți comerțul cu înotătoare de rechini)
6 ianuarie 2020 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2251 a Consiliului privind un mecanism de compensații pentru statul membru al cărui membru național este ales președinte al Eurojust
6 ianuarie 2020 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2250 a Consiliului din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de procedură al Eurojust
6 ianuarie 2020 | Elena ALBU

Decizia Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind normele de punere în aplicare referitoare la protecția datelor cu caracter personal de către Serviciul European de Acțiune Externă și aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului
11 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Decizia Consiliului privind numirea unui director executiv adjunct al Europol
11 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/1817 a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Austriei, Italiei și României
11 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Decizia Consiliului de Administrație al Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării CEPOL
11 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Statutul infrastructurii europene de cercetare pentru tehnologiile de imagistică în domeniul științelor biologice și biomedicale — Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)
11 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Anunț de concurs general – Operatori de conferință
11 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Anunț de post vacant pentru funcția de director executiv la Bratislava
11 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Decizia Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării EFSA
8 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986 („formulare electronice”)
8 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1747 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește cerințele pentru anumite licențe și certificate de echipaj de zbor, normele privind organizațiile de pregătire și autoritățile competente
8 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Recomandarea (UE) 2019/1658 a Comisiei referitoare la transpunerea obligațiilor privind economiile de energie în temeiul Directivei privind eficiența energetică
7 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Decizia Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării Serviciului European de Acțiune Externă
7 noiembrie 2019 | Elena ALBU

Intrarea în vigoare a Amendamentului nr. 1 la Acordul SUA-UE privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile
27 septembrie 2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) ref. propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Asigurarea conformității politicii comerciale comune cu tratatele UE și respectarea dreptului internațional”
26 septembrie 2019 | Elena ALBU

Modificarea Poziției comune de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar
24 septembrie 2019 | Elena ALBU

Aviz CESE privind consolidarea în continuare a statului de drept
23 august 2019 | Elena ALBU

Avizul CESE – Semestrul european și politica de coeziune: adaptarea reformelor structurale la investițiile pe termen lung
22 august 2019 | Elena ALBU

Orientări privind accesul ofertanților și al bunurilor din țările terțe pe piața achizițiilor publice din UE
21 august 2019 | Elena ALBU

Avizul CESE: Pentru o mai bună punere în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și promovarea serviciilor esențiale
21 august 2019 | Elena ALBU

Decizia Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru medicamente privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării agenției
15 august 2019 | Elena ALBU

Modificarea Orientării (UE) 2018/876 a BCE privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate
13 august 2019 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1310 a Comisiei de stabilire a normelor privind funcționarea Rezervei europene de protecție civilă și a rescEU
7 august 2019 | Elena ALBU

Regulamentul (UE) 2019/1238 privind un produs paneuropean de pensii personale
31 iulie 2019 | Elena ALBU

Decizia (UE) 2019/1268 propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Să punem capăt erei plasticului în Europa”
30 iulie 2019 | Elena ALBU

Monede comemorative cu ocazia celei de a 35-a aniversări a programului Erasmus
30 iulie 2019 | Elena ALBU

Decizia de punere în aplicare (UE) ref. proiectul-pilot de punere în aplicare a dispozițiilor în materie de cooperare administrativă
26 iulie 2019 | Elena ALBU

Decizia Agenției Europene pentru produse chimice privind restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
25 iulie 2019 | Elena ALBU

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale