Articolele autorului Ioana-Bianca TOFAN

* Pentru lista autorilor JURIDICE.ro click aici!

Liviu Pop: Cesiunea sau preluarea contractuală directă cu titlu particular a datoriilor în dreptul civil român
5 august 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Loredana Cochior: Denunțarea unilaterală a contractului cu executare instantanee
22 iulie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Szilard Sztranyiczki: Considerații cu privire la dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic, precum și dreptul de abitație special al acestuia
7 iulie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Ioan Popa: Despre uzufructul valorilor mobiliare în viziunea noului Cod Civil
23 iunie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Alin Liviu Andruţ: Considerații privind executarea silită a altor obligații de a face sau a obligațiilor de a nu face prevăzute de art. 903-909 NCPC
9 iunie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Sergiu Golub, Nonu-Gheorghe Pușcariu: Câteva considerații cu privire la compensația legală în procedura insolvenței
1 iunie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Stelian Ioan Vidu: Câteva aspecte privind evaluarea legală a daunelor-interese moratorii
16 mai 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Maria Fodor, Corina Florența Popescu: Cercetarea la fața locului în procesul civil
25 aprilie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Ioan Schiau: Contractul de intermediere reglementat de noul Cod civil
7 aprilie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Dominic Alexandru Gidro: Acțiunea directă a subdobânditorului împotriva primului vânzător în contextul Noului Cod Civil
24 martie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Emod Veress: Compensația – două aspecte controversate
15 martie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Paul Pop: Câteva aspecte teoretice și practice ale perimării executării silite
25 februarie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Radu Rizoiu: Accesoriul poate transforma principalul? Despre natura bunului ipotecat
11 februarie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Florin Ludușan: Considerații privind clauzele abuzive în contractele de adeziune, cu privire specială asupra clauzei penale abuzive
28 ianuarie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Manole Ciprian Popa: Grupurile de societăți din perspectiva practicii judecătorești
18 ianuarie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

Oliviu Puie: Aspecte privitoare la acțiunile în rectificarea înscrierilor din cartea funciară și la practica judiciară în materia soluționării litigiilor privitoare la acestea, în contextul noului Cod civil
10 decembrie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Ioana Alina Stanca: Despre natura juridică și uzucapiunea servituților în noul Cod civil
25 noiembrie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Dumitru Dobrev: Acțiunea oblică în noul Cod civil
17 noiembrie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Ioana-Laura Toma, Ioan-Luca Vlad: Folosirea ca mijloc de probă a actelor oficiale străine în procesul civil
10 noiembrie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Ilie Urs: Considerații referitoare la conținutul și întinderea obligației de întreținere reglementat de noul Cod civil
20 octombrie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN | 1 comentariu

Ionuț-Florin Popa: Remediile abuzului de drept contractual
13 octombrie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Ion Deleanu: Convențiile judiciare în ambianța noului Cod de procedură civilă
6 octombrie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Cristina Ramona Duță: Acțiunea în tăgada paternității. Acțiunea în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune, la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției europene a drepturilor omului
30 septembrie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN | 1 comentariu

Titus Prescure: Reorganizare persoanei juridice în viziunea Noului Cod Civil
8 septembrie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Lucia Uță: Executarea silită în natură a obligațiilor
2 septembrie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Ioan Popa: Nulitățile extrinseci în dreptul civil
18 august 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Alex Kis: Opțiunea succesorală. Studiu de drept roman și de drept civil
11 august 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Dumitru Dobrev: Acțiunea în revendicare imobiliară și acțiunile confesorii în noul Cod Civil
4 august 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche: Scurte considerațiuni privind dreptul la despăgubiri în caz de divorț, potrivit art. 388 NCC
28 iulie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Alex Kis: Restituiri anormale. Nulități
21 iulie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Cornel Popa: Stabilirea și ajustarea prețului contractual de către un terț
14 iulie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Victor Marcusohn: Condițiile generale ale contractului. Libertatea de a contracta și limitele acesteia
7 iulie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Andrei Duțu: Considerații privind reglementarea contractului de asigurare în Codul civil român
30 iunie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Nonu-Gheorghe Pușcariu: Eficacitatea ajutorului public judiciar. Probleme teoretice cu aplicabilitate practică
23 iunie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Loredana Manuela Muscalu: Analiza modului în care au fost interpretate și aplicate prevederile art. 200 C. proc. civ.
16 iunie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Maria Fodor, Corina Florența Popescu: Despre asigurarea probelor în lumina dispozițiilor Codului de procedură civilă
9 iunie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Roxana Dan: Scurte considerații asupra reprezentării convenționale a persoanelor juridice în procesul civil
2 iunie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Paul Pop: Câteva considerații despre actele de procedură în procesul civil
26 mai 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Bazil Oglindă: Clauze neuzuale în reglementarea Noului Cod Civil român – provocare pentru jurisprudență și doctrină
19 mai 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Evelina Oprina, Vasile Bozeșan: (Im)posibilitatea instanței de a invoca, din oficiu, impedimentul existenței coproprietății sau codevălmășiei asupra imobilului supus urmăririi în procedura încuviințării executării silite
12 mai 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Oliviu Puie: Aspecte privitoare la instituția arbitrajului reglementată de către NCPC, precum și la modificările aduse procedurii de executare a hotărârilor arbitrale prin Legea nr. 138/2014
6 mai 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Repararea prejudiciului produs prin depășirea inconvenientelor normale ale vecinătății | Mircea Duțu
29 aprilie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

O controversă actuală: refuzul încuviințării executării silite a cambiei sau a biletului la ordin împotriva avalistului | Emod Veress
21 aprilie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN | 1 comentariu

Rolul judecătorului în procesul civil în realizarea principiilor contradictorialității și al dreptului la apărare | Andreea Anamaria Chiș
13 aprilie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Suspendarea executării silite în condițiile art. 718 C. proc. civ. | Octavian Popescu, Călin Dobre
8 aprilie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Obligația de plată a cauțiunii și dreptul de acces la justiție | Claudiu Drăgușin
31 martie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Aspecte privind competența instanțelor de judecată în materie de partaj | Teodora-Aurelia Drăghici
24 martie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Procedura verificării prealabile a cererii de chemare în judecată și cererea de reexaminare | Ion Deleanu
17 martie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Pandectele Române nr. 2/2014: Primul termen de judecată în procesul civil. Fixare și consecințe practice | Maria Fodor, Corina Florența Popescu
10 martie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Română de Jurisprudență nr. 1/2014: Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane. Disecția prevederilor art. 78-79 Cod procedură civilă | Ion Deleanu
3 martie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Română de Drept Privat nr. 2/2014: Echitatea – în construcțiile normative ale Noului Cod de procedură civilă | Ion Deleanu
24 februarie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2014: Hotărârea prealabilă privind dezlegarea unor chestiuni de drept – măsură de prevenire a practicii judiciare neunitare. Decizia nr. 1/2014 privind dezlegarea unor chestiuni de drept | Oana Cristina Niemesch
17 februarie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Română de Jurisprudență nr. 3/2014: Considerații privind procedura citării prin publicitate | Radu-Mihai Necula
10 februarie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Română de Drept Privat nr. 4/2014: Decăderea în procesul civil. Scurte considerații critice din perspectiva NCPC | Paul Pop
3 februarie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Pandectele Române nr. 11/2014: Concesiunea bunurilor imobile aparținând domeniului privat al UAT | Alice Mariana Apetrei
27 ianuarie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Pandectele Române nr. 11/2014: Motivarea hotărârilor judecătorești-obligație, drept și îndreptățire | Mihail Dinu
22 ianuarie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

RRDP nr. 4/2014: Apărarea drepturilor personalității prin intermediul măsurilor provizorii | Bogdan Cristea
12 ianuarie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2014: Despre dreptul de superficie în reglementarea noului Cod civil | Ioana Alina Stanca
5 ianuarie 2015 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Română de Executare Silită nr. 1/2014: Aspecte privind constituționalitatea sechestrului asigurător | Eugen Hurubă
25 decembrie 2014 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Pandectele Române nr. 3/2014: Despre o nouă contradicție a dreptului. Problema numirii tutorelui în procedura punerii sub interdicție în lumina NCC și a NCPC | Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche
16 decembrie 2014 | Ioana-Bianca TOFAN

Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2014: Unele aspecte cu privire la ordonanța președințială | Ion Deleanu
28 noiembrie 2014 | Ioana-Bianca TOFAN

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership