Articolele autorului Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

ÎCCJ. RIL admis. Informațiile protejate de secretul bancar privind conturile bancare ale unui client defunct
20 mai 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Termenul de preaviz începe să curgă din ziua următoare comunicării notificării de preaviz privind încetarea CIM şi se împlineşte în ultima zi a termenului
20 mai 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Prestarea activității de reprezentare juridică de către consilierii juridici
22 aprilie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Timbrajul acțiunilor având ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin punerea în aplicare a prevederilor prin care indemnizațiile demnitarilor (primar și viceprimar) au fost înghețate succesiv la același nivel cu cel corespunzător anului 2019, prin raportare la salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în anul 2019, introduse de sindicat în reprezentarea unor salariați, primari sau viceprimari ai unor comune sau orașe
22 aprilie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Diferențele salariale rezultate din utilizarea coeficienților de multiplicare prevăzuți pentru procurorii DNA și DIICOT sunt despăgubiri supuse plafonului prevăzut de art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017
11 martie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Însușirea cererii de chemare în judecată sau a căii de atac de către practicianul în insolvență desemnat în procedura ulterior declanșată nu atrage scutirea de la plata taxei judiciare de timbru
26 februarie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. DCD admis. Sintagma „până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj” reprezintă momentul maxim până la care hotărârea prin care a fost admisă o cerere având ca obiect atribuirea beneficiului locuinţei conjugale la desfacerea căsătoriei îşi produce efectele juridice
5 februarie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. DCD admis. Principiul nediscriminării nu poate fi invocat pentru acordarea sporurilor în sistemul justiției dacă astfel s-ar depăși plafonul de 30%
29 ianuarie 2024 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. DCD admis. Principiul nediscriminării poate fi invocat pentru egalizarea la nivelul maxim al salariilor de bază în contextul majorărilor stabilite prin hotărâri judecatorești
11 decembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. DCD admis. Concediul de odihnă al magistraților nu se cumulează cu concediul suplimentar
11 decembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Asistentul personal nu beneficiază de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare
27 noiembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Măsura arestării preventive în baza art. 223 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală
27 noiembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Instanţa nu poate impune persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute obligaţia de a nu conduce anumite vehicule stabilite de instanţă
23 octombrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Dispozițiile legale incidente în ipoteza pronunțării unei soluții de condamnare a inculpatului care achită integral pretențiile părții civile
23 octombrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică
2 octombrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Angajarea răspunderii civile delictuale în procedura insolvenței
19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Excluderea cumulului dintre indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor şi salarizarea aferentă gradului didactic I obținut în baza aceluiași titlu științific de doctor
19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. În cadrul motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 2 Cpp nu pot fi analizate criticile privind legalitatea măsurii de schimbare a compunerii completului de judecată în apel dispuse printr-o hotărâre a colegiului de conducere al instanţei
19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Termenul general de prescripție pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe în modalitatea violenței în familie
19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Fapta de a încredința un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că se află sub influența alcoolului
19 septembrie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie, pentru plata ratelor de credit, nu poate fi recunoscut poliţiştilor care au încheiat contracte de credit ipotecar/ imobiliar anterior intrării în vigoare a Legii nr. 288/2018
19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Cererea de strămutare, de competența curții de apel, a unui proces aflat în etapa apelului sau a recursului se soluționează în compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual respectiv
19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Stabilirea stării de recidivă internaţională se poate realiza numai în urma parcurgerii procedurii de recunoaştere a hotărârii străine de condamnare, exclusiv pe cale incidentală, iar nu pe baza mențiunilor existente în sistemul european al cazierului judiciar
19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Competența materială de soluționare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziții publice înregistrate pe rolul instanțelor după data de 10 septembrie 2022 aparţine secției de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului
19 iunie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Fapta de furt săvârşită prin folosirea unui dispozitiv improvizat care blochează activarea sistemului de închidere centralizată a uşilor unui autovehicul întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de furt calificat săvârşit prin folosirea unei chei mincinoase
29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Dispoziţiile art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 sunt aplicabile în absenţa adoptării de către puterea executivă a normelor metodologice de aplicare prevăzute de art. V din lege, pentru perioada 16 decembrie 2019 – 23 iulie 2020
29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Termenul de prescripţie a executării în cazul sancţiunilor pecuniare reprezentând amenzi penale sau administrative aplicate de autorităţile din statele membre UE
29 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Locurile de muncă din domeniul silvicultură ce se încadrează în condiții speciale
15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Acordarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare
15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabilirea sumei definitive datorate cu titlu de penalități
15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Competența teritorială a instanței de executare poate fi stabilită la sediul dezmembrământului fără personalitate juridică
15 mai 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Instanța competentă material să soluționeze cererea privind anularea deciziei directorului ANP
24 aprilie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. RIL admis. Determinarea competenței materiale procesuale a instanței de control judiciar
24 aprilie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Motivele de nelegalitate invocate în fața instanței de contencios fiscal
20 martie 2023 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Divergențe jurisprudențiale privind includerea tichetelor de masă în veniturile în raport de care se stabilește pensia de întreținere datorată de către părinte copilului
8 noiembrie 2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. 2 din Legea nr. 140/2022
19 septembrie 2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Obligativitatea înscrierii înscrisurilor sub semnătură privată în Registrul Național de Publicitate Mobiliară – ingerință în dreptul de proprietate privată. Decizia Curții Constituționale a României nr. 748/2021
18 februarie 2022 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Divergențe jurisprudențiale în cauzele având ca obiect „punere sub interdicție judecătorească”
20 septembrie 2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Suspendarea executării silite, după Decizia nr. 2/2021 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
24 mai 2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU, Roxana DAN

RIL admis. Posibilitatea instanței de a înlătura sau reduce sancțiunea complementară a suspendării temporare a dreptului de a conduce
12 aprilie 2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Scurte considerații cu privire la Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil
1 februarie 2021 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Impedimente în soluţionarea cu celeritate a cauzelor având ca obiect „punere sub interdicţie judecătorească”
13 noiembrie 2020 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Dispozițiile art. 78 Cod procedură civilă din perspectiva practicii judiciare
28 octombrie 2020 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Aspecte jurisprudenţiale ale Violenţei domestice
2 octombrie 2020 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Aspecte ale practicii judiciare în materia Cererilor de valoare redusă privind Contractele de prestări servicii de telefonie mobilă
29 septembrie 2020 | Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership